Wednesday, December 30, 2009

Nieuwjaarsdag

Als alle zegen komt van boven dan dat geldt niet voor de nieuwjaarsnacht, want zegen maakt geen geluid het is iets van een heel andere stille kracht. Om het boze te verdrijven, wat zeker hiermee niet lukt, knalt het vuurwerk van twaalf tot vijven, en geen dier is hier van verrukt. Ruim zestig miljoen euro knallen en flitsen in een vloek en zucht in een paar uur door de lucht. De volgende dag hoor je de chauffeur van de veegwagen slaperig klagen, volgend jaar neem ik rond Kerst en Nieuwjaar gewoon vrij met heel veel snipperdagen.

Tuesday, December 29, 2009

Wisseltijd

Zijn vermoeide gezicht tekent scherp af in de late lucht, de wilde wolken jagen als spoken om zijn hoofd. En in het altijd durend tijdsgewricht wordt zijn licht gedoofd, om plaats te maken voor de kiem van morgen, die schoon van zorgen verschijnt met een heilige zucht.

Monday, December 28, 2009

Olie dom

Een oliedomme oliebol
Zoog zich veel te veel met olie vol
Daardoor werd hij heel zwaar en masse
Hij leed zo aan het syndroom van obesitas
Zodat hij niet meer paste in zijn dolle oliebollen rol

Sunday, December 27, 2009

Bedrog

Wat bepaald de loop der dingen, dat is het moment
Wat bepaald de afloop na de loop, is dat inherent
Aan de vloek of zegen die bij de start is verkregen
Geloof niet in het geloof zonder onderzoek van het idee
Het vertrouwen in de weegschaal is door ijken bepaald
In de zee van niet geijkte woorden is gevoel snel verstaalt

Saturday, December 26, 2009

Nog even wachten

Ik wacht af en denk stilletjes na zonder valse bijgedachten
Zal de echte vrede nu verschijnen na die verdwenen heilige nachten
Eindelijk wordt na eeuwen vertragen toch die vage belofte waar
Maar dan verzint men wellicht een fout in de computerhardware
We kennen veel te veel kracht toe aan scherm muis en toetsenbord
Maar zonder inhoud wordt het scrollen en toets geroffel niet gehoord
Ik denk de oorzaak te weten van al die liefdeloosheid en geweld
Het is de ongelooflijke zucht naar het hebben van macht en geld

Thursday, December 24, 2009

Kerst verhaaltje

De dag begon heel laat wakker te worden, zoals alle dagen in december dat doen. In het grote dennenbos had het de hele nacht met flinke dikke vlokken gesneeuwd, er lag wel een flinke laars hoog kersverse sneeuw. Alle dennenbomen zagen er prachtig uit met al dat wit op hun groene takken. Door al die sneeuw was het bos verandert in een echt winterbos of eigenlijk een mooi kerstfeest bos. De boswachter had aan de kerstboom handelaren heel wat bomen verkocht, en die stonden nu prachtig met lichtjes en slingers versierd in de huizen van de stad. Het was muisstil in het dennenbos, of eigenlijk... nee toch niet want ergens klonk er iets wat op huilen leek. Het was net of er iemand heel veel verdriet had, zo zielig klonk het. Maar waar kwam dat verdrietige huilen en snikken toch vandaan? wie was er zo verdrietig in dit mooie bos? Het was een heel klein dennenboompje, het stond helemaal alleen tussen de grote bomen zo te trillen en te beven met zijn takken dat alle sneeuw er pardoes van af was gegleden. De vos en het konijn maar ook het ree en het wilde zwijn, waren op het vreemde geluid af gekomen. De vos, die, zoals wel bekend is, erg slim is, nam het woord. Hij vroeg aan het dennenboompje waarom zij zo moest huilen terwijl het al haast vrolijk kerstfeest was. Na veel onbedaarlijk snikken kwam het hoge woord er uit, het kleine boompje voelde zich zo alleen en zo lelijk, want zij was niet naar de stad verhuisd om in een kamer te mogen pronken met lichtjes slingers en kerstballen. Na een onderling beraadt van de bosdieren vonden zij gezamenlijk dat zij het boompje toch wel een mooi en vrolijk kerstfeest gunde. En zo gebeurde het nog die zelfde dag de ijsvogel vloog naar de sterren om er een paar te plukken, het konijn zorgde voor slingers gemaakt van ijskristallen en het ree was op zoek gegaan naar een kolonie vuurvliegjes. Toen de avond viel en de maan maar net begon met maneschijn te schijnen, waren alle dieren van het dennenbos in een grote kring om het boompje gaan zitten en de nachtegaal, die eigenlijk nooit in de winter zingt, zong nu toch het prachtige, 'O dennenboom, O dennenboom,' liedje. Het kleine dennenboompje stond te schitteren als een echte grote kerstboom, zo mooi met allemaal lichtjes en flonkerende sterren. Zo was het toch nog een mooi en vrolijk kerstfeest geworden in het anders zo stille winterbos.

Wednesday, December 23, 2009

Knalkurk

De slechtste dagen van het jaar zijn laatste dagen met gevaar, met gevaar voor ogen en het horend hoor vermogen. Maar wat de historie ook vermag en is, de kwade geesten moeten verdreven worden met veel geknal en gesis. Menig tweevleugelig en viervoetig dier hebben aan die kwadegeesten verdrijving geen enkel voordeel of plezier. Een bange vogel in vogelvlucht een angsthaas die met een zucht, het hazenpad kiest terwijl de waakhond zijn stoere dapperheid verliest. Een geknepen kat met gejaagde stuipen op zijn lijf en bij knal nummer vijf, het wilde konijn dat versuft verstijft in zijn warme winterhol verblijft. Ja, zelfs de kippen raken kakelend van de leg en het slapend egeltje schrikt zich een stekelig hoedje onder de stekels van de bramenheg. Dus is mijn enige echte knal voor het vieren van het nieuwjaarbal er een met een anti angst kampanje door de weggeschoten kurk van een mooie fles champagne!

Tuesday, December 22, 2009

Stoptrein

Op een groot stationnetje 's morgens in de vroegte, staan heel veel passagiers te wachten netjes in een rij. Maar hoe lang ze ook wachten op hun treinwagonnetje, hij komt gewoon niet, gewoon niet in een rij voorbij. Goed, het heeft wat gesneeuwd, maar het leek echt niet op Zwitserland. Het komt alleen door niet te investeren in wissels met een echte winterstand. En op het groot stationnetje staan de passagiers 's avonds noch steeds blauw van de kou, met de onwetendheid van het feit, dat bevroren wissels die niet kunnen wisselen door de winterse baldadigheid.

Monday, December 21, 2009

Mensen in mensen

Het vieren van de wederkomst van het licht
Is met fabelachtige wonderverhalen omgeven
Maar het bioritme bepaald verplicht het nieuwe zicht
De aanbeden zon komt dan terug als een warme zegen
Dit gaat al miljarden jaren zonder een bedacht verhaal
En omdat wij het niet kunnen begrijpen deze stille taal
Halen wij het dichterbij met een nieuw mensenkind
Dan is er verlangen in vrede als in deze bede gedragen
Geef mensen in mensen liefde en een welbehagen

Wednesday, December 16, 2009

Toneel

Ik bespeel onoverzichtelijk toneel, wat de waan van alledag niet vermag. Het is niet goed altijd jezelf te zijn juist in het betoverde ligt de onbegrepen gein. Praat met de stem van een politicus een dokter, dokwerker, boer of flapuit het maakt gewoon niet uit. Wees even een ander en speel toneel als onderdeel, als onderdeel welaan van je soms saaie bestaan.

Tuesday, December 15, 2009

A en B

Even was het een feit dat hij geheid gelijk kreeg, zo op het oog, maar dat was slechts een monoloog. Hij kreeg het wel maar zonder de gelijke waarde van een munt, die waarde werd hem niet gegund. Want alleen simpel gelijk, is als de eik die gelooft die gewis dat hij onverwoestbaar is, terwijl er in Hoog Soeren het onweer ligt te loeren. De factor tien wordt dikwijls over het hoofd gezien omdat woord en daad zonder elkaar te schuwen zouden moeten huwen. Hun nakomeling spaart dan de koeien nog de geit in zijn daad werkelijkheid. Want ook al zeg je na de A een B, vergeet je toch de woordenzee, waarin zij slechts ten delen het woordenspel bespelen.

Monday, December 14, 2009

Stille nacht

Er schijnt een stille nacht te komen
Een stille nacht die met klokgelui wordt gebracht
Dan wordt er gezongen 'Nu zijt welle komen'
Het gaat over een Jesu lieve heer die wordt verwacht
Maar ook klinkt onhoorbaar zacht de aanklacht weer
Hij is niet gebleven die zo verlangde Jesu lieve heer
Wellicht zwijgen in die stille nacht de kanonnen en geweren
Of worden ze overstemt door het engelenzang met het
'Ere zei God' en wel behagen uit de hogere sferen
Er schijnt een stille nacht te komen, ja echt een heilige nacht
Ik hoop alleen dat die heilige nacht niet is bedacht
Bedacht, om alleen maar van de vrede te mogen dromen

Sunday, December 13, 2009

Boerenhart

Als een kip zonder kop rende de kalkoen door zijn kalkoenenhok. Hij raaskalde als een dolle stier, roepend mensen ga toch kerstfeest vieren zonder het doden van een dier. Wat je roept dat klopt , sprak de kalkoenenboer een beetje opgefokt. Maar wie gaf jullie alle dagen tegen kostprijs een flinke hand kalkoenenvoer, dat ben ik toch , de kalkoenenboer. Dus wie betaalde stante pé, dat heerlijke kalkoen diner. Dat betalen heus gaat echt niet lukken zonder jouw helemaal kaal te plukken. Maar ik beloof je plechtig met de hand op mijn boerenhart, dat volgend jaar het kalkoenenleven niet meer wordt getart. Ik houd dan met een schoon blazoen, uitsluitend en alleen vegetarische kalkoen.

Saturday, December 12, 2009

Proberen

Als je niets meer zegt is het stil
Er is een wil van geen binnenpraat
Als je niets meer zegt, ik hoop dat dit gaat
Maakt de stilte je hoofd oneindig schoon
Als je niets meer zegt, stil nou probeer het eens.....
Gewoon!

Friday, December 11, 2009

Kleiner

Soms is het fijn kleiner te zijn dan wie je lijkt, het is zelfs beter het niet bij soms te laten. En als men zegt, hé ben jij gekrompen, kleiner geworden of zo iets, want ik zie je over het hoofd als je rijdt op die omafiets. Nee, ik heb mijn Ferrari opgedoekt, hij zoop als een Maleier en volgens mijn vrijer is het, dat Ferrari rood verschrikkelijk vloekt. Ik merk zomaar ineens dat begrippen niets vertellen over je gevoel, wat ik daarmee eigenlijk bedoel? even minder, ietsje kleiner, half zoveel, het maakt mij net zo gelukkig als die tevreden keuterboeren in Tytsjerksteradiel
.

Thursday, December 10, 2009

Prioritair

Alles heeft een grens, te minste dat wordt beweerd
Maar wat is dan die grens als hij niet wordt geleerd
Grenzeloos genieten, uit je dak gaan, schijt aan de zooi
Het vullen van je eigen zakken dat is toch super mooi
En wat nou, dat gezeur over milieu en een leefbare aarde
Die gaat toch naar de knoppen want zuinig zijn is geen waarde
Vertel mij anders, waar is dan die heilige verborgen grens
Want als ik hem weet, verander ik hem in een prioritaire wens

Wednesday, December 9, 2009

Gezagscrisis

Allesbehalve is het gedrag,wat een mens vermag het te bezitten, gestoeld op kennis van zijn stiel. Want zonder ziel met de stem van een goed geschoolde prater is hij zo link als een valse pater. Het leven is een groot feest want in zijn zwartgerokte lijf ontpopt zich het politieke beest. Er wordt gewogen met de hand op de ene kant van de schaal en ook nu klinkt zijn geloofwaardig ongeloofwaardig verhaal. Allesbepalend is zijn gedrag en iedereen die denkt dat het niet mag, is om te praten door het verhullen van de gaten, de gaten van het falend gezag.

Tuesday, December 8, 2009

Anders doen

De mens zegt ik ben zelf een beetje god
Maar ik verdiep mij niet in zijn gebod
In laboratoria tem ik dier en plant
Ik zet de schepping zo naar mijn hand
En als alles niet zo gaat als het eigenlijk moet
Dan trek ik aan mijn kuierlatten met grote spoed
Goed, ik weet wel weglopen is geen fatsoen
Dus probeer ik het beter het anders te doen

Monday, December 7, 2009

Vreemde kostgangers

Een haan die eieren legt is een travestiet
Een boer die te tevreden is, die geloof ik niet
Een ezel die niet ophoudt met balken
Heeft het syndroom van boompjes stalken
Een kruidenier die niet van eerlijk wegen weet
Heeft stapels ponden, ja ponden bij de vleet
Dan is er nog de preker die met zijn mooie praat
Donderpreekt in zijn zwarte kloffie voor eigen parochie
Dat doet hij net zo lang tot het de parochianen vervelen gaat
Ik wil maar zeggen zonder alles tot in de treuren uit te leggen
Dat de wereldtent heel veel, ja heel veel vreemde schepsels kent
Maar de vreemdste van de vreemdste is zeker en gewis
Een krentenweger, ja een krentenweger die zonder centen is

Sunday, December 6, 2009

Bloody Mary

Op een van die schaarse rustige momenten met een tijdschrift op mijn schoot, zat ik ontspannen te lezen aan boord van een kleine motorboot. Ik was helemaal in de mood na het omslaan van een pagina met een prachtig fotoshoot. Ik ben op die mooie kiekjes wel verzot, maar nu schrok ik mij werkelijk helemaal kapot. De op de foto geschoten dame stapte zonder enige vorm van shame zomaar uit het tijdschrift frame. Ze vlijde zich schaamteloos als een Bloody Mary op mijn zwembroek schoot terwijl ze flirtend naar de stuurman floot.Ik pakte haar zwetend vast bij haar verleidelijk papieren lijf en stopte ze snel weer terug bij pagina vijf. Het was warm de zee kalm en rustig, de wijn verdroomde mijn broeierig hoofd en als je mij niet gelooft. Kijk dan gewoon even op bladzijde vijf, maar schrik dan niet want ze heeft werkelijk niets om het lijf.

Saturday, December 5, 2009

Als een vergiet

Mijn hoofd is een vergiet
Vertel mij gerust je geheimen
Zonder ze op elkaar te laten rijmen
Want dat einde hoeven ze zeker niet
Zoals je nu wel beter weet en ziet
Beleef ik mijn hoofd niet als zeef
Maar als vergiet

Friday, December 4, 2009

De struisvogel niet

Ik steek mijn kop niet het zand
De struisvogel niet
Ik vind dat heel gênant
De struisvogel niet
Ik las het in de krant
En zoals je ziet
De struisvogel niet

Thursday, December 3, 2009

De autosnelweg niet

Mijn lippen zingen
De autosnelweg niet
Mijn lippen zingen
Een prachtig liefdes lied
En, zoals je hoort en ziet
De autosnelweg niet

Wednesday, December 2, 2009

De kachel niet

Mijn ogen branden
De kachel niet
Mijn ogen branden
Ik heb verdriet
Mijn ogen branden
En zo je ziet
De kachel niet

Monday, November 30, 2009

NaCL

Het zout der aarde is niet zo zeldzaam als wordt beweerd
Want zoutloos eten is zo bemeten niet algemeen begeerd
Wie heeft er gezwommen in een zee waar geen zout in zat
Maar ook wat in het vat bewaard wordt heeft veel zout gehad
Kortom een wereld zonder natriumchloride is en lijkt stupide
En al gauw, smakeloos en zoetsappig flauw

Sunday, November 29, 2009

Boe!

De jaarkalender geeft aan
Dat het jaar nog een maand moet gaan
Zo bekeken zakt het licht amper nog drie weken
Kijk maar daar achter de verre horizon
Maar niet in de dicht bebouwde kom
Daar is de winternacht verdwenen
De donker angst maakte er problemen
Daarom is daar een ander licht gekomen
Dat schijnt kunstig in de lange nacht
Door de bladerloze bomen

Saturday, November 28, 2009

Nieters

O, Goedheiligman luister in het verschiet naar mijn klagelijk klagen lied. Hebberig kopen van al die overbodige hebbedingen, daar ga ik over zingen, met de tranen van een clown met veel verdriet. Het refrein klinkt met krachtig woord in mijn slotakkoord. Geef aan andere die niets hebben, een brood een veilig huis en vrede, geef iets van je liefde aan die niet genieters mede.

Friday, November 27, 2009

Rookmelder

Het heeft geen zin een rookmelder in de hel te plaatsen, evenmin ten lange leste een hemels gerecht te verwachten. Alle denkbeeldige verzinsels maken de vluchtwegen steeds ingewikkelder. Wie is er mee begonnen? de absurditeit van de absolute waarheid te kunnen beweren. Het blijft gewoon 8 9 10 wie niet weg is wordt gezien, niet meer niet minder. Het geeft ook geen hinder, want je bent zelf alleen zelf verantwoordelijk, en die rookmelder? schroef hem maar in je huis want ook hemelse gerechten kunnen aanbranden.

Thursday, November 26, 2009

Schoentjes feest

Hij nadert met rasse schreden met zijn pakjeszak
Hoor je bij vlagen dat hoef getrappel op het dak?
Schoentjes gevuld met winterwortel en geurig hooi
Dan voor Sint en Piet liedje zingen heel zacht en mooi
O kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind
Het is een grote wens van het kleine mensen kind

Wednesday, November 25, 2009

Bewaar het

Evenwicht is een verloren bezit als het niet is gericht op wederzijds vertrouwen. Want waar is nog op te bouwen als de steen ijs blijkt te zijn dat in verhitte discussies smelt als een ontvouwen valsheid. Evenwicht heeft een plicht, de plicht van dat te zijn, zonder verlies van zijn consecratie en in de spagaat van te moeten marchanderen is slechts een ding te leren: Bewaar het!

Tuesday, November 24, 2009

Schoon schip

Er is geen belet om het hoofd te schonen, want wie er ook wonen vraag eens naar hun naam. Het is welaan de ontdekking van veel stoffig en saai gespuis wat veroorzaakt dat storend hoofdgeruis.
Een seizoenopruiming van de overvolle ruimen is goed voor weer nieuwe frisse luimen en als je niet weet hoe dat eigenlijk moet, bel mij even voor advies, ik help je met je hoofd op te ruimen en als je dat verkies, met de garantie van zonder eigenheid verlies.

Sunday, November 22, 2009

Bankroet

Kom ga eens zitten op de bank hij zit verschrikkelijk goed. Dat zijn de slimme verkoop trucjes van de bankverkoper in de winning mood.
Maar o wee o wee! let op je zaakjes in pree, als dit verzoek wordt gedaan door een kiene bankemployé. Want zijn verhalen over de bank zijn nog zoeter dan honingzoet, volgens hem is hij jou ideale bank in voor en tegenspoed. Maar geld creëren met jouw geld wordt niet altijd besteld als positief uit geteld. Vraag daarom ter stond naar hun vaste financiële grond en hoe het is met jouw tegoed, want voor je het weet is die mooie bank geen bank meer maar bankroet.

Saturday, November 21, 2009

Dunnetjes

Ik vroeg de schilder, 'wat ben jij aan het doen?'
Hij antwoordde zonder het steken van zijn kwaststreken
'Ik ben aan het vernissen, ik vernis het burgerfatsoen'
Het laagje was dun en zo doorzichtig als beslagen glas
Want fatsoen is snel vergleden als de druppel in een plas
En de schilder, hij doopt zijn kwast weer in de pot vernis
Want na de ruzie wordt de boel snel weer glad gestreken
En is alles weer zoals het is, heel dunnetjes

Friday, November 20, 2009

Jackpot

Blackjack zat op zijn gemak een kaartje te leggen
De joker was zijn boezemvriend, om zo te zeggen
Iedereen aan de pokertafel had een pokerface
Maar in hun lijf liep hun hart een harde race
Spijkerharde mannen als het, om niet verliezen gaat
Maar Zwarte Jack is geen beginner als moyenne winner
En altijd paraat als er heel veel money in de jackpot staat

Thursday, November 19, 2009

Dagelijks brood

Obesitas obesitas een menselijk monster in een veel te krappe jas. Ontstaan bij onwijze en ongeremde onverzadigbare vretende holle bolle Gijze. "Ik heb genoeg," dat hoor je zelfs in een gewone kroeg. Maar dit in zin betreffen woord wordt zelden in de snackbar of friettent gehoord. En het macaberst is, dat op die zelfde dolle aardse bol miljoenen mensen leven in een armoedig honger protocol. Allebei hun geesten,van te veel en op sterven na dood, zijn afstompt door veel te weinig eten van een eenvoudig gewoon dagelijks brood.

Wednesday, November 18, 2009

Pikorde

Vleugellam is een gevangen begrip voor de fabriekskip, even leven snel met een formidabele groei is zijn opdracht na het machinaal gebroei. In de supermarkt is zijn lijf bijeengegaard nog geen vijf euro waard en wij mensen stoppen zonder speet onze lijven vol met dit kippenleed.

Tuesday, November 17, 2009

Moeders cake

Moeders cake wordt niet gemaakt maar geboren. Eieren en bloem zijn de kiem, suiker boter en een tikkie van dit en dat maken hem af. De wonderpan laat het wonder ontstaan als in een soort broedende zwangerschap. Na veel engelen geduld is de bevallige geboorte, in een keuken vol met zachte bakkers geuren, een feest. Het geduld mag nog even blijven want het proeven wordt op de proef gesteld, nog een uurtje afkoelen wel geteld. Vlot snijdt het mes door de nog lauwwarme lijf van de cake en dan is het smullen geblazen deze week.

Monday, November 16, 2009

Mensdom

Ik vroeg de wind, van waar hij kwam
Zijn antwoord was een diepe zucht
Ik vroeg de regen, wie laat je vallen
Zijn antwoord was de ijle lucht
Ik vroeg de nacht, wie was jouw stuur
Zijn antwoord was het gaande uur
Ik vroeg de dag, wie gaf jouw zicht
Zijn antwoord was het zonne licht
Ik vroeg een mens, wie liet jou je leven leven
Het antwoord is hij mij tot aan zijn laatste zucht
Schuldig gebleven

Sunday, November 15, 2009

Wat zeg je ?

Een wassend wasbeer echtpaar uit het groene Californië
Emigreerde naar het stoffige oude grijze Babylonië
Hun talenkennis was echter niet zo bijster groot
Zodat zij nergens kleren konden wassen voor hun brood
Hun spreken gaf heel veel Babylonische spraakverwarring
En zo verdiende zij geen enkele Babylonisch Zilverling
Dus ging hun wasserij tot hun groot verdriet
Met heel veel wassende tranen schoon failliet

Saturday, November 14, 2009

Oerend hard

Als je echt slapen wilt als stille roos
Als de eeuwigheid je stenen bruidsbed koos
Ben je niet aan veel slaapcomfort gewend
Ga dan eens stappen met een stoere Drent
Hij brengt je naar de plaats van oud gezet
Hier mag je hardcore slapen op zijn hunebed

Friday, November 13, 2009

Dagblind

Dan is hij even te zien als een stille biechtspiegel
Wat heeft de schrik in het bonzend lijf gemaakt
De uilenogen en oren met hun schril gegiechel
Weten met snel gegrist een prooi gebraakt
De nacht is voor hem en de dag voor het licht
Dan zit hij te slapen met zijn blinde uilengezicht

Thursday, November 12, 2009

Waarde vast

Een geld goud goed bericht
Geeft geluk, misschien of wellicht
Maar goed goud geld goed geteld
Geeft meer, dat is zeker
Het is vaste waarde en geen moneymaker

Wednesday, November 11, 2009

Proefballon

Een proefballon is dikwijls maar een kort leven beschoren
Als hij wordt opgelaten gaat het alleen maar om de metaforen
Wie lokt hij al verwarrend zwevend uit zijn hokje of tent
Het gaat niet om de waarheid wie ballon gelooft niet kent
Als hij in de hogere sferen is beland is er de speldenprik hand
Daarna is het verhaal een verzinsel wat niemand zal geloven
Want zie daar dwarrelt het proefballonnetje leeg van boven

Tuesday, November 10, 2009

low budget

Tussen het prikkeldraad dat aan de paaltjes langs het bospad was gespannen had een dikke vette spin een prachtig web gemaakt. "Hier zit ik veilig tussen die prikkels,"zei de spin tegen het hert, dat even naar de bosrand was gekomen om een praatje met hem te maken. Je zult wel denken herten en spinnen praten toch niet en al helemaal niet tegen elkaar. Nou, dan heb je het goed mis, ze kletsen heel wat af, en niet alleen over koetjes en kalven. "Ik wilde je eigenlijk wat vragen," mekkerde het hert een beetje zielig. "Nou wat dan, voor de draad er mee, ik heb geen uren de tijd, want ik heb verschrikkelijke honger en moet nog veel hapklare vliegen vangen!"riep de spin ongeduldig. "Ik wilde je vragen of je een spinnenweb wilt spinnen tussen mijn gewei, want ik heb zo verschrikkelijk veel last muggen en vliegen," blèrde hij tegen de spin. Hè hè, het hoge woord was er uit, hij had het al een hele tijd geleden willen vragen, maar was toen bang dat de spin spinnijdig zou worden. De spin werd niet boos of nijdig, het vond het eigenlijk wel spannend zo tussen een hertengewei overal door het bos te gaan zwerven."Toppie ik doe het," riep de spin uitgelaten! "kom maar even met je gewei bij het prikkeldraad dan kan ik zo naar je toe slingeren." Zo geslingerd zo gedaan, ze zijn de allerbeste maatjes geworden, het hert had geen last meer van muggen en vliegen en de spin had volop te eten terwijl hij eindelijk eens kon reizen zonder moe te worden.

Monday, November 9, 2009

Winterslaap

"Kan jij je bewegen?"vroeg de egel aan de boom. Deze schudde heftig zijn takken toen de wind er doorheen blies. "Ik doe dat niet zelf hoor, want mijn bewegen gaat zo onzichtbaar langzaam, dat noemen ze groeien en dat zie haast niet."Dus jij beweegt zo langzaam," zei de egel een beetje geleerd, "dat je dat eigenlijk pas ziet als het jaar om is." "Ja", zei de boom met een donkere bast stem, "ik beweeg als in een slow motion film, maar dan eentje die een jaar lang wordt af gespeeld." Heel interessant maar wel een beetje saai, vonden ze allebei. De egel die in de winter graag onder een berg takken en bladeren zijn winterslaap wilde slapen, geeuwde verschrikkelijk hard en diep. "Ik denk dat ik maar eens met de winterslaap ga beginnen, want jij hebt voor mij heel wat bladeren laten vallen," brabbelde hij in zijn stekelige egeltjestaal. De boom vertelde hem dat hij net als de egel in de winter ook zijn ogen dicht deed, want dan is er toch niks leuks te doen. Een flinke windvlaag rukte de aller laatste verkleurde bladeren van zijn takken."Welterusten," riep hij takwiegend naar het egeltje dat al was weggekropen in zijn warme winterverblijf."Terusten tot volgend jaar en nog bedankt voor de bladeren", klonk het slaperig onder de bladhoop vandaan.

Sunday, November 8, 2009

Punt niet uit

De wereld is een ingewikkelde complexiteit
Wij begrijpen de simpelheid van zijn eenvoud niet
Wij zijn slechts een verdwijnend onderdeel
Ons onderdeel is een fractie van het complex
De vraag maakt een vraag en geen antwoord
Continuïteit is zonder en met zijn eigen herhaling
Als het begin niet ophoudt is er geen einde

Saturday, November 7, 2009

Vinex vloek

Die oude boerderij is eigenlijk geen gezicht
Maar gelukkig
De projectontwikkelaar ontwikkelt zijn doodsbericht
Gezichtsloos
Ontwikkelen is zijn cultus vooral voor zijn portemonnee
Na de afterparty
Gaan de ambtenaren gewillig aan zijn halsband mee
Gedrogeerd met regels
Beslissen zij als gevoelloze over het bestemmingplan
Niet kijken, want
O, wee daar staat een oude boom een schuur met vee
Ook nu niet kijken, want
Die ontwikkelen we weg voor ons super masterplan
Gelukkig daar is hij
De blinde sloper hij is als een middeleeuwse beul
In zijn machine
Is zijn ziel verstopt met met bevel is bevel in gezeul
Wacht
Nog even en daar staat weer een schitterde Vinex-wijk
En daar is het
Keurig netjes schoon zonder stro hooi en loeiend koeien gezeik

Friday, November 6, 2009

DNA

Zonder etiket is het leven leven een bestaand gevaar, want je bestaan bestaat niet als procedé. Maar met die opgeplakte registratuur is het niet veel simpeler geworden. Vanaf de start tot aan de finish is het alsmaar checkpoint checken. Anonimiteit is een woord wat zichzelf in scheiden bedriegt, het is een verlangd verzinsel. Er is volgens sommige zelfs een hogere macht of zo iets dergelijks die alles en iedereen weet te vinden en dat zonder gps systeem. Ik noem dit etikettering verschijnsel geen bestaansrecht maar bestaansplicht, want bestaansrecht is een verworvenheid die niet universeel een bestaansgrond heeft. Het noemen en geven van namen, het verzamelen van DNA profielen en graven in de intimiteit van de eigenheid, het maakt het geheim alleen maar groter. Het geheim van het zijn.

Wednesday, November 4, 2009

Gebakken vis

Boter bij de vis is een oud middel zonder te bomen
Het is het middel om betalingsachterstand te voorkomen
Ook al wordt dat visje soms veel te duur betaald
En is de echte boter uit koeienmelk gehaald
Ze zijn pas lekker als ze gezellig samen liggen te bruinen
Niet in een warme duinpan maar in de hete braadpan
Van het visrestaurant achter de blonde duinen

Monday, November 2, 2009

Als ge maar leut hebt

Bovendien is mijn tante Mien een pietepeuterige tante
Als aanverwante, klaagt ze over waar over niet is te klagen
Zo als de veel te lange nachten en de alsmaar kortere dagen
In die eeuwige constante is mijn tante een vaste waarde
Alles is goed verkeerd behalve zij, zij is als de aarde
Soms een beetje verdorven maar in wezen vriendelijk goed
Vooral als je haar in de'r gestampte stamkroeg hebt ontmoet
Want zij drinkt daar haar koffie niet alleen, maar met een neut
Want haar lijfspreuk is, klagen mag maar wel met veel leut

Sunday, November 1, 2009

Aller zielen

Ik wil het er niet over hebben
Dat ik je nooit meer geniet
Want de dagen gaan verder
Maken van jouw verdwijnen
Een verstild verdriet
En als dan mijn tranen
Geen tranen meer zijn
Opgedroogd door schrale wind
Die, van mijn ziele pijn
Geef dan een teken , maar even
Geef mij een teken
Van een ander leven en zijn

Saturday, October 31, 2009

Onbescheiden

In de eeuwigdurende eeuwigheid van het heelal is met een niet berekenbare toevalligheid van het toeval, een voor het leven toelaatbare planeet ontstaan. Het woord schepping is een veel te simpele uitdrukking voor dit onberekenbare toevallige toeval. Perfectie en imperfectie , stabiliteit en onstabiliteit, ontstaan en verdwijnen stilstand is zelfs beweging. En dan blijkt toevallig in al deze bizarre ontwikkelingen een wezen te ontstaan dat in zijn tijdelijkheid de arrogantie heeft om te denken eeuwig te zijn.

Friday, October 30, 2009

Beeld bepalend

Een zelf voorgehouden spiegel vraagt een beheerste hand, daarna komt het gevoel en soms, heel soms het verstand. Moed en inzicht met een clean reflectie vermogen is nodig om kritisch het spiegelbeeld te zien.
De gestelde vragen geven zichzelf de antwoorden, want als je goed kijkt zijn ze te lezen in het beeld. Alles zien en alles bezien is een waardigheid die je moet leren, daarna is er het vermogen om tegen dat spiegelbeeld een echt beeld te plaatsen.

Thursday, October 29, 2009

Alleen met jou

Dit is de tijd zonder madelieven zonder zonnebloemen zonder warm geurende rozen. En ik die niet lang wil verpozen bij dit verlies, ik verkies me niet te verstoppen maar te gaan shoppen in een huis vol met echte plastiek bloemen, met de geur van een chemisch odeur.
Die nagemaakte natuur is echter zo vals als hij is, want is hij echt dan ruikt hij gewoon, gewoon naar buiten fris. Open je hoofd je oren en ogen en niet verminkt ook je dierlijk instinkt. loop naar zee en langs het strand een bospad uit tot aan het wijde weidse land. Melancholie gevoel hoort bij de herfst als voorbode voor de stalende winter kou, dat gevoel is goed te beleven, maar niet alleen, maar juist alleen met jou.

Wednesday, October 28, 2009

Gevelreclame

Een stoere gevelreiniger uit het grote Rotterdam
Reinigde alle vieze gevels die hij maar tegen kwam
Ook al waren dat gevels in verpauperde wijken
Hij maakte ze schoon voor zowel armen als rijken
Een keer maakte hij niet schoon maar gaf een vertoon
Hij spoot zijn boodschap in snel gebaar kleurig en klaar
Met graffiti niet in een regel op een Rotterdamse gevel
Maar stiekem zonder tamtam op het stadhuis van Madurodam
Met kleine letters stond daar in sierlijk schrift te lezen
Voor een schone gevel moet je bij de echte gevelreiniger wezen

Monday, October 26, 2009

Gesponnen vrijheid

De wirwar van gedachten maken een gesponnen web
Met de komende ochtendschemering is het door de dauw te zien
Het bedekte vuur van de vorige dag smeult nog warm in herinneringen
Wat is dat, het verdwijnen van wat je eigenlijk wilt blijven koesteren
Die kwartiermaker is niet te ordenen als een dossier het is een en fá ce
Geef het maar de ruimte, de ruimte om speels wanordelijk vrolijk te zijn
Het is een zelf gesponnen web met de sterke draden van de dwingbare,
de afdwingbare vrijheid!

Saturday, October 24, 2009

Adieu winterland

Ik tel de dagen van het baldakijn in de uren van het overgeschoten jaar, al wetend dat ze niet de populairste zijn. Nog zoveel in zonlicht uren verminderde dagen, het donker lijkt onvermijdelijk in het dragen. Het vluchtgedrag steekt in mijn ziel, Afrika Cyprus, wellicht een reis naar Bonaire of een ander onbekend hemelrijk als lerende stagiaire. Hier blijven laat mij verstijven in bloed en botten, het meteorologen venijn doet het chagrijn mij met drank verzotten. Vaarwel het ga u goed in deze voor mij te koude lage landen, als je mij zoekt dan vind je mij op een van die zonnige palmenstranden.

Friday, October 23, 2009

Op hoop van zegen

Blauw is de ijle lucht en geel het warme zand
Rood is de appel in mijn overspeelde hand
Ontroerend wit de parel uit de diepe oceaan
Ik zie jou al gapend voor het slaapkamerraam staan
Even is hij wit en zwart en even is hij zwart en wit
Ja, het is die kraaiende kolere haan die op mijn nachtkastje zit
Beneden in het dal maakt een dronken aartsengel veel plezier
Terwijl ik nuchter zit te janken want hier boven is geen bier
Het leven is veel te kort maar is soms ook veel te lang
Kom ik stap eens op omdat ik nergens een gebakken visje vang
Maar geloof mij zonder dat ik heb gelogen op m'en diepblauwe ogen
En kom je mij met een oorwurmen zicht in de morgen tegen
Dan komt er 'Op hoop van zegen' zeker regen

Thursday, October 22, 2009

Koele kikker

Een kille kikker uit de natte Beemstermeren
wilde aan kikkervisjes de kunst van het zwemmen leren.
Maar de kikkervisjes vonden hem te gek, te cool
zodat de visjes vergaten te zwemmen als levensreddend doel.
Een voor een zonken ze naar de modderbodem van de sloot
waarna de coole kikker belde met een snelle reddingsboot.
Door een flink stuk touw aan de mazen van een net te rijgen
wist hij alle kikkervisjes op tijd op het hoge droge te krijgen.
Welke wijze les is er uit dit stoere verhaal te leren.
Al is de smoel van de kikker nog zo te gek en te cool
laat je niet voor de kik, door zijn koele blik
naar de bodem van het leven drogeren.

Wednesday, October 21, 2009

dekmantel

Moeizaam traag is het jaar de herfst in geschoven, als een rivier die geen doorgang vindt. Aan de nog half bebladerde bomen is het afscheid te zien, ruw en blind. Bladblazers die ook kunnen zuigen bazuinen hun motorgeluid als een opschrokkend monster rond, want nergens mag er een gevallen blaadje liggen als een herfstkleed kleurend op de grond. De natuur wikt maar de mens beschikt met al zijn verwrongen schoonheidssyndromen vrijwel nergens meer is hij nog in staat van het vrijvallende blad te dromen. Trek de voedende stekker uit het anti bladermonster en laat liggen het verdriet van de natuur, dit als dekmantel voor Moeder aarde als de winter komt koud en guur.

Monday, October 19, 2009

Kattebellekwaad

Er waren eens zestien grote klokken met enorme bronsgroene lijven,
zij huisde in de torenklok niet alleen maar met zeker vijftig duivenlijven.
Met z'en zestiental als flinke klepeldragers hingen zij nog stil gelaten voor de winderige galmgaten hoog en droog met de beiaardier die als enige man die hun speelse klepelwerk bewoog.
Op zekere dag, if I remember, het was zo tegen het einde van december, ja dat werd zo vast beweerd, klonk er uit de klokkentoren een galmend geluid dat nogal vals was getimbreerd.
Het bejaarde beiaard klonk als een zeer ontstemde galmend schalmei,
zelfs de torenhaan legde van de schrik een winderig windei.
De oorzaak van deze janboel in de oude klokken stoel was snel gevonden, het was de dronken beiaardier die aan het klokkentouw een kattebelletje had gebonden.

Sunday, October 18, 2009

Druppel

De druppel die de emmer doet over lopen is geen druppel meer als hij is afgedropen. Het is maar een metafoor voor het einde van een soort geduld, dat kan dus van alles zijn, er wordt zoveel verhuld. En dan, is dat overlopen dan altijd verkeerd, of is juist van belang als daarvan wordt geleerd. Druppels zijn sowieso haast altijd in beweging, is dat niet zo, is verstilling hun beleving. Maak van elke overlopende druppel geen oeverloos geëmmer, want wie dat doet maakt zich net zo druk als een ontstemde pianostemmer.

Saturday, October 17, 2009

Plof kip

Boer wat zeg je van je kippen, je kippen die vanaf kuiken klein, zomaar volgevreten plof kippen zijn. Vertel mij nu geen fabeltjes over hun prima kippen bestaan, ze leven slechts vijfmaal de tijd van een volle maan. Ook al is hun kippen verstand niet zo bijster groot, ze voelen zeker hun zeer beperkte ruimte nood. God schiep alle wezens, hij schiep zelfs de boer en de kip, maar hij heeft daarmee niet het boerenfatsoen geschapen en ook geen dieren begrip. Boer wat doe je met je kippen, je kippen met het zelfde gevoel als jij, zij willen ook graag scharrelen en lopen als jouw koeien en schapen in de groene wei.

Friday, October 16, 2009

Netellief

Even dacht de brandnetel verloren, waarom ben ik toch zo geboren
Mensen, ja zelfs de dieren mijden mij als de zwarte builenpest
Terwijl ik zelf niets anders doe dan gewoon groeien als de rest
Goed, soms ben ik wat prikkelbaar en een niet aan te raken groen
Maar ik weet een alternatieve theeënfee met een brandschoon blazoen
Ze plukt mijn stengels om te drogen, soms met netelblaren inclusief
Ik zuiver en staalt het mensenbloed met dit heerlijke thee gerief
Laats zag ik om tien voor twee een kokkerel programma op de tv
Daar liet men mij om u te bekoren, urenlang in boter zachtjes smoren
Zie je mij staan langs dijken en bermen tussen de fluitenkruid schermen
Onzichtbaar bloeiend als een dief geef dan niet om die prikkende blaren
Maar laat je koelend bedaren als je denkt aan mij, je netellief!

Tuesday, October 13, 2009

Eenmalig

De eenmaligheid van je leven, met de niet omruil garantie als een ongedekte check, is een feit. Het is een niet geboren besef omdat veel gebeurtenissen je het idee geven dat ze al eens eerder zijn beleefd. Dat spiegelreflexbeeld maakt het niet duidelijker, want 1+1= alleen 2 als opstapeling, de basis is en blijft altijd de 1 als ongemene deler. Maak je leven meer of minder, dieper of oppervlakkiger, rood of groen wellicht zwart-wit, hoog of juist laag, het blijft de basis van de vraag, wat doe ik niet morgen maar vandaag?

Monday, October 12, 2009

Waarom?

Speelbank bloedbank koorbank voorbank achterbank spermabank dochterbank oerbank boorbank Doggersbank Vissersbank spelersbank zandbank trainersbank vleesbank boerenleenbank boekenbank voetenbank vensterbank slaapbank parkbank driezitsbank knielbank moederbank voedselbank meetbank wasbank kotterbank folterbank spaarbank koraalbank parelbank girobank schoenenbank Wereldbank mosselbank handelsbank schaafbank talentenbank effectenbank mistbank genenbank zodenbank adressenbank beklaagdenbank rechtbank volksrechtbank strafrechtbank handelsrechtbank Postbank huiskamerbank keukenbank tuinbank zonnebank testbank mestbank wisselbank kloosterbank dodenbank kerkbank rollenbank ezelsbank elfenbank toonbank bomenbank grondbank schildersbank verdachtenbank voetbank internetbank slachtbank nevelbank oesterbank hoekbank rekbank retailbank effectenbank wolkenbank rentebank sneeuwbank landbouwbank adressenbank machinebank ligbank zitbank slagersbank huisbank pijnbank kennisbank hakselbank kapitaalbank creditbank grindbank schommelbank,er zijn zoveel verschillende banken waarom wil je in hemelsnaam dan ook nog een DSB bank?!

Sunday, October 11, 2009

Herfst vakantie

Als de maandag is verschenen met de fileberichten van de ochtendspits, ben ik op een late vakantie en lig ik in mijn slaapzak die nog hoog is dichtgeritst. Het is beter er niet te zijn aan het begin van deze hectische dag, want het leven ga je dan voorbij zonder vrije blije lach. De A-4, A-12 en 13 zijn abrupt met autobezit verstopt geraakt, maar door de camera bewaakt, kunnen deze infarcten met beleid worden omgeleid, al kan het lijden nog uren duren. En onderwijl zit ik op het zijl voor mijn tentje blij en vogelvrij naar de konijntjes en fazanten te gluren.

Saturday, October 10, 2009

Verliefde groenteboer

Als een appeltje met mooie rode wangen
Had je mijn verlegen blik opgevangen
Ik verkleurde van appelrood naar witlof bleek
Omdat je smoorverliefd naar mijn oogappel keek
Want, wat het ook was voor dit blikkerde moment
Mijn lekkere appeltjes kosten voor jou geen enkele rooie cent

Friday, October 9, 2009

Muizen brokjes

Knibbel knabbel knuisje wie knabbelt daar aan mijn huisje
Is het de hevige regen de stormwind of een wilde kat
Wellicht is het een verdwaalde vreemdeling die zich heeft bezat
Het is al nachtelijk laat, dus doe ik de deur niet van het slot en open
Maar ik weet het haast zeker er wordt rondom mijn huisje geslopen
Voor de Pieten van Sinterklaas is het nog te vroeg voor dit laat geraas
Ineens zag ik hem vliegensvlug trippelen over zolders plankenvloer
Een knibbelend knabbelend muisje dat niet knabbelde aan mijn huisje
Maar aan het krokante kattenvoer

Thursday, October 8, 2009

Nechte liefde

Hij was een gevierde lolbroek met zijn bonte grapjas aan
Hij had het onnatuurlijke gebronsd gezicht van een mediterraan
Gepopt en genageld als voyeur in het nachtelijk uitgaanscircuit
Versierde heel veel upgirls zoals Jeanne Chócó en Éva Marie
Maar het einde van zijn mine verhaal heeft zich snel gemeld
Geen van zijn twee pubgirl vrouwen wilde met hem trouwen
'T ging hun om de echte liefde niet om zijn geveinsde geld

Wednesday, October 7, 2009

Opium

"Godsdienst is opium voor het volk", sprak Karl Marx meer dan honderd jaar geleden. Opium is gebleven als de maatschappelijke narcose en vluchtroute uit de werkelijkheid. De godsdiensten zijn verworden tot oorlog voerende tegenstrijdigheden waarin God ver te vinden is. Verwaand denken de politici dat zij de wereld besturen, maar dat is alleen hun wereld. In de op een geordende chaos lijkende samenleving is de macht verbonden aan de onmacht om normaal te doen. De verantwoordelijkheid over de wereld is geen privé domein van zij die zich gedragen als dieven. Zonder zich te gedragen als veroveraars wordt de scheppende evolutie nog steeds gedragen door de normale mensen goed van hart en ziel, zonder Opium.

Tuesday, October 6, 2009

Letter vlucht

De krant is als een eendagsvlinder die fladdert door je hoofd
Kopteksten scheepswand dik gedrukt, vervolg, zie pagina 9
En de lezer ziet dit niet als zegen en doorbladert zich kapot
Want de nieten zijn er door gevlot, de wind heeft hem gevat
Ontrukt vindt de letterende verdaagde vlinder zijn vogelvrij debat
De persen draaien weer want brandend nieuws is snel uitgedoofd

Monday, October 5, 2009

Gestoofde peren liefde

De tijd van de peren-stoverij is weer aan gebroken, de hele stoofpeer historie laat zich weer in het geven van de mooiste namen her beleven. Zoet en zuur van lijf, hun royale peren gift staat buiten kijf want weer klinkt de winterblues als een gestoofd gemoes. Het zijn de Gieser Wilde mannen de Knolpeer en het Boeren Groen, de Ooms kinderen het Altena's Roem. Herinner je de Bonkelenzen de Bredrode zoet en zuur de Zwijndrechtse Wijnpeer de Kamper Venus voor het zacht stovend vuur. Voor mijn ogen verschijnt telkens weer de warme Tesselaar de kille IJsbout en de Noord-Hollandse Suikerpeer. Vele rassen, meer dan er gaan in een rieten mand, ik noem er nog een paar, nog even zo uit de blote hand; de Klaasjes peer de Ponds peer en niet te vergeten de Broeks en Drielse Groenen met de lieve kleine Kleidol als afsluitertje van de zomerse seizoenen.

Sunday, October 4, 2009

Vindersloon

Ik ga niet vertellen wat je moet doen nu je jezelf bent kwijt geraakt.
Ik weet zeker dat het luisteren van je oren is verloren, verloren in nijdige doofheid, in een stom geslagen sprakeloos gebaar. Oké, ik zeg het toch maar, want het doet mij veel verdriet als je blijft zoeken naar je verdwaald verloren ik en je vindt hem nergens niet.
Ik ben in het weten van verlies de weg, de weg naar het vinden van wat verloren lijkt. Stilte is de niet gehoorde vinder, laat die toe zonder hinder zodat ze jou bereikt.
Daar is hij weer als een nieuw ontsproten zaad, de wortel nog maar net gezet en stoer ingebed, een boom in wording met bladeren van zelfvertrouwen als voedsel voor zijn toekomst.

Thursday, October 1, 2009

Snoeshaan

Ik ben niet bang uitgevallen, maar toen ik van morgen in de spiegel keek ben ik me eigen rot geschrokken, ik zag iemand anders achter mij staan. Ja, dat was echt even heftig schrikken want dat verwacht je niet zomaar in je eigen huis, dat zeker geen spookhuis of een of ander sinister kasteel is. Ik had wel eens gehoord dat als je nogal heftig droomde, dat die beelden soms in je kop bleven rond spoken. Nou ik had niet gedroomd, laat staan heftig en ook niet de avond daar voor gezopen of een joint gerookt, gewoon alleen wat koffie en maar één biertje, meer niet. Ik deed een stap opzij om vervolgens vliegensvlug weer voor de spiegel te verschijnen en ja hoor daar was hij of het weer, een voor mij totaal onbekend figuur vlak achter mij, ik kon bij wijze van spreken de warmte van zijn adem in mijn nek voelen."Niet bang zijn net doen of je het normaal vindt", prevelde ik in mijn zelf. Dat was gemakkelijker gepreveld dan gedaan, want de volgende bizarre verassing ontplooide zich in de spiegel, mijn gezicht was weg, alleen was nu een voor mij totaal vreemd wezen te zien. Het spiegelwezen, zo noem ik voor alle duidelijkheid het maar even, dat spiegelwezen lachte naar mij een beetje schuchter en verlegen en het gekke was, ik voelde opeens geen angst meer."Wat blijf jij lang voor de spiegel staan, kijk het mooie er maar niet af", riep mijn vrouw van uit de keuken. Ga maar eens vertellen dat je een vreemd wezen in de spiegel ziet, ik denk dat ze direct de dokter zou gaan bellen, dus dat deed ik niet. Tijdens het ontbijt vertelde ik haar zo ontspannen mogelijk tussen twee boterham happen door wat mijn spiegelbeeld was overkomen. "O, dus jij hebt de zelfde ervaring beleefd dan dat ik gisteren had, ik durfde er eigenlijk niet met je er over te praten,"zei ze oplucht lachend. Al snel kwamen wij er achter wat de oorzaak was van de spiegelgeest, simpel en een beetje stom. In een kringloopwinkel hadden we een paar dagen geleden een andere spiegel gekocht, want de oude was tijdens een schoonmaakbeurt in gruzelementen gevallen. Het geheim zat in de kringloopspiegel, die was, na navraag, afkomstig van een rariteiten kabinet, een soort tover en lachspiegel heel kunstig gemaakt. Tijdens het ophangen was mij wel opgevallen dat de spiegel telkens het idee gaf dat hij scheef hing zonder dat het waterpas dat aangaf. "We laten hem gewoon hangen want ik vind het wel spannend wat hij iedere ochtend weer tevoorschijn gaat spiegelen,"zei mijn vrouw een tikkeltje ondeugend. En ik, ik ga proberen er mee te leren leven, met wie dan?
Met die vreemde spiegel snoeshaan.

Wednesday, September 30, 2009

Frietlust

Als je te krap zit in je vel
Eet dan geen patatje oorlog met frikandel
Ook geen bier en een balletje zigeuner gehakt
Want die zijn ook sneller dan snel op gesnakt
Ik wil mij er verder echt niet meer mee bemoeien
Maar je strakke lijf is al flink aan het groeien
Niet in de lange lengte dat valt nog wel mee
Maar in de bolle breedte snel en heel gedwee
Ieder aangekomen pondje glipt binnen door je mondje
En gaat daarna nooit meer uit je veel te dikke kontje

Tuesday, September 29, 2009

Het is op

Ik ga mijn grenzen verleggen, mijn grenzen van geduld
Ik ga het kopen en verschaffen de boekenkasten er mee gevuld
De uitzicht eindeloosheid komt bij mij zelden of nooit in zicht
Want mijn verdraagzaamheid geven 100 kilo zelfs geen enkel gewicht
Ik zal nergens meer op reageren als een blind en ongeleid projectiel
Mijn geduld is zo geduldig, ja haast als een nog ongeboren infantiel
Maar let op, met een ding raakt mijn eindeloos geduld zomaar op
Dat is het kijken naar de besluiteloosheid van de befaamde wereldtop
De Aarde is niet van hen met macht of van een ander buitenaards wezen
We lenen hem slechts als Europeanen Amerikanen Russen of Chinezen
En zijn geduld met het aflossen van onze schuld en betalen van de rente
Dat geduld raakt op met ons als onmens, zijn alles vernielende cliënte

Monday, September 28, 2009

Tussen saai

De tijd tussen de zomer en herfst is een ongelooflijke saaie
Nergens zie je de mooie najaarskleuren het bos verfraaie
Het groene gras is bruingrijs als een oude jas versleten
Hier en daar klinken wel de bronstige herten kreten
Maar met is wachten op het echte weer met hagel en regen
Geploegde akkers omzoomd door met modder beklede wegen
Daar is hij dan eindelijk de herfststorm met veel lawaai
Die die saaie saaiheid weg blaast als een dooie kraai

Saturday, September 26, 2009

Onverwacht

Ik kom even langs het is maar eventjes heel even
Ik kom even langs om je kus en een hand te geven
Ik kom even langs om jou lieve zelf heel even te zien
Ik kom even langs niet even meer dan een minuut of tien
Ik kom langs maar wanneer staat nog niet op de kalender
Dus zet alle deuren open als ik langs kom met veel gedender

Friday, September 25, 2009

Simpel gewoon

Als de druiven zuur zijn en de honing niet meer zoet
Als de varkens mager zijn en zijn ranzig spek niet goed
De trekvogels de vlucht niet meer weten naar het zuiden
Op zondagmorgen nergens nog roepende kerkklokken luiden
Dan is de wereld zachtjesaan aan het veranderen in een hel
Want druiven horen niet zuur en de honing zoet dat zeker wel
De varkens vet en spek niet ranzig maar mager van de slager
De vogels horen de weg te weten zonder vluchtroute planner
En op zondag moeten de klokken luiden zonder veel geëmmer
Verander de dingen zonder dat het wordt opgemerkt anders gaat
Dat is het geheim van besturen als het maar gewoon simpel gaat

Thursday, September 24, 2009

De eenzame fietser

Er is in Nederland een nieuw soort mens geboren of misschien beter gezegd ontstaan. Een soort mens die behoorlijk afwijkt van wat er tot nu toe op ons platte landje rond liep , ik bedoel eigenlijk er op rond fietste. Boudewijn de Groot zong in 1973; "Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zich zelf en weg baant", ja hoe sterk was hij. Hij was in alle gevallen taai en beresterk, vele male sterker dan de meeste fietsers van de babyboom generatie. Die naoorlogse generatie slaagt er telkens weer in zichzelf te proportioneren als een aparte bevolkingsgroep. Zo kunnen ze nu in eens niet meer fietsen op een normale fiets, want het waait altijd ook als het windstil is want dan heb je hem ook niet mee. Ons vlakke land blijkt in hun ogen te zijn verandert in een Alpenland met vele cols van de eerste categorie. Maar dan... Taterderta! is er plotseling, als een verhoorde smeekbede, de elektrisch ondersteunde fiets, een kind kan nu de was doen terwijl zij elektrisch freewheelen. Ik noem dit de degeneratie van een generatie en dit nog afgezien van het feit wat een enorme claim deze buitensporige luiheid op de wereld grondstoffen legt.Ik weet een andere milieu vriendelijker manier, een extra tarwe boterham een glas melk en een appel geven de zelfde of zelf meer energie en zeker meer plezier.

Wednesday, September 23, 2009

Buren gerucht

De buurt, wat is de buurt, is dat de straat het plein of meer van die verlengde ruimtes. Of is de buurt groter veel groter zelfs of juist kleiner veel kleiner zelfs, dichter en zelfs enger. Wat is de wereld kan hij in een notendop, is hij maar net te zien door een microscoop of moet je juist van heel ver er naar kijken om een goed overzicht te krijgen. Je hebt bij ons in de buurt een wereldwinkel een winkel waar ze niet de wereld verkopen maar spullen van vooral de derde wereld, want je hebt naar het schijnt meer dan één wereld. De buurtwinkel, de opvolger van de ouderwetse kruidenier, is eigenlijk ook een soort wereldwinkel want plaatselijke producten zijn daar maar bij mondjesmaat te vinden, alle andere bewoners van de schappen komen van ver over de landsgrenzen. Je moet mondiaal denken zeggen ze, vooral de mensen die geen idee hebben wat dat in de praktijk van alledag betekent. De buurten in de grote steden zijn mondiaal geworden, ze leven en spreken mondiaal, de oorspronkelijke bevolking is er een schaars product geworden. Het is een kwestie van integreren voor hen die zich zelf zijn gebleven, haast als een soort mens dat aan het uitsterven is. Wie is eigenlijk wie en waar is waar gebleven, je verdwaald als een vreemde in je eigen buurt als dat nog langer duurt.

Tuesday, September 22, 2009

Gespleten

Ze was even het gezicht wat mijn gedachte kon lezen
Als ze haar had was het lang en blond geweest
Verwaaide gedachten lieten haar geest in braille lezen
Wat ze wist van mijn getoetste brein is verwezen
Vervlogen in de gevluchte vlucht van het vergeten
En ik die het kon weten, zocht haar verdwaald in mijn hoofd
En werd door verlangend heimwee naar haar gekloofd

Monday, September 21, 2009

Omnivoor

De spetterende reclame voor botermalse kogelbiefstuk in de etalage van het 'Vleespaleis' deed mij denken aan een zwaar gewond of misschien wel dood slachtoffer van een schietpartij. Misschien heb ik wel boter op mijn hoofd, "maar biefstuk en een kogel wat heeft dat eigenlijk in vredesnaam met elkaar te maken", dacht ik even hard op. Maakt die kogel het bief, of anders gezegd, het vlees nou stuk, of,..nou ja als dat zo is dan vind ik het niet zo mooi en vooral niet als het ook nog eens in de aanbieding is. Het slaat wellicht als een tang op een dood varken maar zo heb je natuurlijk nog veel meer van die vleselijke voorbeelden die voor meerdere richtingen uitlegbaar zijn, zoals sla en rundervinken of het lendenstuk en staartstuk een achter of voorvoet en soepbeen biefstuk van de haas die toch van een koe komt. Hoe je het ook bekijkt het gaat er gewoon om als het beestje maar een naam heeft want anders wordt het een tot gehakt vermalen klapstuk. Het is natuurlijk altijd wel goed te weten wat voor vlees je in de kuip hebt, zolang je dat niet echt weet is het verstandiger kakelverse eieren voor je geld te kiezen en ze te bakken zonder bacon. De prangende hamvraag blijft wel in de rookkast hangen als hij niet uitgekookt beantwoord wordt, namelijk, ben jij wat je eet of eet je wat je bent? Ik gebruik dit niet als een verzonnen metafoor maar ga als echte omnivoor het leven door, dus kijk maar uit voor de kogel als je mij ziet!

Saturday, September 19, 2009

Mooi gif

Een paddenstoel die ongekend giftig was
Hield de schijn op van een goede charitas
Mooi en aanlokkelijk als een schone bruid
Lonkte zij naar plukkers als een eetbare buit
Een maal als gerecht gekookt en gesmoord
Werden de plukkers door haar gif vermoord
Een wijze les is te leren uit dit gruwel verhaal
Pluk nooit een paddenstoel alleen om het mooie
Je bent dan snel de klos als een lelijke dooie
Zonder de kennis te weten van hun giftige taal

Friday, September 18, 2009

Arrogantie

Verborgen onder een mooi gedrag van hun strak gezicht
Is te zien de reden van hun valse schijn bericht
Het management heeft alleen als doel de pure macht
Of nog minder het doel wordt juist daardoor verkracht
Het vullen van eigen zakken of hele bonus kelders
Dat gedaan vertrekt men interim snel naar een hoger elders
Het spel begint dan weer van voor af aan
Wat is de zin van hun faktisch bestaan
Arrogantie van de macht

Thursday, September 17, 2009

Groene slager

Het nog niet te eten eten ligt als een lokkertje in de etalage
T' heeft een hart gehad ook longen nieren ogen, wellicht een ziel
Maar debiel worden we bedrogen met verpakkingscamouflage
Het gedode wezen blijft zijn leven doorleven in een ander lijf
En in de etalage liggen ze gestapeld als gekoelde prijs percentage
En ik, ik maak daar geen stennis om al het klinkt het wat mager
Of zelfs dom, maar de groenteboer is al jaren mijn groene slager

Tuesday, September 15, 2009

Smartie

De kreukelzone in haar gezicht was gekreukeld, dat was goed te zien, een maanlandschap maar dan in het klein. Door de abrupte stilstand van haar Smart was de airbag met een knal opgeblazen en tegen haar mooi opgemaakt gezicht gestompt. "Er is geen plaats voor meer dan twee personen en zeker niet voor zo'n stom op geblazen figuur", had ze kwaad geroepen toen ze zich van het airbag monster had bevrijdt. Liggend op de eerste hulp brancard pakte ze haar handtas en begon direct met de renovatie van haar verfomfaaid gezicht. De Smart die nog hijgend na stond te stomen gunde zij geen blik meer waardig."Hij gaat er uit ik moet hem niet meer, wat een monster is dat rot autootje", riep ze woest. Even later stapte ze van de brancard trok de autopapieren uit haar tas en gaf ze met een breed gebaar aan de takelwagenchauffeur,"kijk maar wat je met hem doet, naar de schroot of zo, hij is van jou", fluisterde ze in zijn oor. Met haar mobiel had ze snel een taxi besteld, ze riep noch uit het openstaande raam,"gedeelde smart is halve Smart!" Ik ga een Rolls-Royce kopen maar zonder die stomme opblaaskussens."

Monday, September 14, 2009

Doodbier

Ik wilde niet zeuren over alles wat gewoon om zeuren vroeg
Niet klagen over mijn buren ook niet over mijn stamkroeg
Ik wilde niet haasten om het haasten ik voelde mij al zo gehaast
Maar een ding moet je nu wel van mij weten dat wat in mij aast
Ik zeg je het maar zonder pardon zonder dat je er naar vraagt
Dat ik geen zeurkous ben en heb ook de kroegbaas niet belaagd
Maar bier moet bier zijn en niet gelijkend op bedorven uilenzijk
Is daarom dat ik zeur en klaag maar ik krijg van hem geen gelijk

Thursday, September 10, 2009

Zommergast

Een voorjaarszwaluw maakte nog geen zomer
Maar in de herfst zijn ze als ontelbare ontkomer
Ja dan is 1+1 heel veel meer dan 2 in woorden
En nu zo talrijk trekken zij naar andere warmere oorden
Voor ons wacht hier de kille herfst en winterse kou
Weet je wat ik zomaar even wou?

Wednesday, September 9, 2009

Duurzaam?

De eeuwigheid duurt niet het aller langst
Is dat wellicht mijn bange angst, dat zoals ik weet
Duurzaam even lang is als de snelle vleet van het woord
Als door iedereen die het zo gaande in zich zou willen beleven
Zij zich dan toch ongemerkt begeven op het slappe waanbeeldskoord
De inspanningsspanning houdt het wel aan in zijn strak bestaan
Want zonder die eeuwige trilling is hij de niet echt geleefd
En het verdaan van duurzaamheid is dan eeuwig verkleefd

Monday, August 17, 2009

Frieten liefde

Ik ben scherp en punctueel als punaise
Ik maak mijn punt ook in deze malaise
Ik ben vast geprikt om mijn vasthoudendheid
Zodat ik geen partij ben in de concurrentie strijd
Maar ik maak mijn zorgen om dat nieuwe nietmachientje
Zij heeft een fleurt met de mooie secretaresse Nicolientje
Ik zag ze laatst als punctuele en fatsoenlijke punaise
Samen in de snackbar helemaal onder de mayonaise
Want ze zaten allebei haast sensueel te genieten
Niet van elkaar maar van een flinke portie frieten

Sunday, August 16, 2009

Je weet maar nooit

Het was stil op het strand, de badgasten waren na het vertrekken van de zon ook vertrokken. Heel in de verte liepen nog een paar verdwaalde toeristen te zoeken naar een duinovergang. Ik was in een verlaten kuil gaan zitten, in mijn zak zat een blikje bier dat riep om te mogen sissen. Pats klik en sis, het schuim vloeide als een springvloed over mijn hand.."Zonde van het bier,"mompelde ik. "Dat is het zeker,"klonk het plotseling van achter mijn rug. Ik keek enigszins geschrokken en verbaasd achter mij, maar kon niets ontdekken wat de oorzaak was van dit menselijke geluid. "Mag ik ook een slokje, toe nou, doe niet zo donders gierig," klonk het nu veel duidelijker. Goed, de zon was behoorlijk fel geweest en het risico van een zonnesteek was mogelijk geweest, maar ik draag altijd iets van een pet op mijn dunbevolkte kop. Ik besloot als tegenspel het verstoppertjes spel gewoon mee te spelen. "Kom het maar halen er is genoeg voor twee, want ik heb er nog een in mijn zak zitten,"praatte ik expres hard op. Om de daad bij het woord te voegen zette ik het blikje bier voor mij in het zand.Tot mijn stomme verbazing kwam er plotseling beweging in een stuk aangespoeld wrakhout dat tegen de rand van de kuil lag, het kwam overeind en werd ineens een menselijk gedaante. "Het moet toch niet gekker worden,"riep ik in onvervalst Rotterdams."Levend wrakhout!" Ik nam snel een slok van mijn bier om de brok in mijn keel weg te spoelen. Het mens geworden stuk wrakhout was ondertussen tegenover mij gaan zitten, pakte het blikje bier, het bekende klikken en sissen volgde. "Proost!" riep het, of beter gezegd hij, daar zat zomaar een complete knoestige zeeman die zo uit een stripverhaal leek te zijn gestapt. Hij vertelde mij dat hij heel lang geleden op een schip had gevaren dat in een hevige storm was vergaan. Om het vege lijf te redden, de reddingsboten waren ook gezonken, had hij zich aan een stuk wrakhout vastgeklampt. Niemand had hem ooit gevonden, "tot dat jij mij begreep en kon verstaan,"prevelde hij haast onverstaanbaar. Bij zo'n gebeurtenis hoort meer bier en misschien wel wat sterkers, was zo mijn inschatting. Dus besloot ik naar het strandpaviljoen te gaan om bier en schnaps te halen om onze ontmoeting te vieren. "Ik blijf wel hier op je wachten," zei de oude zeebonk, want aan dat wachten was hij zo langzamerhand wel gewend geraakt."Zeker een pratend stuk wrakhout,"schertste de paviljoenhouder. Ik ging niet in op zijn dom gelul, het was toch zeker waar. De kuil was helemaal leeg toen ik terug keerde met mijn tas vol spiritualiën. Alleen verderop lag een stuk wrakhout. "Heeft de zon dan toch door mijn pet heen gestoken!"riep ik verbaasd. Het stuk wrakhout heb ik uit respect en piëteit mee genomen en later ergens op een mooi plekje in de duinen begraven. Want je weet maar nooit

Saturday, August 15, 2009

Hallo zeg

Het verband van verbindingen maakt de bevindingen, is er geen verband komt de klik gewoon niet tot stand. Maar normaal praten en lekker zingen geeft zonder bedingen meer contact tussen de zijnen en mijnen dan de ingewikkelde versluierende communicatie lijnen. De vogel zingt zijn lied ingewikkeld gefluit of niet maar altijd te verstaan in zijn gebied. Verwarring is de chaos van het gebrek aan een mooi gebek tussen jou en mij, zo simpel als het gefluit van de tureluur boven de groene wei.

Friday, August 14, 2009

Saai

In evenwicht is het gedicht dat ik even dicht
Niet naar boven nog naar onder meer belicht
Precies in het midden van het plicht gezicht
Maar het is wel een verschrikkelijk saai gedicht

Thursday, August 13, 2009

Scheiding

Wanneer zie ik je weer
Weer, na je ommekeer
De krant blijft liggen waar hij ligt
Deze dag heeft een ander gezicht
Alleen is de ene helft
Samen is de hele
Maar wat mij ten dele
Is mijn stil verdriet
Het weer van de ommekeer
Dat komt er niet

Wednesday, August 12, 2009

Spijttomaat

Een groep tomaten uit het Italiaanse Lombardije
Was verliefd op een troep olijven uit Istanbul in Turkije
Samen vreeën ze in de olijfboomgaard onder de Turkse zon
Totdat de olijfboer kwam met een grote inmaakton
De tomaten en olijven werden door de boer daar in gedreven
Zodat ze een jaar lang samen ingemaakt konden leven
Maar de tomaten huilde om hun stomme domme vrije
En schreeuwde uit de ton dat ze terug wilde naar hun Lombardije

Tuesday, August 11, 2009

Geduld

"Meneer heeft u voor mij een beetje geduld", want ik heb te veel ongeduld", schreeuwde een klein jochie, naar mij. Ik begreep in eerste instantie echt niet wat hij bedoelde, geduld is niet te geef en ongeduld dat maak je zelf. Maar goed, in mijn opperste wijsheid probeerde ik er achter te komen waarom het 'drie turven hoog' mannetje zo van streek was. Hij zat aan de waterkant met een zelfgemaakte hengel te vissen. Het vishaakje was gemaakt van een kromme spijker en zat met een stevig touw aan de selfmade hengel vast geknoopt."Heb je aas bij je?" vroeg ik als volleerde visser. Hij stak een een groot stuk brood in de lucht. "Vissen vangen met een kromme spijker gaat niet, ook niet met brood en veel geduld,"vertelde ik hem. Een eindje verder op had een echte fanatieke 'hobby' visser zijn dobber tot midden in de singel gegooid, zijn hengel in een standaard geplaatst om vervolgens naar zijn auto te lopen om een kratje bier te pakken. Als in een flits wist ik het, want zijn dobber dreef in de richting waar het mini vissertje zat te treuren. Ik pakte de selfmade hengel die hij achter zich neer had gesmeten op en gooide met een sierlijke boog het touw met de kromme spijker naar de full-prof dobber. "Raak,riep ik, je hebt beet!" Inderdaad de dobber zat vast aan zijn hengeltje. Het bier had zeker al wat eerder gevloeid bij de sportvisser, want hij had helemaal niets in de smiezen. Samen haalde ik met het ventje de dobber voorzichtig naar de kant en snee snel met mijn zakmes de vislijn door. "U heeft wel geduld!"riep het vissertje in spe uitgelaten. Want de dobber dook ineens als een onderzeeër naar beneden. Ik liet hem zijn eerste gevangen vis zelf ophalen en natuurlijk, na hem te hebben bekeken, weer voorzichtig terug zetten. Hij vertelde dat hij binnenkort jarig was en dat hij een echte hengel zou vragen. "En het geduld dat komt vanzelf als je het maar hebt," zei ik hem filosofisch.

Monday, August 10, 2009

Niet stuk te krijgen

Een vlammenspel als een levende breedbeeld tv
De maan gluurde aanschouwend over de rug van een wolk
En wij, met meer dan twee genieten van bier en wijn
Nu even een rustig tevreden volk te zijn, en de maan
Ik wist het zeker hij knipoogde en lachte om ons simpel geluk
Dat kon en ging die nacht gewoon niet weg en stuk

Tuesday, August 4, 2009

Net niet

Op zoek naar geluk kwam ik het 'net niet spookje' tegen. "Ga opzij", riep ik haastig, "straks mis ik nog de boot naar de horizon". " Als je het goed vindt reis ik zover met je mee, want ik voel mij een beetje alleen,"fluisterde het spookje haast onhoorbaar. Ik had geen bezwaar en samen liepen we naar de waterkant, daar waar de horizonboot zou afmeren."Hij komt wellicht niet,"mompelde het spookje ontevreden, "zeker net niet"plaagde ik hem, want ik zag aan de horizon toch een mast verschijnen. De boot was stampvol met gelukzoekers er was nog maar net plaats voor een passagier. Ik keek het 'net niet spookje' aan en vroeg aan hem wat te doen. "Ga maar zonder mij dat vind ik net niet erg, riep het zangerig. Dat was het juist, ik vond het nogal zielig om hem moederziel alleen achter te laten."Als je geen 'net niet spookje' was dan was het gewoon geen probleem om aan boord te komen,"riep de kapitein. Dat was eigenlijk ook zo , we besloten om dan maar allebei de boot te missen en gewoon het geluk dichterbij te gaan zoeken. De boot vertrok zonder ons tweeen want er mocht er maar een mee. We gingen samen op een bankje dat aan de kade stond zitten, het 'net niet spookje' lag zijn zweverig hoofdje op mijn schoot, ik voelde dat het huilde. "Ik huil niet van verdriet hoor,"snikte het. "Ik ben zo gelukkig dat jij mij net niet in de steek hebt gelaten, al scheelde het echt niet veel."Het verschil werd een gelijk en samen vonden we daar ons geluk. 'Gelukkig net wel, niet dan,"lachte het spookje door zijn tranen heen.

Sunday, August 2, 2009

De onderwereld

Net iets groter dan ik zou kunnen weten
Is de wereld van de kastanjeboleten
Zeker gezien van uit de enorme schaal
Van hun ondergrondse mycellium kathendraal
Leven zij als onmisbare complexe schakel
In de onderwereld als een stil mirakel

Wednesday, July 29, 2009

Uitgeteld

Hij leefde in een landje op een veel te grote wereldse voet
Zijn Internationale bankrekening was tot dieprood ingeboet
In dat rode licht van met veel minder te moeten doen
Bedacht hij een slim plannetje voor het hebben van meer poen
Hij maakte miljoenen virtuele eurodollars in een ijzig koud land
Zodat hij ijskoud kon blijven leven ver boven zijn eigenstand
Tot op een dag zijn verzonnen geldboom werkelijk werd geveld
En nu is hij met een kille bijstandsuitkering zo goed als uitgeteld

Tuesday, July 28, 2009

Vlinderstrik

Een bonte vlinder uit het Duitse Hagendachs
Maakte het veel te bont als verlijdelijke vlinderdas
Zij strikte bijna iedere stoere en knappe vent
En lokte ze met haar frivole gevlinder uit hun tent
Maar het barre noodlot heeft het ineens zo beschikt
Dat ze zelf door een enge kruisspin is gestrikt
In zijn grote web gevangen roept ze met betraande wangen
Was ik nog maar in Hagendas in die mooie vlinderkas

Sunday, July 26, 2009

Ontvlucht

Het hoofd is zijn gedachten ontvlucht
Langs de lanen met wind vangende hoge bomen
Het is even stil als een stervend monument te zien
En in het verschiet regent het tranen van verdriet
Daar boven de gewraakte wolken is het vrije leven
Ga maar weg gewoon door te zweven naar het niet
Het hoofd is zijn gedachten ontvlucht
En in een zucht is het aan zijn werkelijkheid ontkomen

pimpelpaars

Pimpelpaars is de lucht de lucht is pimpelpaars
De pimpelaars zijn ook zo pimpelpaars als de lucht
Donder bliksem ijskoude regen daar komen zij van thuis
Of gepakt door het stadsgespuis berooft van't lijvenkluis
Pimpelpaars is nog de lucht de lucht is nog pimpelpaars
En de pimpelaars zijn als de lucht nog zo pimpelpaars
Op de vlucht

Friday, July 17, 2009

Wachtlijst

De een gaat voor de ander en de ander gaat voor de een. Bij de een is het geween en een plotseling gemis, bij de ander is goed dat hij of zij er niet meer is. Denk niet dit wissel spelletje gaat mijn deur wellicht voorbij, want al ben je dan die ander je bent als het er op aan komt gewoon die ene andere in de lange verdwijnende rij.

Thursday, July 16, 2009

Beeldspiegel

Ik maak van jou in een flits een prachtig beeld
Sprak de luie beeldhouder gapend en verveeld
Ga gewoon maar even voor die grote spiegel staan
En zie daar is je beeld zonder enkele verbeeldingswaan
Goed er kwam geen bijtel nog een hamer aan te pas
Maar het is wel precies gelijkend zo als je altijd al was
Het is een kwestie van een beetje weerspiegelend manipuleren
Om dat te verkopen wat zo maar verdwijnt na het om te keren

Tuesday, July 14, 2009

Fluitenkruid

Een treinconducteurtje uit Madurodam
Had een schattig mini meisje als zijn grootste vlam
Hij was zo verliefd op haar en wel tot ver over zijn rode oren
Waardoor hij zijn fluitje in de trein tijdens het vrijen had verloren
Dus zie je geen treinconducteurtje met zijn eigen fluitjes geluid
Dan is hij hem aan het zoeken tussen het bloeiende fluitenkruid

Monday, July 13, 2009

Dichtbundel

Als een dichter sterft met het woord nog op zijn lippen
Zijn geheime geest probeert er tussen uit te glippen
De kamer is stil want de woorden zijn er niet meer
En in zijn laatste verzuchting is zijn eeuwigheid geboren
Als je even stil bent is die laaste ademtocht in jou te horen

Sunday, July 12, 2009

Maandag nieuws

Maandagochtendkrant
Zij geeft in simpele taal het weekend verhaal
Alles heeft een eigen gezicht in zo'n locaal bericht
Drie jonge slachtoffers weer, in het zaterdagnacht verkeer
Dood verstild en minder oud geworden dan ze hadden gewild
Verdrietige ouders familie vrienden een dorp of hele straat
Ach, die gewone maandagochtendkrant
Kent alleen het simpele feit dat zij als nieuws verslaat

Friday, July 10, 2009

Morgen

Morgen zal het mijn zomer zijn
Morgen vergaat jouw kille mistgordijn
De zon verdampt het in een warme zucht
En ik kijk naar de diep blauwe lucht
Die in je ogen als een spiegel ondeugend lacht
Morgen zal het onze nieuwe zomer zijn
En als ik even wacht, ben jij mijn lieve mijn
Morgen

Thursday, July 9, 2009

Zomer liefde

Als je lacht is je gezicht als een bloeiende klaproos
Zo rood zo bewegend zo aanlokkelijk aanstekelijk
Ik wens dan een bij, nee een zoemende hommel te zijn
En als ik je kus zacht en zoet en helemaal van stuk
Wens ik dat de tijd een seconde kon worden stil gezet
Wat ben je mooi in de bloei van je lachen
Maar even is maar eeuwig jouw klaproos mijn geluk

Wednesday, July 8, 2009

Onderons

Een zuinige krentenweger uit het oude Oudenwater
Woog zij krenten niet op de heksenwaag maar onder water
Hij dacht niemand die mijn geheim van het waterwegen ziet
Nu ik ze te zwaar laat wegen in een groot ijzeren vergiet
Zo verdien ik geld als water in dat mooie stadje Oudenwater

Tuesday, July 7, 2009

Geen credit

Een kleine man met een torenhoge schuld
Had voor zijn schuldeisers geen enkel geduld
Hij joeg ze van de deur met veel kabaal
En riep, denk niet dat ik nog een cent rente betaal
Want met gewetenloze uitzuigers ben ik snel uit geluld

Monday, July 6, 2009

Gebakken peren

Een bakker uit het mooie Midden-Heren
Bakte zijn taarten niet met appels maar met peren
De appels waren voor hem te hard en veel te zuur
En de peren lekker zachtzoet en niet peperduur
Zo werd hij rijk omdat hij niet te oud was om te leren

Thursday, July 2, 2009

Pinnen mag

De papegaai van de buren had hele rare kuren
Hij aapte iedereen vervelend na met zijn snavel kuren
Laats wilde hij een vermageringspil verkopen aan een krokodil
Met als extra lokkertje een strandstoel parasol en zonnebril
Het op koopjes beluste dikke monster reptiel
Hapte toe op die domme papegaaien infantiel
En schrokte hem met huid en veer naar binnen
Voordat hij alles wilde betalen door te pinnen

Wednesday, July 1, 2009

Natte humor

Een verzopen kruitvat zonder goed droog kruid
Had het bij het scheepskanon verschoten en verbruid
Ik schiet hier geen kogel en droge donder mee op
En ik raak geen enkele vijandelijke kaperskop
En de kapersschepen varen nu met hun buit
Frank en vrij het natte zeegat uit

Tuesday, June 30, 2009

Ozonnetje

Er was eens een eennorm gat in de ozonlaag
Dat zat te piekeren wie zal ik verbranden vandaag
Is dat het spelend kind op het noordzee strand
Of die rijke stinkerd op zijn jacht aan de havenkant
Nee ik verbrand vandaag de man met de motorzaag

Monday, June 29, 2009

Adres onbekend

Even droomde ik van een luchtballon
En steeg op naar jouw hemelse balkon
Ik wilde je verrassen met een liefdeslied
Maar jij gaf niet thuis tot mij groot verdriet
In eens was daar die gemene wespenprik met felle knal
Zodat ik met een gebroken hart als een steen naar beneden val
Het was gelukkig maar alleen een dwaze droom
Want ik weet niet eens waar mijn grote liefde woon

Sunday, June 28, 2009

Lippendienst

Een slimme wielrenner op de slechte Belgische kasseien
Had veel van trillingen en bandenpech te lijen
Hij wisselde daarom zijn fiets in voor een snelle camion
Zodat hij iedereen gladjes voorbij reed en de course won
En bij de huldiging met de coursmisse mocht lippenvrijen

Friday, June 26, 2009

Toverbol

De wereld is veel groter dan een toverbal
Toch heeft hij de zelfde kleine exponenten
De voorbedachte zuigers weten het al
Zij weten in de pap te vinden de krenten
Gepikt geroofd alleen voor eigen zaligheid
En met het al, is de wereldbol hun toverbal
Die niet moet zeuren over zijn duurzaamheid

Thursday, June 25, 2009

Zomersoep

Boerenkool met rookworst eet je niet in de zomer
Net zo min dat je dan een kerstboom optuig
De zomer is voor nieuwe haring kersen peren en tomaten
Alleen soms kan ik het niet laten en doe dan een beetje ruig
Ik eet dan zonder flauwekul bij temperaturen van 25 graden
Deze waarden, niet onder, maar boven nul, erwtensoep met worst
Het is dat je maar het weet dat ik soms wat vreemdig eet
En daarna krijg ik een vreselijke bierflessen dorst
Het is de warme zomer die met zich laat dollen en sollen
En niet koeltjes en vervelend doet als een verwende vorst
Als ik naar de ober roep, "ik wil een bordje winterse zomersoep"

Friday, June 19, 2009

Dag vader

Op Vaderdag dagvaarden zijn kinderen zijn vaderschap
En hij, vader zelf, lelijk of knap, moet hier gehoor aan geven
Zijn vader zijn is zonder barrage een titel voor het hele leven
Maar de bron van duizend dromen hebben geen vader meer
Want hij is vertrokken met de noorderzon naar een wederkeer
Vaderdag is niet voor de achteloze verwekkers van het leven
Vaderdag is ook voor vaders zonder kinderen die liefde geven

Thursday, June 18, 2009

Tij keren

De glans is er een beetje af, hij is ontspiegeld dof
Pril, een ander woord zonder stof in een andere tijd begonnen
Heeft geen zin in vloeken of de wasstraat nog te bezoeken
Want in alle hoeken zit het verleden op zijn stof te bronnen
Weet dat niet alles wat was is terug te winnen in eigendom
Het klinkt stom, ik zag een molen de wind proberen te vangen
Maar hij vroeg alleen wat lucht niet het bezit er van te verlangen
Dat is het geheim van in gebruik het laten paseren, er van leren
Afstaan en afscheid hebben hun veerkracht in het tij te keren

Monday, June 15, 2009

Gelukskever

Wij zijn kriebelbeesten en komen van onze lieve heer
Hij heeft ons naar jullie gezonden als teken in de vredesleer
Als lieveheersbeestjes hebben wij een rode jas met zwarte knopen
Maar we hebben ook gele chinezen als familie in je tuintje lopen
Als Maria kevers slapen wij het liefst in de schuur van boer Bas
In een hemelbed met een lievevrouwebedstro matras
En als Hemelkoetjes bidden wij dan heel veel Weesgegroetjes
Voor de wereldvrede en een goed en sterk gewas.

Sunday, June 14, 2009

Niveau

Niemand ziet je staan al ben je opzichtig torenhoog
Het is de dagelijkse waan die hun gezicht bedroog
Jij bent er niet ook al sta je hindelijk in de weg
Het dossier ontkent slechts één letter of getal
Halo hier ben ik, kijk naast je vlakbij is het ik geval
Hoor van oor tot oor en zie van oog tot oog
Dat is menselijk kontakt op niveau niet torenhoog

Wednesday, June 10, 2009

Aan de rol

Doe gewoon eens gek en dol met een nette keukenrol
Rol hem snel en straf sexy af tot aan zijn kartonnen eind
Scheur heel die ontrolde zooi mooi in stukken verkleind
Met wat water en plaksel in een teiltje kneden tot papier-maché
En dan, hupsakee maak er een prachtig masker mee
Schilder men om hem op te fleuren in griezelige kleuren
Sluip met het masker stiekem naar de slaapkamer van je vrouw
En roep dan onverwacht in de nacht, "Boe! ik hou van jou!
Ze wordt dan zeker weer verliefd en ondeugend lollig dol
Op dat pretty sexy masker van die nette keukenrol

Tuesday, June 9, 2009

Old finish

Dromen zijn soms bedrog maar toch kunnen ze wel degelijk haast zo realistisch zijn, dat je na het wakker worden helemaal er van in de war bent. Ik had laatst zo’n surrealistische nachtmerrieachtige droom. In de die droom las ik in de krant een artikel over een speciale sloopregeling voor bejaarde mensen. Met grote zwarte letters kopte de krant: “Premieregeling niet alleen maar voor het slopen van oude auto’s.” Families die de zorg voor hun opa’s oma's, oude tantes en ooms, niet meer konden of wilde opbrengen, werden in dat artikel opgeroepen ze aan te melden voor die nieuwe regeling. De beschrijvingen en details van het betreffende sloopbedrijf waren op ze zachts gezegd nogal macaber en luguber. Maar het wetsvoorstel was in de tweede kamer met grote meerderheid van stemmen aangenomen, alleen de Oudere partij had tegen gestemd. Meer dan €1700 premie voor het te sloop aanbieden van een familielid van voor 1930 was wel een heel aanlokkelijk aanbod. Eindelijk zouden de premies voor ziektekosten fors omlaag kunnen en ook het te kort aan thuiszorg zou in een klap zijn verholpen. En wat te denken aan de nog bruikbare menselijke onderdelen die weer volop in de schappen van de donorhandelaren zouden komen te liggen. Edelmetaal van kunstheupen gewrichten en andere protheses zouden weer herwinbaar worden en de goudprijs, die was weer beter in eigen hand en land te houden, door gebruik te maken van het delven in goudmijn van gouden tanden en kiezen. De hele economie zou een opleving krijgen die de zo geprezen gouden eeuw als roest zou doen verbruinen. Maar net als bij de auto sloopregeling was het niet allemaal voordeel wat er blonk. Er moest wel na het inleveren van een bejaard sloopmens een nieuwe baby gemaakt worden, dit om het mensenbestand te verjongen. Het was gelukkig maar een nare vervelende droom, maar toch. Na dat ik weer een beetje alles op een rijtje had gezet, belde ik die zelfde morgen toch even met mijn nog springlevende oude tante, wat was ik blij dat ik haar oude krakende stemmetje hoorde.”Het is maar een stomme droom jongen en die is gewoon niet echt en ik wel,”zei ze lief.

Sunday, June 7, 2009

Tik

Al was het maar de tik van één seconde
Meer dan die ene tik hoef ik niet
Dan ben ik even in je hart verbonden
Het geeft mij eeuwig veel crediet
Al was het maar minder dan een uur
Dat die seconde telt voor de lange duur
Ik ben geen weger van de tijden
Maar als dan toch onze wegen scheiden
Laat die tijd nooit langer dan die ene seconde zijn

Wednesday, June 3, 2009

Blijf je zelf

Je wist van een denkbeeld dat zich zelf gestalte gaf
Je wist dat die gestalte maakte een ik denkbeeld
Dat denkbeeld was zo verdrongen dat het leek
Dat het er niet was en je geloofde in zijn ik beeld
Als iedereen om je heen het zelfde liedje zingt
En zelfs je eigen stem stuurloos mee brult
Doe één ding voor je daar in onder gaat
Vlucht naar de echtheid van waar je uit bestaat
Die woont in de onafhankelijke je eigen waarde staat

Wednesday, May 27, 2009

Natte droom

Er was eens een weidegreppel in de buurt van Meppel
Die met zijn weidse en wilde toekomstdromen
Gewoon wat verder dan zijn perkte weilandje wilde stromen
Ik ga terstond in een waterverbond met die brede boerensloot
Ik weet zeker dat hij mij ziet zitten als zijn waterbondgenoot
Kom er maar bij, riep de boerensloot met klotsend waterplezier
Want alleen een boerensloot zijn daar aan vind ik geen zier
Verderop is ook een brede vaart nog veel te kalm en te bedaard
Met ze'n drieën werden ze machtig en sterk in waterstromen
Maar toen de greppel door het slaan van de oude torenklok
Uit zijn euforisch gedroom plotseling wakker schrok
Stond hij zo te zien voor het oog helemaal tot aan zijn bodem droog
En was er een wreed einde gekomen aan zijn natte toekomstdromen

Tuesday, May 26, 2009

Overdaad

Het gedonder in de glazen is begonnen midden in de nacht
Met felle bliksemflitsen waarvan Wodan werd verdacht
Om het leed te verzachten gooide iemand bakken water neer
Die bakken kwamen uit de hemel wellicht van onze lieve Heer
Te veel van het goede werkt dikwijls averechts en anders om
Een vloek na veel te veel zegen klinkt dan ook niet zo krom

Saturday, May 23, 2009

Feestbeest

Een krekeltje en een kapoentje gingen een avondje lekker stappen in het van Stappersma plantsoentje. Het krekeltje sjirpte dol echte rock en roll en bij het licht van de volle maan gaf het ondeugende kapoentje hem zomaar een zoentje. Daarna gaf zij een striptease en flirtte sexy met haar babydolletje aan. In heel het plantsoentje was het een echt swingend insecten feest, maar de muggen, die danste nog het meest. Toen de maan werd veruild voor zon, dronk iedereen snel zijn kater weg uit de regenton. Doodmoe gingen het krekeltje en kapoentje naar hun schuilplaats toe. Geeuwend gapend zeiden ze tegen elkaar, dit was echt het leukste engen beesten feest van het afgelopen jaar.

Thursday, May 21, 2009

Groen is 't gras

Het moe gestreden groene hart is aan een bypass toe
De weiden zijn voor fun van het fatsoen nog weids en groen
Maar missen het silhouet van de Paulus Potter stier en bontekoe
Zij grazen niet in de stallen maar herkauwen daar een vreemd gewas
Het is niet meer zoals het vroeger, niet zo als het vele jaren was
De vee houdende boer is door de commerciële biotechniek vervangen
En zijn groene hart is ingeruild door een donorhart met melkslangen

Wednesday, May 20, 2009

Hemelvaart

Zij zagen hem ten hemelvaren
Het leek op een superwolk
Geen luchtfiets of zo iets
Hij verdween onverwacht verplicht
In nauwelijks krap een uur
Gewoon helemaal uit zicht
In en bol met begeestig vuur
Hij riep nog naar de mensen
Die genageld stonden aan de grond
Ik kom in geest terug maar niet terstond
Het is even meer dan even wachten
Meet niet de uren in seconden tijd
Elf verlichte dagen elf overdachte nachten
Na mijn hemelstijgen is het pinkerstertijd
Zo ik jullie nu zondermeer beloof
Geloof in mij te verwachten
En verwacht dan mijn geloof

Monday, May 18, 2009

Dag dag!

Te denken dat de dagen die je leeft
Zomaar ontsnappen in je hoofd
Want de argeloosheid
Die niet om tijd van verloren dagen geeft
Heeft het geluk van de prille dag geroofd
Evenzo hoeft dit niet een echte macht te zijn
Want pluk de dag vroeg voor hij is verloren
En het chagrijn van het niet te zijn
Wordt dan niet geboren

Sunday, May 17, 2009

Drup

De regen is eindelijk gekomen, over het bos ligt een nevel van het nat. En in het pad, na de druppelstromen het weerschijnend spiegelglas van de bladeren in een plas. De regen met zijn geklater bracht ongedwongen de zegen voor de verdroogde aardse longen. Zij, de woudreuzen van het bos bestaar ik naar hun eeuwig mastenlijf, waar de mossen in klein verblijf leven als sponzen van het zoete hemelwater.

Saturday, May 16, 2009

Twinkellicht

De maan riep naar de zon ik ben al drie maanden zwanger
Ik ben in de nacht onverwacht door een maanmannetje bevrucht
Maar als ik met een zucht aan de bevalling denk word ik steeds banger
Om het tij te keren laat ik het aborteren waarna ik het heellal in vlucht
De zon riep beducht je gaat dat hemelkind toch niet vermoorden
Dat geeft veel bliksem en gedonder in deze heilige hemelse oorden
Een sterrenkindje is juist prima voor de geest in dit enorme heellal
Dan straal ik wel wat uurtjes langer op het stereren geboortefeest
Het sterrenbal!

Friday, May 15, 2009

Dronkenmanstaal

Ik zag een zwart schaap met drie oren en vijf poten, een wilde tuinslang met een roze bril, een half kalf met twee koppen in moten een broedse wipkip met een apenbil, ik zag de gevierde tweewieler freewheelen met een truck zonder fuck, maar met geluk, ik zag twee mooie vrouwenbenen straal bezopen op hun wenkbrauwen lopen, geloof me helemaal zonder kruk en toen? toen ging de blauwe zon zomaar sissend kopje onder als een voorspeld derde wereld wonder, o ja, met een beetje spijt bakte bakker Bart een reuze brood met heel veel luilakkers bakkersvlijt, overal is alles en overal is er niets, ik ga even in de schaduw zitten want ik mis mijn opoes fiets, de regen geeft soms droge zegen en de kraaien vallen soms expres levend dood van het dak, zeg, ik ben eigenlijk een zak en als ik zo door blijf zuipen als een dronken del kom ik niet in hemel en ook niet in de hel, ik strand vroeg of laat niet op straat maar met mijn partyboot als een menselijk wrak in de goot.

Thursday, May 14, 2009

Medeklinkers

De dichtbestraatte grijze steden zijn saai en onnatuurlijk bovendien
Is't valse schaamte dat de aarde nergens ontbloot mag worden gezien?
Miljoenen tegels keien en klinkers met als de aller zwartse blinkers
De omringende hoofdslagaders als in een belijnd glad asfaltcircuit
Zo ik al tijden zie en bekeek werken aardbol stoffeerders uur na uur
Vijf dagen in de week op gezag van het beklonken stadsbestuur
De ware onzin van dit dwangmatig geplaveide ongehoor
Is begonnen met gewoon een voetpad en een simpel karrenspoor

Wednesday, May 13, 2009

Liefbei

Als met licht gele sproeten in een rood heelal
Verschijnt zij op het zomerkoninginnen bal
Haar mooi en sappig rode lijve koontje
Is gesierd met een gesteeld groen kroontje
Deze schoonheid is nergens mee te meten
Ik hou zo veel van haar, ja zo veel
Om haar met huid en haar op te vreten.

Monday, May 11, 2009

Maat 165

Ik heb helemaal geen keus riep de droevige Kleinduimpjes reus. Echt het is geen flauwe grap maar laarzenmaat 165 is mij te klein en zit veel te krap. Ik loop nu al heel veel jaren op mijn blotevoeten met grote reuze blaren. Ik heb het wel een beetje gehad omdat die kleine dief mijn zevenmijlslaarzen heeft gejat.Het sprookje is leuk om te vertellen, dat zeker waar. Maar is het sprookje uit en klaar, wil ik gewoon mijn laarzen terug zonder dat ja maar gemaar.

Sunday, May 10, 2009

Moederdag

Alleen vandaag ben je mijn moeder
Omdat de commercie winst ziet in een kind
Alleen vandaag ben je mijn moeder
Al die andere dagen word je niet bemind
Alleen vandaag, slechts die ene dag in het jaar
Het is gelukkig slechts die ene dag gewoon niet waar
Alle alle dagen weken en maanden, jaar in en uit
Blijf je gewoon mijn moeder en mijn vaders bruid

Saturday, May 9, 2009

Zonder lijntje

Jij bent als een vlieger zonder lijntje
Net als ik denk, hé ik heb je gevangen
Vlieg je weg en roept het is voor mij een gijntje
Maar in mijn aan het lijntje gehouden verlangen
Bouw ik zelf een vlieger met staart zonder lijn
Zo vlieg ik ongebonden in de blauwe lucht
Om jouw te vangen in je lijnloze vlucht
En om eindelijk jou lieve vliegenier te zijn

Friday, May 8, 2009

Een straatje om

Ik ga er even tussen uit
Van hier blijven word ik gek
Ik ga er even tussen uit
Gewoon naar een andere plek
Een andere plek zonder vrouw
Ik ga er even tussen uit
Als ik blijf is het uit met jouw
Als ik terug kom en jij bent er nog
Jij bent als mijn minnares gebleven
Het is kwestie van houw en trouw
Ik ga er even tussen uit
Wees gerust het is maar even

Thursday, May 7, 2009

Kleine wens

Veel meer is het niet, een schraal velletje papier
De wind heeft het argeloos mee genomen
Maar als het uit is met het waai gezwier
Het is geland op het land onder de bomen
Vloeit er een traan van de gevonden lezer
Een kind scheef daar zijn droom als kleine wens
Ìs er een genezer voor mijn zieke moedermens

Wednesday, May 6, 2009

Lucht beducht

Even zag het er naar uit
Dat ik kon spelen met de wind
Maar altijd weer is het weer het weer
Die dat geluid opwindend anders vindt
Ik dacht te bouwen een wiekenmolen
Een wiekenmolen voor het malen van de lucht
Maar die vermaledijde bedachte donquichotterie
Vermaalde in een twee drie, die kolderieke klucht
Lucht is niet in stukken te vermalen grof nog fijn
Maar hooguit niet te laten dwalen in een lijn
En te dwingen in een buis of slangengang
Lucht is slechts beperkt als deel te vangen
Maar dit altijd onder een geperste dwang

Tuesday, May 5, 2009

5 mei

Ik zag een vogel vrijheid vieren
Vieren in een duikelende vlucht
Hij werd vrij gelaten zonder gieren
In de strak blauwe heldere lucht
Zijn ontkooiing, Deo Volente!
Wordt hopelijk een nieuwe lente
Een nieuwe lente zonder vlucht

Sunday, May 3, 2009

4 mei

Zijn stoel heeft vier wielen, twee groot en twee klein
Het is de door zijn stramme armen bewogen benentrein
Een kogelregen heeft hem zijn staand bestaan ontnomen
En rijdend onder de noch prille groene voorjaarsbomen
Valt de droeve regen met een toch verlangde zegen
Als met verre heimwee gehecht op hem neer
Vermengd zijn tranende gezicht alstoen even zeer
De getelde minuten zijn stil de driekleur half gestreken
Dan is de tijd gedacht geweken en klink de 'Last Post' weer

Tuesday, April 28, 2009

Spaargeest

Dat is sterk, er brand nog licht op zolder, heeft iemand het niet uit gedaan? Of is er misschien een zoldergeest aan het werk, ik dacht dat ik hem even zag zweven voor het zolderraam. Wie gaat er dan naar de zolder om te vertellen tegen de geest, dat hij beneden koffie kan drinken, want we vieren een verjaardag feest. Even keek hij geestig en verbaasd omdat niemand bang was voor gezweef, ik vroeg hem zelfs waarom hij op een verlichte zolder verbleef. Hij antwoordde fluisterend zacht "Ik heb het in de nacht nogal hoog in mijn bol want in kelders en spelonken klinkt mijn stem te angstaanjagend hol". "Maar ik doe voortaan gewoon het licht wel uit, dat spaart veel energie en ook een hele euro duit".

Monday, April 27, 2009

Ikke en de rest....

Het is de geldingsdrang die altijd voordringt in de rij
Geldingsdrang is de dranger die het lieve verdringt in mij
Even is het stil, de dag lijkt gewoon een siësta te houden
En in loomheid rust hij even uit om zichzelf te behouden
Maar het is mijn geldingsdrang die dat al snel negeert
En voort raast als een trein die de afgrond dom begeert
De tijd heeft nog een code of een steekhoudend verhaal
Hij zoekt simpel zijn eigen weg, de weg naar zijn bacchanaal
Gedrang en voorgedring, ze zijn altijd voorzien van dat ene ding
Dat voor je het weet egocentrische egoïstische egotripper heet

Sunday, April 26, 2009

Zegel tuin

Ik heb een tuintje niet veel groter dan een postzegel breed en lang
Dat tuintje beleef ik in alle enorme kleinheid als mijn natuurlijk behang
Een bloem, een bonsai struikje veel meer groeit er niet in die aarden ruit
Het is voor mij voldoende buitenleven, als je begrijpt wat dat beduid
Zon en regen, zijn ook voor mijn postzegel tuintje als een boven zegen
En ik geniet alle dagen van de mooie natuur als ik door het keukenraam
Naar mijn grootse enorme mini tuintje gluur

Saturday, April 25, 2009

Spuitgast

Een ratelslang uit de Amerfoortse dierentuin solisteerde als brandweerslang bij de brandweer van het mooie Bos en Duin. Hij was zijn luie slangenleven al jaren meer dan zat, dat maakte dat hij op den duur heel weinig at. Toen hij zo dun als tuinslang was geworden sloop hij stiekem weg zonder bedroefde afscheidwoorden. Maar de brandweermannen van Bos en Duin waren zeer verrast door hun nieuwe sissende en spuitende gast. Door zijn sissen en slangenblazen begon de brand steeds harder en feller te razen.Ze brachten de slang weer terug naar de dierentuin in Amersfoort en de slang siste als in een slot ackoord.'Ik woon liever in een gevaarlijke slangenkuil dan ik door bos duinen kruip vies en vuil.'

Thursday, April 23, 2009

Uit geschreven

Er is een schrijver gestorven even voor de helft van zijn leven. Die andere helft is als een te goed op zijn levensloop regeling bij geschreven. En in café , 'De Schrijvende Bever, rouwt de letterwereld duizend columns lang. Want in het krantenbehang is zijn inktloos wit gezicht verschenen, starend als een niet te willen doodsbericht. We zijn even stil en droeve om zijn Ik ontslag, maar wat blijft wellicht, is zijn onbekommerde gulle lach als symfonisch geheugen gedicht.

Wednesday, April 22, 2009

Geen gepieker

Piete pieter peuter
Wat is dat voor een geleuter
Onzin met veel flauwekul
Is ouwehoeren met slap gelul
Het bier is hier goed te drinken
Daarom blijven we er ook op klinken
Klinken op de goede smaak
Daardoor is er veel vermaak
En geen geleuter met gepiekerpeuter

Tuesday, April 21, 2009

Black-out

Even was mijn leven niet te zien
In dat even was er de schijn van geen leven
Geen schijn van leven, een dag of acht of tien
Misschien wel hoogstwaarschijnlijk ietsje meer
Mijn hart getijden gingen wel in regelmaat op en neer
Mij niet zien, is niet van de dood het levende bewijs
Altijd is er een schijn van leven onder mijn koude eis
Ik was even de weg kwijt door een verblinde vlek
Maar jij bleef gewoon zonder tijd roven in mij geloven
Geloven in mijn levende come-back

Monday, April 20, 2009

Spinsels

Voor mijn raam zit een spinnenweb
Het is het mooiste gordijn dat ik heb
Het wisselt elke dag van spin patroon
De spin zit in zijn web als heilig icoon
Nimmer zag mijn raam zeem of spons
Mijn spinnenweb gordijn krijgt nooit de bons

Sunday, April 19, 2009

Kap er mee

Al meer dan 75000 vervaagde dagen
Is de zon in gepaste enen hem met warmte verschenen
De oeroude zomereik uit het lang verdwenen reuzenrijk
Hij heeft zijn eeuwige levengever zien gaan en boven komen
Achter gebleven op het slachtveld van gesneuvelde bomen
De tijd heelt niet alle wonden dat is als een vals geloof verteld
Mensen leven in kapsyndromen waardoor de wereld wordt geveld
Maar geloof mij, zonder levende bomen dode toekoemst dromen

Friday, April 17, 2009

Zonne regen

Het is niet de zon nog de regen
Die het wel, of even nog maar niet
Op de weegschaal 't gevoel laten wegen
Het wegen in grammen van verdriet
Wellicht is het te licht of zichtbaar te zwaar
Gooi al het gewaar maar in een grote regenton
En zie dat alles naar de verre bodem zinkt
In het rimpelende spiegelt de warme zon
Hoe raar soms ook, dat het niet te verdragen klinkt

Thursday, April 16, 2009

Lachgas

Geef eens wat lachgas
Gewoon wat lachgas in the air
Want pruilen en hevig snotterhuilen
Stiekem grienen en wat miezemuilen
Maken van het leven geen fancyfair

Wednesday, April 15, 2009

Choco shocking

Het is veel meer dan even blijven
Zonder een bestemming als een doel
Terwijl ik kijk naar de heerlijke chocolade lijven
Hun lekkere flagrante arrogantie geeft een zoete smoel
Schofferen met het gedogen van een brutaal smul fatsoen
Zij zijn dan zeker de daders van het meer dan langer blijven
Het langer blijven van de niet te verbloemen lekkere negerzoen

Tuesday, April 14, 2009

Kijk om hoog

Ik loop zomaar onder haar door, zomaar zonder iets bijzonders te zien. Te zien het wonder boven wonder, dat zich ontplooid boven mijn hoofd zonder haar gegrien. Na een week of misschien iets meer, is het over met het wonder door wind en regenweer. Zij is een keer in het jaar als mooiste lente bruid getooid met meer dan duizend bloemen. Ze wordt gekust door vlinders hommels en ontelbare bijen die vrolijk in haar bloemen zoemen. En ik, ik loop zomaar zonder mij te verbazen over deze pracht en praal, heel banaal zomaar onder haar roze bruidskleed door. Totdat een bezige bij zoemend fluistert in mijn oor. Wat ik moet zien in deze meer dan duizend bloeiende schoonheden, het is de kunst van het moment dat het nu kent anders is het nu verleden.

Sunday, April 12, 2009

Haasje repje

Pasen is haast ieder jaar het zelfde, de regels zijn in de loop van de jaren wel enigszins verandert bijgeschaafd of versoepeld, althans als het over de goddienstige viering er van gaat. Maar naast de bestaande religieuze beleving is er veel bijgeloof en natuurlijk ook puur menselijke of zelf een echte commerciële beleving bij gekomen. Ik heb dit jaar met Pasen een heel andere, een haast onvoorstelbare ervaring met dit oeroude feest gehad. Het zo door de supermarkten als een wel haast godsdienst aangeprezen paasbrunch gebeuren, stelt bij ons niet zoveel voor. Gewoon een lekker zacht gekookt b.d. eitje en echte bruine boterhammen met oude kaas, geurige kom thee of koffie dat is alles. Na dit gezellige kwebbel en klets ontbijt besloot ik het mooie paasweer met een wandeling aan de lijve te ondervinden. Het, ‘ik ga even een stukkie lopen, ik ben zo terug,’ werd door mijn vrouw , ‘met ja ja, dat zo terug dat weet ik zo langzamerhand wel’, een beetje hilarisch afgedaan. Al spoedig was ik onderweg, ik had een paar stevige laarzen aan getrokken, want ik was deze keer van plan mij niets van de gebaande wegen aan te trekken. Dus hup over het hek, het nog runderloze weiland met de talloze molshopen in. De zon scheen prachtig en ik genoot van de omgeving alsof het de eerste keer was dat ik daar liep. Zo flink doorstappend hoorde ik ineens een klagelijk gejammer, een soort dierlijke klaagzang. Ik keek naar mijn laarzen of dat ik misschien boven op een hardwerkende mol was gaan staan, maar dat was gelukkig niet het geval. De oorzaak van het gekerm ontdekte ik toen ik een tiental meters verderop tweepaar harige pootjes boven het maaiveld zag uitsteken. Toen ik voorzichtig dichterbij was gekomen, zag ik tot mijn stomme verbazing een haas in zijn hazenleger op zijn rug liggen met alle vier zijn lange hazenpoten stijf omhoog. Er werd niet machinaal gemaaid op dit weiland, dat wist ik, dus dat kon niet de oorzaak zijn van dit bange hazen gedrag. Sommige mensen hebben de gave om met dieren te kunnen communiceren, zeg maar een soort praten er mee. Ik behoor tot die sommigen. Dus ik ging zo onopvallend mogelijk op mijn knieën bij de klagende haas zitten. Hij keek mij met zijn mooie hazenogen aan, hield op met kermen, en vroeg wat ik kwam doen, want eigenlijk was hij het gedoe met mensen meer dan spuugzat. Als echte paashaas was hij de dagen voor Pasen alleen maar in de weer geweest met het verstoppen van eieren, want dat vinden de kinderen zo leuk. Hij had een mega opdracht gekregen van een grote supermarktketen om duizenden gekleurde eieren weg te stoppen. “Nu ben ik het haasje”, riep hij treurig, “ik heb geen poot meer om op staan’, jammerde hij verder. Dit paasfeest is voor mij en mijn vrouw onvergetelijk geworden, want toen ik het verhaal aan haar vertelde ging zij direct met mij mee om het arme dier te verzorgen. Hij werd door haar vertroeteld en als het ware met zijn zere pootjes in de watten gelegd. Waar of niet waar? Sommige verhalen moet je gewoon geloven anders zijn de sprookjes de wereld uit.

Thursday, April 9, 2009

Ander geluk

Als een dronken schelp door de branding gevangen in bossen wier, strandde ik op het strand bij de Noorderpier. Regen verdunde het kwellende zout en ik verwachtte benauwd dat een kind mij vinden zou tussen het wrakkenhout. Mijn reis was het einde van een waterig bestaan, ik voelde een krak en nog een, de landrover van de strandvonder kwam er aan. Met gebroken hart bleef ik achter samen met het warrig wier, geen kinderhand vindt mij nog hier. Maar treuren doe ik niet om mijn onfortuinlijke gestrandde landing, ja, ik luister nu uur na uur naar het orkestrale orkest van de eeuwige branding.

Wednesday, April 8, 2009

Bio logisch

Dit klokhuis is voor mij mijn'bed end breakfast' zonder meer
Ik blijf hier een winter wonen, wellicht tot beter zomerweer
Om mijn heen is alles van appel, waar ik wel moes van lust
Maar tegen dat het gaat voorjaren is het gedaan met de rust
Mijn leven is gezien sociaal, ik ben eigenlijk drie dimensionaal
Als appelzaagwespje leg mijn eitjes in de mooie appelbloem
Ik word dan een wormstekig wezen en ben ik in mijn honeymoon
Na een appelmoessig sappig leven, winterslaap ik als een saaie pop
Door warme stralen van de voorjaarszon word ik wakker gespot
Ik verander door een metamorfose in een appelzaagwespje wezen
Dan is mijn cirkel rond met deze mooie bio en logische zegen

Tuesday, April 7, 2009

Klein geluk

Hij zag niemand staan, niet dat hij blind was, nee, dat viel heus wel mee. Maar door zijn hoogmoedwaan had hij dat verwaande waanidee. "Ik ben meer dan alle andere op deze simpele aardse planeet, dat komt gewoon omdat ik van alles veel meer dan die andere weet." Zo sprak hij hooghartig over zichzelf als een helderziende alwetende profeet. Op een dag, het was zowat half in mei, kwam hij een klein jochie tegen, die tegen hem zei."U lijkt een beetje op mijn lieve opa ,die helaas er niet meer is, maar u bent hem niet als ik mijn niet vergis." "Want mijn opa wist van alles veel meer dan u heeft laten zien, hij kon mij zijn echte verhalen vertellen, niet een maar zeker wel honderd en tien. Toen gingen bij de verwaande man ineens zijn ogen open en hij vroeg met een vriendelijke stem." Mag ik dan misschien je pleeg opa wezen?" " Ik ga dan zeker met jou zijn boeken lezen ook al lijk ik niet helemaal op hem."

Monday, April 6, 2009

Wipkip

Een paashaas en een scharrelkip wipte samen olijk op de wip
Maar als de langoor omhoog wipte gilde hij als een bange haas
Daartegenin luste de scharrelkip van lekker op en neer wippen wel kaas
Daarom ze riep hard kakelend naar de bange springer in het veld
Spring er dan gewoon van af voor je helemaal van angst bent uit geteld
Ik roep wel die rooie stoere sexy scharrelhaan voor een lekkere wip
Dat is beter voor mijn scharreleiereren want ik ben een echte wippende Scharrelkip

Saturday, April 4, 2009

Krantenfop

In geen enkele krant is het haast te lezen, een echt positief bericht. Het gaat eigenlijk alleen over de ingekrompen economie en crisistijd. Wel zijn er allarmerende berichten over de vaak slechte bedrijfsresultaten, faillissementen en almaar dalende omzetten. Het op en neer stuiteren van de beurskoeren maakt van op winst gokkende beleggers verliezende onderleggers. De van oudsher zo vertrouwde banken zijn verworden tot een soort van staatseigendom of dragen de schijn met zich mee als onbetrouwbare dubieuze instelling. Er is ook in de bouwwereld door een afnemend vraag naar woningen en kantoren, een penibele situatie onstaan. Gelukkig is er van dit alles, in de niet door de mensen gemaakte wereld, ik noem het de natuur, iets te merken. De bouw van behuizingen, in de vorm van nesten en andere onderkomens, is juist fors toegenomen. Maar ook bouwt de natuur gewoon stug door aan de toekomst van het leven. Bomen en struiken lopen uit en overal zie je de voorjaarsbloemen te voorschijn komen. Insecten worden weer wakker en soms vervelende stekende beesten. Het gepiep in de volgelnesten zorgt voor extra veel bedrijvigheid, kortom gezegd en geschreven, er is helemaal geen crisis in wereld, in het echte leven. En die andere gaat gewoon over door de hebzucht te begrenzen en te veranderen in het andere dat genoeg heet.