Sunday, December 29, 2013

Wisseling

Dan blijft er aan het einde van het jaar de optelsom van niet en waar
Wat is er gebleven, vergaan,wat gekomen, verschenen in mijn bestaan
Nog even, het knallen zit al in de lucht, de oliebollen dampen
De appelflappen maken zoet besuikerd hun kleffe klucht
Nog even, de champagne staat al in het ijs, de uren zijn nu te tellen
Ik ben alweer een beetje meer grijs dan wijs
Nog even, dan geef ik je een zoen, dit jaar beetje bij beetje vergeten
Als al die beleefden dagen en voorbije jaren van toen
Maar wat blijf heeft niets met tijd te maken
Geen klok slaat daar op aan
Het is mijn liefde voor alle mensen
En hun de geesten tussen de sterren en de maan.

Saturday, December 28, 2013

Kleinheid

Herstel je eigenwaarde door je klein te weten
Kleinheid is het begin van bomen

Wednesday, December 25, 2013

Er is meer

Maak eens een optelsom van wat er allemaal is.

Er is meer geluk dan ongeluk
Er is meer liefde dan haat
Er is meer gevoel dan gevoelloosheid
Er is meer geld dan armoede
Er is meer troost dan verdriet
Er is meer moed dan moedeloosheid
Er is meer vriendschap dan vijandschap
Er is meer passie dan passiviteit
Er is meer hulp dan hulpeloosheid
Er is meer hoop dan hopeloosheid
Er is meer creativiteit dan saaiheid 
Er is meer plezier dan chagrijn  
Er is meer muziek dan herrie
Er is meer warmte dan kilheid
Er is meer houden van dan niet houden van
Er is meer geloof dan ongeloof
Er is meer medemenselijkheid dan onmenselijkheid
Er is meer vrede dan oorlog
Er is meer positieve kracht dan negatieve
Er is meer leven dan levenloosheid
Er is meer gezondheid dan ziekte
Er is meer zon dan maan
Er is meer groei dan stilstand
Er is meer graan dan brood
Er is meer, ja nog veel meer om iets mee te doen of te laten

Opgeteld is het een heel groot kapitaal en toch vergeten we dit kapitaal voldoende te benutten.  

Tuesday, December 24, 2013

Wie is menselijk

Een overheid die geen overheid is, maar een krampachtig bij elkaar gedreven politieke strebers. Asociaal handelen is niet verboden, ik ben niet verantwoordelijk voor het mij opgelegde gedrag, ook al heb ik wat anders beloofd. De meerderheid is het galgengetal dat na de keus regeert over de monddode kiezers. En die ster dan? waar wees hij naar? naar het, 'ik geef om jou?' Vul je eigen gedachte in en handel er naar. Wat is geven nog waard als je niet schenkt.   

Monday, December 23, 2013

Knipoog

De uitvinder van werelds grootste moordwapen is dood. Vlak voor het tijdsdeel van het jaar dat er overal de geboorte gevierd wordt van de geweldloosheid. Iedereen maakt keuzes , slechts weinige hebben door wat voor gevolgen die kunnen hebben voor de samenleving.
Miljoenen mensen zijn om het leven gekomen door deze keuze, de uitvinding van één man. Miljoenen mensen hebben hun leven gegeven om dit juist niet te doen. Vrede doe je niet alleen, al dat andere wat dit bedreigt heeft slechts een persoon nodig. In die donkere nacht is oprecht licht een essentiële voorwaarde om elkaar in de ogen te kijken en  het wonder van de knipoog te beleven.     

Sunday, December 22, 2013

Amen

De schaamteloze hebberigheid heeft weer een nieuw hoogtepunt in de grote kerstvreetrace bereikt. Komt allen te samen jubelend van hebzucht op de eerste kerstdag in de supermarkt. Kom laten wij  daar aanbidden die supermarkt koning. Want een heldere sterreclame heeft het ons verteld. "Luister mensen, hij is geboren in een nederige luxe villa aan de rand van de grote stad.Er is gelegenheid om hem met euro's te aanbidden, komt allen te samen jubelend van vreetzucht op de eerste kerstdag en koop zijn gaven tijdens een echte kerstmisviering in de supermarkt, amen."      

Friday, December 20, 2013

Stilte om te zijn

Doe even je deur in het slot, je ramen dicht. Laat de drukte niet toe, het geluid je tempel niet betreden. Stilte is meer dan geluidloos zijn, het is zelf zonder binnengeluid zijn, zonder stemmen, zonder overstemmen. Doe even je deur in het slot, maar vergrendel je zelf niet in de ruimte. Wees stil als een zandkorrel in de woestijn. Doe even je deur in het slot, want vrede heeft stilte nodig om vrede te zijn. 

Thursday, December 19, 2013

De 7 aanraders

Maak in je eigen wil een verschil als dat een conflict veroorzaakt.
Verdrijf geen geesten die geestig zijn maar nodig ze uit.
Lach niet om verdriet maar huil van het lachen.
Zing een vrolijk lied maar overstem een ander niet.
Maak je zelf gewenst door ongewenste zaken ongewenst te maken
Doe niet wat je niet van plan was te doen.
Zorg dat het lek boven komt dan blijf je schip drijven.

Wednesday, December 18, 2013

Geloofwaardig

En de mensen kwamen naar hem toe met de vraag:
"Meester wat is geloof zonder God?"
Hij antwoordde: 
"God bestaat niet zonder mensen, mensen wel zonder God.
Als men gelooft dat iets bestaat en men bevestigt dat bestaan, dan is de grondslag voor dat geloof ongeloofwaardig want wat bestaat hoeft zijn aanwezigheid niet te bevestigen door het te geloven dat het bestaat.
Laat geloof geloof zijn, niet door het te bevestigen. Dan is dit perspectief wel geloofwaardig omdat het zichzelf in stand houdt door er in te geloven. Als men gelooft in het ontstaan van een menselijke mentaliteit voor alle mensen op de aarde is dat loffelijk, maar omdat het niet realistisch is dat die mentaliteit zich laat completeren, blijft dat geloof een geloof zonder het resultaat zich uiteindelijk op te heffen in de volbrenging." 

Tuesday, December 17, 2013

De daad, het woord

"Ik voeg het woord bij de daad", zei de bakker die achter de toonbank van zijn winkel stond. Op de toonbank stonden tientallen half geopende papierenzakken. 'Pakt u maar hoor mevrouw hij is helemaal gratis, speciaal voor de kerstdagen." "Wat bedoel je nou, met dat woord bij de daad voegen?"vroeg ik aan de bakker. "Nou meneer luister, ik heb altijd nog wat ruimte in de oven over en in die ruimte bak ik lekkere daadkoeken." "Daadkoeken? nooit van gehoord,"lachte ik. De bakker ratelde verder, "meneer ik doe er ook nog een leuk kerstgedichtje van mijn jongste dochter bij, zo voeg ik het woord bij de daad en een beetje klantenbinding, dat zit er natuurlijk ook bij." "Wat zal het zijn meneer?" "3 boerenbruin en 1 spelt, heb je nog zo'n lekkere kerstkrans? doe er maar 2, die ene geef ik aan de straatkrantverkoper, die heeft het woord en dan doe ik daar mijn daad bij.      

Monday, December 16, 2013

Haal de tijd in

Tijd is een relatief begrip, althans als je  dat in een klokkenmuseum gaat beleven, maar dat even ter zeiden.
Ik sprak een tijdje terug een man die op een aanlegsteiger aan de Hollandse IJssel stond. Ik was daar in de buurt aan het wandelen toen ik hem helemaal op het uiterste puntje van de steiger zag staan. Het viel mij op dat hij ergens met zijn handen aan iets aan het sjorren of trekken was. Het was geen hengel en ook zag ik nergens een bootje wat hij naar de steiger wilde trekken. Ik zag dat de steiger vrij toegankelijk was te bereiken en aldus besloot ik eens nader poolshoogte te gaan nemen. Toen ik vlak achter hem stond zag ik het, hij had een flink dik stuk touw in zijn handen. Dat touw was voorzien van rood-witte kurken drijvers en verdween ergens ver weg met de stroming mee de rivier op. Zo te zien aan de hoeveelheid touw met drijvers die nog op de stijger lag was hij al een tijdje bezig, ja met wat? ik kon het niet echt zien. Dus was mijn vraag aan hem wat hij aan doen was. "Meneer u zult het niet geloven, maar ik ben blij dat ik het mag uitleggen." Hij spuugde zijn sjekkie het water in en veegde met zijn vuile hand de zweetdruppels van z'en voorhoofd. "Ik ben de tijd die voorbij is gegaan aan het inhalen, vervolgde hij, kijk maar iedere drijver is weer een stukje teruggewonnen tijd." Hij huilde en glunderde van oor tot oor tegelijk. "Het is voor mij een manier om het verdriet van het verlies van een goeie vissersmaat van me te verwerken. Iedereen die niet met verloren tijd weet om te gaan zou dit eens moeten proberen, heus het werkt als een tierelier."  Dat tijd ook hier een relatief begrip was stond voor mij zo vast als een paal boven water. 

Sunday, December 15, 2013

Kom laten wij...

Dan blijft het nog een raadsel waarom het is zoals het is.
Al dat verlichtingsgedoe,die  lichtslangen, die  flikkersterren flikkerknipperende huizen, kerken, bruggen, bomen en boten door het hele land, geen plek is nog echt donker. We moeten ons volvreten met alles wat dood is en leeft, zelfs als dat levensbedreigend is.
Het is een raadsel dat wij niet een zelfbeeld kennen van ons gedrag, een beeld waar we van zouden moeten schrikken en walgen.We weten het niet, dus dan maar vreten en dan maar drinken en dan maar overbodige rotzooi kopen en dan maar zinloos weggeven en ontvangen.
Het is een raadsel, dat: "Kom laten wij aanbidden," is verworden, tot, kom laten wij consumeren.
Lang geleden, ergens in een pikdonkere nacht huilde een moeder van geluk en lachte een kindje van plezier, ondanks dat ze alle twee wisten wie wij waren. Allebei zijn ze voor ons bekende vreemde geworden. Want de simpele os en starre de ezel in ons zijn het raadsel dat we niet begrijpen. Kom laten wij aanbidden, meer niet.

Friday, December 13, 2013

Ik wel

Ze zat tegenover mij in de trein in een overigens verder totaal lege coupé. Zonder maar iets te zeggen keek ze mij constant en langdurig aan, haar blik was een beetje triest en angstig te gelijk. Ze staarde met haar donkerbruine ogen naar iets ergens naast mij? achter mij? in mij? "Mag ik u iets vragen?" fluisterde ze plotseling. "Ik heb u al een hele tijd met mijn blikken gevolgd en wat ik niet begrijp is wat u hier komt doen en nog minder wat u misschien van plan bent te gaan doen," haar stem klonk nu ineens een stuk vaster. Ik vertelde haar dat ik een gewone reiziger was, dat was het wat ik kwam doen, dus, gewoon reizen, en wat ik van plan ben te gaan doen? dat is gewoon verder reizen, meer niet. "Dus u bent niet een stille, een privé detective of zo iets dergelijks, want weet u, mijn man is tot alles in staat om mij maar te controleren en te intimideren," fluisterde ze nu weer op een gehaaste manier. Ik kan best begrijpen dat niet alle huwelijken schadeloos en zonder conflict verlopen en dat wederzijdse argwaan behoorlijk uit de klauwen kan lopen. Maar kom op zeg we leven toch niet in een of andere kloterige geheimendienststaat met overal glurende bespieders. "Goede middag, u plaatbewijzen a.u.b." , het was de vriendelijke conducteur die onze coupé  binnenstapte. "Dat is hem, me man, hij heeft zich vermomd," siste ze tegen mij, terwijl ze verlegen lachend haar ov liet checken.  "Alles is in orde, dag mevrouw, meneer." Met een schurend geluid viel de coupé schuifdeur in het slot. Even was het stil tussen ons, ze haalde haar schouders op en lachte verlegen. "Ja u moet begrijpen ik ben in behandeling voor dat stomme achtervolgingsgevoel, ik kan er niks aan doen." Alhoewel ze accentloos Nederlands sprak, bleek uit haar verdere verhaal dat ze uit de voormalige DDR kwam, haar man werkte bij de Stasie en dat ze daar een hele slechte tijd had meegemaakt.Ik dacht aan wat ik door een buurtbewoner had horen roeptoeteren, "Wat nou met die buitenlanders oprotten met die gasten, ze hebben hier niets te zoeken!" Nederland en jij gastvrij en veilig? sommige hebben dat niet in hun genen zitten, Ik wel.           

Sunday, December 8, 2013

Besef

En toen kwamen de mensen naar hem toe en werd hem gevraagd: "Meester wat is leven?" Hij sprak,"als een van jullie het zou willen verstaan, dan moet ik hem teleurstellen, ook begrijpen zal niet zijn deel zijn, want ook ik weet het niet. Maar kom ga zitten en luister zonder verdooft en verblind te zijn door je eigen verhaal.
 
Leven is niet meer dan voorbij gaan aan stilstand, schijnbaar dood verbergt het. Leven is niet de tijd nog een ruimte verhaal, schijnbaar tijdloos verbergt het zich nergens. Leven is geen verzonnen proces niet een bedacht systeem, in het grijpbare verbergt het zich. Zonder leven is er geen dood en zonder jouw geen wonder. Besef maakt honing zoet en zout zout.  

Saturday, December 7, 2013

Vrijheid

Evenwicht zonder tegenwicht heeft geen bewijs van zijn bestaan.
Eindeloos is in tegenspraak met zichzelf en een erkenning daarvan.
Intolerantie discrimineert zowel intolerantie als tolerantie.
Apartheid zegt niets over apartheid maar over gebrek aan één zijn.
Een betere toekomst is er pas als er vandaag mee begonnen wordt.
De kraan geeft het water zijn vrijheid weer, wie draait hem open?       

Friday, December 6, 2013

Een mooi medemens

Ik geloof niet, niet in het hiernamaals, niet in het bovenmenselijke.
Maar als ik niet geloof dat er dingen bovenmenselijk worden geregeld, waarom huil ik dan als er een stukje medemenselijkheid ons vandaag heeft verlaten, is mijn gevoel dan verward? Nee, mijn geloof is geen gissing naar de waarheid, het is het geloof in een menselijk vermogen, een vermogen dat intelligentie en liefde in één persoon is te verenigen. Een mooi voorbeeld mag geen voorbeeld blijven, niet sterven met de persoon die dat gestalte gaf. Wat let je, doe het gewoon, vandaag nog.
Een mooi medemens zijn.