Tuesday, June 26, 2018

Eeuwige veelvoud

Duurzaam leven
Gebruikmaken van wat er is
Laten staan wat moet blijven
Van wat er is gebruik maken
Wat moet blijven laten staan

En dat in eeuwige veelvoud

Sunday, June 24, 2018

Met het oog

Met het oog op vandaag
Is het leven traag in een slak voorbij gegaan
De noordenwind lijkt arrogant uitdroging en stof te claimen
Laat ieder in zijn werkend raam de noodzaak zien van zemen

Boven op de toren blinkerd stil de gouden haan
Klepelende galmgaten zijn tot zeldzame ankers geworden
Verberg je gezicht niet laat je ogen en oren open staan
Aanbid het leven en je zelf met jou door de wind gedragen akkoorden

Wie zal er zijn als jij er niet zal zijn
Doe meer dan je adem herhalen
Maak de wereld mooi in het klein
En laat uit jou de liefde stralen
 

Friday, June 22, 2018

Valse beloftes

De meeste politieke brandbrieven zijn het blussen niet waard, maar als ze dat wel zijn eindigen ze in de slotgracht van het Binnenhof om die schijnheilig te dempen met afkoopbare valse beloftes.

Thursday, June 21, 2018

Onder een hoedje

Niets is zo ingewikkeld dan te proberen het onbegrepene te snappen. Driemaal 7=21 maar 21 is geen driemaal 7. De vraag is of kunt begrijpen dat onomkeerbaarheid in werkelijkheid niet bestaat.
Zoals achteruitgaan slechts een beeld is van verplaatsen, is vooruitgaan niet minder dan dat het is, een vorm van geen stilstand.
Geef je zelf eens te denken dat je iets niet kan, het niet kunnen zal er zijn als een vaststaand feit van je falen.
Is het de zon of de maan die hun schijnwaarheid laat zien in hun baan? Tot slot is het vandaag de langste dag met veel daglicht zonder het zeker te weten wie daar schuld aan heeft, de halve maan of de hele zon?
Of spelen ze onder een hoedje?  

Saturday, June 16, 2018

Ik ben van alle uren

Vrijheidsliedje

Ik ben van alle uren, alle uren van de dag
Van allen die mij sturen een stuurloze met een lach
Ik wil niet weten, niet weten van bestuur geweld
Omdat ik voor de warme liefde kies en niet het koude geld
Daarom ben ik alle uren, alle uren van de dag
Zonder jou lieve liefde niet te sturen
Kom zie en zie mijn schaterlach 

Thursday, June 14, 2018

Als je dan toch

Het lied van hoop

Als je dan toch wil springen, spring dan van geluk omhoog
Als je dan toch wil lachen, lach dan met een vriendelijk oog
Als je dan toch wil praten, praat dan niet zonder verstand
Als je dan toch wil kijken, kijk dan naar mijn mooie kant

Het leven geeft veel te kiezen
Het is liefde vasthouden of soms verliezen
Maar bovenal moet je om mooi te leven
Zelf de waarde aan het leven geven