Wednesday, May 29, 2024

Zonder loods

Het ondoordachte plan uitgevoerd door de nieuwe gedachteloze pretentieuze machthebbers zal onontkoombaar strandden in het zicht van de verborgen haven van hun tendentieus handelen. Hoewel iedereen wist dat deze goud gehorende koe nooit de haas zou kunnen vangen, ging het verdraaien en ontkennen van eerder gedane uitspraken in volle omvang gewoon door. Zo wordt er nu al druk gespeculeerd wanneer de haan, bij welk  ochtendgloren van de waarheid, deze waarheid ontkenners victorie kraaiend zal verblinden. De vraag die nu nog overblijft is: Waarom was er geen betrouwbare loods aan boord?    

Wednesday, May 22, 2024

Het ideale leven

 'Kunt u mij de weg naar het ideale leven voor mij vertellen meneer ?' 'Dat zal ik u wel kunnen uitleggen, als ik eerst van u weten mag wat u onder het ideale leven verstaat, want daar zijn de meningen nogal op z'n zachts gezegd verdeeld over. Dus vertel mij, ik luister'. 'Het ideale leven wat ik voor ogen zie is in de eerste plaats een leven zonder oorlog twist en onmin, verder zou ik willen dat mensen zich nooit roofzuchtig gedragen ten opzichte van dieren en de natuur in al haar verschijningen. Tenslotte wens ik bovenal dat er nergens honger armoede uitbuiting en vrijheidsberoving is. Zo u ziet is mijn wensenlijstje nauwelijks meer dan het getal van de volheid, te benoemen als 7 of 8. 'U heeft mij een duidelijke uitleg gegeven over wat het ideale leven voor u is. Nu de vraag:weet ik ook de weg of de route om daar  te komen? Heel simpel gezegd ja die weet ik. Doe zelf in woord en daad wat het realiseren van het ideale leven van u vraagt. Maar ik zeg u ook dat de routeplanner u al snel op een vals spoor zal brengen, want echte sprookjes komen simpelweg nooit met de waarheid in aanraking omdat ze niet bestaan.'        

Thursday, May 16, 2024

Winst oogmerk

 Het blinde vertrouwen dat de opticien je niet uitmelkt is gebaseerd op zijn betrouwbare kennis van het zien en gezien worden. Maar nu komt het: zijn zienswijze is alleen maar gebaseerd op het feit om zoveel mogelijk omzet te creëren d.m.v. een dikwijls veel te dure 2+1 gratis verkooptruc. 

Het betaalbare gewone prima fucionerende(ziekenfonds)brilletje heeft hij bewust ergens ver weg in een la verstopt, waarvan de sleutel even niet te vinden is. Het is een haast brutale gewoonte aan het worden om cliënten/klanten met een geacteerd academisch taalgebruik in hun eigen onwetendheid te laten geloven. En zo wordt met het getover van cijfers glazen en monturen de klant, ondanks zijn dure bril, het zicht ontnomen op de eindafrekening. Want wel of niet goed zien doet hier niet ter zaken als winstoogmerk.    

Tuesday, May 14, 2024

Even dit

 Als de keuzes geen offers meer zijn is het maken van dit verschil geen keuze maar een vooropgesteld doel.

Terwijl het land verdrinkt in bestuurlijke onmacht staat het als een paal boven water dat de 'Hoge Heren' hun schaapjes allang op het droge hebben waardoor hun sandalenvoeten van geen enig lippenwater weten.

Sunday, May 12, 2024

Moederdag

 Voor alle Moeders van en voor de wereld is een dag van waardering meer dan nodig. Elk mens, dier of ander levend wezen heeft het bestaan te danken aan een Moeder. Kom vandaag uit je schulp, de schulp van zelfgenoegzaamheid en zoek de Moeder, zeg maar, jou of onze Moeder, zij zit soms zo vlakbij dat je ze gewoon over het hoofd ziet. Dus zoek een of andere manier om je liefde voor haar te laten blijken in....Vul het zelf maar in. Maar doe het wel vandaag: op Moederdag!

Sunday, May 5, 2024

De waker

"Wat ben je aan het zaaien?"vroeg de jongen aan zijn vader. "Ik zaai onrust omdat het graan van de vrede niet is opgekomen,"was zijn antwoord. "Ben je niet bang dat er haat tussen het zaad zit want onrust is daar juist de voedingsbodem voor", klonk de onrustige stem van zijn zoon. "Nee jongen mijn onrustzaad maakt de aardse geesten wakker om alerter te zijn in het herkennen van haat. En zo zal, als de tijd daar is,  het verloren gewaande vredesgraan weer in bloei kunnen komen.Maar tot die tijd moet het zaad van je onrust je waker zijn."