Wednesday, May 22, 2024

Het ideale leven

 'Kunt u mij de weg naar het ideale leven voor mij vertellen meneer ?' 'Dat zal ik u wel kunnen uitleggen, als ik eerst van u weten mag wat u onder het ideale leven verstaat, want daar zijn de meningen nogal op z'n zachts gezegd verdeeld over. Dus vertel mij, ik luister'. 'Het ideale leven wat ik voor ogen zie is in de eerste plaats een leven zonder oorlog twist en onmin, verder zou ik willen dat mensen zich nooit roofzuchtig gedragen ten opzichte van dieren en de natuur in al haar verschijningen. Tenslotte wens ik bovenal dat er nergens honger armoede uitbuiting en vrijheidsberoving is. Zo u ziet is mijn wensenlijstje nauwelijks meer dan het getal van de volheid, te benoemen als 7 of 8. 'U heeft mij een duidelijke uitleg gegeven over wat het ideale leven voor u is. Nu de vraag:weet ik ook de weg of de route om daar  te komen? Heel simpel gezegd ja die weet ik. Doe zelf in woord en daad wat het realiseren van het ideale leven van u vraagt. Maar ik zeg u ook dat de routeplanner u al snel op een vals spoor zal brengen, want echte sprookjes komen simpelweg nooit met de waarheid in aanraking omdat ze niet bestaan.'        

No comments: