Wednesday, November 27, 2013

Hoop

De lijn is bijna scherp getrokken
De scheiding is welhaast geschiedenis
De toekomst gaat straks in tweeën
Ergens zweven de nieuwe toverfeeën
Als de hoop in wit besneeuwde vlokken
In de nachten langen winter duisternis.
 

Sunday, November 24, 2013

Niet langer

Het verhaal is niet langer
Dan de gedachte het verzint
Het is als een vreemd hersenkind
Geboren in doofstom letterland
Met en zonder veel verstand.
De ongestelde vraag is er geen
De niet bestaande muur is blind
Het verhaal is niet langer
Niet langer dan de gedachte
Die het verzint.

Wednesday, November 20, 2013

1 Minuut

Deze dag is meer
Meer dan gisteren
Minder dan morgen
Zijn ontstaan baart geschiedenis
Nodig hoe gering dan ook
Ontstaan is geen geboorte
Niet de flits
Ontstaan, een moment
In de urengids
Vandaag wordt morgen gisteren
Zijn moment is geen statuut 
Ergens in de late nacht
Verlaat deze lange dag
Zijn verschijning in één minuut.

Tuesday, November 19, 2013

Mooi pak

Hoogstaande criminologie,
Claustrofobische initiatie geven aan de crimineel geperforeerde instanties de actualisering die zij op eigen indicatie systematisch blokkeren met een oorverdovend, hier in niet toerekeningsbekwaam te zijn! De grootschalige afwezigheid van een goed controle-instrument heeft deze vluchtweg niet bermbom vrij gemaakt voor dit grensoverschrijdende verkeer. Daarnaast is er een continue ontkenning dat, graaien een toepasselijk doemwerkwoord is in deze. Het meest beschamende van dit perfide gedrag, het gedrag van de champagne drinkende elite is, dat zij hun eigen normen vervormen tot een wanstaltig gedrocht. In het centrum van die financiële en politieke macht is het windstille oog van de orkaan de oorzaak van de omliggende ellende. Fatsoen is meer dan een mooi pak.     

Monday, November 18, 2013

Geven


Er is geld genoeg op de wereld,
Maar de genoeghebbers
Zij zijn geen gevoelhebbers
Daarom geven zij niet.

Friday, November 15, 2013

Ontspiegelen

Vals alarm is verwarring zonder stuur en des te erger als de resetknop niet is aangesloten. Wie maakt is nog geen maker, wie stopt is nog geen staker.Hoe simpeler de oplossing des ingewikkelder de weg die hem afwijst. Als nee een verborgen ja ontlokt, de geloofswoorden niet onomkeerbaar maar omkeerbaar zijn, dan is de rode knop ondanks zijn rood zijn een macht zonder kracht.

En dan nog deze boerenwijsheid:
Een kip die de verbeelding in zich draagt te denken een echte goudhaan te zijn, heeft een probleem, een persoonlijkheidsstoornis.De realiteit is, dat de kip wel een hoender maar geen haan kan zijn, laat staan een goudhaan. Niet ingewikkeld dus, maar wat is de diepere bedoeling hiervan? Ken je zelf en niet een andere in je zelf. Zonder dat zelfbewustzijn is ook een kip niet in staat te beseffen wie zij is en is haar verbeelding een soort ontspiegelde zelfreflectie.    

Thursday, November 14, 2013

Vluchten kan

Is er één jaargetijde waar alles in somberheid is gehuld, de luchten dagenlang met grauwheid zijn vervuld.
De regen niet verlavend  maar hopeloos verslavend is en de zon zit te klaverjassen achter de horizon.
O, als ik eens ontvluchten kon die grauwheid met de zuidwestenwind naar het zuidoosten om dan vergetend die somberheid vrolijk een lekker biertje te kunnen proosten.

Wednesday, November 13, 2013

Hel en hemel

Toch is het dwalen met de routeplanner naar de eeuwigheid gericht. Niemand heeft nog een face to face gezicht met de ontwortelde kronen, want nergens is te wonen in dit vervormde gedicht. Ergens in de lang vergeten verten zijn de trommels met hun monotoon gedreun te horen. Daar waar met gesplitste oren verdeeldheid heerst en de levenswegen elkaar kruisen als in een slangenkuil. Het is het wolvengehuil ,de gerafelde verwarde muziek die zichzelf is gaan ontbinden omdat het verdwalen weer is te vinden in tragiek. Maar alle routeplanners ten spijt, is dat mensen niet weten te bepalen waar de hel de hemel scheidt.