Wednesday, March 29, 2017

Onder controle

Dan denk je de controle onder controle te hebben, maar loopt het gigantisch uit de hand. Want de zon heeft geen verstand van het weer, en dat steekt keer op keer. Ergens aan de waterkant staat een reiger te shaken, zijn middagmaal is hem slinks ontweken. De wind die van geen ophouden weet wringt zich door iedere verborgen spleet om het valse stof te doen opwaaien. Koperblazers en voor de kat z' en violenspelers zitten nog steeds in de grote regenton en zo het even kon gaan zij niet verhuizen. Ik zag ze , de klankboordgroepen met hun wanstaltig bemoei gedoe, wat ze doen interesseert geen enkele koe. Uiteindelijk is het uit met de pret en wordt de tijd weer stil gezet, net als je denkt de controle onder de controle te hebben.

Saturday, March 25, 2017

Geven

Als het klamme zweet is opgedroogd 
nu de schraalheid van het bestaan
zo zoetjesaan  is uitgeloogd
en niet meer is dan simpel overleven
is het meer dan goed te geven 
te geven van je overdaad.

Friday, March 24, 2017

Voorjaar

Ik geef mezelf een hand
Bekijk me blauwe ogen
Stap met sandalenvoeten
De lentesporen na
Om haar te begroeten

Verlegen zon
Overvolle maan
Zuidenwind
Hemelzacht regenwater 
Het voorjaarsfeest
Het komt er aan
Gezoem gefluit gesnater 

Monday, March 20, 2017

Staal

Zoveel geteld
links en rechts
geplaatste hoeken
vervloeken
verloren geld  
dom geweld

Wonden likken
verdwijnen ongezien
evenzeer pijn
geen ogenblikken
tellen van 1 tot 10
het venijn

IJzererts geen goud
bruggen bouwen
van staal en hout
edelmetaal geen drager
overbruggingskracht
te mager
 
   

Tuesday, March 14, 2017

Stemrecht

Ongereguleerd
regent het omhoog
is de zon geen hemelboog
de maan aarde
zo zijn waarde
was omgekeerd

Straf jezelf nooit
geen ander gekooid
je grenzen onbegrensd
je leven is slechts even
maar als eeuwig gewenst

Gezegd
stem fluister
zonder luister
in vals gezicht
maar als plicht
gezien in recht

Sunday, March 12, 2017

Eigen loftrompetten

Schelden doet geen zeer maar slaan veel meer. Dat was vroeger het antwoord als je werd uitgescholden. Je liet daarmee horen dat je schelden niet moet overschatten, het is een vorm van blaffen zonder bijten. Toch kan een langdurige scheldkanonnade een voorbode zijn van daadwerkelijk fysiek geweld. Om macht te krijgen over grote groepen mensen is schelden op je tegenstanders een veel gebruikt wapen.
Zelf blijf je buiten schot want je overschreeuwd iedereen en alles met de meest grove en schandalige valse beweringen. Maar wie is hier de onderspitdelver? zo het lijkt is dat de beschaving van het correcte woord, het hoor en wederhoor principe. Zo zou deze veronderstelling kunnen zijn. Maar niets is minder waar, want ook als je niet goed oplet hoor je toch de valse tonen boven de kakofonie van de eigen loftrompetten uit. Het is een kwestie van selectief kunnen luisteren.    

Monday, March 6, 2017

Overeenstemming

Hij beloofde in een belofte om nooit te beloven een belofte te doen.
Wat is hier eigenlijk de waarde van een belofte? die waarde is er niet. De waarde van een belofte zit hem in het wel of niet doen, niet meer en niet minder. Alles wat hier aan wordt toe gevoegd of er van wordt af gehaald maakt een belofte krachteloos en ongeloofwaardig.
Je hoeft geen Einstein te zijn om je gelijk te bewijzen in 2x2=4. 
Het is alleen het cijfermatige van de cijfers die ze hun waarde in de som geeft. In aanloop naar de verkiezingen zijn de goochelaars gelijk aan tovenaars, de hoge hoed de baarmoeder van de ongeloofwaardigheid. Wie ziet er tussen al die ruziemakende mussen de Goudvink of de Poelifinario nog?
Dus geloof in je boerenverstand, je simplistisch denken en stem daarmee in overeenstemming.