Sunday, November 20, 2022

Weltevreden

 De heimwee was er al voor dat ik was vertrokken, koffers bepakt nog niet gepakt, ik ben een held op wollen sokken. Getimed snel verlaten met een inplande vlucht, je had het in de gaten en vloog mee in de lucht. De heimwee is gekeerd, zo sta ik weer ongedeerd op de roltrap van meer dan honderd treden naar de metrobuis hier ver beneden. Ik breng mijn eigen heimwee thuis, mijn plek van weltevreden.      

Tuesday, November 8, 2022

Sorry!

Nu verkrijgbaar kaartjes voor het verborgen spel in ongekend menselijk leed. Even niet kijken naar het bloed op de bal, want ver van huis sterven is geen voetbalspelletje. Het is het einde van hoop op een beter leven. Hij die over alle zielen waakt is in ons even niet te zien als beschermer van zij die vaderloos broederloos achter blijven. De tos is gegooid, het spel om de knikkers en de eer gaat, alle doden ten spijt, beginnen. Sorry! 

Sunday, November 6, 2022

Als het licht

Als het licht donker schijnt 

Je verloren voelt in je ziel

Schuil dan zorgen vrij  bij mij

Zo het donker viel

Het licht niet verdwijnt


Wednesday, November 2, 2022

Allerzielen

In gedachte eeuwig te blijven houden van wat verloren is door eindigheid. Het geeft vele mensen de moed om door te gaan waar het leven is gestopt. Afscheid waar tijd voor was of een plotseling einde, zij zijn gebeurtenissen waar ons gevoel geen rede in zal vinden dan alleen dat het onomkeerbaar is. En zo is het goed om een kaarsje te branden en het niet uitspreekbare verdriet in tranen te laten vloeien.