Wednesday, November 2, 2022

Allerzielen

In gedachte eeuwig te blijven houden van wat verloren is door eindigheid. Het geeft vele mensen de moed om door te gaan waar het leven is gestopt. Afscheid waar tijd voor was of een plotseling einde, zij zijn gebeurtenissen waar ons gevoel geen rede in zal vinden dan alleen dat het onomkeerbaar is. En zo is het goed om een kaarsje te branden en het niet uitspreekbare verdriet in tranen te laten vloeien.

No comments: