Sunday, December 29, 2013

Wisseling

Dan blijft er aan het einde van het jaar de optelsom van niet en waar
Wat is er gebleven, vergaan,wat gekomen, verschenen in mijn bestaan
Nog even, het knallen zit al in de lucht, de oliebollen dampen
De appelflappen maken zoet besuikerd hun kleffe klucht
Nog even, de champagne staat al in het ijs, de uren zijn nu te tellen
Ik ben alweer een beetje meer grijs dan wijs
Nog even, dan geef ik je een zoen, dit jaar beetje bij beetje vergeten
Als al die beleefden dagen en voorbije jaren van toen
Maar wat blijf heeft niets met tijd te maken
Geen klok slaat daar op aan
Het is mijn liefde voor alle mensen
En hun de geesten tussen de sterren en de maan.

Saturday, December 28, 2013

Kleinheid

Herstel je eigenwaarde door je klein te weten
Kleinheid is het begin van bomen

Wednesday, December 25, 2013

Er is meer

Maak eens een optelsom van wat er allemaal is.

Er is meer geluk dan ongeluk
Er is meer liefde dan haat
Er is meer gevoel dan gevoelloosheid
Er is meer geld dan armoede
Er is meer troost dan verdriet
Er is meer moed dan moedeloosheid
Er is meer vriendschap dan vijandschap
Er is meer passie dan passiviteit
Er is meer hulp dan hulpeloosheid
Er is meer hoop dan hopeloosheid
Er is meer creativiteit dan saaiheid 
Er is meer plezier dan chagrijn  
Er is meer muziek dan herrie
Er is meer warmte dan kilheid
Er is meer houden van dan niet houden van
Er is meer geloof dan ongeloof
Er is meer medemenselijkheid dan onmenselijkheid
Er is meer vrede dan oorlog
Er is meer positieve kracht dan negatieve
Er is meer leven dan levenloosheid
Er is meer gezondheid dan ziekte
Er is meer zon dan maan
Er is meer groei dan stilstand
Er is meer graan dan brood
Er is meer, ja nog veel meer om iets mee te doen of te laten

Opgeteld is het een heel groot kapitaal en toch vergeten we dit kapitaal voldoende te benutten.  

Tuesday, December 24, 2013

Wie is menselijk

Een overheid die geen overheid is, maar een krampachtig bij elkaar gedreven politieke strebers. Asociaal handelen is niet verboden, ik ben niet verantwoordelijk voor het mij opgelegde gedrag, ook al heb ik wat anders beloofd. De meerderheid is het galgengetal dat na de keus regeert over de monddode kiezers. En die ster dan? waar wees hij naar? naar het, 'ik geef om jou?' Vul je eigen gedachte in en handel er naar. Wat is geven nog waard als je niet schenkt.   

Monday, December 23, 2013

Knipoog

De uitvinder van werelds grootste moordwapen is dood. Vlak voor het tijdsdeel van het jaar dat er overal de geboorte gevierd wordt van de geweldloosheid. Iedereen maakt keuzes , slechts weinige hebben door wat voor gevolgen die kunnen hebben voor de samenleving.
Miljoenen mensen zijn om het leven gekomen door deze keuze, de uitvinding van één man. Miljoenen mensen hebben hun leven gegeven om dit juist niet te doen. Vrede doe je niet alleen, al dat andere wat dit bedreigt heeft slechts een persoon nodig. In die donkere nacht is oprecht licht een essentiële voorwaarde om elkaar in de ogen te kijken en  het wonder van de knipoog te beleven.     

Sunday, December 22, 2013

Amen

De schaamteloze hebberigheid heeft weer een nieuw hoogtepunt in de grote kerstvreetrace bereikt. Komt allen te samen jubelend van hebzucht op de eerste kerstdag in de supermarkt. Kom laten wij  daar aanbidden die supermarkt koning. Want een heldere sterreclame heeft het ons verteld. "Luister mensen, hij is geboren in een nederige luxe villa aan de rand van de grote stad.Er is gelegenheid om hem met euro's te aanbidden, komt allen te samen jubelend van vreetzucht op de eerste kerstdag en koop zijn gaven tijdens een echte kerstmisviering in de supermarkt, amen."      

Friday, December 20, 2013

Stilte om te zijn

Doe even je deur in het slot, je ramen dicht. Laat de drukte niet toe, het geluid je tempel niet betreden. Stilte is meer dan geluidloos zijn, het is zelf zonder binnengeluid zijn, zonder stemmen, zonder overstemmen. Doe even je deur in het slot, maar vergrendel je zelf niet in de ruimte. Wees stil als een zandkorrel in de woestijn. Doe even je deur in het slot, want vrede heeft stilte nodig om vrede te zijn. 

Thursday, December 19, 2013

De 7 aanraders

Maak in je eigen wil een verschil als dat een conflict veroorzaakt.
Verdrijf geen geesten die geestig zijn maar nodig ze uit.
Lach niet om verdriet maar huil van het lachen.
Zing een vrolijk lied maar overstem een ander niet.
Maak je zelf gewenst door ongewenste zaken ongewenst te maken
Doe niet wat je niet van plan was te doen.
Zorg dat het lek boven komt dan blijf je schip drijven.

Wednesday, December 18, 2013

Geloofwaardig

En de mensen kwamen naar hem toe met de vraag:
"Meester wat is geloof zonder God?"
Hij antwoordde: 
"God bestaat niet zonder mensen, mensen wel zonder God.
Als men gelooft dat iets bestaat en men bevestigt dat bestaan, dan is de grondslag voor dat geloof ongeloofwaardig want wat bestaat hoeft zijn aanwezigheid niet te bevestigen door het te geloven dat het bestaat.
Laat geloof geloof zijn, niet door het te bevestigen. Dan is dit perspectief wel geloofwaardig omdat het zichzelf in stand houdt door er in te geloven. Als men gelooft in het ontstaan van een menselijke mentaliteit voor alle mensen op de aarde is dat loffelijk, maar omdat het niet realistisch is dat die mentaliteit zich laat completeren, blijft dat geloof een geloof zonder het resultaat zich uiteindelijk op te heffen in de volbrenging." 

Tuesday, December 17, 2013

De daad, het woord

"Ik voeg het woord bij de daad", zei de bakker die achter de toonbank van zijn winkel stond. Op de toonbank stonden tientallen half geopende papierenzakken. 'Pakt u maar hoor mevrouw hij is helemaal gratis, speciaal voor de kerstdagen." "Wat bedoel je nou, met dat woord bij de daad voegen?"vroeg ik aan de bakker. "Nou meneer luister, ik heb altijd nog wat ruimte in de oven over en in die ruimte bak ik lekkere daadkoeken." "Daadkoeken? nooit van gehoord,"lachte ik. De bakker ratelde verder, "meneer ik doe er ook nog een leuk kerstgedichtje van mijn jongste dochter bij, zo voeg ik het woord bij de daad en een beetje klantenbinding, dat zit er natuurlijk ook bij." "Wat zal het zijn meneer?" "3 boerenbruin en 1 spelt, heb je nog zo'n lekkere kerstkrans? doe er maar 2, die ene geef ik aan de straatkrantverkoper, die heeft het woord en dan doe ik daar mijn daad bij.      

Monday, December 16, 2013

Haal de tijd in

Tijd is een relatief begrip, althans als je  dat in een klokkenmuseum gaat beleven, maar dat even ter zeiden.
Ik sprak een tijdje terug een man die op een aanlegsteiger aan de Hollandse IJssel stond. Ik was daar in de buurt aan het wandelen toen ik hem helemaal op het uiterste puntje van de steiger zag staan. Het viel mij op dat hij ergens met zijn handen aan iets aan het sjorren of trekken was. Het was geen hengel en ook zag ik nergens een bootje wat hij naar de steiger wilde trekken. Ik zag dat de steiger vrij toegankelijk was te bereiken en aldus besloot ik eens nader poolshoogte te gaan nemen. Toen ik vlak achter hem stond zag ik het, hij had een flink dik stuk touw in zijn handen. Dat touw was voorzien van rood-witte kurken drijvers en verdween ergens ver weg met de stroming mee de rivier op. Zo te zien aan de hoeveelheid touw met drijvers die nog op de stijger lag was hij al een tijdje bezig, ja met wat? ik kon het niet echt zien. Dus was mijn vraag aan hem wat hij aan doen was. "Meneer u zult het niet geloven, maar ik ben blij dat ik het mag uitleggen." Hij spuugde zijn sjekkie het water in en veegde met zijn vuile hand de zweetdruppels van z'en voorhoofd. "Ik ben de tijd die voorbij is gegaan aan het inhalen, vervolgde hij, kijk maar iedere drijver is weer een stukje teruggewonnen tijd." Hij huilde en glunderde van oor tot oor tegelijk. "Het is voor mij een manier om het verdriet van het verlies van een goeie vissersmaat van me te verwerken. Iedereen die niet met verloren tijd weet om te gaan zou dit eens moeten proberen, heus het werkt als een tierelier."  Dat tijd ook hier een relatief begrip was stond voor mij zo vast als een paal boven water. 

Sunday, December 15, 2013

Kom laten wij...

Dan blijft het nog een raadsel waarom het is zoals het is.
Al dat verlichtingsgedoe,die  lichtslangen, die  flikkersterren flikkerknipperende huizen, kerken, bruggen, bomen en boten door het hele land, geen plek is nog echt donker. We moeten ons volvreten met alles wat dood is en leeft, zelfs als dat levensbedreigend is.
Het is een raadsel dat wij niet een zelfbeeld kennen van ons gedrag, een beeld waar we van zouden moeten schrikken en walgen.We weten het niet, dus dan maar vreten en dan maar drinken en dan maar overbodige rotzooi kopen en dan maar zinloos weggeven en ontvangen.
Het is een raadsel, dat: "Kom laten wij aanbidden," is verworden, tot, kom laten wij consumeren.
Lang geleden, ergens in een pikdonkere nacht huilde een moeder van geluk en lachte een kindje van plezier, ondanks dat ze alle twee wisten wie wij waren. Allebei zijn ze voor ons bekende vreemde geworden. Want de simpele os en starre de ezel in ons zijn het raadsel dat we niet begrijpen. Kom laten wij aanbidden, meer niet.

Friday, December 13, 2013

Ik wel

Ze zat tegenover mij in de trein in een overigens verder totaal lege coupé. Zonder maar iets te zeggen keek ze mij constant en langdurig aan, haar blik was een beetje triest en angstig te gelijk. Ze staarde met haar donkerbruine ogen naar iets ergens naast mij? achter mij? in mij? "Mag ik u iets vragen?" fluisterde ze plotseling. "Ik heb u al een hele tijd met mijn blikken gevolgd en wat ik niet begrijp is wat u hier komt doen en nog minder wat u misschien van plan bent te gaan doen," haar stem klonk nu ineens een stuk vaster. Ik vertelde haar dat ik een gewone reiziger was, dat was het wat ik kwam doen, dus, gewoon reizen, en wat ik van plan ben te gaan doen? dat is gewoon verder reizen, meer niet. "Dus u bent niet een stille, een privé detective of zo iets dergelijks, want weet u, mijn man is tot alles in staat om mij maar te controleren en te intimideren," fluisterde ze nu weer op een gehaaste manier. Ik kan best begrijpen dat niet alle huwelijken schadeloos en zonder conflict verlopen en dat wederzijdse argwaan behoorlijk uit de klauwen kan lopen. Maar kom op zeg we leven toch niet in een of andere kloterige geheimendienststaat met overal glurende bespieders. "Goede middag, u plaatbewijzen a.u.b." , het was de vriendelijke conducteur die onze coupé  binnenstapte. "Dat is hem, me man, hij heeft zich vermomd," siste ze tegen mij, terwijl ze verlegen lachend haar ov liet checken.  "Alles is in orde, dag mevrouw, meneer." Met een schurend geluid viel de coupé schuifdeur in het slot. Even was het stil tussen ons, ze haalde haar schouders op en lachte verlegen. "Ja u moet begrijpen ik ben in behandeling voor dat stomme achtervolgingsgevoel, ik kan er niks aan doen." Alhoewel ze accentloos Nederlands sprak, bleek uit haar verdere verhaal dat ze uit de voormalige DDR kwam, haar man werkte bij de Stasie en dat ze daar een hele slechte tijd had meegemaakt.Ik dacht aan wat ik door een buurtbewoner had horen roeptoeteren, "Wat nou met die buitenlanders oprotten met die gasten, ze hebben hier niets te zoeken!" Nederland en jij gastvrij en veilig? sommige hebben dat niet in hun genen zitten, Ik wel.           

Sunday, December 8, 2013

Besef

En toen kwamen de mensen naar hem toe en werd hem gevraagd: "Meester wat is leven?" Hij sprak,"als een van jullie het zou willen verstaan, dan moet ik hem teleurstellen, ook begrijpen zal niet zijn deel zijn, want ook ik weet het niet. Maar kom ga zitten en luister zonder verdooft en verblind te zijn door je eigen verhaal.
 
Leven is niet meer dan voorbij gaan aan stilstand, schijnbaar dood verbergt het. Leven is niet de tijd nog een ruimte verhaal, schijnbaar tijdloos verbergt het zich nergens. Leven is geen verzonnen proces niet een bedacht systeem, in het grijpbare verbergt het zich. Zonder leven is er geen dood en zonder jouw geen wonder. Besef maakt honing zoet en zout zout.  

Saturday, December 7, 2013

Vrijheid

Evenwicht zonder tegenwicht heeft geen bewijs van zijn bestaan.
Eindeloos is in tegenspraak met zichzelf en een erkenning daarvan.
Intolerantie discrimineert zowel intolerantie als tolerantie.
Apartheid zegt niets over apartheid maar over gebrek aan één zijn.
Een betere toekomst is er pas als er vandaag mee begonnen wordt.
De kraan geeft het water zijn vrijheid weer, wie draait hem open?       

Friday, December 6, 2013

Een mooi medemens

Ik geloof niet, niet in het hiernamaals, niet in het bovenmenselijke.
Maar als ik niet geloof dat er dingen bovenmenselijk worden geregeld, waarom huil ik dan als er een stukje medemenselijkheid ons vandaag heeft verlaten, is mijn gevoel dan verward? Nee, mijn geloof is geen gissing naar de waarheid, het is het geloof in een menselijk vermogen, een vermogen dat intelligentie en liefde in één persoon is te verenigen. Een mooi voorbeeld mag geen voorbeeld blijven, niet sterven met de persoon die dat gestalte gaf. Wat let je, doe het gewoon, vandaag nog.
Een mooi medemens zijn.

Wednesday, November 27, 2013

Hoop

De lijn is bijna scherp getrokken
De scheiding is welhaast geschiedenis
De toekomst gaat straks in tweeën
Ergens zweven de nieuwe toverfeeën
Als de hoop in wit besneeuwde vlokken
In de nachten langen winter duisternis.
 

Sunday, November 24, 2013

Niet langer

Het verhaal is niet langer
Dan de gedachte het verzint
Het is als een vreemd hersenkind
Geboren in doofstom letterland
Met en zonder veel verstand.
De ongestelde vraag is er geen
De niet bestaande muur is blind
Het verhaal is niet langer
Niet langer dan de gedachte
Die het verzint.

Wednesday, November 20, 2013

1 Minuut

Deze dag is meer
Meer dan gisteren
Minder dan morgen
Zijn ontstaan baart geschiedenis
Nodig hoe gering dan ook
Ontstaan is geen geboorte
Niet de flits
Ontstaan, een moment
In de urengids
Vandaag wordt morgen gisteren
Zijn moment is geen statuut 
Ergens in de late nacht
Verlaat deze lange dag
Zijn verschijning in één minuut.

Tuesday, November 19, 2013

Mooi pak

Hoogstaande criminologie,
Claustrofobische initiatie geven aan de crimineel geperforeerde instanties de actualisering die zij op eigen indicatie systematisch blokkeren met een oorverdovend, hier in niet toerekeningsbekwaam te zijn! De grootschalige afwezigheid van een goed controle-instrument heeft deze vluchtweg niet bermbom vrij gemaakt voor dit grensoverschrijdende verkeer. Daarnaast is er een continue ontkenning dat, graaien een toepasselijk doemwerkwoord is in deze. Het meest beschamende van dit perfide gedrag, het gedrag van de champagne drinkende elite is, dat zij hun eigen normen vervormen tot een wanstaltig gedrocht. In het centrum van die financiële en politieke macht is het windstille oog van de orkaan de oorzaak van de omliggende ellende. Fatsoen is meer dan een mooi pak.     

Monday, November 18, 2013

Geven


Er is geld genoeg op de wereld,
Maar de genoeghebbers
Zij zijn geen gevoelhebbers
Daarom geven zij niet.

Friday, November 15, 2013

Ontspiegelen

Vals alarm is verwarring zonder stuur en des te erger als de resetknop niet is aangesloten. Wie maakt is nog geen maker, wie stopt is nog geen staker.Hoe simpeler de oplossing des ingewikkelder de weg die hem afwijst. Als nee een verborgen ja ontlokt, de geloofswoorden niet onomkeerbaar maar omkeerbaar zijn, dan is de rode knop ondanks zijn rood zijn een macht zonder kracht.

En dan nog deze boerenwijsheid:
Een kip die de verbeelding in zich draagt te denken een echte goudhaan te zijn, heeft een probleem, een persoonlijkheidsstoornis.De realiteit is, dat de kip wel een hoender maar geen haan kan zijn, laat staan een goudhaan. Niet ingewikkeld dus, maar wat is de diepere bedoeling hiervan? Ken je zelf en niet een andere in je zelf. Zonder dat zelfbewustzijn is ook een kip niet in staat te beseffen wie zij is en is haar verbeelding een soort ontspiegelde zelfreflectie.    

Thursday, November 14, 2013

Vluchten kan

Is er één jaargetijde waar alles in somberheid is gehuld, de luchten dagenlang met grauwheid zijn vervuld.
De regen niet verlavend  maar hopeloos verslavend is en de zon zit te klaverjassen achter de horizon.
O, als ik eens ontvluchten kon die grauwheid met de zuidwestenwind naar het zuidoosten om dan vergetend die somberheid vrolijk een lekker biertje te kunnen proosten.

Wednesday, November 13, 2013

Hel en hemel

Toch is het dwalen met de routeplanner naar de eeuwigheid gericht. Niemand heeft nog een face to face gezicht met de ontwortelde kronen, want nergens is te wonen in dit vervormde gedicht. Ergens in de lang vergeten verten zijn de trommels met hun monotoon gedreun te horen. Daar waar met gesplitste oren verdeeldheid heerst en de levenswegen elkaar kruisen als in een slangenkuil. Het is het wolvengehuil ,de gerafelde verwarde muziek die zichzelf is gaan ontbinden omdat het verdwalen weer is te vinden in tragiek. Maar alle routeplanners ten spijt, is dat mensen niet weten te bepalen waar de hel de hemel scheidt.  

Wednesday, October 30, 2013

Boerenbedrog

Dag meneer de bankemployé, ik heb even een vraagje. Is deze bank wel goed genoeg voor mij en m'en gezin? Ik bedoel, of dat hij tegen een stootje kan, dat die niet zomaar omrolt, u weet wel, dat die rendierprof is, dat hij degelijk betrouwbaar en sterk is? Kunnen de kinderen met de  hond en kat er op springen zonder dat zijn veren het begeven? en o ja, de bekleding die hoeft van mij niet zo lux te zijn hoor, gewoon sterk en betrouwbaar dat is wat ik eigenlijk zoek. U werkt alleen met Nederlandse banken, dat meent u niet, echt waar? Goed goed goed, das even slikken, maar nu even normaal, u gaat mij nou niet vertellen dat die Hollandse banken echt  zo betrouwbaar en goed zijn als ze er uitzien. Wel? Weet wat u zegt hè! want volgens mij rommelen jullie met verkoopbonussen, zoiets van: Bij  aanschaf van één waardeloze bank twee waardeloze stoelen cadeau. Nou ik denk dat ik het wel gezien heb, ik geloof dat ik even bij onze zuiderburen ga kijken, mooie woonwinkels met prima banken hebben ze daar, gewoon degelijk simpel maar wel betrouwbaar bankwerk, zeg maar... geen boerenbedrog. 

Monday, October 28, 2013

Onthoofde kronen

Ik huil om al de bomen
Die vandaag het leven is ontnomen
De stormwind was hun moordenaar
Het is daarom dat ik wat tranig staar
Naar hun onthoofde kronen.

Sunday, October 27, 2013

Storm

Eens te meer 
Is het het stormweer
Dat ongeremd
Geen restricties kent
Zijn geveinsde factoren
Zijn de grote ventilatoren
Die hier vermoedelijk weer 
Zonder gein de oorzaak zijn
Van dit wilde luchtverkeer

Tuesday, October 22, 2013

Geen mening

Ik vroeg aan een blinde,"Wat vindt u van zwarte  Piet?" Zijn antwoordt was even verrassend als helder.
"Als hij op een zwart paard zit een lange zwarte baard heeft, de zak en roede op zijn rug hangt , dan heb ik er geen mening over."

Thursday, October 17, 2013

Het groene levenskoor

Hij had met zijn houtenlijf star en stijf welhaast een eeuw kreunend de winden getrotseerd. Geborgd onderkomen voor veel kwetter en gekriebel in alle jaargetijden gecreëerd. Toen vond zomaar iemand die zich als wijze plannenmaker presenteerde, dat  de oude boom voor de weg in de weg stond die hij met een pennenstreek in het oude landschap creëerde. Even stokte de wind zijn adem de vogels hun gekwetter zelfs het kriebelend ongedierte roerde zich niet, de boom verloor huilend zijn bladeren niet door de herfst maar puur van verdriet. Zo is het te wensen dat deze onmenselijke mensen met hun mooie praatjes zich niet verschuilen in hun kantoor, maar naar buiten gaan om luisteren naar wat zij niet willen horen, het voor hun zo onbekende groene levenskoor.  

Wednesday, October 16, 2013

Waarom meegaan

Waarom meegaan  met het dansen van de zwaan, hij sterft er aan. Vleugellam geslagen door het gelogen woord, de waarheid is na het dagen verdwenen in een moord. Waarom meegaan met het dansen met die onzuivere liefdeloze macht. Wees hierin je eigen waarheid wees hierin je eigen kracht.   

Tuesday, October 15, 2013

Stoofpeer

Wat is de wereld meer?
Meer dan een rood gestoofde peer
Hij is niet meer dan ik thans begeer
Want geloof mij er zit veel meer
In het zoete overspelige zuur  
Meer van dat in gestoofde peren
Als zij op een smeulend takkenvuur
Hun wijnrode wangen keren 
En moeder aarde die hen baarde
Zij heeft  het genot gegeven in wind en weer
Want wat is hij toch overheerlijk
Meer dan duizend vrouwen begeerlijk
Mijn rood gestoofde jutte peer.

Sunday, October 13, 2013

Geen mea culpa

Het is de arrogantie van de mens te denken dat hij niet de oorzaak is van dat vele geplens. Klimaatverandering is gewoon een natuurlijk proces waar mensen geen enkele invloed op hebben met hun dagelijks gestress. Het weer is weer, dus geen meae culpa is hun verongelijkt verweer, kom op zeg we zijn geen onze lieve Heer.     

Friday, October 11, 2013

Denkend aan Holland

Denkend aan Holland
Zie ik een smalle coalitie
Traag door het oneindige politieklandschap gaan
En aan het einde van het vage ochtendgloren
Op het Binnenhof de partijmannen naar behoren
Zich in bochten wringen om hun eigen verhaal te verslaan
Geknotte machten visioenen werkelozen en  pensioenen
Ze zijn verzonken en gevlucht in politiek geblabla
De lage luchten zijn er bang bezwangerd
De beloftes weerklinken in een christelijk gená
Even is de hoop gepaaid en niet verloren
Maar in vele kleuren verschenen aan het ochtend gloren
Als de rode haan onhoorbaar zijn victorie kraait

Thursday, October 10, 2013

Recht voor zijn raap

De keus is niet het probleem, het probleem is dat het niet uitmaakt wat je kiest, want daarna gaat men gewoon verder met bestuurlijke onkunde en vertragen van de vaart om dat te verbergen. Een land besturen is meer dan alleen maar het roer in de gaten houden, het is alle zijlen bijzetten en opletten om van de wind optimaal te profiteren. Geharrewar op het dek en in de stuurhut maakt het schip stuur en richtingloos. 
Dan is het slechts een kwestie van tijd dat het schip op de rotsen loopt en die rotsen weten van niets daar zijn het rotsen voor.
Enter je eigen schip bemanning, neem de roergangers en andere bestuurders in gijzeling net zolang dat ze luisteren naar de keus van de kiezers, en die is: vaar een veilige en betrouwbare koers, hou iedereen aan boord en wees recht voor zijn raap zonder vervelend gegaap.

Monday, October 7, 2013

Dag ongelovig mens

Ik weet wel dat ze niet bestaan maar toch is het leuk om te twijfelen of dat wel zo is, ik bedoel kabouters. Wat is trouwens het bestaansrecht van het ontkennen, wat is dat eigenlijk? dat recht bestaat volgens mij ook niet. Een paar dagen geleden liep ik het hondje van mijn buurman, een kruising van een boerenfox en jack russel, uit te laten. Het beestje is een echte speurhond een snuffelaar eerste klas. Op een geven moment stond hij heel lang op een plek tussen het hoge gras te snuffelen, hoe ik ook aan zijn riem trok hij bleef gewoon onverzettelijk staan snuffelen. Grommen en blaffen was het gevolg, hij had met zijn jachtinstinct natuurlijk een kat een egel of een konijn opgespoord, dacht ik. Ik duwde met mijn hand het gras opzij om te zien waarom hij zo fel aan het reageren was. Ik zag iets roods het leek op een pionnetje zoals die bij wegwerkzaamheden worden gebruikt. Maar toen ik beter keek zag ik het ding bewegen, het bewoog als een jaknikker en onder die rode jaknikker zat een wit bebaard gezichtje dat mij ernstig aan keek. Dus toch, dacht ik, ze bestaan dus toch! Met wat hondenbrokjes kon ik het felle keffertje van mijn buurman afleiden. Ik bond hem eerst een stukje verder aan een een afrasteringspaaltje vast, om vervolgens naar de bewuste plek terug te keren, gelukkig hij was er nog en zo te zien nu een stuk kalmer. "Ben je hier alleen?" vroeg ik nieuwsgierig, want wie weet kon ik zomaar kennis maken met een hele kabouter familie.
"Ik ben niet van plan om je dat te vertellen ik ben al genoeg geschrokken van die hond van je." Het was voor het eerst dat ik op mijn knieën zomaar tegen een kabouter zat te kletsen. "Maar mag ik je dan wat anders vragen, voor dat ik me zelf voor gek verklaar, ben je een echte een kabouter?" "Weet je wat het met jullie mensen is, jullie denken te veel en vooral alleen aan jullie zelf en daarom geloven jullie niet in sprookjes en al helemaal niet in kabouters, dus doei ik ben weg!"  "Wacht wacht! riep ik, dan maak ik even een foto van je met mijn mobiel." "Dat is goed,"zei de rode puntmuts, " maar geloof mij je kunt foto's maken zoveel je wilt, wij kabouters zijn niet fotogeniek. Ik klikte een paar keer maar hoe ik ook klikte er stond alleen maar een witte vlek te midden van het hoge gras op mijn schermpje. "Tovenarij! riep ik, dat is het!"
"Ik ga want ik heb nog meer te doen vandaag, dag ongelovig mens."       

Sunday, October 6, 2013

Gestoord

A-merken nu extra voordelig twee voor de prijs van een.
De Toyota  Prius Plug-In Hybrid zonder bijtelling tot 2019.
Hier Tom de Ridder weer, met de tankpas van MKB Nederland geen achteraf gedeclareer meer met bonnetjes.
Het zijn weer de doldwaze weken bij de Bijenkorf, wees er snel bij want op is op. Specseavers een complete bril voor 79 euro.
Het nieuws, bij het Italiaanse eilandje Lampedusa is een boot met vluchtelingen in de brand gevlogen en gezonken, er zijn al meer dan 120 lijken geborgen 129  vluchtingen zijn gered en  meer dan 250 opvarende worden nog vermist.Dan tot slot het weerbericht van meteo consult, het is mooi rustig najaarsweer in de nacht en ochtend nevel of mist later ook zon naast wolken er is weinig wind uit uiteenlopende richtingen.
Het zijn weer de hamsterweken bij Albert Hein. Marko uw partner voor ondernemend Nederland. Voor een hoortest gaat u naar Beter horen.
Toe schat zet die radio is effe uit ik word zo gestoord van die reclame.       

Thursday, October 3, 2013

Sterfhuisconstructie

Het najaar heeft met een zucht haar sterfhuisconstructie aan gemeld
Wie niet winterhard is gaat ongeteld verdwijnen
Een losgeslagen blad viert even nog zijn dronkenmanvlucht
Om daarna voor eeuwig in de kringloop te verdwijnen.

Wednesday, October 2, 2013

Groeneter

"Doe deze keer maar 5 patat met mayo, 5 frikadellen speciaal met veel uitjes, 1 groente kroket, 1 milkshake en 4 blikkies cola."
"Is dat het? vroeg de snackbar eigenaar,  dat is dan 29,75, even geduld a.u.b. het komt er zo aan." Een forse vrouw met een piepklein pekineesje stond naast mij in 'Moppies Snackbar', om haar bestelling af te rekenen. "Ik heb 3 tientjes voor je laat de rest maar zitten."
Ik bestelde een vegetarische loempia met een appelsapje. Samen zat ik met nog meer klanten op een witte kunststofbank  te wachten totdat mijn nummertje voorbij kwam. "Bent u vegetariër?" vroeg de forse dame,"terwijl ze naast mij ging zitten. "Onze hond mot ook niks hebben waar vlees in zit, ze is een apart wijfie." Ze wees naar haar Smartje onder de honden. "He moppie jij mot geen dood beest hè? ze is gek op groente kroketten iets anders hoeft ze niet meneer, ja een milkshakie als toetje, echt waar elke dag sta ik hier voor haar voor zo'n groente ding en dan neem ik gelijk maar het eten voor die gasten thuis mee, dat scheelt weer in de afwas." Haar nummertje verscheen op het display. "Nou doei ik rammel van de honger ik ga gouw naar huis om te eten, kom moppie, die meneer is ook net als jij, ook een groeneter."      

Tuesday, October 1, 2013

Ik zie wat jij niet zie

"Ik zie ik zie wat jij niet zie,"zei de blinde man die naast mij op het parkbankje ging zitten. Hij vervolgde zijn raadspelletje. "Ik zie een prachtige boom die zijn blad zat is, luister maar." Ik voel mij altijd een beetje ongemakkelijk als mensen met een handicap zich daar geen ene moer wat van aan trekken.  Een blinde die zegt dat hij naar het stedelijk museum is geweest een dove die zegt dat hij naar een popconcert is geweest. Het gekke was dat mijn blinde bankgenoot iets had opgemerkt wat ik zelf niet bewust had gezien.
De bladeren die als stervende vlinders door de lucht dwarrelde.
"Koffie?" vroeg ik hem om de spanning te breken. "Ik dacht dat je het nooit zou vragen, ik rook hem al, je thermosfles, doe maar met melk en suiker, die heb je toch wel bij je hè?" Samen slurpte we aan ons bakkie koffie terwijl ik kauwend op een krentenbol het ochtendblad aan hem voorlas." Sorry dat ik je onderbreek, zie je die ekster? hij zit te loeren naar je krentenbol! riep hij geanimeerd, het zijn echte doerakken hoor, het is net onze regering, voor je het weet pikken ze je brood af."       

Tuesday, September 17, 2013

Miljoenennota

Het onvermogen om alleen te kunnen denken in dode cijfers is desastreus als het om echte, om levende mensen gaat.
De miljoenennota is een gevoelloos, maar schijnbaar nodig, instrument om te beseffen dat het in onze samenleving alleen om geld en niet meer dan dat draait. Echter, dat het instrument vals is gestemd, dat er mens gevoelige noten aan ontbreken, dat doet mij de oren verstoppen met angst voor de dissonanten. De politiek is helemaal niet nodig om ons land te besturen, het is een dwaallicht, het maakt de zaak juist te ingewikkeld omdat de machtsfactoren altijd in het kwadraat berekend worden. Neem de proef op de miljoenen som, haal het geloof in hogermachten en de politiek uit het menselijke verkeer, en zie er zijn geen stoplichten nodig om elkaar te begrijpen en te respecteren.    

Friday, September 13, 2013

Zeerust

Dan is het gesprek zonder woorden, een blik zonder zien. Het vale licht de flauwe vogelakkoorden bij strandpaal 10. De zee is als gestorven zonder wind, de mist verhuld haar tranen, en ik die mij op het strand bevind, zie de branding rustig tanen.

Thursday, September 12, 2013

Wel dan?

De kok van het restaurant 'Hemelse Gerechten' is een ware duivelskunstenaar. Ik vertrouw hem maar ternauwernood als hij achter zijn fornuis staat te souperen van zijn gruwelijke brouwsels.
Op de menukaart staan de vreemdste gerechten. Wat te denken van gebakken dovemansoren of geflambeerde eksterogen in zweetsaus, nog erger, een open ruggetje aan het spit met een collage van  gefrituurde nagelriemen op een bedje van opgeklopt okselhaar. Lekker smullen? ik weet het niet, geef mijn portie maar aan Fikkie.Toch zit het restaurant iedere avond tjokvol, want zeg nou zelf het gaat er toch niet om wat je eet, als het maar apart is, niet dan? wel dan?    

Wednesday, September 11, 2013

Dat is zonde

En de dorpsbewoners stonden om hem heen als een heksenkring in het gras. Een van de aanwezige vatte de moed de wijze man aan te spreken met de vraag, "waarom er grenzen van onbegrip zijn tussen de mensen." De wijze man sprak, "wie bij een ander wil zijn moet over de onderwereld van zijn angst niet begrepen te worden, heen stappen door het bestaan van die angst te relativeren.De angst om te vliegen te lopen te zwemmen, ieder zich pas ontwikkeld wezen overwint hem door hem te relativeren met de moed en het zelfvertrouwen het te kunnen.

Ik zal jullie een verhaal vertellen waar jullie geest helder van wordt.
Aan een strand ergens van een haast oneindige oceaan was een visser met een heel groot werpnet aan het vissen. Maar hoe hij ook wierp, slechts een armtierig visje en wat krabben waren zijn vangst.
Zijn vrouw die een eindje verderop op een strekdammetje met een zelfgemaakte hengel van een touwtje aan een stok ook aan het vissen was, ving zoveel vis dat haar mand er van uitpuilde. Nadat de visser, moe van het werpen, naast zijn net in slaap was gevallen, sloop zijn vrouw naar hem toe en vulde zijn mand met de door haar gevangen vis en toen zij weer op het strekdammetje stond te vissen riep zij naar haar man dat de vissen goed beten die dag. Wakker geschrokken door haar schelle stem  die boven de branding klonk, keek hij verbaasd naar zijn mand. "Ik snap het niet!" riep hij, "ik heb niks gevangen en toch zit mijn mand vol, moet ik de Heer nou prijzen of jou?"
"Bedankt de zee maar, zij is de bron van onze vangst,"  lachte ze.

Dus wie het doet is niet belangrijk, het begrenzen van je gave om ze te gebruiken, dat is zonde.   

Friday, August 2, 2013

Paradijsvogel

Wie maakt mensen, de natuur.
Wie heelt mensen, de natuur

Geloof hoop en liefde zijn een gezamenlijke bron van oer energie.
Midden in een cirkel stond een wijze man, aan de omstanders vroeg hij of iemand onder hen de uitweg wist uit de cirkel zonder hem te verbreken. Het bleef muisstil onder zijn toehoorders, want geen van hen wist het. "Wel ,sprak de wijze man, ik geloof  met de hoop dat de liefde mij boven mezelf zal laten uitstijgen, zo ontsnap ik aan de beperking van mijn cirkel en ben ik zo vrij als een paradijsvogel."   

Wednesday, July 31, 2013

Ingewikkeld loos

Als leven een doel heeft, waar bestaat dat uit?Continuïteit is geen beweging maar verplaatsing in de materie. De materie is de grond van het bestaan en is als zodanig inwisselbaar als actief en in actief zonder doel op zich maar in zich.

Er was eens een man die dacht dat hij het middelpunt was van het heelal. Op een dag kwam een klein meisje naar hem toe met de vraag waarom hij nooit bewoog. "Ik ben het middelpunt van het heelal  iedereen richt zich op mij en daarom mag ik niet bewegen," sprak hij wijs. "Dat is jammer voor u, giechelde het wicht, want dan heeft u niet gezien dat mijn moeder aan de hemel stond te knipogen, ze heet Venus". Verbeelden maakt blind om schoonheid te zien.    

Saturday, July 27, 2013

Heelheid

Samenleven doe je niet in je eentje
Samen beleven doe je niet alleen
Als 2 meer is dan 3 is de vrede geen 4
Durf geen tegenstander te zijn
Durf geen medestander te zijn
De knoop moet niet worden doorgehakt
Maar ontward om heelheid te doen ontstaan

Friday, July 26, 2013

Zomerregen

 Daarna is er nat geluk meer dan te begrijpen, na de hete zon de gouwen regen, de douchende vogels de drinkende bloemen en andere lavende wezens. Het is er  met gedonder en zonder zich wat aan te trekken van altijd klagende mensen. Het is er, niet zo subtiel, niet zo zachtaardig, maar wel gevoelig zonder zich te bewijzen, want het is er, het natte geluk van het waarom niet te hoeven begrijpen, veel meer zelfs, begrijp je?

Tuesday, July 23, 2013

Gekroonde onschuld

Het leven is goed in dat Engelse land
Het land waar mijn wieg heeft gestaan
Ik ben er als Hertog als opvolger gepland
Mijn leven zal beslist wel over rozen gaan
De belastingbetalers geven mij als doel
Een eeuwig zorgeloos gevoel
Want het leven is goed in dat heerlijke  land
Dat heerlijke Engelse land

Monday, July 22, 2013

Te warm

Grondhommel en aardbei
Stokstaartje en stokpaardje
Zwanendans en zwanenhals 
Lepelaar en opschepper
Torenhaan en leghen
Kangoeroe en zakkenvuller
Reiger en rijger
Lakenvelder en Bontekoe
Scharrelvarken en modderen
Mijn land en landmijn
Schot in de roos en Schotse roos
Een abrikoos en pruimedant
Een ladykant en predikant
Een koperwiek en goudfazant
Een dondersteen en deugniet
30 graden en celsius          

Sunday, July 14, 2013

Zonder ophef

Dan kan het zijn dat het zomer is zonder veel ophef van Celsius
Lange bier buitenavonden en koffie in de ochtend zon
Dan kan het zomaar zijn dat ik even in de Greveling zwom
Het kille lijf als een accu opladen in de warme zon
Het is zomer dat kan zomaar zijn zonder ophef

Saturday, July 13, 2013

Veel meer is het niet

Veel meer is het niet,
een gezonken bootje in het riet 
hier en daar in de drassige leemden
het gesnater van wilde eenden
de holle wilgen met hun bokkenpruik
veel meer is het niet
hoog en laag water een verscholen palingfuik
het lage land gekild door woelig water
veel meer is het niet
dan alleen wat eenden gesnater 

Wednesday, July 10, 2013

Vlieg er eens uit

"Zeg meiden zullen we gaan shoppen in Londen? goedkoop hotelletje erbij en weg zijn we." Vliegwinkel.nl. "Hé mannen zullen we  gaan golfen in Portugal? goedkope huurauto erbij en weg zijn we." Vliegwinkel .nl. Gewoon doen, met je vrienden of vriendinnen goedkoop het milieu verzieken om een balletje te slaan of voor dat leuke jurkje uit Londen. "Dat overigens gewoon bij Zeeman wel een stuk goedkoper was, maar dat zeggen we niet, dat van jou is gewoon milieu gezeik, want wij als meiden moeten vrij zijn in onze keus en daar helpt Vliegwinkel.nl ons mee, en nou weg wezen, opzouten eikel". Ja mannen, in ons eigen landje zijn er natuurlijk ook nergens spannende golfterreinen te vinden, daarvoor moet je, sorry, echt het is niet anders, naar Portugal, of niet soms?  "Al weer dat eeuwige gezeik over het milieu, weet je, Portugal heeft het economisch hartstikke moeilijk en zo helpen wij die arme sloebers door daar even een potje goedkoop te gaan golfen, wij laten niet alleen het balletje maar ook de euries rollen, maar als je een milieu mierenneuker bent begrijp je zulke dingen toch niet. Hé eikel, ik ga nu want ons vliegtuig staat te wachten, tot morgen klojo!"      

Friday, July 5, 2013

Obesitas

Het grootste maatschappelijke probleem van vandaag is niet de gezondheidszorg maar de ongezondheidszorg. Alle zorgverzekeraars zorgverleners zorginstellingen ziekenhuizen artsen en nog veel meer knutselaars die bakken geld verdienen aan de incompetentie van het menselijke lichaam, al die systemen hebben een ding gemeen: Dat ze zich bewust een oor aan laten naaien! De ongezondheidszorg is de aannaaier in optima forma. Wie of wat is eigenlijk die ongezondheidszorg? Heb je even? Albert Hein, Plus, Aldi, Jumbo, Spar, Lidl, C1000, Super de Boer, Agri markt, Netto Rama, Deen, Dirk v/d Broek, Attent, Macro, Sligro, hamburgerrestaurants, snackbars, ijssalons, pizzeria's, kaasboeren, plofkippenboeren, intensive veehouderij boeren. Ik zal er zeker nog een paar over het hoofd hebben gezien, maar een ding is zeker, zij houden zich bezig om ons te laten geloven dat Hamsterweken, 2 voor de prijs van 1, kilo knallers, de laagste prijs garantie en nog veel meer van die verlakkers, dat dat allemaal goed voor ons is. Consuminderen is consumeren met verstand en gevoel. Pak die ongezondheidszorg eens aan daar ligt de sleutel naar een gezonde gezondheidszorg zonder een financieel obesitas probleem.

Thursday, July 4, 2013

Onderzeeër

Er ligt een onderzeeër in mijn wc
ik kan mijn kont niet ongezien meer keren
zijn het de Duitsers, Russen, Amerikanen 
misschien de Belgen
die mijn billen bespioneren
er ligt een onderzeeër
dat is wel heel erg zot 
en wat ik ook spoel en druk
hij blijft waar hij is
beneden in de pot.    

Wednesday, July 3, 2013

Al met al

Wees een vriend voor je vijand en niet de vijand van je vriend
Geef kleur aan het leven en het leven aan de kleur
Zorg zonder zorgen en niet met zorg om te zorgen
Het is vandaag vandaag niet gisteren of de overdag
Tel geen minuten uren of dagen ze hebben geen getal
Het is dat wat je weten mag, al met al.

Tuesday, July 2, 2013

Paso doble

"Mag ik deze dans van u?"vroeg de Dood, hij stak zijn verbleekte handen naar hem uit. "Dansen met mij  is wellicht levensgevaarlijk maar evenzo spannender dan het eeuwige leven want daar komt nooit geen einde aan. De zanger zong schaamteloos zijn priemende liedjes en als hij niet zong rookte blowde en dronk hij meer dan zijn lijf kon hebben. Hij wist het wel dat ergens een grens zou worden bereikt. "Hij wist het met een altijd wetend gevoel dat hij eens met mij zou gaan dansen.
Nu is het zover gekomen en dansen wij de Paso doble in de van God verlate nacht."

Monday, July 1, 2013

Vioolkist

Dat er mensen zijn met heel aparte ideeën, was mij bekend, maar laatst sprak ik op een uitvaartbeurs met een wel heel bijzonder figuur. Wellicht zullen jullie denken wat ik op een uitvaartbeurs te zoeken had, nou eigenlijk niets dan alleen het aftasten of er vraag was naar echt vernieuwende gedichten en korte verhalen voor deze branche. Ik moet eerlijk zeggen, het zijn zwartkijkers zonder humor, op een persoon na, de figuur waar ik het over had aan het begin van mijn verhaal. In een ruim opgezette productpresentatie van hem waren enkele  niet confessionele grafkisten te zien en op een groot videoscherm werden er nog meer getoond. Met niet confessioneel bedoel ik zeer afwijkend van het bekende rechttoe rechtaan kist model met enkele saaie variaties in de uitvoering. "Ik maak kisten zonder beperkingen met maar slechts een beperking, ze mogen alleen maar begraven worden, dus niet in de oven." vertelde hij mij met een opgewekte levenslustige stem.
"Stel, u bent in u werkzame leven violist of bassist geweest, wat is er dan mooier om in een viool of een andere muziekinstrumentenkist te worden begraven, prachtig toch?" hij glunderde van oor tot oor. Maar daarmee was de kous nog niet af, hij had in zijn speciale kisten een cd-speler gemonteerd waarmee hij van alles kon laten horen, zoals een laatst gespeeld concert of een allereerste kindelijke oefening van de overledene." Het kan zo gek niet zijn of ik laat het zien en horen, ik noem het het laatste geluid voor het laatste gat in de grond, gewoon net als bij de Titanic, met muziek naar de kelder, mooier kan je het toch niet verzinnen, toch?" "Hoe zit het met de wet op de lijkbezorging? vroeg ik, zijn daar beperkingen of doen die moeilijk?" Dat was niet het geval, het waren meer de begravennisondernemers die moelijk deden over het transport en andere zaken. "Het is een verdien model waar ze zelf nooit aan gedacht hebben, maar als er een dode over de dam is volgen de andere vanzelf. Mijn reclame is, "Laat je niet dood kisten!"              

Sunday, June 23, 2013

En nog verder

Doe vandaag niet wat je gisteren had moeten doen, maar doe vandaag wat morgen nodig is. Toekomst is niet meer dan de optelsom van opgedane ervaringen en een flinke dosis fantasie en vertrouwen in die nog niet gekomen toekomst.

Er zaten drie mensen te slapen in een treincoupé terwijl de trein met hoge snelheid door het landschap reed. Een van slapende reizigers reed achteruit de andere twee vooruit. Wie van de drie was het meest verbaasd toen ze na de lange reis wakker werden? Je antwoord is de som van hun ervaringen, maar die ervaringen ken je niet, dus bedenk je wat ze zouden kunnen zeggen. Zo is het leven, omdat niemand de richting van de trein weet, is het bespiegelen er van gebaseerd op verwachtingen, en dat noemt men geloof in god of goden die denken het wel te weten. De trein rijdt ondertussen gewoon door, wellicht naar de eeuwigheid of nog verder.

Saturday, June 22, 2013

Wederkeer

Als het flessenkurken zijn die mij doen drijven
Drijven naar de overkant van het dronken meer
Laat die flessen dan reikhalzend open blijven
Tot dat ik van het over drijven wederkeer

Friday, June 21, 2013

Zonne wende

De zon keert zijn zomen
Zijn wende is een feit
Terwijl de zomer nog moet komen
Korten de dagen t's wat mij spijt

Thursday, June 20, 2013

TijdvalHet was een drukte van jewelste op de weekmarkt, het lekkere zonnetje had veel mensen doen besluiten een bezoek aan de markt te brengen. Zo ook ik, want normaal gesproken heb ik een hekel aan mensen massa's, maar nu met dit mooie weer stoorde ik mij daar even niet aan. Wat ik altijd het leukste vind op de markt, dat zijn de standwerkers. Wat een gasten zijn dat, het maakt hun niet uit wat ze verkopen, als ze maar verkopen, van onderbroeken met een lichtgevend kruis, onbreekbare zakkammetjes tot overheerlijke, kuis verrotte, bakbananen. Ik vind hun stem acrobatiek eigenlijk het aller mooiste.Ook deze keer viel mij een verkoper op met wel een heel apart verhaal. Hij riep in verschillende talen, want een stadsmarkt is heel multicultureel tegenwoordig, dat hij instant tijd verkocht. Heel veel publiek verdrong zich voor zijn kraam, want van instant tijd, tijd die je kon bewaren en kon gebruiken wanneer je dat zelf wilde, daar hadden zij, maar ook ik, nog nooit van gehoord. Ik had mij op een wat onbeleefde manier, gewoon even wat duwen en trekken, vooraan bij de kraam geposteerd. In een aantal kartonnen dozen zaten keurig dicht geseald pakketjes met een opschrift in onvervalst niet Nederlands.'Real instandtime for all everlasting', stond erop. De marktkoopman had zijn verhaal en daar was gewoon geen speld tussen te krijgen. "Zijn hier mensen die tijd tekort hebben?" vroeg hij aan zijn toehoorders. Veel mensen knikte of riepen, ja! Als u nu één zo pakketje koopt, dan heeft u voor altijd wat tijd in voorraad!" megafoonde hij met zijn harde standwerker stem. Hij hield een pakketje omhoog en riep nog harder," in deze verpakking zit zeker voor een jaar aan tijd op geborgen, het is een kwestie van openmaken en gebruiken als je tijd op is of als je meer tijd nodig hebt dan je op dat moment hebt!" Een van de belangstellende vroeg of hij de inhoud van het pakketje kon laten zien. Nee, dat kon niet. "Nooit doen, niet zomaar openmaken! riep de marktkoopman, als je dat doet vervliegt de tijd die er in zit a la minuut, dus echt geloof me, alleen open maken als je de tijd echt nodig hebt, niet eerder." Met al zijn geschreeuw en aanprijzen van zijn handel, had hij een ding waarschijnlijk expres tot het laatste toe geheim gehouden, de prijs! "Voor maar € 50.- plus een vol jaar garantie, dat is toch een koopje voor zo veel extra tijd." In een vloek en een zucht had hij heel zijn handel verkocht. Er waren zelfs mensen die een doos met een dozijn stuks kochten. “Want je kan er beter mee verlegen dan om verlegen zitten,"zei een van hen bij de hand. 
Ik keek in mijn portemonnee of ik nog een briefje van vijftig bezat, mijn vrouw had namelijk gevraagd wat fruit en groenten mee te nemen. "Dat komt een andere keer wel,"mompelde ik. Met een beetje schaamte kocht ik zijn allerlaatste pakketje met tijd.
"En? vroeg mijn vrouw, heb je nog wat lekkere groente en fruit kunnen kopen?" Ik schudde van nee en vertelde haar dat ik iets heel nieuws had gekocht."Ik heb tijd gekocht!"riep ik vol trots. Na het open maken van het pakketje kwamen er vier AA batterijtjes te voorschijn, met een keurige brief er bij. 'Met deze vier super batterijen kunt u, als u ze plaats in een elektrische klok, hem zeker weer voor een hele tijd laten lopen, u heeft een jaar lang garantie op de werking van deze super batterijen, stond er in. Die avond aten we alleen een boterham met tevredenheid, terwijl de keukenklok irritant zachtjes de tijd weg tikte.

Wednesday, June 19, 2013

Even niet

Doe maar even niet, niet naar mij kijken en niet naar mij luisteren, want het chagrijn heeft zich meester gemaakt van m'en  gevoel. Dus hou even je kop en kijk voor je, als je dat niet trekt dan sodemieter je toch gewoon op, weg wezen! Weet je, ik trek het ook even niet, dat is ja, meer niet. Oké ?  

Monday, June 17, 2013

BroodnijdEr stond een flinke rij zaterdagklanten in de warme bakkerswinkel. Naast ongedurige gehaaste moeders en boodschappendienst hebbende vaders, nog een hele mengelmoes van brood liefhebbers. Telkens verschoof het digitale nummertjespaneel een cijfer als er weer een klant aan de beurt was. Ik stond in een hoek van de winkel te wachten op mijn kameraad, want we zouden vandaag met de trein naar Maastricht gaan om een festival te bezoeken. Onderweg wat te eten kopen is duur en dikwijls niet te pruimen, even wat krentenbollen en harde broodjes daar ging het om. Maar juist dat even werd een apart verhaal zoals later zou blijken. De rij wachtende werd plotseling zeer onrustig, want iedere keer verscheen er een totaal vreemd nummer op het display van het volgende klant systeem. Wat de bakker en zijn winkelbedienden ook probeerde het werd een steeds grotere chaos. Tot overmaat van ramp begon de lichtkrant die voor de aanbiedingen van die dag reclame moest maken, allerlei spot goedkope en zeer dure aanbiedingen te tonen. Want zeg nou zelf, een grote slagroomtaart voor 1 of 2 eurocent en een simpel pistoletje voor een dikke 19 euro, dat kan toch niet serieus worden genomen. De tijden van manieren en beleefdheid,van, "gaat u maar voor ik wacht wel even," leken eeuwen geleden. Wat een onderling gedoe en gefoeter ontstond er tussen de klanten, iedereen vond dat hij of zij aan de beurt was om bestellingen te doen."Ik zet het apparaat gewoon uit en laat het aan jullie beleefdheid over om het onderling te regelen!"riep de bakker met een harde stem om boven de herrie uit te komen. Onze menselijke beschaving  is geen dikke korst maar een flinterdun velletje, maar toch, het kon wel zoals al spoedig bleek. Toen wij samen even later de bakkerswinkel verlieten zag ik twee krullenkoppen, een witte en een zwarte, net even boven de etalageruit uit komen, een van de twee had een soort afstandsbediening van een tv in zijn hand. Ik weet zeker, nou ja oké, geen voor oordelen, maar ze hadden wel heel erg veel lol met dat knopjes ding.

Sunday, June 16, 2013

Werkelijkheid

Als je te doof bent om te horen te blind om te zien, weet dan,
het leven is meer dan adem halen het is ook adem brengen
het is meer dan bewegen het is ook stil staan.

Meester werd er gevraagd, waarom zijn de dingen zoals ze zijn en niet zoals ze zouden moeten zijn?
Hij antwoordde: Als een van jullie is verdwaald waar is hij dan? je zou zeggen daar waar hij niet moet zijn, maar dat is niet de werkelijkheid, hij is waar hij is, goed of niet goed is niet het punt, accepteren van die werkelijkheid wel.   


Saturday, June 15, 2013

Vaderdag

Ondanks de stevige wind was redelijk terrasweer aan de waterkant, de zon scheen tenminste en dat was al heel wat. Een goudgele jongen met een wit boordje stond voor mij te glinsteren. "Mag ik bij u komen zitten er is nergens nog plek en ik denk dat u alleen bent, toch?" Het was een stevige meid  met getatoeëerde armen en nek die mij vragend aan keek. Ik knikte en zei dat ik geen bezwaar had tegen haar gezelschap. "Omdat u zo vriendelijk bent, Ober! een pils voor mij en deze meneer, drinken we samen een natte klets." "Weet u," ik onderbrak haar door te zeggen dat ik geen u was maar gewoon een je of jij, "oké weet je dat jij erg op mijn vader lijkt, die zou ook zo reageren." Opeens zag ik dat ze een traan wegveegde van haar wang. Ik vroeg haar of alles wel oké met haar was. De ober had ondertussen de bestelde biertjes neer gezet en mijn gesprekspartner stond er op om alles te betalen, ook mijn eerdere consumpties. "Dat is van het erfenisje van die ouwe, want hij hield ook zo van een biertje op zijn tijd." "Proost," op die ouwe van je dan maar,"riep ik. De tranen bigde nu echt over haar gezicht."Sorry hoor, morgen is het Vaderdag, maar ja mijn vader is pleite, naar onze lieve heer, begrijp je? en nou kom ik jou tegen, net zo'n figuur als hij was," ze lachte en snotterde tegelijk. "Ik heb zijn begrafenis moeten regelen want mijn moeder was helemaal de weg kwijt, dat arme mensie. Mijn vader hield niet van opgepoetste dingen, hij was ruig en alles wat die deed hoefde niet zo nauwkeurig en precies te zijn, leven zei hij dan, dat moet je, niet zeiken."Ik vond dat het nu mijn beurt was om een rondje te geven, ze vond het prima en stak een peuk op terwijl ze het pakje shag naar mij toe schoof schoof ik het weer terug met de opmerking dat ik al een tijdje gestopt was en dat zij dat ook eens moest doen. "Zie je nou je bent echt sprekend mijn vader, die liep ook altijd te mekkeren over dat roken van mij."ze haalde een diepe trek en piekte de peuk daarna het water in. "Oké, je hebt gelijk dit was mijn laatste trekkie, gooi jij het pakkie straks effe ergens weg in een afvalbak dan krijgt die ouwe toch nog zijn zin." "Waar was ik gebleven, ratelde ze verder, o ja dat ik de begrafenis van  mijn vader heb geregeld, weet je, hij wilde geen kist van eikenspaanplaat en nep koperen handvatten dat vond die slecht voor de wormen. Ik heb zelf een kist gemaakt van gesloopte pallets, die kist was net zo ruig als mijn vader, die begrafenis gozer vond het maar niks en vertelde dat het niet mocht, onzin natuurlijk, hij kon er  gewoon niks aan verdienen dat was het, de klootzak, wat een huichelaars beroep is dat zeg. Weet je, ik heb het gewoon zo gedaan zo als die ouwe het wilde, zonder heilige kruizen toeters en bellen." Ze stond plotseling op want ze moest nog naar haar moeder om voor haar te koken. "Dat lieve mensie ik ben blij dat ik der nog heb, mag ik je een zoen geven? dan heb ik morgen toch een fijne Vaderdag, doei!" En weg was ze als een wervelwind in de late namiddag.  

Thursday, June 13, 2013

Het laatste ei


Het was zes uur in de vroege morgen, ik was op maandag met een houtenkop en droge strot wakker geworden van een iets te heftig weekend. De eerste file meldingen schetterde al, als een soort Hilversumse pesterij, uit de autoradio:"Rijdt u op de A12 dan komt u een file tegen van 14 km, de oorzaak is een gekantelde vrachtauto  met kippen. Aan de ander kant staat een kijkersfile die ook haast net zo lang is!" Jawel want nieuwsgierig blijven we al kost dat, gloeiende godver, ja hoor boem! mijn voorganger had net zijn hoofd iets te lang naar links gedraaid terwijl de voor hem rijdende auto snel moest stoppen. Deuren open en uitstappen. "Wat een gezeik over een zo minuscuul tuttig klein bumperkrasje, ik regel het wel met de verzekering", mauwde de bumperklever staande voor zijn full hybride vehikel. De kippen in de gekantelde vrachtwagen waren er veel slechter aan toe, hun tochtige draadkooien lagen her en der verspreid en sommige waren open gesprongen. Als kippen zonder kop liepen enkele luid kakelend tussen de langzaam rijdende en stilstaande auto's door. De reis naar hun executie liep uren vertraging op zonder ook maar één compenserende maatregel, als een slokje extra water of een korreltje voer. Echt hier werd ik nou schijtziek van, toen hoorde ik onder mijn auto een klagelijk stemmetje van zo'n aanstaande supermarkt kip. Als het moet kan ik heel snel zijn vooral als het om dierenleed gaat. Hup in de boodschappentas die zich leeg op de achterbank lag te vervelen. Het was als of het kippetje begreep wat er aan de hand was, het beestje hield zijn snavel en begon zijn verfomfaaide veren netjes te maken. De zegen van een gsm is dat je even kunt bellen om aan je klant te vertellen dat het deze dag echt niet gaat lukken om nog op tijd bij hem te zijn. Ja hij had het ook op de radio gehoord, jammer, dan maar een andere dag afspreken. "Wat moeten wij in hemelsnaam met een levende kip?"vroeg mijn partner verbaasd, want wat ze met een dooie moest dat wist ze wel. Zij , de vrije kip, loopt nu gewoon in de tuin en heeft een eigen hok gekregen. Tot dat, ja, tot dat ze misschien haar laatste ei heeft gelegd en nog veel langer.