Friday, January 30, 2015

Rekening houden

Nadat het dagenlang heftig weer was geweest met veel wind en het maar niet ophield met regenen, kwamen de streekbewoners naar de wijze man om hem te vragen of dat hen en catastrofe stond te wachten.
 Hij sprak tot hun:
"Als ik naar de lucht kijk denk ik dat het einde er nog niet is."
" Maar let op!"  
 "Als de wind is geoogst is zij hooguit iets verward geraakt.
Als de regen is gevallen is zij  slechts opgegaan in de rivieren en beken. Als het licht heeft geschenen is het niet verdwenen maar verborgen achter de horizon. Niemand moet twijfelen aan de elementen, ze niet onderschatten en ze met ontzag begrijpen."
"De boer die zijn land bewerkt als de elementen het geselen zal niet oogsten. Hij die het bewerkt als de elementen slapen zal zijn schuren vol met gewonnen wind regen en licht rijden."

Sunday, January 25, 2015

De waan van de dag

In de waan van alledag is verdwalen in saaiheid niet zo vreemd.
Het repeteermodel repeteert zichzelf in een soort eindeloze herhaling.
Toch is die saaiheid een waanbeeld een voorstelling die, als je goed kijkt, niet bestaat. Zo lang de wereld, de aarde er is, is er niet één dag een gekopieerde dag geweest. De verschillen zijn weliswaar miniem en lijkt het soms dagenlang het zelfde te blijven, maar in alles is dat schijn en de waan van alledag.

Doe jezelf een plezier ga spoorzoeken en zoek de veranderingen, in je zelf, in je omgeving, je wereld van alledag. Verbaas je dat de zon iedere dag anders opkomt maar ook anders onder gaat. Je bent nu wie je bent maar je blijft niet wie je bent. Diegene die denken stil te kunnen staan weten niet dat stilstand niet bestaat. Veranderen, bewegen, het is een essentieel onderdeel van het Zijn en van het niet Zijn.  

Monday, January 19, 2015

Natte beert

Vandaag door de mist uitzicht gemist
Genoten van deze grauwwitte beperking
Buiten koud met gevoel slechtziend te zijn
Binnen warm met vuur in de kachel
Boven mij vliegen ganzen zonder kop
Vandaag is de wereld klein
Grauwwit in zichzelf gekeerd
Met kouwe handen en natte beert
Vandaag

Saturday, January 17, 2015

Omdat het er is

De zoektocht naar het vinden is pas interessant als het vinden gevonden wordt. Eureka doet minder verbazen dan het schijnt, het wiel is nooit uitgevonden, het is hooguit gevonden. Creativiteit is de handigheid van de onhandige knutselaar. Het eenogige koninkrijk bestaat alleen bij de gratie der blinden. Wat te denken van  wijze mensen die denken dat zij het middelpunt van het universum zijn. Zij  zijn verdwaasder dan een haan die denkt windeieren te leggen als het gestormd heeft. Doe je zelf niet te kort, blijf zoeken naar wat wilt vinden, en als dat geluk en vrede is, dan zal je dat zeker vinden. Hoezo? omdat het er is.     

Friday, January 16, 2015

Einde verhaal

Als een zware zoete stroop stroomde de woorden traag uit zijn mond, kleverig plakkend aan zijn publiek. Baarlijke onzin uitkramen was hem nooit vreemd geweest, maar nu, zulke dwaze taal? ze hadden het nog niet eerder zo gehoord. Nu hing er de laatste dagen wel al een soort vreemde spanning, een rare spanning die goed voelbaar was in de omgeving van het stadion "De Zwarte Kat ". Iedereen die een kaartje had gekocht was opgefokt en voelde zich enigszins getriggerd. Ja en toen deze toespraak, het was een zware tegenvaller, een echte scherts vertoning.  Dus een stenengooiende en puinhoop makende menigte was het gevolg.

Het bovenstaande zou zomaar de beging kunnen zijn van boek, maar dat is het niet. Het was het begin van een niet afgemaakt verslag van een journalist.Een steen maakte een eind aan zijn levend verhaal.  

Thursday, January 15, 2015

Poetsbeurtje

Als de spiegel zich van schrik omdraait, ja denk eens na wat is er mis met je. Als iedereen een straatje om loopt als ze jou zien aan komen, ja wat te doen tegen die uitwijkers. Als de waakhond van je buren je ruikt en daarna van schrik z,en bek houdt en met zijn staart tussen zijn achterpoten wegrent, ja dan helpen handen vol met de lekkerste hondenbrokken hier zeker niet. Denk eens na, iedereen schrikt heeft een paar wasknijpers bij zich en is op z,en minst op zijn hoede. Ga eens naar de kapper of schapenscheerder, zet je douche eens aan of spring eens in de rivier. Wellicht heb je ergens een stuk zeep of ander schuimend spul liggen.Een tandenborstel in je mond verricht een echte metamorfose.Gebruik die spullen, doe het, ze helpen je echt door deze smerige en moeilijke periode heen.Een mens heeft nou eenmaal wat onderhoud nodig, gewoon soms een flink poetsbeurtje, en omdat jij een mens bent gun ik je daar van te genieten, maar ik geef je nu nog even geen hand, begrijp je?

Tuesday, January 13, 2015

Smartlap

Gisteren zijn al mijn problemen weg gevaren
Verdwenen met een schip zeilend over de zee
Ik wist dat het mij zou gaan bedaren
Want  ik zeilde niet met mijn problemen mee
Gisteren zijn al mijn problemen verdwenen
Vertrokken met het schip achter de horizon
En ik ben hier gebleven zonder mijn problemen
Omdat ik wist dat ik daar niet mee verder kon
Gisteren, ja gisteren was alles anders
Anders, anders dan vandaag
Gisteren ben ik vrij geworden
Vrij van mijn eeuwige plaag.   

Monday, January 12, 2015

Niemendal!

Kruipsnelheid in de tegenovergestelde richting is de reactie van de onderkruiper die zijn hoofd niet boven het maaiveld verheft.
In de platgewalste meningsloze massa is geen beroering meer te vinden dan alleen het ronddraaiend gestreken vaantje van de haan die eens zijn koning kraaide. De stoomfluit is gevangen, de druk is er af en ik zie het graf van een herrezen dwaze godheid in zichzelf keren. De keizer is nu uit zijn kleren de harlekijn ontpopt, niemand heeft nu kanonnen nog geweren, de oorlog is eindelijk geflopt. Zwaarden omgesmeed in tuinstoelen zonder scherpe rand, vuile verhalen halen niet voor het licht de duistere ochtendkrant. Boven op de vredesberg spelen nog steeds de harmonieorkesten in hun nu zinloze kogelvrijenvesten en mensen dansen in warme zon om de gloedvolle regenton. Dan verschijnt er uit de lage hemel een ooievaar in vol ornaat, hij kwettert zijn vlees geworden woorden naar het dappere distelaat. Hij verkondigt met luide snavelkeel, komt allen van de berg daal af naar ons nieuwe punctueel. De mooie onzin is geboren, zo u ziet niet in een paleis nog paradijs of nederige stal, nee hij is geboren hier gewoon beneden in ons mooie vredige Niemendal!            

Thursday, January 8, 2015

Vrijheid van jouw woord

En weet je dat je je soms geen raad weet met de ontsporende verwarring die de mediabeelden je laten zien. Geef mij één reden, één gerechtvaardigde reden, zodat ik het kan snappen. Ik vraag natuurlijk naar het antwoord wat ik al weet, er is geen reden,ook niet iets wat er in de verste verte ook maar op lijkt. Daarmee leven, dat zorgt het meest voor de verwarring van je geest. Toch is het beter er over te praten dan er over zwijgen. Monddood en blindelings geloven is een ontsporing, een verwarring en levensgevaarlijk voor de vrijheid van het woord.
Jouw woord.   

Wednesday, January 7, 2015

Ik weet het niet

Hadden je ouders je maar niet leren tekenen, en al helemaal niet striptekeningen en spotprenten laten maken. Was je maar niet naar de kunstacademie of de hogeschool voor journalistiek gegaan. Je had nog kunnen leven, maar ja je koos die levensgevaarlijke weg, het enge smalle pad langs het onmenselijke ravijn. Subtiel, dan wel niet subtiel je gedachten in beeld brengen met een potlood, wel of niet beledigend voor bange gefrustreerde geesten, dat is, vroeg of laat, voor je doodvonnis tekenen. Als je ouders dat hadden geweten, ja dan was je zeker wapenfabrikant geworden en geen levensgevaarlijke striptekenaar.
We wonen met heelveel mensen op deze prachtige planeet, hij is zeldzamer dan we ooit kunnen denken. Wat is er aan de hand? dat we zo de weg kwijt zijn geraakt dat zelfs een striptekening en een paar letters een gevaar zijn geworden. Zeg het maar, ik weet het niet.  

Tuesday, January 6, 2015

Helderziend

Ik schilder het liefst alleen Stillevens. Levens die geen enkel geluid maken maar het vermoeden ontlokken dat wel te kunnen doen.
Het moeilijkste is, te begrijpen dat het geschilderde leven met de stilte daarin zo tegenstrijdig is met de werkelijkheid.Je vraagt aan een dove niet hoe mooi hij de muziek vond, de vraag wordt niet gehoord en de muziek evenmin, zou je denken. Maar het tegendeel is anders dan jij denkt. Zijn oog is zijn oor  en zijn gevoel voor trillingen is uiterst nauwkeurig in het vertalen van stilte.

"Hoe vind je mijn schilderij?" vroeg ik laats haast onbeschaamd aan een blinde vriend van mij, wel wetende dat hij mij begreep omdat wij elkaar al heel lang kennen. "Mag ik er aan ruiken, heel even voorzichtig aanraken, het toch wel droog hè ?" was zijn antwoord, hij kende mijn streken.Ik was niet meer verbaasd want ik wist uit ervaring hoe hij het schilderij minutieus zou beschrijven. Zijn neus, vingertoppen en oren zijn z'en ogen. "Ik hoor dat het een stilleven is, want ik ruik de stilte. Ik zou haast zeggen dat je teveel groen hebt gebruikt, daar moet je echt mee uitkijken hoor, voor je het weet is het een saai stilleven," was zijn helderziend advies.       

Monday, January 5, 2015

Keuzes

De moed die ik mij indronk duurde niet langer dan een plasronde.
Bij de eerste ochtendstonde ligt beleefd gezeefd het distelaat giftig op mijn lever. En de moed is als een bange haas de polder in gevlucht beducht voor de kogels van mijn rentegever.Durf komt niet uit een fles ook niet uit zijn waaghals, laat de kurk zijn werk doen in het scheiden van wat moed is en wat niet moet.

Een gezonde geest heeft slechts water en brood nodig, een gezond lichaam de toegevoegde waarde van de eetbare natuur.
Daar tussen moet je zelf je keuzes maken, niet de fles.

Sunday, January 4, 2015

Zon

De zon komt op
De zon gaat onder
Wonder boven
Onder wonder
Daar tussen is licht
Wellicht  zonder
De maan spiegelt naar de aarde
Heeft in eb en vloed zijn waarde
Maar het echte wonder komt van de zon
In op en onder aan de horizon