Wednesday, December 29, 2021

Drempelvrees

 Nog even de drempel over en daarna is het kat in bakkie. Nee natuurlijk niet het blijft altijd van tijd tot tijd drempels regenen want een leven zonder knobbels en hobbels bestaat niet. Dus drempelvrees is nergens voor nodig ook al ben je wel eens glad op je bek gegaan door een onverschillige verdwaalde banaan.

Tuesday, December 28, 2021

Nieuwe wereldhemel

 Nu het voelt alsof de wereldbol barbaars en platvloers geworden is, en zij die denken dat oorlog de oplossing brengt, het lijken winnen. Is het tijd geworden om vrede te zaaien en bomen te planten. Als de zon zijn licht in het donker bewaard, de maan het water in eb en vloed niet meer verklaard, en zij die niet in goede verandering geloofde zijn verdwenen. Dan is het tijd om het nieuwe graan te zaaien. Als alle hoop en kracht van het leven niet is verdwenen en zij die daar in geloofde zijn gebleven, zal een nieuwe wereldhemel op onze mooie aarde ontstaan, bij het kiemen van het graan, het ontluiken van de bomen.

Sunday, December 26, 2021

Fluitloos

Naar een fluitje van een cent is niet meer te fluiten omdat de cent geen waarde heeft in pure euro duiten. Maar wat wel zijn waarde houdt is een vat vol pekelzout, zo ook een ton vol puur suikerzoet, ze blijven honderd procent waardevol in voor en tegenspoed.


Thursday, December 23, 2021

Kerst 2021

In een land ver achter de verdwenen horizon waar de rivieren de kleuren van de bergen weerspiegelen, heerste al vele jaartellingen keizer Koruna de 1e over het Fieres volk. Keizer Koruna regeerde met een strenge gehandschoende hand en een hemelsblauw gezichtsmasker, hij gebruikte als wapen een enorme injectie naald. Het Fieres volk kreeg van keizer Koruna allerlei beperkingen in het bewegen en reizen opgelegd. Er waren zelfs speciale teststraten aangelegd om de bevolking te testen op hun trouw aan de keizer. Een enorm leger van Overheidsverklikkers en Provinciale controleurs was ingeschakeld omdat de keizer zou vrezen de controle over het Fieres volk te verliezen. Maar zoals te verwachten was, was het Fieres volk toch ontsnapt aan de loekdauwn van Keizer Koruna en zijn ze over de hele vrije wereld hun bandeloosheid gaan vieren. De bewoners van die vrije landen waren daar niet echt blij van geworden want ze waren bang dat Keizer Koruna zijn Fieres volk had besmet met zijn rare ziekmakende ideeën over vrijheid. Leven in een land met een schutting van steen er omheen is misschien wel veilig maar heeft ook zijn nadelen als het over vrije meningen en zo gaat, je mag natuurlijk niets over de schutting gooien.

Na tijden van veel geharrewar en gekonkel, kwamen er plotseling berichten uit het verre oosten. Het waren hemelspotters die plotseling een ondefinieerbaar schijnsel aan de nachtelijke hemel hadden gespot. Nee het was geen ufo daar was het te traag voor. Het schijnsel werd al snel door veehouders geitenmelkers en zelfs echte doordenkers, ook wel Wijzen genoemd, gescand. Na veel gediscussieer op het sociaal media platform en ook gewoon op de hoek van de straat, ging de kwebbel rond dat er ergens misschien een Wonder boven Wonder zou plaats vinden. En dat was ook zo, want rond het verschijnen van het hemellicht, nee het was geen vuurpijl- daar is onderzoek na gedaan- gingen Jomarant en Janmorant op weg naar een geschikte locatie om de wereld te verrassen met iets waar de wereld heel lang naar had uitgekeken. In een verlaten testlocatie midden in de polder vonden zij na lang wikken en wegen de nieuwe weg naar de vrijheid. In die nacht werd hun eerste kindje geboren ze wikkelde het in overgebleven mondkapjes en legde het op een eerste hulp brancard van de Halvemaan en Rode Kruis. Ze noemde hun nieuwe wereldburgertje Facisintje. Een mooie en zachte stem fluisterde in alle talen dat iedereen door Facisintje gered zou worden en zelf dat Keizer Koruna met pensioen mocht gaan.      

Sunday, December 19, 2021

Geit loos

 Als de zon niet opkomt voor hij ondergaat

De maan zijn kwartieren is vergeten

De haan kraait als de dag hem verlaat

De soep veel te koud wordt gegeten

Ja dan is het einde der tijden aangebroken

En gaan de eieren uit zichzelf koken

Zo komt het zomaar stoppen van de tijd

En is de zondebok eeuwig zonder geit

Tuesday, December 14, 2021

Vrij van smetten

 Het in de glazen bol kijken is vertroebeld door een uitzichtloos vertekend vergezicht. Overwinteren op Nova Zembla is nu de enige veilige manier om het kerstfeest te vieren. Meer minder doen is synoniem aan minder meer doen. Terwijl in dit schurend evenwicht de tijd zijn grens overschrijd is de strijd nog niet ten einde. Dus lees, zadel je paard van de vrije gedachten en galoppeer je dromen achter na, want een goed boek is altijd boven alle smetten verheven.

Saturday, December 11, 2021

Vervuilende engeltjes

Als de vervuilende engeltjes

Door het luchtruim zweven

Gevaccineerd  kerstvakantievolk  

Emigreert naar sneeuw en palmen 

Wat zal ik dan nog langer talmen 

Om hun te zeggen 

Blijf zitten waar je zit 

Vervoer je niet 

Omdat jouw ongewenste vliegbeleving 

Ongevaccineerde uitlaatgassen 

Naar de ster van Betlehem schiet.     

Wednesday, December 8, 2021

Bombardon

 Alle Bombardonnen

Zongen blazend de boventoon 

Dat was allang alledaags gewoon 

Alleen een jonge fluitist kon zich dat herinneren 

Maar zoals het gaat met veel fluitende kinderen 

Raakte zij spoorslags van de wijs 

Omdat die Bombardonnen 

Werden weggeblazen 

Door de blazersrockers

Dansend in het grijs

Wednesday, December 1, 2021

Loodje leggen

 Het was haast net zo vals als het ochtendlicht in zeven boerensloten, want er sprong een kikker in die bekroosde plas met zevenmijlslaarzen aan alle vier zijn dik bevleesde kikkerpoten. Niemand had de groene glibberige zevenmijlslaarzenspringer gezien want het was nog aarde-donker zo rond kwart voor tien. Even verderop zat een reiger te slapen met een opgetrokken poot, niemand had hem in de gaten, want het was rond kwart voor tien, al bij die bekroosde boeren sloot. En zo vond een vroege wandelaar in de avond laat zo kwart voor tien, vier zevenmijlslaarzen in de kleinste laarzenmaat, zo wel te zien. De wijze les is in deze u streng gezegd, spring nooit in de vroege ochtend over zeven sloten want u loodje is dan zomaar razendsnel gelegd.    

Sunday, November 28, 2021

Kringloopwinkel

Zonder dwingen 

stoppen vogels hun zingen 

Als verlaat seizoen 

Het zwijgen laat doen

In vallend bomen habijt 

met dubbeldik bladertapijt    

Een eetfestijn in vorm 

voor schimmel en worm

Thursday, November 25, 2021

Zwarte vrijdag

List en Bedrog

Schaamteloos verborgen 

In zwartgeklede advertenties

Kleden verblinde mensen uit

Tot hun geldloze naakte botten

Rammelen van over betaalde onzin

En de hongerige zwarte kater

Op de loer licht   

 

Wednesday, November 24, 2021

Kabouter Druppel

In het land van kleiner dan groot wonen in een boerensloot kabouter Druppel met zijn vriendin Kaatje Huppel de Huppel. Ze wonen daar, al klinkt het wel een beetje zot, in een piepklein bootje gemaakt van kippenveren en heel veel kippenbot. Bij erg veel regen van een flinke onweersbui trekken zij een zwemvest aan gemaakt van een oude schapenwollentrui. In zon en regen, het is een weet, leven zij daar in lief en leed op hun kabouter gemak in hun kippenbottenbootje onder een prachtig kippenveren dak.

Sunday, November 21, 2021

Zoutloos

Het zoutloze zout heeft de hersenloze gepekeld om hun smakeloze goden te eren met geweld. Alle zoethouders ten spijt is hier geen enkel kruid tegenop gewassen omdat hun smaken te bruut en verschillend zijn. Zo zal het dweilen met de kraan open het gat in hun hoofd niet gaan dichten. Als er dan toch zand over moet, laat het een woestijn zijn met fatamorgana's en zonder oases, wellicht stopt dan deze waanzin van geweld.

Thursday, November 18, 2021

Geen lockdown

De kampioen kat uit de boom kijken 

Had zich verkeken dat deze gevluchte 

Hoge muizenvanger wel eens

Een ander staartje zou kunnen hebben 

Terwijl  verderop de muizen feest vierde 

Omdat en nog meer

Het het kampioenschap ten spijt

De kat in de boom

Geen lockdown wenste

Tuesday, November 16, 2021

Prikangst

De kameel die net door het oog 

Van de naald was gekropen

Wilde verder niet geprikt worden

Het in de kamelenhemel komen 

Kon hem geen bult schelen

Omdat het zandkorrels tellen 

Hem had opgeslokt

Wednesday, November 10, 2021

Carillon

 Onderbelicht is het tijdloze zonder verlichting

Gezichtloze schaduwen die eindeloos zichzelf overschaduwen

Het klokkenspel in de toren is gedegradeerd tot elektronische deurbel

Het lijkt misschien maar een simpele stap maar neem hem

Stap over je eigen donkere schaduw heen naar het licht

En zie het carillon van het nieuwe leven gaat weer spelen

Sunday, November 7, 2021

Groen licht

Ondanks het zicht op groen staat  

Leven oneindig lijkt te zijn 

Heeft het gevoel mij beslopen 

Zo lijf en geest nietig klein   

Door vallen van blad het open 

Vergrauwen van het late licht

Ondanks dat onverlaten zicht

Het licht op groen staat

Tuesday, November 2, 2021

Sterfelijk

 Ook al zijn er geen kogels door de kerk gevlogen(hun vlucht vond ergens anders plaats)zijn de ongelovige gelovige diep getroffen door de aardse werkelijkheid- sterfelijk te zijn.

Monday, November 1, 2021

Segrijn

 Dat de appel zo ver van de boom kon rollen was zelfs bij de appelboom niet bekend, maar echte appels zijn dan ook rond ook al snappen ze er zelf geen bal van. Zo is het ook met peren, je kunt er mee zitten als ze gebakken zijn en nu komt het- Einstein en Philips wisten als de peertjes peertje bleven dat ze dan ook geschikt waren om het licht te doen schijnen in heel duistere zaken. Nooit geweten trouwens dat witlof een echte liefhebber van het duister is en daarom soms een bittere nasmaak geeft. Dus zoek de zon op al is hij nog zo klein want een beetje licht in deze dagen verzacht het leren segrijn.  

Tuesday, October 19, 2021

Herst

Als het blad rood verkoperd haar sterven siert

De wind het laatste dolle spel speelt met haar zijn

Geeft het verdwijnen en nieuwe kans tot herleven

Want zo is blijven in de kringloop gebleven

In haar herfstige ochtend schijn  

Sunday, October 17, 2021

Respecteren

Ze kwamen geruime tijd al niet meer bij elkaar- de bewoners van een dorpje- omdat een simpel conflict daar tussen stond. Hierom riep de  'Oude Wijze Man' ze bij hem om hen er op te wijzen dat hun gebrek aan inzicht en het bezitten van een zekere doof en blindheid een blokkade was voor een menselijke oplossing van hun conflict.

Als jullie dagelijkse leven zich ongemakkelijk vertoond in beschuldigingen en besmeurde bewoordingen, het vloeken en schelden alle dagen laten verruwen gelijk een etterende wond. Dan zeg ik  jullie dat deze manier van samenleven op den duur haar eigen ontsporing zal veroorzaken omdat het evenwicht in fatsoen en respect niet onverstoorbaar kan worden genegeerd.

Bergraaf jullie conflikt diep onder de grond en plant een vredesboom op het graf van jullie onmin. Arrogantie en overschatting van jezelf zijn geen basis om de ander lief te hebben en te respecteren.    

Monday, October 11, 2021

Als de tijd

Toen de tijd je had ingehaald was het alsof hij stilstond. Zo is je leven plotseling overgegaan in mijn onpeilbaar verdriet, hoe zal ik het mijne in leven houden. Ik hoor het eeuwige ruisen van de zee niet meer als een  kalme rust, want met jouw verdwijnen heeft mijn ziel jouw ziel gekust. Als de tijd je heeft in gehaald zal je niet verdwijnen door te verschijnen in mijn herinnering.

Thursday, September 30, 2021

Recht breien

Toen de appelworm in een sappige appel een mensenmond tegen kwam, riep hij boos dat hij de eerste was in de appel en dat hij daar geen enkele concessie in wilde doen. De mensenmond, die niet op zijn valse mondje gevallen was, oreerde in een fel en messcherp betoog hier geen enkele boodschap aan te hebben en zijn gifspuit snel orde op zaken zou stellen. Omdat de geschiedenis nou eenmaal zijn beloop moet hebben nam de mensenmond geen loopje met het bepalen van die geschiedenis. De appelworm moest en zou zwijgen door het loodje te leggen en te worden zo dood als een pier. Zo werd het kromme recht gebreid.

Sunday, September 12, 2021

Waanzinnige gedachten

 Kruip niet uit je ei voor dat het door de tijd is uitgebroed. Onvoldragen gedachten passen niet in de correctheid van het volmaaktheidspatroon. Het doen als alsof, het laten als onbestaand, ze zijn de componenten van onvolgroeid zijn in de dop. Overigens blijf ik bij de stelling: dat bij 1+1-1+1 de status quo van het niets in stand blijft zolang hij niet wordt verstoort door waanzinnige gedachten.    

Monday, September 6, 2021

Rust

Als je dan toch niet kunt slapen door de onrust in je hoofd en hart, luister dan naar je innerlijke gids, hij zeg je:

Zo een verdwenen dag kan veranderen in een nacht, zo kan die zelfde nacht de onrust wegnemen die deze  dag heeft veroorzaakt. Rust in woorden en gedachten, ze zijn zoveel meer dan zwijgen in taal. Geef liefde en vrede met een geruststellende oogopslag en een vriendelijke lach, ze doen meer dan duizend woorden kunnen zeggen.

Sunday, August 22, 2021

Ontwapenend

Tijdens een ontmoeting met de bezorgde bevolking van een afgelegen streek werd de oude wijze man om zijn inzicht gevraagd omdat er de laatste tijd veel onenigheid en onderlinge strijd was.  

Wees zelf ontwapenend door je gezicht met liefde te tonen en te sieren. Want waarom zou je een wapen bij je hebben als menswaardigheid je wapen is. Zo kunnen geweld en terreur nooit de basis zijn voor een mooie en natuurlijke manier van samenleven en daarom zullen we als mens geen voedingsbodem voor het ontstaan hiervan moeten zijn. Beoordeel en veroordeel elkaar niet maar wees vooral het mooie menselijke gezicht van de Bron van al het leven.     

Thursday, August 19, 2021

Bucketlist

Om haar mooie benen te bezien 

Was een losse schoenveter 

Mijn enige list om

Mijn kansarme bucketlist

Ongezien te verrijken

Tuesday, August 10, 2021

Troostprijs

Het wereldkampioenschap 'NEUSBLOEDEN' is begonnen. Ieder land en elke multinational gaat voor de hoogste scoren op het onderdeel klimaatverandering ontkennen. Wie het meeste CO2 uitstoot en daarnaast het minste aan doet om dat te voorkomen komt in de finale. Er zijn extra punten te verdienen op het gebied van, de kop in het zand steken, zakken vullen en milieu belastingontduiking. In de top tien van de kanshebbers op een medaille gaan vooral de rijke landen met mijnbouw olie-industrie en energiecentrales aan kop. Maar let op, als men net doet of dat de neus bloedt, word men gediskwalificeerd. Bij het winnen van een gouden plak krijgt de verliezer een overlevingspakket en een doekje voor het bloeden als ultime troostprijs.       

Friday, August 6, 2021

Blind vertrouwen

 "Wat zit u mij nou aan te staren, is er wat bijzonders aan me te zien?" Hij zat op een metalen parkbankje zij op haar scootmobiel van kunststof. 'Ik staar u niet aan want ik ben zo blind als een muur zonder ramen in de volle zon," Na heel veel keer sorry gezegd te hebben, parkeerde ze haar scootmobiel vlak bij de blinde man, of beter gezegd heer want dat was hij zeker qua uiterlijk. "U bent blind en ik kan niet lopen, ik denk dat we een goed koppel kunnen vormen om de stad onveilig te maken", lachte ze. "Ik moet u zeggen dat u heerlijk ruikt naar pioenrozen of wat er op lijkt." Hij was tastend met zijn blindenstok overeind gekomen van het bankje en had de achterkant van de scootmobiel vastgepakt. En daar gingen ze al kletsend hij vertelde wat hij hoorde en rook en zij wat ze zag en beleefde. "De lamme helpe de blinde!"riep ze tegen een voorbijganger die hun na staarde.        

Monday, August 2, 2021

Schepping

In een kortstondige kortstondigheid zit een langdurige langdurigheid waarmee gezegd het eeuwige een eindeloze eeuwigheid creëert. Meer is er over het proces dat schepping heet niet te zeggen.                    

Friday, July 30, 2021

De allerlaatste

 Het verloren lam bleek geofferd te zijn aan de hersenloze wolven van zinloos geweld. Waarom laten we onze kinderen zichzelf opvoeden zonder dat ze beseffen dat een mes het leven zomaar kan stoppen. Duizend neergelegde bloemen, duizend behuilde gezichten, ze maken het verbleken van dat ene gezicht niet ongedaan. Dus maak van je stille tocht de allerlaatste.

Thursday, July 22, 2021

Terug geven

Hoe wil ik nog geloven in de goedheid van een mens

Als die goedheid wordt gestopt door een kogel zonder grens

Hoe wil ik nog geloven in de zachtheid van de lentewind 

Als deze plotseling een storm is zo verwoestend blind

 

Is het mogelijk nog te blijven vertrouwen

Nog te vertrouwen in het helen van verdriet

Als ik voor jou weer een toekomst mag bouwen 

Blijft de dood er wel maar is het einde er niet

 

loop niet de uitzichtloze weg zonder gevoel

Maar kies je eigen pad met een vredesdoel 

Verliezen is geen loslaten om te willen leven

Het is een kans de eeuwigheid weer terug te geven


 


Wednesday, July 14, 2021

Jouw liefde

Arabisch liefdes liedje:

Geef me je woord

En ik zal het verdraaien

Verdraaien als een molen in de wind

Geef me je gezicht

En ik zal het vertekenen

Vertekenen als een fata morgana

Geef me je gevoel

En ik zal het ontwijken 

Ontwijken als een hoornloze stier

Maar geef je mij jouw liefde 

Zal ik je omarmen 

Omarmen zoals de molen zijn wieken laat draaien in de wind

Zal ik je mijn verborgen schoonheid

Mijn verborgen schoonheid laten zien zonder schroom

En de stier in mij 

Hij zal zich gedragen

Gedragen als een zachtmoedig lam 

Tuesday, July 13, 2021

Sorry sonate

De losgelate haan was er als de kippen bij en kraaide zijn valse victorie hoog van het torentje. Maar het besmette blazoen was in geen enkele wasstraat te ontdoen van de schijtende massa. In de verte zong een operakoor de Sorry sonate van Mark en Hugo. Nu op naar de orde van de dag: De zondvloed teistert het heuvelland terwijl het klimaatacoord de disonate ondertoon voert zonder gehoor te vinden. Er is verder niets aan de hand, ga vooral rustig slapen, en.. Morgen gezond weer op.    

Wednesday, June 30, 2021

Vette knipogen

Zwakbegaafd, zo werd hij genoemd, zelfs niet in staat zijn eigen naam te schrijven. Maar als het over zijn moeder of vader ging, als daar op een of andere manier over gepraat werd, alsof ze mensen van weinig of geen waarde waren, dan was zijn reactie bepaald niet zwakbegaafd. Eerder stijlvol rap en vlijmscherp van de tong gesneden was zijn antwoord."De waarde van mijn pa en ma is niet meetbaar ze zijn onmetelijke lieve mensen met een heel ruim hart waar ook de mensen inpassen die soms lelijk en naar over ons praten." Met een gezicht vuurrood van opwinding maar zo ontwapenend mooi van eenvoud, gaf hij ze met beide ogen te gelijk een paar vette knipogen.

Tuesday, June 29, 2021

Ongelijk mooi

 Niemand die het weet, dat de grondslag voor het recht van gelijkheid ongegrond is. Het hebben van een eigen identiteit geeft meer ruimte dan het gelijkheidsbeginsel nastreven. Het gevaar van de kopieerbare mens en andere denkbare en onkenbare levensvormen is dat het creatieve en spontane verandert in voorspelbare modulaire wezens. Zielloosheid is de oogst die de samenleving zal verharden. Het zingen van de merel is meer dan de merel zelf, het is een creatieve uiting van het merel leven zonder gelijkheid in toon en klank.          

Monday, June 21, 2021

Onze Vader

Onze vader die niet beneveld in de hemel is

Maar op de aarde woont heel monter en fris

Jou naam is niet van een heilige madeleine 

En jou wil is zeker niet altijd de onze of de mijne

Maar jou stoere haan kraait als een koning hier op aarde

En geeft hierdoor ons het dagelijks leven heel veel waarde

Zo betaalt gij soms bij tijd en wijle onze schulden

En laat weten het te veel kijken op iPhone niet te dulden

Zo verlos gij ons en mij van het almaar  appende vriendenkruis

Want gij zijt een super kanjer van een alledaagse aardse vader  

Maar blijf bij ons en kom de hemel nog de hel te nader

Want hier is het paradijs tussen jou en ons gespuis

Tuesday, June 15, 2021

Steen des aanstoot

 In de prille ochtend, het was nog lekker fris, was een kabouter een onderste steen aan het boven spitten, t'was net voor de vroege ochtendmis. 'Ik zal hem vinden die verdoemde steen,' riep hij in zweet zijns aanschijns gewis, maar hij vond er geen, het was geen kattenpis. Het leven is weerbarstig als een pas gevallen harde noot, de gram te diep om te doorgronden, en die steen, hij blijft een aanstoot, levens groot.

Sunday, June 13, 2021

Dat je het weet

Onder de warme zomerzon schijnen mensen te lopen die niet schijnen te weten dat de zon niet alleen schijnt voor hen die het weten dat hij schijnt, maar ook voor hen die daar hoogstwaarschijnlijk geen enkele weet van hebben. Het is dat je het weet en juist daarom je zonnebril je petje en het insmeren niet vergeet.

Wednesday, June 9, 2021

Nee is nee

Geschokt door het bericht dat in de studentenwereld het ongewenst en ongevraagd lichamelijk contact als iets vanzelfsprekend wordt gezien, werd de wijze oude man door enkele van hen om raad en advies gevraagd hoe hier mee om te gaan. Zijn antwoord laat niets aan twijfel en onduidelijkheid zien.

Dwingen en onfatsoen is een aangeleerd gedrag, maar dwingen is de meest respectloze omgangsvorm van deze twee. De integriteit en eigenheid, die ieder levend wezen heeft, mag nooit op geen enkele wijze beschadigt worden. Bewapen jezelf door niet mee te doen aan overmatig alcohol gebruik, blijf helder en standvastig van geest door je geest niet te vergiftigen met verdovende en hallucinerende middelen.

En als allerbelangrijkste: Nee is altijd nee, daar red je jezelf en de dwinger mee. 

Tuesday, June 8, 2021

Getuigschrift

Dan is het opeens stil, de vogels zingen niet in de nacht en de wind nog net een storm geweest houdt haar adem in. O lieve blik. O warme stem, ze zijn als de zon en wind in de nacht verdwenen. Mijn verdriet, het is maar een druppel op jouw getuigschriftpapier, zonet verschenen.

Monday, June 7, 2021

Nieuwe start

Zonder  geweten 

Het hoofd

Na lang  

Onverstandig gebruik

Ruw versleten

Als een te veel 

Geopend bovenluik

Zoekt  ruimte 

Niet meer in zich zelf 

Maar vindt het

In het wereldwijd gewelf 

 

Het is de natuur, die

Schijnbaar ongestuurd

Het denken laat, zo

Onbezonnen bezinken

Zonder dat het schuurt, en

Leeggelopen hoofden

Zonder bezwarend doel

Inhoud geven, in

Een nieuw gevoel

 

 

 

Friday, June 4, 2021

Doei pappa

"Dag oma mogen wij even een praatje met u doen want we weten een heel spannend verhaaltje?" Twee druk kletsende kleuters in het buurtspeeltuintje, ze stonden met hun handen op hun rug heen en weer te springen voor het bankje waar de oma in spe zichtbaar van het zonnetje zat te genieten. "Ik ben geen oma hoor," zei ze,"  "maar als jullie het willen luister ik toch naar jullie spannend verhaaltje, dus vertel maar!" Geen oma? hu, nou ja daar snapte ze nou echt niks van, ze was oud en ze zag er uit als een lieve oma want ze lachte. "Als u eerst aan ons vertelt waarom u geen oma bent, dan..." "Jongens laat die mevrouw met rust dat is echt niet oké hoor wat jullie doen." De twee kletsende kleuters werden tot de orde geroepen door een pappa achtige mens die meer oog had voor zijn i Phone dan voor zijn kletsende springkleuters. De zelf verzonnen oma nam het direct op voor de kleuters. "Ze zijn helemaal niet lastig ze willen alleen een beetje aandacht van een oud mens zonder telefoon!" riep ze vergoelijkend. Ondertussen was het jonge volkje demonstratief  naast de oude dame gaan zitten. "Dat vinden wij nou ook, onze pappa denkt dat wij een soort hondjes zijn die hij even moet uitlaten, nee dus, en daarom gaan wij gewoon met andere mensen praten." "Weet je wat!"riep de drukste van de twee, "wij vinden dat u gewoon een oma van ons mag zijn, doei pappa!"    

Thursday, May 27, 2021

Censuur

 Als jou woorden zo schieten

Dat ze hun doel laten ontbranden

Dan is met grof geschut 

Maar zonder bloedvergieten

Jouw vlucht gedwongen tot landen

Gemaakt monddood

Censuur met klucht   

Niet voor kogeldood

Beducht


Monday, May 24, 2021

Klets praatje

 "Ik heb ze allemaal geteld, riep Piet egel. "Wat en wanneer heb je geteld?"vroeg Krijn konijn kletsnat en  chagrijnig. Nou vannacht de regendruppels, het waren er wel een paar honderdduizend." Krijn konijn krapte met zijn rechter achterpoot achter zijn linker oor,de spetters vlogen in het rond. "Ik geloof er niks van hoe kan je nou al die druppels tellen het zijn er zoveel dat is onmogelijk, ik denk dat het in je stekelbol is geslagen en dat je het gedroomd hebt." Piet egel schudde de druppels van zijn stekels, "laten we er nou geen ruzie om maken, het zou best kunnen dat het een natte droom was." '"Ja, zei Krijn konijn, dat denk ik ook, vandaar dat natte kletspraatje." "Wil je koffie met een droog kaki?" "Doe er maar twee dan raak ik de tel niet kwijt," knorde Piet egel.    

Thursday, May 20, 2021

Anti prik

Omdat er overal in het land geprikt werd was er een brandnetel die geen zin meer had in zijn eigen stekeligheden. Hij besloot zich te laten behandelen met het anti prikvirus. Iedereen die langs hem liep en hem aanraakte voelde geen enkele prik meer. Hij werd zelfs zo aardig gevonden dat sommige dieren uit het bos en bermstruweel hem op de thee uitnodigde voor een praatje en een chocolaatje. De mier had geopperd er zelf ook mee te willen stoppen, dus geen gemene mierenbeten en prikken meer. En zo kon het gebeuren dat alle bijtende en prikkende beesten van het bos en bermstruweel in prikstaking gingen. Wel zo fijn als je graag in het bos en bermstruweel wilt zijn.

Sunday, May 16, 2021

Bidden

 Vrij van de losgeslagen krankzinnige boosheid is het menselijke leed wat het veroorzaakt niet te zien. Een kind weet niet van gelijk of ongelijk en toch gaan we door met de strijd om iets wat alleen kan bestaan in opgebrachte ongewapende vrede. Heldendom maakt van mensen geen vrienden het is een zielloze tocht naar de afgrond van geweld. Dus waar wachten we op als vervloeken niet helpt en alleen bidden overschiet. 

Friday, May 14, 2021

Eeuwige leugen

De celdeling in het politieke spel is een progressief niet te stoppen proces. De rode potloden zijn nog niet opgeborgen of de flipperkast van het verdeel en heers spelletje speelt  al de knikker. Als je geloofd van jou overwinning op een tegenstander, is de werkelijkheid een opgeklopte Haagse bluf met het stiekem  toegevoegde verborgen bitterzoet van de eeuwige leugen.   

Tuesday, May 11, 2021

Hemelvaart

 De dwangsom van jou leven was je sterven niet waard. Toch ben je mij alsnog ontkomen in een onverwachte hemelvaart. Gelukkig ruist nu langs de wolken nog steeds jouw lieflijke stem, het is de wind waarin ik je liefde herken. Even dacht ik, is dit wel het goede moment? maar nu hoor ik je iedere dag weer zingen in jouw hemelsblauwe crazyband.

Wednesday, May 5, 2021

Vrijheid

Haast verloren moed

Verstilde wanhoop 

De pijngrens van vrijheid

Als deze vrijheid je lief is

Meer dan al het andere

Laat hem dan niet verzwakken

Maar bloeien als een appelboom

In de tuin van de vrede


Tuesday, May 4, 2021

4 Mei

Vandaag ontgraaf ik wat ik had begraven. Mijn tranen vloeien terug in m'en ogen, gesproken woorden worden monddood. Wat onzegbaar is wordt niet overstemd door het gewetenloze verleden, want ook na de halfstok vlag blijft ik de tirannie verdrijven die mijn hart doorwond.   

Thursday, April 29, 2021

Leenwoorden

Ik leen m'en woorden uit 

maar verkoop ze niet 

t's aan wie het hoort

dat hij het geleende niet vermoord

maar het galant weet te respecteren  

en zo wellicht in klank te reflecteren 

met een vrolijk hoffelijk lied

Tuesday, April 27, 2021

Vlieg.

Met een bezwaard gevoel over de zin van zijn bestaan, vroeg een jonge man raadt aan de oude meester. Samen gingen zij aan de oever van een vrij stromend beekje zitten, en de oude meester sprak. 

Dan komt de dag dat al je herinneringen zijn gewist omdat ze er niet meer toe doen. De dag dat jouw gekooide vogels weg vliegen. Niet naar de hemel nog naar de hel, maar vliegen omdat ze kunnen en willen vliegen. Zo zal het water van deze beek gaan waar het wil gaan en zal het zonlicht zijn waar het wil zijn, dit omdat duisternis geen leven geeft. Overwin je tegenzin in overwinnen van dat wat je remt en laat zo in jezelf een nieuw mens ontstaan. Begroet die nieuwe dag zonder herinneringen die er niet meer toe doen en vlieg.

Wednesday, April 21, 2021

Zwart-wit

En dan nog 

Is het om het even  

Zwart-wit denken te beleven 

Als een niet kleurenblind kind

Dat ziet het verschil als normaal

Wat in zijn heldere ogentaal

Alleen maar echte liefde vindt

 

Thursday, April 15, 2021

Hopsa

Zomaar een opgevangen gesprekje, 

Na zes weken wachten was zijn engelengeduld helemaal op. O nee niet dat hij direct in het geweer klom om te bellen, nee zo was hij niet, dat zou meer lijken op een steentje gooien in de vijver van zijn ergernis. Een stevige brief, dat leek hem op dit moment het meest geschikte geschut en het voertuig om zijn verbolgenheid ter sprake te brengen. Maar ja hoe begin je zo iets: Geachte......., maar hij vond het helemaal geen geachte, het zijn schurken, maar geachte schurken dat gaat misschien net iets te ver. Ineens wist hij het hoe het moest: Hee jullie daar, lees deze brief en kom er achter dat ik het spuug zat ben om nog langer te wachten op mijn bestelling, dus doe er wat aan anders kom ik het halen en breng dan gelijk een paar van mijn vriendjes mee. Bijgevoegd een paar foto's van die gasten. Mijn adres weten jullie zeker nog wel, maar voor de vergeetachtige onder jullie herhaal ik het even.........Tot slot, willen jullie geen klerezooi in de tent wees dan een vent en breng me subiet de bestelde spulletjes. Zo envelopje postzegeltje er op en hopsa in de bus.

Monday, April 12, 2021

Al te veel

Toen geduld en ongeduld bij elkaar sliepen was lucht snel opgeklaard. Ze lagen te snurken en te piepen terwijl de beiaard zijn klokken heen en weer liet zwiepen. In de verte sloeg, met vals venijn, een groep brandganzen in een super snelle vogelvlucht, al gakkend door de donderlucht, de wolken fijn. En ik die niet langer wachten kon op de verlaatte lente zon, ik trok mijn kuierlatten in het gareel en schreeuwde met blazende kaken van de huizenhoge daken, het is mij al te veel! 

Saturday, April 10, 2021

42X

 Dan blijkt zomaar dat het sterven van een prins een hele ceremoniële toneelvoorstelling te zijn als het blauwe bloed tot verstilling is gekomen. Wat anders is het als je als gewone sterveling sterft in een tent in een vluchtelingenkamp of crepeert in een sloppenwijk van een immense wereldstad. 42 saluutschoten schieten hier 42X te kort om dat verhaal als glorieus te zien of te horen, ook met zonnebril op en oordopjes in, dat wel. 

Wednesday, March 31, 2021

Kunde

 Als je hard moet werken om de grond bereidt te vinden het zaad te ontvangen, accepteer dan met geduld de tijd van het ontkiemen. De keerzijde is niet de onderkant maar de meest vruchtbare kant, maar alleen als de vogels het zaad met rust laten. In ongeduld te vroeg gezaaid laat de oogst verlaten. De aarde is onze levengever maar verwacht wel kunde en respect. 

Tuesday, March 30, 2021

Geloof

 "Ik geloof niet in god, ik geloof in de liefde." Als je zo zeker weet dat dat het is en het niet onaantastbaar is verborgen in een mythe,  dan is het verdriet over je dood voor je nabestaande een kostbaar bezit geworden, zo blijft bestaan wat door jouw liefde is gedaan.  

Monday, March 29, 2021

Lente

 Dwing de dagen niet om zich te verlengen, het dwingen is niet aan jou maar zit in de natuur zelf. Zoals de bloemknoppen precies weten wanneer het lente wordt, zo zal de eerste hommel het speenkruid en de wilgenbloesem weten te vinden. Lente, meer dan vijf letters is het niet, maar honderdduizenden vogels zingen zingen haar lied.

Friday, March 26, 2021

Omarmen

In de war geraakt door de ingewikkeldheid van het leven, kwam een groep mensen naar de oude wijze man om inzicht en rust te vragen. Terwijl iedereen in een kring om hem heen ging zitten, bleef hij met zijn rijzige gestalte staan en sprak de volgende woorden.

Meer dan jullie zouden denken is er een mooi verborgen leven wat zijn eigen soevereinen pad volgt, het pad van de seizoenen. Verwondering en bewondering, ze zijn onze lichtgevers en dragers in de door ons zelf verduisterde tijd. De natuur kent geen verschil toe aan fout of goed want dan romantiseren we wat te exclusief is om dat toe te laten. Willen jullie echt even los zijn van wat jullie aan deze verwarde wereld denkt te binden, omarm dan een eeuwen oude boom en voel zijn vrijheid door je stromen, de vrijheid van zijn schijnbaar eeuwig leven.   

Sunday, March 21, 2021

Verzuipen

 "Ik zeef mijn leven al me hele leven lang,"zei de man die aan de andere uiterste kant van het parkbankje zat."Ik rook en drink niet, blijf een vreemd wijf van de lijf."Hij keek mij met een troosteloze blik aan en begon een sjekkie te draaien waarna hij een blikbier van een halve liter open klikte. "Maar vandaag kunnen ze allemaal de pleuris krijgen, ik ga roken als de schoorsteen van een kolencentrale en zuipen als een oeremetoer, alleen naar de hoeren dat zal niet gaan met die corona, dat spaar ik op." Op een of andere manier zag hij aan mij dat ik niets van zijn verhaal begreep. "kijk, ik zal het je uitleggen, te minste als ik je niet verveel. 'Doe maar,"zei ik quasi geïnteresseerd. "Nou kijk, ik heb tegenwoordig zo'n modern telefoon ding met alles der op en er aan, zo 'n ding dat jij ook in je hand heb." Hij wees er naar of het iets smerigs of vies was. "En nou komt het, via dat apparaat kwam ik er achter dat mijn wijf het met een ander, nou ja je weet wel, aan het klooien is. Ben ik men hele leven netjes op het paadje gebleven, duik zij met de eerste en beste de hooiberg in." Hij trok als een gek aan het sjekkie en klokte achterelkaar het halve litertje in zijn keel. "Mag ik eens even op je telefoon kijken wat er nu echt aan de hand is?" Met een lang armgebaar schoof hij zijn IPhone over de bank naar mij toe. Na wat gezoek begreep ik wat er aan de aan hand was. "Je bent gehackt door een of ander crimineel figuur, hij vraagt om geld, geloof mij alles wat je hebt gezien of gehoord is fake news, of te wel nep". Hij trapte zijn peuk uit en kneep met zijn ijzeren vuisten het lege blik plat. "Zie je wel, ik begreep er al helemaal niks van, mijn wijf met een ander, ze is zo lelijk als de nachtwacht bij heldere hemel." Ik schoof zijn telefoon terug. 

Hij liep naar de eendenvijver van het park, met een grote zwaai verdween het ding onder water. "Laat ze maar lekker verzuipen die kolere hackers!"schreeuwde hij.        

Sunday, March 14, 2021

Verdwalen en kiezen

In het land der verdwaalden zoekt een paraplu een donderwolk een struisvogel een bak met zand en de blinde dovemansoren een ivoren toren gemaakt van gestroopte olifantstand. Maar zelfs de speld in de hooiberg is het vinden niet waard, als hij de leugen niet door kan prikken van het heilige koningszwaard. Wil je kiezen voor goed of kwaad of tussen vrees en moed, weet dan dat daar tussen een ezelsbrug is naar het verdwaalde land van eb en vloed.   

Friday, March 12, 2021

Zien

 Is het zo dat ik jou wil zien omdat jij mij graag ziet ondanks je blindheid. Er geen enkele gedachte belemmering die jou geest versperd om te zijn wie bent, mooi en onafhankelijk. Als dag en nacht alleen maar herkenbaar zijn in verschil van warmte en kou van geluid of stilte, wat moet dan je innerlijke geest fijnbesnaard zijn,. Ze is als een harp die het verborgen leven bezingt. Zo ontmoet mijn ziel de jouwe. Is het zo dat ik dat wil zien.  

Wednesday, March 10, 2021

Kijkdoos

 We wonen in een grote kijkdoos, iedereen heeft je gezien zonder te weten wie en wat ze zien. Als de rivier groter is dan het land en daarbij ook nog zout is heet hij zomaar zee, maar niemand weet waarom hij niet zoet maar zout is. Onverenigbaar komt bij elkaar  daar waar het zoet het zout ontmoet. Juist daar bij dat watersmaken mengen ontstaan heel veel nieuwe levensvormen. De wereld kijkdoos is ook zo'n raakplaats waar wordt ingekeken door uit te kijken, waar nieuwe gedachten zich mengen met nieuwe woorden en daden. Zo de zon onder gaat met de belofte opnieuw te schijnen na het moment dat de nacht het voor gezien houdt. 

Monday, February 22, 2021

Hoop

 

In een vraag om wijsheid en begrip in deze verwarrende tijd kwam een vrouw met haar kinderen naar de oude leermeester. Samen zaten ze met elkaar in het late avondlicht op een paar grote zwerfkeien en de leermeester sprak wijs en helder.

Lieve mensen, wat is uitzicht als het inzicht daarin zinloos verloren gaat achter een ballade van niet te begrijpen woorden. Het is als een onwillig paard dat zich voor geen enkele kar laat spannen ook niet voor het karretje met de gouden beloftes. Soms is het verlangen meer en intenser dan er alleen te mogen zijn. Het kan groter, ja soms veel groter zijn. Groter omdat het ingehouden is, ingekort, verdrongen of opgegaan in rook, verdwenen in de mist om zo in verdriet te zijn gestorven van verlangen, het verlangen om iemand te zijn. Jullie niet gehoorde klaagzang dooft langzaam uit als een opgebrande kaars. Maar ik ben er voor jullie om dit licht niet te laten doven maar te laten schijnen zodat het uitzichtloze jullie nieuwe dag niet zal verduisteren. 

Friday, February 19, 2021

Nieuwe dag

Het wegen van woorden door mijn lippen 

t'zal zijn als proeven van het licht dat mijn ogen zien 

ik zal niet spreken over wat onbesproken moet zijn 

ik zal niet kijken naar wat ongezien moet blijven 

eer de haan drie maal kraait 

heeft de zon haar spiegelbeeld gekust 

en jij bent mijn mooie beminde liefste 

die wakker wordt gekust

door de adem van de nieuwe dag   

Monday, February 15, 2021

Mazzel

 Als je lippen aan het water zijn ontsnapt

Je scheepjes op het droge strand hebt liggen

Je door een facelift enorm bent opgeknapt

En je varken kreeg  niet vier maar 9 biggen

Als je dat allemaal is overkomen in deze barre tijd

Dat het na de vorst warm water heeft geregend

De paus je met heilig wijwater heeft gezegend

Ja dan heb je mazzel en ben je van al je narigheid bevrijdt

Sunday, February 14, 2021

Avondklok

Het was zo stil geworden in het grote donkere bos dat zelfs een vallend takje op het neerstorten van een woudreus leek. "Stilte begint ook hier steeds zeldzamer te worden," mopperde de spitmuis tegen de houtworm, "dus hou er mee op, met dat stomme geknaag van je, je ziet wat er van komt van dat grenzeloze gewurm van jou." De toon was gezet, een burenruzie lag in het verschiet. "Sorry hoor," murmelde de houtworm, "maar weet je, ik ben nou eenmaal een houtworm en moet knagen anders kom ik om van de honger." Om de zaak niet op de spits te drijven besloten ze een deal te sluiten. De houtworm zou alleen midden op de dag knagen want dan was het toch niet echt stil in het bos omdat alle andere dieren ook in de weer waren met boodschappen en klussen doen. De spitsmuis mocht de doorgeknaagde takjes gebruiken om een ondergronds nestje te bouwen. Ze spraken met de andere dieren af dat na negen uur in de avond het stil moest zijn in het bos en iedereen zijn gemak moest houden. Alleen de uilen en vleermuizen hoefden niet mee te doen aan de avondklok omdat zij nachtdiensten moesten draaien.   

Tuesday, February 2, 2021

gewis

 Het beste tegen het corona chagrijn

Is gewis

Niet lachen als een boer met kiespijn

Maar gewis 

Afschermingsvrij brullend te lachen

Zo gewis

Om het soms malloten gedrag

In ongewis

Van het machteloze overheidsgezag   

Monday, February 1, 2021

Het is klaar

 De geluidsmix van het panerende leven

Laat de geroosterde kip ontploffen

Het plafon verschuilt zich achter woorden

Fout denken wordt in veelvoud 

In werkschoenen geschoven

De verveling verveelt zich grauw

Maar naar het schijnt is er licht

Terwijl de tunnel nog niet klaar is

Is men er klaar mee 

Saturday, January 16, 2021

Stadsratten

 Het is maar weinige gelukt zichzelf succesvol in andere te kopiëren. Misschien is dat maar goed ook vooral als het gaat om een torenhoge Mussolini protserige eigendunk. Maar wat te zeggen als die protserige eigendunk een metershoog standbeeld laat oprichten van zijn corpus delicti, in gegoten brons, weerbarstig steen of gepolijst marmer. Het is maar dat men het weet, standbeelden, van wie of wat dan ook, zijn immer gedoemd de maker er van te laten vergeten anders dan de bonze naamplaatjes dat dikwijls onleesbaar suggereren. De meeste verbronsde en versteende heersers en andere vereerde dwazen worden vroeg of laat omvergetrokken, opgeborgen in de kelders van musea of onder gescheten door de gevleugelde stadsratten. En zo zal het zijn als een mens denkt te moeten heersen na zijn dood.      

Thursday, January 7, 2021

Vrijheid

 Met een pistoolschot in zijn borst was de adelaar bloedend en vleugellam neergestreken op het ereveld van de gesneuvelde vrijheidsstrijders.Door duivel losgelaten bloedhonden zijn op zoek gegaan om hem te apporteren bij de oppergod van het eeuwige kwaad. Maar opeens was daar de indiaan getooid in de gedaante van de gevederde beschermgeest van de vrede. De bloedhonden werden al jankend verjaagd naar de eeuwige jachtvelden. Verwond als hij was steeg de moedige adelaar weer op om het luchtruim naar de nieuwe vrijheid te kiezen. 

Tuesday, January 5, 2021

uitbarsting

Toen het uitlopen van het groen plots verdween, het verborgen onderkruipend leven zich hierin verklaarde, verscheen er boven op de ruwe vlakte het korstmos met zijn eigen overlevingswaarde. Even was de schepping weer terug bij af en diep in haar schulp gekropen. De wereld stond even op zijn kop door het verliezen van zijn hemelse filantropen.Bejaarde dagen begonnen zich in nachten af te zonderen met hels kabaal en over donderen. Toen kwam de stille stilte over alles wat er niet meer was, het leven keerde langzaam terug in een aarde bedekt met lava en vulkanisch as.     

Sunday, January 3, 2021

Waarheid als een koe

 Het betonnen landweggetje was leeg op wat schijnbaar verdwaalde koeien na. Slalommend om de koeien en verse koeienvlaaien heen raakte ik zowat in een remmende slip,  de ruwe bermen  waren hier de reddingsboei, of toch niet. Plots kwam er  een abrupt einde aan onze privé Dakar rally omdat het lekkenbandensyndroom zijn weg naar onze auto had gevonden. Niet één maar alle vier de rubbersloffen waren in de kortste tijd zo plat als het aller platste dubbeltje maar kon zijn. Met andere woorden, het was een dubbeltje op zijn kant de we niet om gesodemieterd waren. De gepasseerde koeien hadden ons ondertussen al loeiend weer bereikt en stonden ons als crazy verdwaasde minkukels likkend en kwijlend aan te staren. Hoe, in godsnaam, was dit mogelijk? Bij nadere inspectie bleken er aan weerszijden van dit koeienpad om de paar meter een soort van grove spijkermatten liggen. 'Heel handig en oprolbaar om zijn vee zonder schrikdraad te kunnen verkassen naar een ander weiland, 'vertelde de veeboer ons. Ruim 4 uur en vier nieuwe banden later reden we met een plastic jerrycan vol verse melk huiswaarts. Wat we geleerd hadden? dat koeien veel slimmer zijn dan hun achterkant doet schijten.         

Friday, January 1, 2021

Nieuwjaarswens

Ik wens iedereen voor dit jaar

gezondheid en geluk 

laat deze nieuwe tijd daar

de ruimte voor geven

ook al is alles niet lief en mooi 

heel soms zelfs een beetje stuk 

zaai dan toch voor elkaar

een nieuwe bloemenwei

zodat straks 

na januari februari

maart april 

in mei

ruimte is 

voor volop nieuw 

fleurig bloemenleven.