Friday, July 30, 2021

De allerlaatste

 Het verloren lam bleek geofferd te zijn aan de hersenloze wolven van zinloos geweld. Waarom laten we onze kinderen zichzelf opvoeden zonder dat ze beseffen dat een mes het leven zomaar kan stoppen. Duizend neergelegde bloemen, duizend behuilde gezichten, ze maken het verbleken van dat ene gezicht niet ongedaan. Dus maak van je stille tocht de allerlaatste.

No comments: