Thursday, October 29, 2020

Niet in het midden

De absolute waarheid ligt niet in het midden omdat het hier veronderstelde midden niet bestaat. Wat wel bestaat is de waarheid van het niet bestaan van het gefungeerde midden. Deze monotone mantra is oneindig te herhalen zonder dat daar iets wezenlijks door verandert. Want de waarheid is dat we niet weten hoe we een voor het blote oog onzichtbaar en voor vele dodelijk virus kunnen uitbannen. Het is als een gevecht tegen een veelkoppige draak. Het, overal zijn kop opsteken, is de onverklaarbaarheid van zijn wezen. Alle maatregelen die het virus moet verslaan moeten eerst worden verstaan door de waarheid er achter en die bevindt zich niet in het midden.  

Sunday, October 25, 2020

Toch maar niet

"Mag ik even bij je langs komen, nee ik kom echt niet te dicht bij, mondkapje en zo, ik heb het bij me. Maar ik zit in de shit, zucht... ik moet even praten met iemand als jij, heb je tijd?" Hij belde op m'en mobielnummer omdat hij zeker wilde zijn alleen mij te spreken. "Het is oké jongen, ik luister, ik begrijp het, niet door dit ding, kom maar rond een uur of......., en je weet het hè, we niet gaan blowen of andere troep gebruiken want dan praat ik niet met je, ja". De hekken rond ons dagelijks bestaan worden steeds hoger door de(vrijwillige)ophokplicht. Afstand houden en contact zijn twee tegenstrijdigheden die geen hybridisering toestaan. Wat was zijn probleem? Door de steeds strengere maatregelen rond het coronavirus kon hij niet meer aan zijn 'spullen' komen, en zonder 'die shit', zoals hij dat noemde, kon hij de dag niet ontspannen door komen. Of ik het spul voor hem bij de koffieshop kon ophalen. "Money geen probleem man, heb ik gewoon weet je." Het probleem was de afstand en openbaar vervoer, de bus, nee daar ging hij niet in, veel te link. Ik zei dat ik geen koerier wilde zijn maar wel een prima 3ehands fiets voor hem had. Zover waren zijn gedachten noch niet gegaan, een halfuurtje trappen voor een paar daagies tsjillen, hij kon me wel zoenen, maar ja, toch maar niet.       

Friday, October 23, 2020

Wekker

 Ik keek in een droom naar een schip dat zichzelf wist te omzeilen ondanks dat er veel kapers op de kust waren, want onderduiken was zijn grootste specialiteit. Maar de storm raakte die nacht niet uitgeraasd omdat hij rechtstreeks uit de hel leek te komen. Zelfs het 'Alle hens aan dek!' bevel werd overstemd door het 'Man en Muis' angstsyndroom.Toen kwam op bevel van Zeus het bericht uit de hemel dat wind in stilte moest gehoorzamen, maar de wekker deed hier niet aan mee. 

Thursday, October 22, 2020

Verlaten leeg

 De straten zijn overvol met onverlaten 

Want luisteren zit niet in hun DNA 

Het beschimpte dorre hout 

Houdt het vuur in crematoria levend 

Je tranen zijn niet gaan vloeien om te drogen 

Ze verdrinken je geboren verdriet

Als de zon weer helder opkomt

Is de rook in je hoofd verdwenen

En de straten, hoop ik 

Verlaten leeg

Wednesday, October 21, 2020

Koningsdrama

 Het brandend Griekse zand zat nog in hun ogen waardoor een heldere kijk op de dagelijkse realiteit vertroebeld werd. Meerdere vliegen in één klap konden niet uitwissen dat de vliegende Hollander onder de mepper van de alles ziende publieke radar wilde vertrekken. Een terugfluitende gebrilde spelbreker is alles wat nog restte om het koningsdrama in de kiem te smoren.   

Tuesday, October 13, 2020

Leiderschap

 De cirkel is niet rond, de rechthoek niet recht en logica onlogisch na de uitleg er van. Als je je tegenstander niet kent of onderschat zal de ontmoeting dodelijk verrassend zijn. Een politiek leider die tegen de opkomende zee staat te schreeuwen, dat hij eb moet gaan, weet niets van de verborgen krachten van het universum. Als je zo middeleeuws denkt zal je overstroomd worden door de chaos. Leiderschap toont zich in het herkennen en erkennen van het onzichtbare niet empathische dodelijke leven.      

Saturday, October 10, 2020

Alledag

Ook al sta je op je kop loop je alsnog tegen een regelrecht scheefgezakt probleem aan. Niet de regels zijn de oorzaak, maar het naleven er van, we laten ons niet commanderen door regelgevers, ook niet door die schaars gekleede meneer met zijn eeuwige nooit roestende zeis. Is het de wil om niet te willen? of is het het niet willen geloven in zijn macht om te doden? In een droom zag ik een raaf een trouwring stelen van een levenloze hand terwijl de eksters al schetterend toekeken. Het is een kwestie van omgaan met de onwerkelijkheid van alle dag en je niet gek laten maken door de waan er van. 

Friday, October 9, 2020

Mondkapje

Bij niet geziene lippen

Spreken ogen hun taal

Zonder lippenstift

In hun ontmaskerd ogenblik

Tuesday, October 6, 2020

Wel dan?

 Niks is ook niet waarom niks. De meeste vragen komen voort uit niet belangstellende nieuwsgierigheid. Zo is de teruggekoppelde vraag, waarom stel je deze vraag? het meest doodgeknuppelde antwoord. Niks is ook niet waarom niks. Als alle antwoorden zijn gegeven is niks overgebleven, en dat is niet niks. Wel dan?  

Saturday, October 3, 2020

Paravu

Grijzer dan dit kan het niet worden want het zwart licht al op in de verloren dagen die zich aaneen rijgen in somberheid. Wie regen een zegen vindt zal zijn gezegend rijk vinden in de sompigheid van de modderpoel. Al met al lopen Hanneke en Janneke onder moeders paraplu in hun droge paravu.    

Thursday, October 1, 2020

Doeg!

 De dag was druilerig nat, overal sijpelde het water stiekem tussendoor, maar in het hoekje van het bushokje, route de polder, was het droog. Daar zaten ze samen, een opa met een net  niet, net wel, lezend kleinkind. Een kleurig geprent boekje was de aandachttrekker en niet de bus die stopte. "Gaan jullie nog mee!" 'riep de buschauffeuse door de wijd openstaande vouwdeur. "Nee mamma!" schaterschreeuwde de peuter , "ik ben met opa een spannend boekje aan het lezen want het is kinderboekenweek vandaag maar we wilde jou ook nog even zien, doeg!"