Saturday, October 10, 2020

Alledag

Ook al sta je op je kop loop je alsnog tegen een regelrecht scheefgezakt probleem aan. Niet de regels zijn de oorzaak, maar het naleven er van, we laten ons niet commanderen door regelgevers, ook niet door die schaars gekleede meneer met zijn eeuwige nooit roestende zeis. Is het de wil om niet te willen? of is het het niet willen geloven in zijn macht om te doden? In een droom zag ik een raaf een trouwring stelen van een levenloze hand terwijl de eksters al schetterend toekeken. Het is een kwestie van omgaan met de onwerkelijkheid van alle dag en je niet gek laten maken door de waan er van. 

No comments: