Thursday, October 29, 2020

Niet in het midden

De absolute waarheid ligt niet in het midden omdat het hier veronderstelde midden niet bestaat. Wat wel bestaat is de waarheid van het niet bestaan van het gefungeerde midden. Deze monotone mantra is oneindig te herhalen zonder dat daar iets wezenlijks door verandert. Want de waarheid is dat we niet weten hoe we een voor het blote oog onzichtbaar en voor vele dodelijk virus kunnen uitbannen. Het is als een gevecht tegen een veelkoppige draak. Het, overal zijn kop opsteken, is de onverklaarbaarheid van zijn wezen. Alle maatregelen die het virus moet verslaan moeten eerst worden verstaan door de waarheid er achter en die bevindt zich niet in het midden.  

No comments: