Thursday, June 28, 2012

Zomers

De dag was warm en klam
Na verdwijnen van de zonnevlam
Is het stil, de zeilen zijn in rust
Even stil geen onweer op de kust
Zweet gedroogd als zoute film 
Zou ik het likken?
Of in de rust van dat moment
Sissend een kroonkurkklikken
Biertje?

Sunday, June 24, 2012

Bidden voor het bakken

De vis kwam even met zijn kop boven water en vroeg aan de vissende pater wanneer bid u voor ons? De pater zei  zonder denken en gefrons, " iedere ochtend, middag en avond, zo om het zesde uur, met het Angelus Domini om jouw te redden van het vagevuur." De vis, simpel maar niet oliedom, draaide zich snel en soepel om en liet zich onder water zakken omdat hij zich niet door dit ora pro nobis creatuur wilde laten bakken in het donders heette vagevuur.

Thursday, June 21, 2012

Te leer ende vemaak

Dit verhaal speelt zich af in de late middeleeuwen.De doodstraf d.m.v. de galg was een normaal onderdeel van de rechtspraak.De andere straffen overigens, logen er ook niet om. Stok of zweepslagen, afhakken van ledematen verminkingen door brandmerken of een of ander martelwerktuig, ik noem er maar een paar op, keuze genoeg voor de rechters. Voor de meeste mensen was het dagelijkse leven ruw en hard, de maatschappij kende maar twee soorten mensen, rijke adellijke broeders en arme burgerlijke sloebers, daar tussen was het niemandsland van de gelukszoekers en de bendes zonder grenzen. Een heel belangrijke taak was weggelegd voor de kerk, zij pretendeerde de verbinding te zijn tussen de staat, het leven van alle dag en het leven daarna: vagevuur hel en hemel.
Nu het vertaalde verhaal opgetekend door de kroniekschrijfster
Borsje Donkerman.

In de vroege ochtend van de elfde februari 1447 was er een soort openbare volksrechtspraak ergens op de grens van het Groot hertogdom Brabant en de Gelderlanden. Openbaar was het dus en voor iedereen, maar de adel en de bestuurders van de kerk, waren, alhoewel zij de klacht hadden ingediend, er niet bij. Het toegestroomde publiek bestond voornamelijk uit vrije boeren, landarbeiders en andere buitenlui. De rechtsprekers, drie in getal, waren een boer een visser en een vioolbouwer. Geen schouten of rechters dus, maar gewone mensen uit de praktijk van elke dag. Iedereen die er was vond dat het zo goed was geregeld. Wie stonden er eigenlijk terecht? drie personen, een bakker een visverkoper en een baas van een rondreizend muziekgezelschap. Eerst werd de bakker aan het woord gelaten.Hij vertelde dat hij iedere dag heel veel verse broden bakte en dat hij de helft van het aantal broden uitdeelde aan mensen die geen enkele rooie duit bezaten en de andere helft van de broden verkocht hij aan de mensen die veel meer dan een rooie duit konden betalen voor het dubbele bedrag. "Ik doe niets verkeerd, iedereen  heeft genoeg brood om te eten, ook de arme, en de rijke mensen kunnen dat best lijden, ze eten er geen snee minder om, en ik heb voldoende duiten om hier mee door te gaan" lachte hij ontspannen. Toen kwam de visverkoper aan het woord: "Ik koop iedere dag manden vol met verse vis van de vissers in de haven, een deel verkoop ik voor goed geld aan de rijke en het andere deel geef ik aan de armen zonder er geld voor te vragen. Ik doe niets verkeerd, iedereen kan lekker een visje eten, het is goed wat ik bedacht heb. Ik zeg maar zo, haal waar genoeg is en breng daar waar niet genoeg is." Hij grijnsde van oor tot oor. Als laatste van de drie kwam de baas van het muziekgezelschap te spreken. "Wij spelen met onze muzikanten op bruiloften en feesten een enkele keer bij begrafenissen, als arme lui feesten trouwen of rouwen spelen we gratis en soms voor een kroes bier, als de adel en andere goed gefortuneerden huwelijken, treuren of een feest geven spelen we voor meer dan twee duiten en een goed glas wijn, zo heeft iedereen plezier en troost zonder een centje pijn. Ik doe niets verkeerd." Hij sloeg een paar akkoorden op zijn luit om zijn verhaal te onderstrepen. Van de rechtsprekers nam de boer het eerste woord door drie maal met een stok op de grond te stampen. "Luister, als boer verkoop ik graan aan de bakker, mag ik van hem eisen van het gemalen graan alleen betaalde broden te bakken?" De toeschouwers riepen dat hij dat niet kon doen. Toen kwam  de visser aan het woord door driemaal aan een scheepsbel te trekken. "Luister, als visser verkoop ik manden vol verse vis aan deze visboer, mag ik van hem eisen geen vis voor niks weg te geven?" Alle aanwezig riepen dat hij dat niet kon doen. Als laatste kwam de vioolbouwer aan het woord door een paar keer met zijn strijkstok over een viool te strijken. "Luister, als verkoper van muziekinstrumenten verkoop ik luiten lieren fluiten trommels en violen aan dit muziekgezelschap, mag ik van hun eisen dat zij niet voor niets muziek mogen maken?" Iedereen vond dat dat vals was en niet kon. Na deze volksraadpleging gingen de drie rechtsprekers achter een dikke stam van een eik met elkaar beraadslagen wat te doen. Het werd muisstil toen de boer nogmaals drie keer met zijn stok op de grond stampte.
"Wij, vrije rechtsprekers wijzen de aanklacht van de rijken af, vrijgevigheid is niet strafbaar en om dat waar te maken geven wij een derde deel van wat er bij ons, door de bakker de visverkoper en de muzikanten gekocht wordt, gratis.
Hier stopt het verhaal even abrupt als het begonnen is. Middeleeuwse wijsheid om armoede uit te bannen, 21e eeuw leer hier van.             

Saturday, June 16, 2012

Weetjes 2

Vlagvertoon zonder loon heeft menig zakenman zijn vlag laten zakken.
Starproblemen geven vooral in de vroege ochtend  vloeken
Wie zijn leven gezond wilt kleuren koopt een gewone fiets
Kalmeringstabletten zijn goed in de benzine van de wegpiraat
Plantenzaden hebben een geheugenprogramma van miljoenen jaren
Als morgen vandaag is en vandaag gisteren maak dan een plan om te vluchten
  

Friday, June 15, 2012

Weetjes

Blind vertrouwen geeft te veel ruimte aan wantrouwen
Een hond zonder halsband blaft niet voor hij bijt
Katers zijn minder aardig in het donker
Poezen zijn lief binnen je ogen daar buiten eigenwijs
De minst beschermde diersoort wil niet ruilen met een mens
Het enigste dier dat zijn soort stenigt heeft handen en verstand

Wednesday, June 13, 2012

Zweten

Als je er niet aan dood gaat word je er alleen maar sterker van. Verliezen geeft alleen winst als je er van leert. Onderschatting is geen broer van overschatting maar wel een verre neef. Prestatiedrang heeft geen hekken nodig maar een open veld. Overdenken waar je van te voren aan had moeten denken maak het verlies niet minder maar wel begrijpelijk. De kracht van een ander moet nooit jou zwakte zijn, die kracht moet geen macht zijn. Als is een aanname, je kunt er niet van eten hooguit zweten. 

Monday, June 11, 2012

Geluid

Ritselen, het verrassende geluid van een nieuwe dag
Ritselen, het bekende geluid van een bankendag

Sunday, June 10, 2012

Maken

Doseren is beheersbaar  maken
Doceren is begrijpelijk maken


Friday, June 8, 2012

Eurofloepers

De boom was stokoud geworden, dat was goed te zien. Zijn bladerdak was dun en schraaltjes, schaduw was niet zijn sterkste  troef meer.
In zijn oude dikke bast wriemelde en knaagde heel wat gedierte.
"Het is geen ongedierte, ze leven van mij en ik leef helemaal op van hun gezelligheid," vertelde hij aan zijn naburige stamgenoten. Ik was met de krant van vandaag lezend tegen zijn noestige stam gaan zitten. 'OUDERENZORG ZELF BETALEN ' kopte het blad. "Wat een onzin,"hoorde ik opeens ergens van uit de boomkruin klinken. Goed bomen praten niet, al denken sommige hoog sensitieve mensen daar anders over, maar ik had het echt gehoord. Om de stem uit de boom te lokken, begon ik het krantenartikel hardop te lezen, zo ongeveer alsof mijn vrouw naast me zou zitten. snap je? "Iedereen van jong tot oud moet gaan sparen voor de verzorging op zijn of haar oude dag," las ik voor. "Stop maar met die onzin, klonk er van uit de boom, het is je reinste vooropgezet bedrog." "Bedrog! riep ik, wat bedoel je?" Ik was er nu toch al  mee vertrouw om zomaar tegen hem te praten, de boom bedoel ik. "De Banken jongen, snap je dat niet, o wat ben jij een sukkel zeg, eerst bedonderen ze de mensen met woekerpolissen en dure leningen en nu willen ze ook nog hebben dat jullie gaan sparen om oud te mogen worden, sparen bij hun natuurlijk, en let op! met een echt woekerpolis rendement." Ja dat is het verdomme, dat ik dat niet door had. Het maatschappelijk uitknijpen door de rijken gaat gewoon weer van start, alle onderzoekcommissies ten spijt, de eurofloepers. "Kijk, zei de boom, oud worden heeft volgens mij niets met geld te maken, want als je geboren wordt heb je dan ook al gespaard om te kunnen groeien? nee toch? Probeer in jullie mensenwereld het bedrog te laten betalen dan stopt het van zelf en hoeven de kranten geen onzin meer te schrijven."      

Wednesday, June 6, 2012

Bedelfratsen

Bedelreclames.
In elk radio reclameblok dat voor het nieuws begint sterft het er van, mag het a.u.b. een tandje minder. De opsomming dat zoveel procent van de Nederlanders aan MS, Alzheimer, nierziekten, beroerte, hart en vaatziekte, darm en lever ziekte, diabetes, spierziektes, taai slijm ziekte, artrose, asma, epilepsie, psychische aandoeningen, dementie, en artrose leiden. Dat er ook nog eens een aantal procenten per jaar, en bij sommige per dag, er bij komen, het is op z'en minst  beangstigend te noemen.Zijn er nog wel gezonde mensen, mensen die gewoon geen problemen hebben? ik hoop van wel anders ziet het er echt heel somber uit, zo iets van: 'de lammen helpen de blinden'. Ik denk dat deze manier van aandacht, lees geld, vragen helemaal verkeerd werkt, bij mij tenminste wel. Ik reageer er niet op door mijn portemonnee of betaalpas pakken.Ik geloof dat gegoogeld met cijfers niet en ik twijfel aan de doelmatigheid van deze, hoop ik gratis, zendtijd. Te veel aan enge berichten maakt mensen selectief gehoorgestoord en emotieloos, nog een paar voor het rijtje van gezondheidsproblemen.Ik kreeg pas een dikke bedelbrief van een een of andere ziekte bestrijdende stichting. In die brief zat naast veel duur kleurendrukwerk de  befaamde al gedeeltelijk ingevulde acceptgiro( hoe komen ze aan mijn banknummer?) een balpen met het logo van die stichting. Zo worden er jaarlijks honderdduizenden van dit soort bedelbrieven verstuurd, het is je reinste verspilling van geld dat een veel beter doel verdiend dan op die manier te belanden in de afvalbak of bij het oud-papier.Ik denk dat het ook hier om het percentage gaat, want niet schieten levert geen kredieten.Omdat ik haast nooit meer handmatig schrijf zijn de balpennen haast altijd verdroogt als ik zo nodig heb(dat doet een potlood niet). Weet je, ik denk dat de meeste mensen zelf wel weten welke collecte en welk goed  doel ze willen steunen, zonder al die dure inefficiënte bedelfratsen.Ze geven gewoon omdat ze dat zelf willen, meer niet en niet minder.

Monday, June 4, 2012

Oudhout


Het is wel begin juni, maar met maar net 10 graden hartstikke koud. Het regent al de hele dag, en weet je, daar krijg ik zo'n, ik ga niet uit huis niet naar buiten gaan gevoel van.
De houtkachel opstoken, lekker laten branden, een boek op schoot, laat de boeren maar dorsen, denk ik dan, maar dat gaat ook niet met dit weer, stom bedacht. Het boek had als titel:'Het verborgen leven van bomen', een pil van 497 bladzijden, allemaal alleen over het leven en het wezen van bomen. Meer dan 60000 verschillende soorten zijn in de loop van vele jaren speuren determineren en identificatie bij de wetenschap bekend geworden. De schrijver,Colin Tudge, gaat er echter van uit dat dit slechts een vierde deel is van het echt aanwezige bomen areaal. Van alle bomen die er op de wereld zijn, groeien de meeste soorten in de tropische regenwouden, zoals het Amazone gebied en andere immense grote wouden.Sommige bomen zijn ook tegenwoordig met hun verschijningsvorm van meer dan 4ooo jaar de oudste nog levende aardbewoners. Archeologen spreken met respect over de datering van de steentijd, de bronstijd en ijzertijd en wat recenter over de industrialisatie met als beging van het stoomtijdperk. Tegenwoordig hebben we het tijdperk van de elektrische aandrijving met afscheid van de verbrandingsmotor, zon wind en getijden als energie opwekking, lucht en ruimtevaart gaan zelfs over de tijdgrenzen heen. Het computertijdperk, niet meer weg te denken want zonder deze vernuftige technologie stagneert onze moderne samenleving . Al deze genoemde tijden zijn, of allang verdwenen in de geschiedenis of worden een keer geschiedenis. De Houttijd is echter altijd bij de tijd gebleven, al die miljoenen jaren is het levend hout niet verdwenen uit de tijd. Ik lees verder: mensen zoals we nu zijn zouden niet eens ontwikkeld zijn als er geen bomen zouden zijn geweest. Ik schenk me zelf nog even een kop thee in, en lees, hout is ook de oudste werkelijk herbruikbare duurzame brandstof. Mensachtige dieren leefde in bomen en wat nog leuker is ze leerde het vuur minstens een half miljoen jaar geleden gebruiken. 
Ik ben pas op bladzijde 52, de kachel vraagt om brandhout, met een heel ander gevoel leg ik een stukje van het eeuwige lijf op het vuur en fluister, "bedankt boom."

Sunday, June 3, 2012

Bibberrites


 Als de wind naar het noorden draait is de zomer als een speer verdwenen.Waar en hoe? hij is met zijn opgetrokken bruine benen naar het zuiden toe ons laten zittend met een verschil vijftien graden lager in temperatuur. Ik en de natuur krijgen nu evenwel een paar dagenlang de bibberrites met kippenvel.  

Saturday, June 2, 2012

Ongecompliceerd

Los van alles wat vast wil zijn, alleen water geen bier geen wijn.
De wereld is groter minder donker meer licht als je de luiken van wantrouwen naar de toekomst dicht. Eigen kijk, eigen stem, eigen horen, ze verdwijnen als je je zelf verliest door dat te verstoren. Zorg voor een open deur en vensters die inkijk geven, een plaats waar het dagelijkse leven ongecompliceerd de vrede ademt.    

Friday, June 1, 2012

Zonnesteek

Zonzeestrandzwembroekinmijnhandblotekontinzoutegolfmijnvriendinisgeenwolfmaareenmallegijtstraksishettijdomeenijsjetekopenmaardanmoetikinmijnblootjenaardeijskarlopenweetjewatikzoekmijnzwembroekergensnindebrandingtussenhetschuimligthijtedrijvenalseenzwartepluimeendagjestrandenzeeisbestoké!