Monday, June 11, 2012

Geluid

Ritselen, het verrassende geluid van een nieuwe dag
Ritselen, het bekende geluid van een bankendag