Thursday, April 13, 2023

Genetisch winkelen

 Zo is de wens in een onbewaakt moment de vader van de gedachte geworden. De slimme gedachte om de natuur met manipulatie tot andere gedachte te bewegen. Genetisch winkelen in de oorspronkelijke en onontdekte plantenwereld, dit met maar één doelstelling het ophopen en verzamelen van macht en geld bij degene die zich als de machtigen van hun aardse paradijs weten. En zij die de groenten en fruit schappen van de supermarkten met gulzige ogen aanschouwen en onwetend vertrouwen dat het goed spel is wat er speelt. Zij worden met open ogen het vangnet in gezogen van deze moleculaire duistere onderwereld.  

Wednesday, April 12, 2023

Nog zo even

Nog zo even zijn, met gevaar voor eigen leven, de padden volkomen onbezonnen aan hun voorjaarstrek begonnen. En natuurlijk zijn het niet de ooievaars de reigers of andere vier potige bedreigers die dit voorjaarsritueel rauw verstoren. Nee het zijn de tweebenige met hun auto's en brullende motoren. Nog zo even, zijn er door de hulp van heel wat dappere vrijwilligers veel onbezonnen padden nog in leven.