Thursday, October 17, 2019

En de hoop is meer

Het rad is zonder avontuur
Tot stilstand gekomen
De raddraaiers tellen hun knopen
Op de grote stille heide
Lopen gedwee gedwongen
Zwarte schapen achter een blanke herder 
Ga niet mee blijf achteruit lopen
Totdat de vrije val je remt
In zijn ontferming over je lot
De zon komt die dag
In zijn alwetenheid op
Ze blijft je doorschijnend verwarmen
En de hoop is meer
Dan wat het geworden is
Vrede 

Monday, October 14, 2019

Hyenahonden

Omdraaiend knettergek gevaarpraten
Niemandsland bekogelregenen
Vluchtende bloggers worden schielijk 
Volgende dag uitgekozen om mooi te praten
Brullen en janken is aan hyenahonden en generaals
Het kanonnenvlees met de paplepel in gegoten
Druipt langs de schaamrode kaken in het zand
En de zon huilt het tranendal vol

Thursday, October 10, 2019

Schreeuwend te kort

Als alles is mislukt, zelfs iedere poging om het slagen van je bedoelingen alsnog te laten lukken. Als dat zo is. Dan kun je na het missen van je trein vliegtuig of afspraak nog altijd de laatste boot nemen naar het hoopvolle eiland van je niet uitgekomen verwachtingen.
Als je geen voldoende moed hebt verzameld om je te verzetten tegen dat waar verzet voor nodig is, ga dan nog even energie tanken of bijladen bij mensen die je inspireren in het winnen van zelfvertrouwen. Keerpunten en op de plaats rust plekken, ze zijn niet alleen nodig, ze zijn de onmisbare elementen om je zelf te kunnen zijn.
Zwijg niet als praten nodig is, praat niet als zwijgen rust brengt.
En dan nog even dit: Wees vooral een stil en een mooi goed mens.
Want daar is stilaan een schreeuwend te kort aan.

Sunday, October 6, 2019

Smakeloos

Het was vrij stil die avond in het restaurantje waar ik een keer in de week m'en laatste bevoorrading voor de nacht, altijd het dagmenu, gebruik. Eenzaam maar niet geheel alleen zat ik te smullen van andijviestamppot met jus en spekkies. "Als je veel vergeet heb je minder leed om het verlies meneer," sprak de oude dame zonder op of om te kijken naar een ander vrij tafeltje, en ze ging gewoon tegenover mij zitten. "Het dagmenu is hier altijd van het zelfde recept, krootjes met spek, andijviestamppot met spek boerenkool of zuurkool met spek, alles met spek, volgens mij hebben ze een varken ergens op zolder zitten." Ze zat onbedaarlijk te lachen om haar eigen kolderverhaal."Op dat vergeten terug te komen, u vindt het toch niet erg dat ik hier ben gaan zitten?" Ze keek vriendelijk ontwapenend met haar vergrijsde blauwe ogen waaruit een paar tranen traande. "Weet u sinds mijn man is vertrokken naar de hoogste etage, god hebbe ze ziel, heb ik geen zin meer in koken." Ze nam moeizaam een paar happen. "Het is ook eigenlijk veel te zwaar eten, ik ben geen boerenmeid die de hele dag achter de koeien heeft gelopen." De deur van het restaurantje ging open en een kwieke ouwe baas stapte naar binnen. "O hier zit het schatje van me, je zou toch voor me koken vandaag?" "Die man is niet goed bij zijn hoofd hoor meneer, ik ben zijn schatje niet en koken doet die maar lekker zelf bij zijn scharrel op de hoogste etage." Al snel werd er een boord bijgezet. Naar ik zo kon zien was dit een voorstelling waar de ober van op de hoogte was. Ze was het vergeten en was daar vrij simpel over. "Hij zegt dat hij me man is of het waar is? ik hoop het want verdrietig zijn onder het stamppot spekkies eten vind ik smakeloos.   

Thursday, September 26, 2019

Stilstand in vooruitgang

Als een getergd meisjesmens van amper 16 de ontaarde groten der aarde aanspreekt over hun gedrag t.a.v. het mondiale milieu, dan zijn de aardperen gaar en de hoge heren in hun vette kuif gepikt.
Als blaffende robothondjes met ademhalingsproblemen geven ze tierend aan dat hun onbereikbaarheid een mensenrecht is. Alle onmensen en waterkanonnen ten spijt is het media oproer niet meer te blussen.
Door het dichtbelaadpaalde ontboste landschap zoeven hun onschuldig witte Tesla's bliksemsnel weg van de harde werkelijkheid.
Gestolen onderzoeksspeeltjes schommelen zachtjes heen en weer aan de verdoezelende achteruitkijkspiegel. Ontspullend verduurzamen is volgens hen geen oplossing het veroorzaakt antroposofisch gelul en vraaguitval. Wie kandideert zich voor de volgende milieuconferentie?
Het industriële conglomeraat is voor een negatief vrouwenquotum omdat deze vrouwelijke remrobot de schuld is van de stilstand in vooruitgang.      

Tuesday, September 24, 2019

Niet verstout

In het land waar groene bomen naar de blauwe hemel rijzen
Komen mensen samen midden in het zon verlichte woud
Kinderen leren hier de reeds volgroeide oude wijzen
Te schaterlachen zodat hun blik nooit kil verstout
In dit land waar sluwe ruwheid niet kan bestaan
Groeien deze groene bomen van oceaan tot oceaan

Wednesday, September 18, 2019

De gouden fiets

Over tradities gaat het verhaal dat ze verrijkend en zinvol zouden zijn. Kennelijk een inschattingsfout als het gaat om de inhoud er van.
De angst voor het afschaffen of veranderen van tradities is ook traditioneel en beangstigend in zijn verschijningsvorm.
Het vertoon rond het openen van het parlementaire jaar door het uitspreken van de troonrede door een wel of niet gekroond staatshoofd gevolgd door een rijtoer met een goudenkoets, het lijkt een mooi moment om het eens anders te doen. Geen hoefgetrappel en onvredig militair vertoon maar de ontwapende trapperkracht van onze hoogstgeplaatste vorst en vorstin met hun parlementariërs.
Om het een en ander toch nog een knipoog te laten geven naar het o zo rijke verleden, mogen de fietsen goud en zilver gespoten zijn.
Een rijtoer op het goudzilver stalen ros, dat zou de maximale minimalisering van koninklijke overdaad zijn.         

Sunday, September 15, 2019

Haar weduwen

Meermalen malen molens de wind aan stukken
Ongezien roven zonnepanelen het zonlicht van hemel
Het eens zo vrije water stroomt gekluisterd door turbines
Zolang de sloopkogel slingert blijft hij de wereld slopen
In de verte is de horizon met de toekomst op wereldreis gegaan
Ingetogenheid en bescheidenheid  willen zelfstandig zijn
Maar kunnen en mogen onder geen beding elkaar beminnen
Omdat hun nageslacht niet genoeg onproductief is
En moeder aarde laat haar weduwen huilen   

Thursday, September 12, 2019

De 3e kamer

In de overvolle politieke braadpan
Gaat het er heet geblakerd aan toe
Het is dringen naar het stoven van de dag
De neuspeuterende kille krentenwegers
Kopen hun rode boerenbont zakdoeken
Op het marktplein van de Hemelse vrede
De sneltrein is ingehaald door de paardentram
En de vier weverkes spinnen er garen bij 

Wednesday, September 11, 2019

Peacetime

Denkfouten uitgeroeid tot dwanggedachtes
Exploderende in ironische grappigheden
Zij laten hun graffitibeelden in het oog vallen
Maar welke dag is niet de vraag
Het gaat er alleen maar om
Is er nog Peacetime vandaag
En de rest van de nieuwe dagen


Monday, September 9, 2019

Vogeltrek

Komend vanuit het Zuiverland
Gaat de zon trager in de stijger
Het water kribbig in schuimgerand
Het dier is hier eeuwig grazend
Geen azende krijger
Langzaam begint de herfst
Over mij te sluipen
Haast ongemerkt
Vluchtend bladerhout
En de zwaluwen
Die zijn gaan reizen

Sunday, September 8, 2019

Geen boodschap

Op de zijtakken van de vleeshoenderboom groeien kippen zonder vleugels en kop. Hier is een gewenste droom in vervulling gegaan, kippenvlees zonder gefladder en gekakel. Het witgeverfde zwarte schaap blèrt ondanks zijn door de wol geverfde tint nog steeds als een verdrietig door god verlaten kind. Alle sensationele gebeurtenissen zijn ontwarrend in elkaar gaan zitten zodat het symfonie orkest eentonig is geworden en de eerstenviool achteraan moet sluiten.Het is niet te denken dat door het weergaloos veredeld zijn de weerschijnvlinder zijn spiegelbeeld heeft teruggevonden.In een troebele vijver zijn de valse gekleurde goudvissen aan de macht. De mens is Gods creatuur dat aan de schepping geen boodschap heeft.En zo er een god zou zijn heeft die alsnog het nakijken.   

Thursday, August 15, 2019

Vertrapt

Het kind waar niet op gerekend was
Is geworden wat het is
Het kind van de rekening
Hier wordt vooruitgang gezien in stilstand van de ander
Het bloedgeld beweegt in de kring van de bezitters
Wees dan niet verbaast hoe visueel die cirkel is
Het lopen van je eigen pad kan alleen als je het baant
Aan knopen tellen komt na eindeloos gebrei een eind
Wie niet zijn paard zadelt zal er van afglijden
En zo onder de hoeven worden vertrapt   

Sunday, August 11, 2019

Verbreden

Billenknijpend smal zadel
Oogverblindend spiegelbeeld
Ingebeelde kannietwaarzijnbeelden
Kom maak er een eind aan
Door het smalle te verbreden

Saturday, August 10, 2019

Gevallen sterren

Uit de schulp gekropen valse maniakken
Geven giftige kersen op de appeltaart
Blindemannetjes zonder duikbrillen
Zijn als gekaakte haringen in een ton
Aan het bekvechten om de macht
De zon ging die avond later onder
Omdat de sterren van hun doek waren gevallen

Friday, August 9, 2019

Geen eikel

Zoals er niet is te twisten over smaak
Is er evenzeer onnodig leedvermaak
Te winnen bij deze onrijpe berijmde zinnen
En kunnen zij die niet naar de kat z 'n viool verlangen 
Hem met gezwinde spoed in de wilgen hangen

Kom uit je luie stoel
Verkoop hem voor een cent
Maak van het leven een dolle boel
Zodat niemand nog kan zeggen
Dat je een luie eikel bent 

Tuesday, August 6, 2019

Het stof

Met lang achterom kijken gaan vooruitziende blikken verloren
Zo het verleden zich verzameld in de uithoeken van je brein
Zo komt de zon op zoals hij dat al lichtjaren lang doet
Het is de zelfde wind die andere molens laat draaien
Wat is er anders aan het kraaien van vroege of late hanen
Het opgewaaide stof heeft ten slotte toch een rustplaats nodig

Sunday, August 4, 2019

Ik heb gezegd

Dwaas verdwaald in mijn spiegelreflex geweten
Kwaken de kikkers in het koude kwakerwoud
Het zien van die griezels doet rode peentjes zweten
Kom snel thuis van niet weg te zijn geweest
Wordt ouder dan oud zonder ouwe lullen feest
De loftrompet is het zwijgen opgelegd
Ik wil maar zeggen dat ik hiermee
Niet mijn laatste woordje heb gezegd

Thursday, August 1, 2019

Tussen de rails

Er groeit een boom tussen de rails
Een levende spoorboom die niet wil zakken
De laatste die overstak is stil verdwenen in het woud
Op de bruin verwoeste bielzen groeien witte zwammen
Een verleden is terug te vinden in de takken
Terwijl de rails zijn spoor is bijster geraakt
Er groeit een boom,

Sunday, July 28, 2019

Wie ik ben

Dan komt hij verder dan ik had verwacht
Zijn eeuwigheid blijft in het lijfvertrek
Zorgen zijn nu weer relevant bijgespijkerd
Lammigheid in denken beukt achter mijn ogen
Zo brengt zijn donder en bliksem bewustzijn
En dan komt hij toch verder dan ik had verwacht
Mijn moed, om te zijn wie ik ben. 

Friday, July 19, 2019

Duizend tranenmeer

De hoop is verdwenen
Met haar laatste vlucht
Is haar witte spoor verwaaid
Als het bange gerucht
Het vuur heeft opgelaaid
Het rauwe zijn heeft verzucht
De hoop, zij is niet meer
En zo zij zal wederkeren
In verbrokkeld zielenzeer
Is zij toch verdwenen
In het duizend tranenmeer 

Monday, July 15, 2019

Bescheidenheid

De wijze oude man was door een groep mensen om bemiddeling gevraagd, omdat er veel onmin en onderlinge twist was.

Het volgende verhaal was zijn antwoord.

En toen was het zomaar donker geworden en wel zo lang dat de mensen zich zorgen gingen maken of ooit nog wel het donker zou stoppen.
Zij vroegen aan hun moeders wanneer het weer licht zou worden.
Hun moeders wisten het niet want ze hadden al een hele tijd niet met God gesproken. Het kan toeval geweest zijn, maar daar geloofde de mensen niet in, maar toch na hun eerste vloek waarmee ze de schepper van hemel en aarde verwenste, verscheen er een figuur met een fakkel in zijn hand. Op de vraag wie er zo verschrikkelijk aan het vloeken was geweest, kreeg hij geen antwoord, maar volgens de mensen wist hij het antwoord allang. Na dagen in stilte achter de man met de fakkel te hebben gelopen werd het plotseling licht. Niet gewoon licht, maar prachtig mooi sereen licht. Iedereen was stil verbaasd en opgelucht te gelijk. Een kalme indringende stem vertelde dat het donker dan wel verdreven was maar niet verslagen. Laat dit een les voor jullie zijn maar ook voor iedereen die geen liefde respect en warmte voor de wereld heeft. Bescheidenheid is de boom van de toekomst, hij laat leven zonder het leven te haten.

Saturday, July 13, 2019

Even maar

Zij kwamen langs
Even maar
Ik verschrikt 
Van hun even maar
Wist geen stoel
Voor hun blijven
Even te vinden
Zo zij er waren
Zo waren zij weg
Als een gedachte
Gepasseerd naar onder weg
Naar even maar

En dan
Daarna zo even
Kwam het leven
Zo even maar
Int nazien beleven
Zette hem klaar
Die stoel
Voor hem voor haar
Zodat hun even maar
Eeuwig is gebleven
 

Saturday, July 6, 2019

Stekeligheden

Hij keek mij even aan met zijn kleine pretoogjes in zijn stekelige kop, het leek net of hij mij herkende, een soort herinneringsflits, maar nee zo was het niet, egels zijn niet zo snugger. Het is wel zo dat egels zo onverstoorbaar als een grazende koe zijn en gewoon altijd hun eigen vaste paadje lopen. Vaste prik is ook even tijdens het buiten koffie drinken komen bedelen om wat knabbelbaars om daarna weer te verdwijnen onder de struiken. Maar soms zijn egels zulke domme ganzen, want wie haalt het nu in zijn stekelkop om in een plasticzak een doorgang te vinden, een domme en levensgevaarlijke vorm van kortzichtigheid. Ik kwam deze niet snuggere egel tegen tijdens wat opruimwerk onder een afdak. Nooit laat ik plasticzakken onbeheerd hun gang gaan, maar deze was kennelijk aan het opbergen ontsnapt en zo haast het macabere einde van mijn eigenwijze egel geworden. Het is maar een simpel weetje, denk als egel en doe als een mens. 

Saturday, June 29, 2019

Rekenfout

Ze hingen er al meer dan drie weken, een examenvlag en een rugzak, aan de reeds kromgebogen vlaggenstok. Vijf jaar knokken en zweten, een half puntje meer of minder, hakken over de sloot, het maakt nu niet meer uit, de toekomst geeft eindelijk meer zicht dan dat van een collegedeur. Terwijl de driekleur langzamerhand grauwwit verbleekt, de rugzak een slaapplaats van een ekster verbergt, begint het nieuwe leven toch minder euforisch dan werd gedacht. Er is kennelijk iets mis met de examenuitslagen, de toetsen waren niet wat ze moesten zijn, zuiver, maar klonken zo vals als een zwaar verwaarloosde piano. Herexamen is nog het meest optimistische beeld wat op Twitter en de schoolapp verschijnt. En zo kan het verkeren, de ekster moest op zoek naar een ander logement, en de vlag?
Halfstok was zijn lot.     

Friday, June 14, 2019

Karel donderpad

Jerry zweefvlieg het zweven zat
kocht een kicke scooterbrommer
pittig opgevoerd en glimmend zwart
maar Nickie bromvlieg en Bertie honingbij
werden van dat Jerry's brommend kicken
gierend super chagrijnig en echt niet super blij
ze saboteerde Jerry's scooter bruut en bliksemsnel
prikte banden plat, smeerde het zadel in met wilde haren gel
zo is Jerry zweefvlieg tot slot maar weer gaan zweven
en heeft snel zijn zwarte scootermonster doorverkocht
doorverkocht aan rioolratje Piet
die is met angst en beven gaan bumperkleven
onder invloed van veel stuf en nederwiet 
hij gilde en tierde ik wil eerste zijn geen vierde
zeker sneller dan die super trage grijze quad
die trage grijze quad van Karel donderpad  

   

Thursday, June 13, 2019

Het is te doen

Het is te doen,
lachen zonder poen
Lachen ondanks dat het je vergaat
T's net of de stille wereld
Weer lachend met je praat
Het is te doen

Monday, June 10, 2019

De merel

Met meerduidigheid van gekeerde woorden
Zie ik het loerend venster open staan
Tonen vervalst in vele akkoorden
Verwaaien snel in het gehesen vaan

In de schelle verkochte tonen
loert hun gelogen taal vehaal
Zie ik valse duivelen wonen
Dansend bij het walgend baggenaal

Even was de hoop gaan varen
Angstig door weer en wind
Maar gelukkig zie ik weer de aren
Van de korenhalmen in de wind

Zo is de toekomst tocht begonnen
Zij het met een bang verlangend hart
Komen er nieuwe manen? nieuwe zonnen?
Zingt de merel als de nieuwe dag weer start  

Thursday, May 30, 2019

Scherven

In duizend gruzelementen viel de stapel Chinese soepkommetjes plus porseleinen lepeltjes uit de keukenkast op de vloer. Geen paniek dacht ik, scherven brengen geluk, even stoffer en blik en opgeruimd staat netjes.Want na het uit huis gaan van de kinderen stonden die dingen al jaren zich op een hinderlijk manier te vervelen in het keukenkastje. Want ja het gaat anders, we eten geen soep meer uit die kleine handen brandende porseleinen kommetjes, maar uit koelvoelende veel grotere vaatwasbestendige Melanine Mepal kommen met een bijkomend voordeel, ze zijn onbreekbaar en stuiteren alleen maar bij een onhandige pakbeweging. Even dacht ik, ik ben alleen vandaag, er is dus niemand thuis, een controle vrij momentum, dus gaan die Chinese scherven snel en ongezien verdwijnen in de recyclebare eeuwigheid van de grijze container. "Niet doen!", riep een stem in me, "scherven brengen geluk en dat doen ze zeker niet als jij ze stiekem laat verdwijnen." Het niet luisteren naar een eerste ingeving(intuïtie) is dikwijls de oorzaak van veel problemen. Ze staan nu in een doos te wachten op het moment dat ze mij het geluk gaan brengen naar waar ik al jaren op zoek ben, of heb ik het al? De tijd zal het leren.    

Tuesday, May 28, 2019

En dan,

En dan,
Als je niet zijn mag die je bent
Het leven een wissel trekt
In een richting die je ontkend

En dan,
Maakt het uit dat er mensen zijn
Die geen grenzen maken in denken
Dat het meer is dan die scherpe ene lijn
Helpen door liefde te schenken

En dan,
Wees gewoon wie je bent

Saturday, May 25, 2019

Ecolabel

Herkauwend in de wei
Schijten acteurs in zwart-witte pakken
Hartstochtelijk rigoureus
De felblauwe hemel grijs
In het theatrale theater
Huilt een opblaasflamingo
Om het verdwenen ecolabel  

Monday, May 20, 2019

Het is meer

Dwingen is meer dan dwang
Dwang is meer dan dwingen
Omgekeerde dingen
Verlichten de achterkant
Van de niet bedrukte krant
Van het dagelijkse belang

Een lief lied bezingen
Met verstrooid gezang
Mooi beklonken dingen
Geluid in een telorengang
Even is m'en wezen
Geraakt in goed gevoel
Zingen is meer dan zang
Is meer dan ik bevoel

Sunday, May 19, 2019

Verwarde dromen

Tis de saharazand regen die mij verbiedt
Te vergeten mijn verdroogt verdriet
Lege vruchtenmanden verschraalde handen
Onder verweesde vijgenbomen
Zomaar een aangewaaide gedachte
Wat verwarde dromen
Zonder gewenste zegen
Op de lang verwachte regen

Tuesday, May 7, 2019

Lieve liefde

Koperblazende lippen
Overstemde de oorlogstrom
Zag ik aan de horizon
Nieuwe vrede stippen
Toen ik het blanke duin beklom

Verwaaide trompettengeschal
Verkwijnde int golfgeruis
Terwijl ik zacht mijn vuisten bal
Fluisterde mijn gewonde ziel
Bouw nu een vredeshuis

Terwijl de vlag weer wordt gestreken
Het leven weerkeert in zijn alle ding
Komt het verlangen met de weken
En mijn ziel verlangt
Dat ik nu over de lieve liefde zing 
    

Sunday, May 5, 2019

In je zelf

In je zelf, maak van je bot zijn mooie scherpzinnigheid 
In je zelf, maak van je scherpzinnig zijn lieve zachtaardigheid
In je zelf, maak van je gebonden onmin je vrije beminnelijkheid  
In je zelf, maak van het onzinnig geweld een rede voor vrede
En dan, maak als het even kan die rede voor een mooie vrede
In je zelf

Thursday, May 2, 2019

Ik kende haar niet

Ze keek mij aan met haar verblauwde ogen, tranen wrijvend verdringend. We stonden bij het monument voor oorlogsslachtoffers. Witgrijzend haar speelde speels om haar verdrietig gezicht. Ik kende haar niet maar herkende wel haar gevoel van verloren te zijn in de strijd met de tijd. Een vlag die halfstok treurt om verloren zielen moet nooit een doekje worden voor het bloeden. Ze greep mijn hand, ik voelde een mooie warmte, warmte van hoop en liefde. Ik kende haar niet, maar wist wie ze was. 

Sunday, April 28, 2019

Voorjaar

De rommeltrui kan nog niet in de kast, het nakend outfitfeest is nog niet te vieren. De overijverige mieren, zij zijn kil verrast en zitten kleumend in hun mierenhoop te klieren. April heeft vele zeergewichten in warm en koude bizarre weerberichten. Goed weer heeft in het voorjaar geen status van statuur het is een unieke beleving van het ontwaken van de helse of hemelse natuur.    

Wednesday, April 24, 2019

Aardse vader

Ontmythologiseren. Haal het boek maar uit de kast, beëzeloord te veel gelezen. Boven op het geblazen macroniveau ligt het zwart-wit CO2 neutraal denken zich eindeloos te vervelen. Destructiedrang dringt niet door in de menselijke geest en zodoende zou alleen het volledige mensledige de redding zijn van moeder natuur en haar aardse vader.     

Tuesday, April 23, 2019

Indianen verhalen

Ondanks het lage water heb ik het zoeken naar spijkers alsnog gestaakt, het vinden van het gezochte bleek een noestig en hels karwij te worden. Ergens, niet ver uit de nabije kust heeft een plankzeiler een verdwaald monster zonder ogen gezien. Op weg naar de sterrenhemel kwam ik een vallende ster tegen, hij groette mij met een knipoog in het voorbij flitsen.In een onderhoudend gesprek met een merel kwam ik er achter dat het ook vandaag nog steeds moeilijk is om wormen te vinden, door de langdurige droogte hebben zij zich massaal ziek gemeld. Dus geachte indianen het woord is aan jullie.   

Wednesday, March 27, 2019

Billy Bakker

Billy Bakker is een kouwe kakker
Praat onzin uit zijn lauwe keel
Billy Bakker is een kleurloze kakker
Niet rood wit blauw zelfs niet geel
Hij kijkt met zijn verglaasde ogen
Naar de kak op zijn mooie pak
Die meeuwen kakte van boven
Billy Bakker is een bekakte kakker
Een kleurloze kouwlouwe stakker

Monday, March 25, 2019

Maandag

Doe deze maandag op slot
Verberg hem achter gesloten deuren
Stop hem in het krantencomplot
Van de afzeikersdag in asgrauwe kleuren

Het is na het weekend te weten
We hebben toch lekker gegeten
En draaien nu met frisse tegenzin
De weg van de gesleten gewoontes weer in

Thursday, March 21, 2019

Iaën

Hij werd geboren als een Neeman, niemand wist zijn echte naam want telkens als iemand daar naar vroeg zei hij dat hij een Neeman was.
En dat was het tot zover, zij het niet dat op een zeker ogenblik een behoorlijk grote groep mensen in zijn Neemanverhaal gingen geloven. Goed hij had weliswaar blauwe ogen, een goed voorkomen en meer uiterlijke kenmerken van een charmeur, maar dat was het niet waarom de mensen hem aanbaden. Met de symblolische wijsheid van een uil sprak hij in apocalyptische taal zijn eigen Neemanswoorden.
Alle waarheden over het verstoorde klimaat en het bedreigde natuurlijke leven van mensen planten en dieren werden door de Neeman als klinkklare onzin gezien. Toen kwam de dag dat hij stierf van onbezonnen ijdelheid en hij zich moest verantwoorden bij de goden van het firmament. Donder en bliksem viel hem te deel en als boetedoening moest hij een beker die gevuld was met de bittere tranen van de goden tot de bodem leeg drinken. Daarna werd de Neeman als koppig ezel terug naar de aarde gestuurd waar hij tot op de dag van vandaag balkend staat te iaën.   

Monday, March 18, 2019

Duizend woorden

Zomaar een ontmoeting in de trein naar Auschwitz-Birkenau. 
De vrouw keek mij met betraande droevige ogen aan en zuchtte diep, aan heel haar houding was te zien dat ze moeite had om de vraag die ik  aan haar gesteld had te beantwoorden. "Ja meneer deze tijd van het jaar, hoe zal ik het zeggen, ben ik niet op me 'n best, ik heb dan last van verdriet en tranigheden, begrijp u?" Ze veegde met een rode boerenbont zakdoek haar tranen van haar diep gerimpelde wangen.
"Ik was een kind verloren in de oorlog, niet gevonden, wel overleeft, geboren in een vroege liefde tussen mijn verdwenen ouders." Ik zat tegenover haar en wist niets te zeggen wel wetende dat stilte geen troost geeft. "Ik begrijp dat u het niet kunt begrijpen, maar ik zie dat u het meevoelt met mij,en dat is meer dan duizend woorden." 

Saturday, March 16, 2019

Aangewakkerd

Aangewakkerd
Door meedogenloosheid
Een gediscrimineerd idee 
Drijft hij als speelbal
Op de vals golvende zee

Niemands radeloosheid
Komt nu nog thuis
Als het geweld is gestopt
Het bloed gestold
Smeekgebed een kruis

Aangewakkerd


 
   

Wednesday, March 13, 2019

Maartse buien

Het is wel overduidelijk
Maar soms ook heel onfortuinlijk
Dat maart roert zijn staart.
Met hagel onweer wind en regen
Zijn zwiepende rammenstaart
Lijkt wel op een ijskoude degen
En net als je denkt, het is genoeg
Maart, hij kan me gestolen worden
Die engerd  met zijn grillige humeur
Staat daar plotseling aprilletje zoet
Met haar hagelwitte lente hoed
Schalks lachend voor de achterdeur
Oke, het is wel prima, die maartse buien
Want wat ze beduien dat het voorjaar
Er zeker aan komt kruien  

Monday, March 11, 2019

Kies desalniettemin

Desalniettemin is de grotentassenwedstrijd ineens begonnen, het calvinistisch paard is dood van stal gehaald. In de startblokken staan de batikbleke provincialen dames en heren naast elkaar in hun kraswerende  wielrennersbroekjes te wachten op het vertrekschot.
Er worden multifocale kakkineuze beloftes gedaan. En de zon komt op en gaat onder, zo de zondvloed haar eigentijdse verschijning zal laten zien. Kies nu voor de ondergang of opkomst er is geen niet weten of willen weten.  

Sunday, March 10, 2019

Klimaatmars

Daar liepen ze dan in storm en regen
Duizenden bezeten mensen
Bezeten van hoop op zegen
Zich betrokken voelend
Bij hun zieke aardse moeder
Als enige echte waarde
Hun bedroefde moeder Aarde
Gehuilde tranen waren niet te zien
Omdat ze werden overspoeld
Overspoeld door boze regenbuien
Machteloosheid heeft een uitweg
Gevonden in actie en reactie
In doen en laten
In gebalde vuisten
In zingend bezielend praten
De klimaatjas van moeder Aarde
Zij is door ons versleten geraakt
Het maakt haar boos
Het maakt haar verdrietig naakt
Daar liepen ze dan duizenden zielen
In stormwind en regen
Zingend biddend schreeuwend
Om antwoord van regeringswegen    

Thursday, March 7, 2019

Lijstvertrekker

Dolenthousiast krimpend in zijn habijt
Aangewakkerd door het Pais en Vree
Sodeju verdwaald in het doorschieten
In de ijzereheinigheid van zijn
Oncharmante handelingsverlegenheid
Als een ruimtesonde die een planetoïde
Van een ecolabel wil voorzien.

Monday, March 4, 2019

Je bent niet alleen

Even keek ik in de lens van het wereldse leven, klagend over zoveel onfatsoen. Toen leek het alsof twee verhalen waren aaneengeregen, want het begint bij het begin. Bij de geboorte stempelmachine van het leven. Een verkeerd stempel meekrijgen, of nog erger een vervalst, gepikt door een betweterige alleszegger. Lief doen en lief laten doen maken het omgaan met de levensregels mooier. Het zijn liedjes fluitend gezongen door een merel bij zonsopkomst. Kijk ook even in de lens van het wereldse leven, kijk eens om je heen, je bent niet alleen.   

Friday, February 22, 2019

Hekwerk

Meer dan een moment van gezellig zijn is het niet
De wegen naar de mooie eeuwigheid zijn afgesloten
Klappertandend staan de klapperbomen te rillen
Hun verbazing filerend in ragfijne Godsoordelen
Kom er maar uit de wereld is al eeuwen wakker
Het katterige poezensoezen is voorbij
Vals stille verkilde grensbewakers
Zijn koeienerend over het hek gesprongen 

Tuesday, February 19, 2019

Schaamrood

Ik had gedacht niet aangetast te worden door de tijd
Maar m'n groeihormonen zijn keerwezens geworden
En vrezen nu een gekrompen habijt

Het toverlicht van de vooruitgang is verflauwd
Even nog een licht gelogen opflikkering
Het schaamrood wat de kaken vergrauwd

Het bewust niet weten heeft geen staten
Onduidelijke taal spreken en schrijven
Los je niet op door moeilijke woorden weg te laten

Tuesday, February 5, 2019

Dat te doen

De oude wijze meester werd geconfronteerd met een groep mensen die zichzelf als van weinig of geen waarde zagen. Iedereen van de groep had een gedesillusioneerd beeld van zichzelf en de toekomst en vroegen de  oude wijze meester om daar verandering in te brengen. Onder de schaduw van een eeuwenoude boom gingen de mensen in een halve cirkel om hem heen zitten.

En zo sprak hij hen aan.

Zo als wij hier zitten ben ik een van jullie maar jullie zijn niet een van mij om dat jullie verwachten dat de kracht om te veranderen van mij moet komen. Ik zeg jullie, er komt niets van mij wat van jullie zelf is. Dus:    

Kijk naar wat je niet ziet
Luister naar wat je niet hoort
Voel aan wat je niet  aanvoelt
Heb lief wat niet lief is
De kracht van verandering zit in jullie zelf
Jullie zullen dan weten dat iedereen zelf kan veranderen
Als je jezelf dwingt dat te doen

Monday, February 4, 2019

Vergeten

Goud stelende koperdief
Valse kat soms ook lief
Witte kraai als zwarte meeuw
Stilte bange schreeuw
Sein niet weten
Trein ontspoord
Heeft ongehoord
Zijn rails vergeten

Thursday, January 31, 2019

Pardonkind

Het pardonkind
Per ongeluk ontstaan
Ontvlucht door te vluchten
Hevig verlangend naar 
Verblijfstatus van ontfermen
Verheven hogen wezens
In heilig schoon blazoen
Parkinson nee schuddend
Ontkennend het bange
Het kind in zichzelf
Warme hand over het koude hart strijken
Het is geen gestorven eer
Want "Laat de kindertjes tot mij komen,"
Zo sprak, in zijn ijl geloof, onze lieve Heer

Wednesday, January 30, 2019

Dominante arrogantie

De ezel in de wei, niet dominant arrogant , jammerde met balkende stem, want niemand overstemde hem, om te zeggen dat hij met een keer stoten aan een steen in het algemeen, zij het met pijn, wel koppig maar niet dom hoeft zijn. Hoe anders is dat met mensen die denken te weten dat je van arrogantie goed kan leven en eten. Dominant de woest kolkende zee willen bevelen zijn eb en vloed in vaste tijden in te delen.
Krijg je met zulke malle figuren te maken, die denken dat de wereld draait om wat zij uitvreten en uitbraken, zeg hun dan met fatsoen dat zelfs een ezel niet alles vreet omdat hij weet dat geen enkele wei zonder dorre distels is, ook al is hij prachtig groen.   

Tuesday, January 29, 2019

Onrechtspraak

De regerende loeftrompetten
In opperste verbazing bazuinen
Vals verbleekte rechters
Schrompelen hun duistere zaakjes ineen
Om zo de waanvertoning te verhullen
Met het dorre schaamschuim
Dat hun bekken bedekt
Het rechtspreken belemmerd

Friday, January 25, 2019

Geen gelopen race

Dan nog is het geen gelopen race
Als de muis ontsnapt is aan de kat
Want in het hol van de leeuw
Zijn er vals manende verraders
Ook als de volle maan verdwijnt
Is een mooie zonsopkomst niet gegarandeerd

Geef jezelf een hand achter je rug
Omdraaien heeft geen enkele zin in deze
Want bovenop een molshoop is de lucht
Veel minder grijs dan er onder
En dan nog is het geen gelopen race
Als de blinde mol is ontsnapt aan de kat

Monday, January 21, 2019

Geen Blauwe Maandag

De 'Blauwe Maandag' is een aangeprate valse doemscenario dag.
Het in de put duwen van jezelf, het over de rand laten springen van een ander, treinmachinisten het syndroom van spoorlopers bezorgen, vliegangst, faalangst, doodsangst, leefangst, lachangst, huilangst, angst om lief te hebben en nog veel meer angsten om bang van te zijn.
Terwijl alle dagen van de week juist heel inspirerende maandagen dinsdagen woensdagen donderdagen vrijdagen zaterdagen of zondagen kunnen zijn. Dagen om te lachhuilen, te huillachen.
Doe het maar gewoon, met alle kleuren van de regenboog in je oog. 

Friday, January 18, 2019

Plas zonder glas

Daar zag ik hem lopen even dapper als een fabrieksappeltaart met spuitbusslagroom op zijn gekruimde lijf. Niemand wist van de route welke hij zelf ook niet in gedachte had en nog op haalbaarheid had bestudeerd. Tromgeroffel nog trompetgeschal  waren ondersteunend in zijn ritmisch fabrieksappeltaart gezwalk over de glimmende keien van het plein van de hemelse vrede. Zo zijn de vredesduiven niet gevlucht maar juiste massaal geland op zijn bekruimde voorhoofd om hem ontpit gepikt bescheten achter te laten. Ik wist het: Dit is de vage droom die ik droomde in een nog vagere droom. Een dubbele whisky zonder ijs en glas, een dubbele plas zonder glas.     

Thursday, January 17, 2019

Zeveren

Bescherm jezelf tegen het niets door je zeven levens toe te staan en voorbijgaande dingen even tegen te houden door ze te begrijpen.
In schoenen gezakte moedeloosheden lokken het uitschoppen uit, zoals kruipolie al kruipend vastgeroeste ideeën verandert in losse schroeven. Bekijk het leven eens door het knijppunt van een wasknijper en kom dan tot de ontdekking dat zijn houvast ook maar een dun lijntje is. Zweven maakt het leven licht en zeveren het zwaar.

Sunday, January 13, 2019

Visvlucht

Daar zwemt een walvis moeder al in een boerensloot
Zij is op de vlucht,  op de vlucht
Voor de Japanse, Japanse walvisvloot

Alle kikkers in die boerensloot, die boerensloot
Zij waren vreselijk kwaad, vreselijk kwaad
Omdat die Japanse, die Japanse walvisvloot
Weer op walvissen jagen, walvis jagen gaat

Ze kwekte niet, ze kwaakte niet
Om moeder walvis, moeder walvis
Niet te storen, niet te storen

En zo is daar in het riet, in  het riet
Van die boerensloot, die boerensloot
Een nieuw, nieuw walvisje geboren.
Tuesday, January 8, 2019

Geen onderscheid

God lag met zichzelf overhoop omdat hij door een gordiaanse knoop van een vals bericht werd beticht. Nota bene van knoeierij met verraderlijk gekloonde hier en nu genen. Terstond, de nacht was nauwelijks verdwenen, sprak God met de voorman van de zwaar gelovige om zich niet in haarklovige krachten te verenen. God lamenteerde "Ik heb niet perse geschapen man of vrouw, het is een bedenksel van die dekselse duivel omdat juist hij verschillende sekse wou. Nu zit ik met die aangebakken peren want, gaan ze uit de kleren, zijn de in mij gelovigen helemaal van streek omdat ze denken dat ik alleen kuisheid tussen beide seksen preek."  Met ingehouden adem sprak de Heer, "luister door mij zo beminde mensen, kom je jezelf tegen in een ander beeld dan andere dat wensen, zeg hen dat Ik het ben die niet weet wat en hoe dat onderscheid tussen mensen heet."    

Sunday, January 6, 2019

Ik heb niet lief

Waar de zwarte top der duinen blakert in een nieuwjaarsgloed
En de Noordzee grimmig bruisend Neerlands vuile kust begroet
Huil ik aan het zwarte strand, huil ik aan het zwarte strand
Ik heb niet lief het brandend zand
Ik heb niet lief het brandend zand

Tuesday, January 1, 2019

Goede voornemens

Zonder het te laten weten zijn de pekingeenden naar het oosten weggevlogen. De schreeuwende speenvarkens stil verdwenen in het verschiet. Hier en daar zie ik een haas haasje over spelen omdat het hoge hoed konijn haar verliet. De zalm is gestopt met roken en belooft zijn vriendin Forel dat hij vegetarisch voor haar gaat koken met een enkel blinkend vliegje als lellebel. Het  stokoude Franse brood neemt zich voor in het nieuwe jaar zich te laten overbakken. In de nabije verte zie ik een dronken wijngaardslak op zijn dooie gemak in de wijngaard kakken. Zo is het nieuwe jaar al snel over zijn datum heen geklommen en zijn al mijn goede voornemens zachtjes aan het verstommen.