Monday, March 31, 2014

Stilaan

In het gedrang naar geldingsdrang ontspoort de werkelijkheid.
Toekomst is een station zonder eindpunt, je horizon bestaat niet in exacte vorm maar reist met je mee.En dan, dan is het rode licht verschenen,de trein omklemd knarsend de rails. In het gedrang naar geldingsdrang ontspoord stilaan zijn werkelijkheid. 

Saturday, March 29, 2014

Stil

En toen waren er mensen die vroegen aan de wijze man, "Meester zeg ons waarom we zo weinig horen ondanks er veel geluid is om ons heen."

"Luister, maar wees doof voor stemvervuiling,"sprak de wijze man.

 In een dimensie naast ons gebeuren er mooie belevingen. Het is daar altijd even stil ,omdat stil de deur open doet naar je ziel. We kijken elkaar daar aan, zonder maar een woord te wisselen weten wij van ons zijn.. Deze deur is onze koppeling naar het zwijgen, niets zeggen, niets communiceren in het eeuwige nu. De wereld weet van geen stilte, nergens is de serene afwezigheid van geluid. Doe je eigen deur open en laat de stilte binnen, in je hoofd, in je hart en ziel. Praat niet over liefde  maar wees het door stil te zijn.  

Tuesday, March 25, 2014

Nieuwe vreemdelingen

 Er stond eens een boom boven op een heuvel. Hij stond daar helemaal in zijn eentje boom te zijn, nergens in de buurt was er een andere boom of struik te bekennen. Een aantal muizenfamilies had aan de voet van de boom hun holletjes en nesten uitgegraven. Op een avond toen de zon na een bloedhete dag was onder gegaan, waren de muizen te voorschijn gekomen om in avond koelte een beetje te spelen en te kletsen. Op een gegeven ogenblik vroeg een van muizen aan de boom waarom hij helemaal alleen in zijn eentje op de heuvel groeide. De boom zuchtte, hij had die vraag wel een keer verwacht maar zin om er een antwoord op te geven, nee die zin had hij eigenlijk niet. Maar omdat alle muizen erbarmelijk begonnen te piepen leek het hem toch verstandiger om zijn verhaal maar te vertellen.
"Luister kleine piepers,"zei hij met zijn donkere bast stem. "Heel, heel lang geleden toen niemand van jullie muizen hier nog woonden, stonden er er in deze vallei allemaal prachtige bomen en struiken, het was een echt groen bos." Toen de boom dat zei vielen er van emotie een soort tranen uit zijn bladeren en de muizen waren er allemaal muisstil van geworden. "Op een zekere dag, vervolgde hij, kwamen heelveel mensen die in de vallei gingen wonen, iedereen was tevreden en gelukkig.
"Tot dat,"de boom trilde met al zijn takken, "totdat ze ruzie kregen met elkaar en iedereen begon te vechten om een stukje grond in de vallei." "Daarna is het bos in de brand gestoken alle bommen en struiken gingen dood, alleen ik ben gespaard gebleven, omdat ik hier boven op deze heuvel stond konden de vlammen hier niet komen."
De muizen vonden het een heel triest verhaal en besloten met elkaar een slim plannetje te bedenken om in de vallei weer bomen en struiken te laten groeien. Iedere avond net nadat de zon onder was gegaan gingen met elkaar op pad om aan de andere kant van de vallei, waar nog wel bomen en struiken stonden, zaden en eikels te halen. Toen ze een heleboel van dat spul bij elkaar hadden gesprokkeld, groef iedere muis ergens een gaatje in de grond en stopte daar een zaadje of een eikeltje in. Toen het in het voorjaar het een paar dagen achter elkaar geregend had, kwamen er overal groene sprietjes te voorschijn, in een paar weken tijd was de dorre vallei omgetoverd in een prachtige groene vallei. En de eenzame boom? hij genoot met volle bladeren van al die nieuwe vreemdelingen.     

Sunday, March 23, 2014

De inkijker

Het spiegelbeeld
Het is je even beeld
Het verrast en verblind
Het toont je gelaat
Gehaat en bemind.   

Friday, March 21, 2014

Niet te begrijpen

Ik weet dat het meer is, ja zelfs veel meer is dan de zon en maan kunnen beschrijven met hun baan. Ik ben er zelfs van overtuigd dat nog een president koning of veldmaarschalk zo veel in hun mars hebben dat meer is dan de omtrek van  die werkeloze circus vlooi. Ja ik weet het, dat het is meer, ja zelfs veel meer is dan het verstand van wel duizend geleerden, zelfs nog meer dan de professoren die hen dat al onwetend leerden. Nee hou maar op om het te willen begrijpen. Zijn onzinnige zinnen zijn geen begrijpen waard, het is als het op hol geslagen paard dat uit Troje komt, het schijt de domheid  uit zijn blonde paardenkont.     

Thursday, March 20, 2014

Dom en wijs

Er was eens een zichzelf wijs vindend man. Praten deed hij als de allerbeste, maar echte wijze praat was hem niet gegeven.
Omdat hij veel toehoorders had die vonden dat hij de waarheid sprak, de waarheid zonder maar een woord te liegen, ging de zichzelf wijs vindende man op den duur van verwaandheid naast zijn schoenen lopen. Nu is het zo, dat als je te lang naast je schoenen loopt je welhaast domme praatjes moet gaan vertellen om de pijn aan je voeten te verbergen. Zo vertelde hij, de aan zijn lippen hangende volgelingen, dat alle kwade en alle vervelende dingen in hun leven werden veroorzaakt door de buitenlandse schoenenverkopers die hier werkte. Zij waren het probleem. Hij vroeg aan zijn volgelingen om voortaan geen schoenen te kopen en alleen maar Nederlandse klompen te dragen..Alle buitenlandse schoenenverkopers moesten ze het land uit te jagen. "Het is hun schuld dat ik naast mijn schoenen loop,"brulde hij als een nijdige blonde leeuw.
En zo gebeurde het dat iedereen, met een beperkte eigen mening en denkvermogen, op klompen ging lopen. Alleen de zichzelf wijs vindende man vond dat te boergelijk hem, hij bestelde 10 paar maatschoenen voor zijn pijnlijke voeten in Afrika. Want verschil tussen dom en verzonnen wijs zijn moet er wel zijn.

Wednesday, March 19, 2014

Vier jaar lang

Doe het maar niet, wees stom en doof als een geluidloze zombie
Schaam je maar wel, wees niet schaamteloos, maar houd je mond dicht
Vier jaar lang.

Monday, March 17, 2014

Niet mee kakelen

Even is de weg die wordt voorgespiegeld van een ongekende hemelse eerlijkheid. Veel beloftes en evenzoveel ontkenningen. De keus om te kiezen is een recht om dat ook te doen. Natuurlijk de zijlijnroepers, de stuurlui aan de wal gasten, ja zij weten wat de juiste richting is.
De vraag of die richting goed of kwaad behelst of geen van die bekladdende kaders, is voor hun niet belangrijk. 1x in de 4 jaar legt onze vrijheidshen haar ei, wie het uitbroedt is de vraag daarna., maar zonder jouw eigen ei mag je niet mee kakelen. 

Sunday, March 16, 2014

Kapotte bovenleiding

Ik heb mijn bovenleiding doorgeknipt
Ik was hem al een tijdje beu met zijn gezeur
Die kapot geknipte bovenleiding
Is voor mij  is geen enkel malheur.
Die leiding van boven, hij is niet van mij
Zonder zijn knettergek geknetter
Ben ik nu eindelijk bovenleiding vrij
Goed, ik heb nu een kapotte bovenleiding
Maar weet je, ik zit daar echt niet mee
Ik doe nu wat ik doe onder leiding van mezelf  
Zonder die ongevraagde bemoeizuchtige protegee  

Thursday, March 13, 2014

Dwangmatigheid

Toen de wijze man om raad werd gevraagd omtrent een eigenwijze boer, sprak hij de volgende woorden.  

In het grindpad van de verbeelding is niet een steentje gelijk terwijl ze het zelfde pad vormen. Verbazing is geen verwondering, hun afkomst is verschillend. Zoals snelheid een net zo relatief begrip is als traagheid, zo zal het creatieve geen gevangen geest kunnen zijn maar een vrije.
Stel je zelf de vraag over het nut van je zelf, maar maak niet de fout dat nut te weten. Wetenschap is kwetsbaarder dan onwetendheid omdat er geen grens is tussen die twee.

Er was eens een boer de geen zin had zijn land nog langer te bewerken."Ik en mijn vrouw, wij leven sober, we hebben genoeg  van wat de natuur ons geeft,het land mag zichzelf zijn,"sprak hij wijs.
Jaren achtereen werd er niet meer geploegd en gezaaid, overal kwamen er planten bomen en struiken op. En zo gebeurde het dat de boeren in de omgeving begonnen te klagen, ze klaagde over de wildgroei die veel overlast van overwaaiend onkruidzaad zou veroorzaken. Toen de boer en zijn vrouw dat hoorde, besloten zij de om hun land liggende sloten heel breed en diep uit te laten graven, zodat hun land een eiland in het land werd. "Vrijheid is vrijheid als je hem niet laat beperken door de onzin van beperkt denken,"zei hij tegen de andere boeren.
Deze begrepen nu zijn beredenering en besloten hem te respecteren in zijn manier van doen.

De les is, dat doelloosheid er is om dat het doel niet bestaat, maar de menselijke dwangmatigheid wel.     

Tuesday, March 11, 2014

Madelief

Wil je je gazon betoveren
Nee niet met korrelkunst van chemie.
Doe dat juist door het te veroveren
Kruipend verwonderen op je knie
Zachtjes aaien en het niet te maaien
Ziedaar als schitterende alternatief
Wel meer dan duizend Bellis perrennis
Jouw eeuwige lieve madelief

Saturday, March 8, 2014

Gelukkig

De wereld is niet minder
De wereld is niet meer
En net als ik denk
Waar is de wereld
Is hij er weer

Mijn leven is niet minder
Mijn leven is niet meer
En net als ik denk
Waar is mijn leven
Is het er weer

Mijn liefde is niet minder
Mijn liefde is niet meer
En net als ik denk
Waar is mijn liefde
Is hij er weer

Jouw zijn is niet minder
Jouw zijn is niet meer
En net als ik denk
Waar is jouw zijn
Dan ben je er weer
Gelukkig

Sunday, March 2, 2014

Toeval

Toeval bestaat uit het toeval dat het bestaat. De volgend berekening is gebaseerd op onwaarschijnlijkheden die waarschijnlijk kunnen zijn. 3x3=9  geen 8  geen 10, maar 8+10=18 gedeeld door 3=6 gedeeld door 2=3x3=9 en ziehier dat het geen toeval is.

 De grens van toeval bestaat uit meerdere ontoevalligheden  die in onderlinge raakpunten een overbrugging van spanningsvelden zijn.
Het is dwaas te geloven, het is nog dwazer het zeker te weten, de kracht tussen deze uitersten zit in het paradoxale, het onoplosbare wordt oplosbaar in de schijnbare tegenstrijdigheid.

In een klein bergdorp woonde al jaren een aantal boeren, die, zover hun gezondheid en het weer het toeliet, iedere namiddag Jeu de Boules speelde. Iedereen wist dat winnen het einde van spel voor die dag betekende. Dus werd er altijd pas door een van hen gewonnen als de zon achter de heuvels was verdwenen en de wijn op temperatuur was.
Er kwam nooit een toevalsberekening aan te pas, wel een toevalstreffer op het end. En ruzie over een valsspeler, daar geloofde ze niet in, alhoewel ze dat niet zeker van elkaar wisten.  

Saturday, March 1, 2014

Verrassingsei

De verrassing van het ei is niet van 'kindersurprise' niet van Columbus ook niet van meneer de Haan,  maar van  mevrouw  Hen. Niemand zal ooit nog een kippetje kunnen grillen een filetje kunnen bakken ja, geen ontbijteitje tikken of een cake nog koekjes kunnen bakken, ja zelf een bavarois gaat roemloos vergeten de geschiedenis in, als mevrouw Hen het zou verdommen nog maar één ei te leggen. Waarom zijn we niet meer verbaasd en verwonderd over wat mevrouw Hen voor ons doet? Als alle kippen zouden weten hoe wij mensen met hun eieren en kuikentjes omgaan, zouden ze massaal anaal in legstaking gaan. Dus, "Boer wat zeg je van mijn kippen, boer wat zeg je van mijn haan, hebben ze dan geen mooie veren, of staat jouw hun kleur niet aan., is zo gek nog niet.