Sunday, March 2, 2014

Toeval

Toeval bestaat uit het toeval dat het bestaat. De volgend berekening is gebaseerd op onwaarschijnlijkheden die waarschijnlijk kunnen zijn. 3x3=9  geen 8  geen 10, maar 8+10=18 gedeeld door 3=6 gedeeld door 2=3x3=9 en ziehier dat het geen toeval is.

 De grens van toeval bestaat uit meerdere ontoevalligheden  die in onderlinge raakpunten een overbrugging van spanningsvelden zijn.
Het is dwaas te geloven, het is nog dwazer het zeker te weten, de kracht tussen deze uitersten zit in het paradoxale, het onoplosbare wordt oplosbaar in de schijnbare tegenstrijdigheid.

In een klein bergdorp woonde al jaren een aantal boeren, die, zover hun gezondheid en het weer het toeliet, iedere namiddag Jeu de Boules speelde. Iedereen wist dat winnen het einde van spel voor die dag betekende. Dus werd er altijd pas door een van hen gewonnen als de zon achter de heuvels was verdwenen en de wijn op temperatuur was.
Er kwam nooit een toevalsberekening aan te pas, wel een toevalstreffer op het end. En ruzie over een valsspeler, daar geloofde ze niet in, alhoewel ze dat niet zeker van elkaar wisten.  

No comments: