Monday, July 31, 2017

Te gaan

Oog in oog
Oor in oor
Blind gezien
Doof gehoord
En op het koord
Van de eeuwigheid
Is evenwichtigheid
De tijd

Klankrijk gezang
Maakt  vage grens
Naar tederheid
Te overschrijden
Compleet in vrede
Naar het bevrijdend niets
Te gaan

Sunday, July 23, 2017

Hij is gebleven

Ik maak een huis in m'en huis
Een tempel in mijn tempel
En vrede in mijn vrede
Zo de glimlach in mij lacht

En als de dag komt van het verdwijnen
Bouw ik een nieuw huis in mijn huis
Een nieuwe tempel in mijn  tempel
Een nieuwe vrede in mijn vrede
Ik zal lachen om de glimlach die is gebleven

Friday, July 21, 2017

Blijf even bij me

Blijf even bij me
In mijn verdwaald geloof
Ik kan je nu niet missen
Even niet beslissen
Wat ik aan me eigen ik
Beloof

Het even is gebleven
Zijn grens is vaag te zien
En achter het bange leven
Staat m'en  stappenteller
Als alerte tijdversneller
Weer op tien

Blijf even bij me
In mijn verdwaald geloof
Mijn evenwicht is nog fragiel
Als het gras weer gaat groeien
En de madeliefjes bloeien
Heeft mijn geloof weer een ziel

Dus, blijf even bij me
 

Tuesday, July 18, 2017

Kwikkel Kwekkel kwakkel

Kwikel Kwekkel Kwakkel
Ket kronde kansen kis keen krakkel
Kaar keen kerkweten kubbelkroeg
Ko kook ket kette kreddenskringen
Kij ke krauwklauwe kievekingen
Kin kalons kan ke kwebbel krijenkroeg

Ke kate krakkensckijn kis kier kiet ko kel
Ke kriebelkoten kluchten kan kook kiet knel
Kwikkel Kwekkel Kwakkel
Kun kronde kansen kerd keen krakkel
Ke kliggen ku ke konzen kin ke klukkerkarakak
Ken komen kas kij kun kiebel kals ke kaan kis kafkekaktSaturday, July 15, 2017

Niet zonder nachtegaal

Ik kan geen dag zonder de nachtegaal, eet geen appel zonder te denken aan de appelvink, maar welke link heb ik met het schreeuwen van de meeuwen bij het strandgeruis, of  het voortdurende geruzie van eksters in bomen naast mijn huis. Ik weet dat in de winter een piepkleine gevleugelde koning met het roodborstje  onze voedselbank adoreert en de boerenzwaluw op weg naar het zuiden zijn staart mij heeft toegekeerd. Die vrije vogels blijven mij altijd boeien zowel op het water het land of in de lucht, maar wat ik niet kan en wil begrijpen dat miljoenen kippen en eenden als vleesproduct in gevangenschap zucht.      

Friday, July 14, 2017

Aangestipt

Daar staat hij dan berooft
Van zijn beboterd hooft
Door Hotnews mediabronnen
Is het smelten reeds begonnen
En toont het waarheidslicht
De leugen van zijn mooi gezicht

In het vervolgverhaal is gelegen
Dat zijn gegijzelde leugens
Hem om bestwil zijn ontglipt
In de verte scheiden
Hun vernauwende wegen
Omdat de waarheid
Hun bedrog heeft aangestipt


 

Tuesday, July 11, 2017

Rust

Als het zou zijn een doorstane proeve
Als het zou zijn een verdwenen gezicht
Als het zou zijn een diepe groeve
Wie is het dan die hem met weemoed dicht

Natuurlijk zal morgen het licht weer komen
Is de wereld niet van het verlaat bewust
Maar ik zal bij die altijd treurende bomen
Weten waar mijn lief nu eeuwig rust Sunday, July 9, 2017

Knipoog

Kortelings kwam ik hem spiegelend tegen
In een snel en vluchtig ogenblik
Toen bleek een van zijn ogen
Mij een knipje te geven
In een haast onzichtbare pogen
Van herkenning van mijn eigen ik


Saturday, July 1, 2017

Der soldaten hakken

Het klikken klakken van soldaten hakken
Laat vluchten door de brandende dodentuinen
Uit een voor God en mens beschamend land
Zelfs de gehard getakte bomenkruinen
Houden hier slechts kreunend stand
Geloof in vrijheid en hoop komt hier uit een loop
En de Dode zee van vergoten bloedrivieren
Waardoor een wanhopig mens eens kroop
Om zijn vlucht naar de vrijheid te vieren
Blijft bestaan bij het horen en gaan
Van het klikken en klakken
Der soldaten hakken.