Wednesday, December 30, 2009

Nieuwjaarsdag

Als alle zegen komt van boven dan dat geldt niet voor de nieuwjaarsnacht, want zegen maakt geen geluid het is iets van een heel andere stille kracht. Om het boze te verdrijven, wat zeker hiermee niet lukt, knalt het vuurwerk van twaalf tot vijven, en geen dier is hier van verrukt. Ruim zestig miljoen euro knallen en flitsen in een vloek en zucht in een paar uur door de lucht. De volgende dag hoor je de chauffeur van de veegwagen slaperig klagen, volgend jaar neem ik rond Kerst en Nieuwjaar gewoon vrij met heel veel snipperdagen.

Tuesday, December 29, 2009

Wisseltijd

Zijn vermoeide gezicht tekent scherp af in de late lucht, de wilde wolken jagen als spoken om zijn hoofd. En in het altijd durend tijdsgewricht wordt zijn licht gedoofd, om plaats te maken voor de kiem van morgen, die schoon van zorgen verschijnt met een heilige zucht.

Monday, December 28, 2009

Olie dom

Een oliedomme oliebol
Zoog zich veel te veel met olie vol
Daardoor werd hij heel zwaar en masse
Hij leed zo aan het syndroom van obesitas
Zodat hij niet meer paste in zijn dolle oliebollen rol

Sunday, December 27, 2009

Bedrog

Wat bepaald de loop der dingen, dat is het moment
Wat bepaald de afloop na de loop, is dat inherent
Aan de vloek of zegen die bij de start is verkregen
Geloof niet in het geloof zonder onderzoek van het idee
Het vertrouwen in de weegschaal is door ijken bepaald
In de zee van niet geijkte woorden is gevoel snel verstaalt

Saturday, December 26, 2009

Nog even wachten

Ik wacht af en denk stilletjes na zonder valse bijgedachten
Zal de echte vrede nu verschijnen na die verdwenen heilige nachten
Eindelijk wordt na eeuwen vertragen toch die vage belofte waar
Maar dan verzint men wellicht een fout in de computerhardware
We kennen veel te veel kracht toe aan scherm muis en toetsenbord
Maar zonder inhoud wordt het scrollen en toets geroffel niet gehoord
Ik denk de oorzaak te weten van al die liefdeloosheid en geweld
Het is de ongelooflijke zucht naar het hebben van macht en geld

Thursday, December 24, 2009

Kerst verhaaltje

De dag begon heel laat wakker te worden, zoals alle dagen in december dat doen. In het grote dennenbos had het de hele nacht met flinke dikke vlokken gesneeuwd, er lag wel een flinke laars hoog kersverse sneeuw. Alle dennenbomen zagen er prachtig uit met al dat wit op hun groene takken. Door al die sneeuw was het bos verandert in een echt winterbos of eigenlijk een mooi kerstfeest bos. De boswachter had aan de kerstboom handelaren heel wat bomen verkocht, en die stonden nu prachtig met lichtjes en slingers versierd in de huizen van de stad. Het was muisstil in het dennenbos, of eigenlijk... nee toch niet want ergens klonk er iets wat op huilen leek. Het was net of er iemand heel veel verdriet had, zo zielig klonk het. Maar waar kwam dat verdrietige huilen en snikken toch vandaan? wie was er zo verdrietig in dit mooie bos? Het was een heel klein dennenboompje, het stond helemaal alleen tussen de grote bomen zo te trillen en te beven met zijn takken dat alle sneeuw er pardoes van af was gegleden. De vos en het konijn maar ook het ree en het wilde zwijn, waren op het vreemde geluid af gekomen. De vos, die, zoals wel bekend is, erg slim is, nam het woord. Hij vroeg aan het dennenboompje waarom zij zo moest huilen terwijl het al haast vrolijk kerstfeest was. Na veel onbedaarlijk snikken kwam het hoge woord er uit, het kleine boompje voelde zich zo alleen en zo lelijk, want zij was niet naar de stad verhuisd om in een kamer te mogen pronken met lichtjes slingers en kerstballen. Na een onderling beraadt van de bosdieren vonden zij gezamenlijk dat zij het boompje toch wel een mooi en vrolijk kerstfeest gunde. En zo gebeurde het nog die zelfde dag de ijsvogel vloog naar de sterren om er een paar te plukken, het konijn zorgde voor slingers gemaakt van ijskristallen en het ree was op zoek gegaan naar een kolonie vuurvliegjes. Toen de avond viel en de maan maar net begon met maneschijn te schijnen, waren alle dieren van het dennenbos in een grote kring om het boompje gaan zitten en de nachtegaal, die eigenlijk nooit in de winter zingt, zong nu toch het prachtige, 'O dennenboom, O dennenboom,' liedje. Het kleine dennenboompje stond te schitteren als een echte grote kerstboom, zo mooi met allemaal lichtjes en flonkerende sterren. Zo was het toch nog een mooi en vrolijk kerstfeest geworden in het anders zo stille winterbos.

Wednesday, December 23, 2009

Knalkurk

De slechtste dagen van het jaar zijn laatste dagen met gevaar, met gevaar voor ogen en het horend hoor vermogen. Maar wat de historie ook vermag en is, de kwade geesten moeten verdreven worden met veel geknal en gesis. Menig tweevleugelig en viervoetig dier hebben aan die kwadegeesten verdrijving geen enkel voordeel of plezier. Een bange vogel in vogelvlucht een angsthaas die met een zucht, het hazenpad kiest terwijl de waakhond zijn stoere dapperheid verliest. Een geknepen kat met gejaagde stuipen op zijn lijf en bij knal nummer vijf, het wilde konijn dat versuft verstijft in zijn warme winterhol verblijft. Ja, zelfs de kippen raken kakelend van de leg en het slapend egeltje schrikt zich een stekelig hoedje onder de stekels van de bramenheg. Dus is mijn enige echte knal voor het vieren van het nieuwjaarbal er een met een anti angst kampanje door de weggeschoten kurk van een mooie fles champagne!

Tuesday, December 22, 2009

Stoptrein

Op een groot stationnetje 's morgens in de vroegte, staan heel veel passagiers te wachten netjes in een rij. Maar hoe lang ze ook wachten op hun treinwagonnetje, hij komt gewoon niet, gewoon niet in een rij voorbij. Goed, het heeft wat gesneeuwd, maar het leek echt niet op Zwitserland. Het komt alleen door niet te investeren in wissels met een echte winterstand. En op het groot stationnetje staan de passagiers 's avonds noch steeds blauw van de kou, met de onwetendheid van het feit, dat bevroren wissels die niet kunnen wisselen door de winterse baldadigheid.

Monday, December 21, 2009

Mensen in mensen

Het vieren van de wederkomst van het licht
Is met fabelachtige wonderverhalen omgeven
Maar het bioritme bepaald verplicht het nieuwe zicht
De aanbeden zon komt dan terug als een warme zegen
Dit gaat al miljarden jaren zonder een bedacht verhaal
En omdat wij het niet kunnen begrijpen deze stille taal
Halen wij het dichterbij met een nieuw mensenkind
Dan is er verlangen in vrede als in deze bede gedragen
Geef mensen in mensen liefde en een welbehagen

Wednesday, December 16, 2009

Toneel

Ik bespeel onoverzichtelijk toneel, wat de waan van alledag niet vermag. Het is niet goed altijd jezelf te zijn juist in het betoverde ligt de onbegrepen gein. Praat met de stem van een politicus een dokter, dokwerker, boer of flapuit het maakt gewoon niet uit. Wees even een ander en speel toneel als onderdeel, als onderdeel welaan van je soms saaie bestaan.

Tuesday, December 15, 2009

A en B

Even was het een feit dat hij geheid gelijk kreeg, zo op het oog, maar dat was slechts een monoloog. Hij kreeg het wel maar zonder de gelijke waarde van een munt, die waarde werd hem niet gegund. Want alleen simpel gelijk, is als de eik die gelooft die gewis dat hij onverwoestbaar is, terwijl er in Hoog Soeren het onweer ligt te loeren. De factor tien wordt dikwijls over het hoofd gezien omdat woord en daad zonder elkaar te schuwen zouden moeten huwen. Hun nakomeling spaart dan de koeien nog de geit in zijn daad werkelijkheid. Want ook al zeg je na de A een B, vergeet je toch de woordenzee, waarin zij slechts ten delen het woordenspel bespelen.

Monday, December 14, 2009

Stille nacht

Er schijnt een stille nacht te komen
Een stille nacht die met klokgelui wordt gebracht
Dan wordt er gezongen 'Nu zijt welle komen'
Het gaat over een Jesu lieve heer die wordt verwacht
Maar ook klinkt onhoorbaar zacht de aanklacht weer
Hij is niet gebleven die zo verlangde Jesu lieve heer
Wellicht zwijgen in die stille nacht de kanonnen en geweren
Of worden ze overstemt door het engelenzang met het
'Ere zei God' en wel behagen uit de hogere sferen
Er schijnt een stille nacht te komen, ja echt een heilige nacht
Ik hoop alleen dat die heilige nacht niet is bedacht
Bedacht, om alleen maar van de vrede te mogen dromen

Sunday, December 13, 2009

Boerenhart

Als een kip zonder kop rende de kalkoen door zijn kalkoenenhok. Hij raaskalde als een dolle stier, roepend mensen ga toch kerstfeest vieren zonder het doden van een dier. Wat je roept dat klopt , sprak de kalkoenenboer een beetje opgefokt. Maar wie gaf jullie alle dagen tegen kostprijs een flinke hand kalkoenenvoer, dat ben ik toch , de kalkoenenboer. Dus wie betaalde stante pé, dat heerlijke kalkoen diner. Dat betalen heus gaat echt niet lukken zonder jouw helemaal kaal te plukken. Maar ik beloof je plechtig met de hand op mijn boerenhart, dat volgend jaar het kalkoenenleven niet meer wordt getart. Ik houd dan met een schoon blazoen, uitsluitend en alleen vegetarische kalkoen.

Saturday, December 12, 2009

Proberen

Als je niets meer zegt is het stil
Er is een wil van geen binnenpraat
Als je niets meer zegt, ik hoop dat dit gaat
Maakt de stilte je hoofd oneindig schoon
Als je niets meer zegt, stil nou probeer het eens.....
Gewoon!

Friday, December 11, 2009

Kleiner

Soms is het fijn kleiner te zijn dan wie je lijkt, het is zelfs beter het niet bij soms te laten. En als men zegt, hé ben jij gekrompen, kleiner geworden of zo iets, want ik zie je over het hoofd als je rijdt op die omafiets. Nee, ik heb mijn Ferrari opgedoekt, hij zoop als een Maleier en volgens mijn vrijer is het, dat Ferrari rood verschrikkelijk vloekt. Ik merk zomaar ineens dat begrippen niets vertellen over je gevoel, wat ik daarmee eigenlijk bedoel? even minder, ietsje kleiner, half zoveel, het maakt mij net zo gelukkig als die tevreden keuterboeren in Tytsjerksteradiel
.

Thursday, December 10, 2009

Prioritair

Alles heeft een grens, te minste dat wordt beweerd
Maar wat is dan die grens als hij niet wordt geleerd
Grenzeloos genieten, uit je dak gaan, schijt aan de zooi
Het vullen van je eigen zakken dat is toch super mooi
En wat nou, dat gezeur over milieu en een leefbare aarde
Die gaat toch naar de knoppen want zuinig zijn is geen waarde
Vertel mij anders, waar is dan die heilige verborgen grens
Want als ik hem weet, verander ik hem in een prioritaire wens

Wednesday, December 9, 2009

Gezagscrisis

Allesbehalve is het gedrag,wat een mens vermag het te bezitten, gestoeld op kennis van zijn stiel. Want zonder ziel met de stem van een goed geschoolde prater is hij zo link als een valse pater. Het leven is een groot feest want in zijn zwartgerokte lijf ontpopt zich het politieke beest. Er wordt gewogen met de hand op de ene kant van de schaal en ook nu klinkt zijn geloofwaardig ongeloofwaardig verhaal. Allesbepalend is zijn gedrag en iedereen die denkt dat het niet mag, is om te praten door het verhullen van de gaten, de gaten van het falend gezag.

Tuesday, December 8, 2009

Anders doen

De mens zegt ik ben zelf een beetje god
Maar ik verdiep mij niet in zijn gebod
In laboratoria tem ik dier en plant
Ik zet de schepping zo naar mijn hand
En als alles niet zo gaat als het eigenlijk moet
Dan trek ik aan mijn kuierlatten met grote spoed
Goed, ik weet wel weglopen is geen fatsoen
Dus probeer ik het beter het anders te doen

Monday, December 7, 2009

Vreemde kostgangers

Een haan die eieren legt is een travestiet
Een boer die te tevreden is, die geloof ik niet
Een ezel die niet ophoudt met balken
Heeft het syndroom van boompjes stalken
Een kruidenier die niet van eerlijk wegen weet
Heeft stapels ponden, ja ponden bij de vleet
Dan is er nog de preker die met zijn mooie praat
Donderpreekt in zijn zwarte kloffie voor eigen parochie
Dat doet hij net zo lang tot het de parochianen vervelen gaat
Ik wil maar zeggen zonder alles tot in de treuren uit te leggen
Dat de wereldtent heel veel, ja heel veel vreemde schepsels kent
Maar de vreemdste van de vreemdste is zeker en gewis
Een krentenweger, ja een krentenweger die zonder centen is

Sunday, December 6, 2009

Bloody Mary

Op een van die schaarse rustige momenten met een tijdschrift op mijn schoot, zat ik ontspannen te lezen aan boord van een kleine motorboot. Ik was helemaal in de mood na het omslaan van een pagina met een prachtig fotoshoot. Ik ben op die mooie kiekjes wel verzot, maar nu schrok ik mij werkelijk helemaal kapot. De op de foto geschoten dame stapte zonder enige vorm van shame zomaar uit het tijdschrift frame. Ze vlijde zich schaamteloos als een Bloody Mary op mijn zwembroek schoot terwijl ze flirtend naar de stuurman floot.Ik pakte haar zwetend vast bij haar verleidelijk papieren lijf en stopte ze snel weer terug bij pagina vijf. Het was warm de zee kalm en rustig, de wijn verdroomde mijn broeierig hoofd en als je mij niet gelooft. Kijk dan gewoon even op bladzijde vijf, maar schrik dan niet want ze heeft werkelijk niets om het lijf.

Saturday, December 5, 2009

Als een vergiet

Mijn hoofd is een vergiet
Vertel mij gerust je geheimen
Zonder ze op elkaar te laten rijmen
Want dat einde hoeven ze zeker niet
Zoals je nu wel beter weet en ziet
Beleef ik mijn hoofd niet als zeef
Maar als vergiet

Friday, December 4, 2009

De struisvogel niet

Ik steek mijn kop niet het zand
De struisvogel niet
Ik vind dat heel gênant
De struisvogel niet
Ik las het in de krant
En zoals je ziet
De struisvogel niet

Thursday, December 3, 2009

De autosnelweg niet

Mijn lippen zingen
De autosnelweg niet
Mijn lippen zingen
Een prachtig liefdes lied
En, zoals je hoort en ziet
De autosnelweg niet

Wednesday, December 2, 2009

De kachel niet

Mijn ogen branden
De kachel niet
Mijn ogen branden
Ik heb verdriet
Mijn ogen branden
En zo je ziet
De kachel niet