Thursday, December 21, 2023

Verkoeid

 Soms denk ik dat we als consument door de reguliere melkveehouderij op het verkeerde been gezet worden. Volgens de lovende teksten op de pakken van diverse melkproducten is alles van weidemelk gemaakt. Nergens wordt er verteld dat soja een groot deel uitmaakt van het voer dat het melkvee eet. Het is eigenlijk een soort paard achter de wagen spannen verhaal. Want van soja is gewoon direct (soja)melk te maken zonder tussenkomst van koeien of geiten. De enige manier om deze omgekeerde gang van melk produceren te stoppen, is het stoppen van het gebruik van soja als veevoer. Terug naar vroeger is niet nodig omdat de biologische manier van melkvee houden ook van deze tijd is. Een toekomstbestendige manier van echte melk produceren was er en is er nog steeds. Dus consument laat je niet voor de gek houden met al die mooie reclame praatjes over natuur en weidemelk, het is in principe Verkoeide sojamelk, niet meer en niet minder dan dat.      

Tuesday, December 19, 2023

Grenzen

Heel even zal het er op lijken dat het verstand het mensenbrein is ontgroeid. Want zonder niet doorbloede intelligentie is de moderne mens niet meer in staat te zijn zoals hij altijd was: onafhankelijk in doen en laten. Heel even zal het lijken dat niemand dat ook echt door heeft. Door heeft dat het roer van het maatschappelijke schip niet meer door een levende roerganger wordt beroerd maar een robot. Heel even, totdat alles omvalt en zinkt omdat er ergens een piepklein breukje in het reusachtige schip is ontstaan. Ontstaan omdat het in aanvaring is gekomen met het ongeloof in zich zelf en de toekomst. Het eigen gevoel en kunstmatige intelligentie is dan meer dan nodig om te kunnen begrijpen waar de grenzen liggen.    

Monday, December 11, 2023

Nabij

 Hij is mij nabij terwijl ik niemand nabij ben. Het is een rekenschap met voldongen feiten, waarheden die zichzelf tegenspreken. Onschuldig gedachteloos zijn is mij zelfs in de slaap niet gegund. En als het wakker worden roept in de haan van het hof van Gethsemane, is de waarheid in het schaars lichtende ochtendrood op de vlucht geslagen. Zal er dan toch nog hoop zijn? Ik denk van wel als de liefde meer is dan het geboren woord.  

Sunday, December 10, 2023

Wonder

kerstliefje 

Zing een lied zonder akkoorden

Een lied in nieuwe woorden

Vertel een verhaal in nieuwe woorden 

Een verhaal in nieuwe akkoorden 

Iedereen luistert die het hoort  

Het is mooier dan werd  verwoord.

Wees even niet jezelf 

laat een mooier ander in jou zijn 

Zo gaan de mensen anders naar je kijken 

Om het wonder te zien van een kind zo klein.  

Thursday, December 7, 2023

Het oneindige

En dan opeens explodeert de virtuele wereld in duizenden stukjes onwerkelijkheid. Wat is wat en wie is wie? Hersens breken zich in het niet begrijpen, ogen zien de onechtheid van de werkelijkheid met verbazing verdwijnen. Wat overblijft... Is wat is en wat moet zijn wat het niet meer is. Het is de werkelijkheid van moment tot moment tot in het oneindige. 

Monday, December 4, 2023

Hoop

De buitenspeler was ondanks zijn buitenspel staan niet uit het speelveld te slaan. Alle vechtfluiters ten spijt kon hij ongebonden naar de verkleedkamer om zijn strijdtune te verwisselen voor een opzienbarend en verblindend stropdassen pak in de regenboogkleuren. En ergens in het kille lage land hoorde men op de eerste maandag van de maand, door het sirenegeloei heen, de dappere tonen van de Internationale. Ondanks de winter werd het zomaar een vervroegde lente.

Sunday, December 3, 2023

Vals idee

De door politici gedwangvoederde bevolking slikt kokhalzend de synoniemenhemel van de nieuwe werkelijkheid. Het ontstoken licht, is nauwelijks ontvlamd, verdwenen in de aardse duisternis van uitsluiting en ontkenning, ontkenning van het bestaansrecht. Er is geen tijd en ruimte meer voor een nieuwe bezinning, want die is er niet zolang de valse ideeën, dat alles spoedig beter zal worden, niet verdwijnen.   

Friday, December 1, 2023

De Bramenprins

In een door mij zelfbedacht land leefde iets langer dan even geleden een prins. Hij was niet een gewone prins. O zeker niet, hij was een bijzondere, ja zelfs een heel bijzondere prins. Hij was de enige echte Bramenprins van het door mij helemaal zelfbedachte land. Een Bramenprins, wat is dat nou weer voor een prins? hoor ik zo hier en daar denken en fluisteren, daar heeft toch nooit niemand ooit van gehoord? Dat is waar, niemand behalve ikzelf dan. Nu is het niet zo bijzonder moeilijk om iets te bedenken of gewoon te fantaseren, iets wat in werkelijkheid niet bestaat of kan bestaan. Ik zou zeggen probeer het ook maar eens te doen. Het is best spannend hoor want je hebt zomaar iemand in je hoofd zitten of lopen die je nog nooit eerder hebt gezien of gehoord.

Maar nu ga ik even verder met de door mij zelfverzonnen Bramenprins. Want hoe of waar woont hij? in een gewoon huis of een kasteel, een paleis kan natuurlijk ook. Het zou ook zomaar in een sprookjesslot kunnen zijn. Nee niks van dit alles, mijn Bramenprins woont in een prachtige houten woonwagen. Maar let op! het is geen gewone woonwagen hoor. Nee het is een enorme hoge wagen met van die enorme grote houten spaakwielen. Je kent ze vast wel die wagens van de tekeningen en schilderijen uit de middeleeuwen. Om te kunnen reizen met zo'n grote en zware woonwagen heeft de prins hulp van zijn sterke vierbenige helpers. Een groot en supersterk wit paard een iets kleiner maar best wel beresterk bruin paard en tot slot niet te vergeten, Frits de slimme ezel. Zij trekken gedrieën de zware houten woonwagen. Eerst het witte paard daarna het bruine en helemaal voorop Frits de ezel. Frits is zo beetje de baas van het stel, althans dat denkt hij. Het is wel zo dat Frits overal de weg weet. Het feit dat Frits de weg weet is natuurlijk wel heel gemakkelijk want zo hoeft de Bramenprins alleen maar op de bok te zitten en lekker om zich heen te kijken.Weet je wat ook zo apart is aan die Bramenprins, hij kan de taal van de dieren verstaan. Je gelooft het niet? toch is het echt waar en niet alleen omdat ik het zelf verzonnen heb ik heb het ook in mijn gedachten gezien. Dus zou ik zeggen, probeer het zelf ook maar eens, ik weet zeker dat het je gaat lukken, want mij is het ook gelukt. Zo geef je je eigen fantasie de ruimte om mooie en spannende avonturen te beleven. 

Maar ik ga nu weer terug naar de door mij verzonnen Bramenprins. Waar houdt hij zich mee bezig en waarom heet hij eigenlijk Bramenprins? Je moet weten dat er in het land waar de Bramenprins door heen reisde alles er erg schoon en pico bello uit zag. Nergens was ook maar een onkruidje of mosje te vinden, iedere boom en struik was van onder tot boven tot in de puntjes gesnoeid of in vorm geknip.Zelfs alle wegbermen en slootkanten waren zo glad als een pas geschoren schaap, zo erg zelfs dat er nergens geen een enkel, echt geen enkel, madeliefje of paardenbloem te zien was. Door al dat knippen en snoeien waren er ook nergens nog wilde bramen en andere struikgewassen met bloemen en besjes te zien. De hommels bijen libellen zweefvliegen en alle vlinders waren allemaal met de vogels naar andere streken vertrokken omdat ze geen honing besjes of bramen konden vinden. 'Wij vinden het echt heel triest en gek van woorden!' hadden de dieren en insecten die gebleven waren in koor tegen de Bramenprins  geroepen. En zo als ik al had verteld kon de prins hun taal verstaan en begrijpen. 

Op een avond was de Bramenprins met zijn dieren bij een kampvuurtje gezellig aan het kletsen en kauwen. Tussen twee happen hooi door had Frits de ezel- zoals gewoonlijk,-het hoogste woord. "We gaan met ze allen demonstreren bij het paleis van de koning!"balkte hij luidruchtig. Het witte en bruine paard schudde hun manen en brieste luidruchtig, waar ze mee aangaven dat ze het niet zo goed idee vonden. Want ja- wie luistert er nou naar wat wij als simpele trekdieren hinniken of balken, ze kunnen ons niet eens verstaan laat staan begrijpen'. En daarmee was gezegd wat er gezegd moest worden. Maar de Bramenprins liet het er niet bij zitten. "Ik heb een plan dat werkt zonder dat iemand het direct opmerkt, we gaan overal in het land nieuwe bramenplantjes wilde bessenstruikjes planten en ook zaaien we overal bloemen en kruiden in wegbermen en slootkanten."

Niemand in het land wist waar ineens al die bramen en bessenstruiken en al die prachtige bloemen vandaan kwamen. iedereen werd er blij en vrolijk van. En als je goed luistert hoor je nu overal gefluit van vogels en gezoem van bijen en hommels. En als je even door fantaseert versta je wat ze zoemen en fluiten, Net als de Bramenprins.