Thursday, December 7, 2023

Het oneindige

En dan opeens explodeert de virtuele wereld in duizenden stukjes onwerkelijkheid. Wat is wat en wie is wie? Hersens breken zich in het niet begrijpen, ogen zien de onechtheid van de werkelijkheid met verbazing verdwijnen. Wat overblijft... Is wat is en wat moet zijn wat het niet meer is. Het is de werkelijkheid van moment tot moment tot in het oneindige. 

No comments: