Monday, December 11, 2023

Nabij

 Hij is mij nabij terwijl ik niemand nabij ben. Het is een rekenschap met voldongen feiten, waarheden die zichzelf tegenspreken. Onschuldig gedachteloos zijn is mij zelfs in de slaap niet gegund. En als het wakker worden roept in de haan van het hof van Gethsemane, is de waarheid in het schaars lichtende ochtendrood op de vlucht geslagen. Zal er dan toch nog hoop zijn? Ik denk van wel als de liefde meer is dan het geboren woord.  

No comments: