Tuesday, December 20, 2022

Nu zijt wellekome

 Een verdwaald dwergenpaar benauwelijk aan de speurhond ontkomen, belde bij ons aan om te mogen schuilen want er moest een kindje komen. Hij had verteld dat in deze mooie sterrennacht door zijn dwergenvrouw hun dwergenkindje werd verwacht. Nu staat er onder onze versierde dennenbome de kerststal klaar en de engeltjes zingen uit volle borst, 'Nu zijt wellekome!'.    

Monday, December 19, 2022

Blikschade

Als je vandaag gestart bent zonder blikschade en je nog stevig in je schoenen staat, kijk dan eens achterom of er niet een uitglijer gebroken ligt te kermen op de spiegelgladde straat. Als je vandaag zomaar zonder zorgen bent opgestaan, geeft dat geluk dan ook aan een ander want achter zijn lach zag ik een verborgen traan. Ja zelfs met je grote blote voeten op het koude laminaat, is het mogelijk om te lachen als je een ander met een knipoog weer moed inpraat.

Sunday, December 4, 2022

Stil zijn

Zonder mijn stil zijn  

Is jouw roep om liefde mij ontgaan

Ik wil je stem in mij laten spreken 

Spreken als in de dagen van geluk

Maar zonder mijn stil zijn

Maakte mijn stem 

Die dagen stuk

Sunday, November 20, 2022

Weltevreden

 De heimwee was er al voor dat ik was vertrokken, koffers bepakt nog niet gepakt, ik ben een held op wollen sokken. Getimed snel verlaten met een inplande vlucht, je had het in de gaten en vloog mee in de lucht. De heimwee is gekeerd, zo sta ik weer ongedeerd op de roltrap van meer dan honderd treden naar de metrobuis hier ver beneden. Ik breng mijn eigen heimwee thuis, mijn plek van weltevreden.      

Tuesday, November 8, 2022

Sorry!

Nu verkrijgbaar kaartjes voor het verborgen spel in ongekend menselijk leed. Even niet kijken naar het bloed op de bal, want ver van huis sterven is geen voetbalspelletje. Het is het einde van hoop op een beter leven. Hij die over alle zielen waakt is in ons even niet te zien als beschermer van zij die vaderloos broederloos achter blijven. De tos is gegooid, het spel om de knikkers en de eer gaat, alle doden ten spijt, beginnen. Sorry! 

Sunday, November 6, 2022

Als het licht

Als het licht donker schijnt 

Je verloren voelt in je ziel

Schuil dan zorgen vrij  bij mij

Zo het donker viel

Het licht niet verdwijnt


Wednesday, November 2, 2022

Allerzielen

In gedachte eeuwig te blijven houden van wat verloren is door eindigheid. Het geeft vele mensen de moed om door te gaan waar het leven is gestopt. Afscheid waar tijd voor was of een plotseling einde, zij zijn gebeurtenissen waar ons gevoel geen rede in zal vinden dan alleen dat het onomkeerbaar is. En zo is het goed om een kaarsje te branden en het niet uitspreekbare verdriet in tranen te laten vloeien.

Sunday, October 30, 2022

Weekspreuk

Geloof religieloos in jezelf 

Dit met de zelfde intentie 

In de goedheid van de ander 

Met het oplettende vermogen 

In herkennen van verborgen agenda's.  

Sunday, October 23, 2022

Verbazing

Een ambitieus jong mens wilde van de oude wijze man weten waarom er geen geluk in zijn leven was. Na een kort stil moment sprak de oude wijze man.    

Hoe meer je het geluk denkt te vinden hoe minder gelukkig je zal zijn. Als je denkt dat gelukkig zijn jouw evenwichtig levensdoel is, is het balanceren haast een onmogelijke kunst voor jou om die stabiliteit in leven te houden. Zoek je daarin alleen je geluk dan zul je het zeker niet vinden, omdat geluk simpelweg minder is dan een stabiele eeuwigheid en meer is dan een onstabiel moment. Kortom zoek niet naar wat al is, maar vindt wat nog moet zijn en laat het mysterie van soms even gelukkig te kunnen zijn je in verbazing leven.      

Friday, October 21, 2022

Verkwijnt

 Stilaan verkwijnt het gezicht in een later licht zoals schaduwen in loofbomen laten zien. Onrustig is het ritme in dwalend dwarrelend vallend blad. Moeder natuur kleedt zich uit om klam en naakt te overwinteren. En wij die amper verbaasd kunnen zijn over dit eeuwig sturend fenomeen, wij kleden ons met dikke jassen en truien en kijken kleumend van achter dubbelglas naar hagel sneeuw en regenbuien. 

Friday, October 7, 2022

Verstaan

Door bezorgdheid en onrust aangeraakte mensen kwamen naar de oude wijze man om hun gevoel weer op orde te krijgen. Hij verzocht hen om rustig in een halve cirkel om hem heen te gaan zitten, zodat hij met ieder oogcontact kon zoeken. Hij sprak,     

Het is niet het verhaal wat we elkaar vertellen, want praten doen we heel veel. Het is niet geluid waar we naar luisteren, want horen doen we erg veel. Het zijn niet de gezichten die we zien, want die beelden zien we heel veel. Het is de veelheid van dat alles waardoor we begrensd worden om van het kleine alledaagse nog te kunnen genieten. Het getjilp van de mussen is een schaars goed geworden dat ons iets te vertellen heeft evenals de klopslag van ons hart. Als jullie jezelf niet meer overstemmen, elkaar van gezicht tot gezicht willen zien beleven en horen, is het nodig dat jullie meer menselijke empathie tonen. Daarna zullen jullie het getjilp van de mussen en de hartslag van het leven verstaan.     

Wednesday, October 5, 2022

Uitzicht

De(bejaarde)man waar niemand een spreekverbod aan toekende heeft de toekomst weer uitzicht gegeven.  Dat deed hij door de stikstofdeken die over ons land ligt tot Persona non grata te verklaren. Door deze duidelijke uitspraak zal de natuur hem tot Persona grata verheffen. Wijs, begripvol maar zeker standvastig was zijn advies, een advies dat niet vrijblijvend was en is. Nu nog de koppen bij elkaar zonder knopen te tellen en doen wat er gedaan moet worden om de natuur te redden.

Monday, October 3, 2022

In zicht

Het einde is in zicht, daar op gericht is in de nacht nabij voor de vlinder sneller dan gedacht. Want als de nachten winnen zijn er heel veel spinnen die daar hun garen bij winnen, zo aan wel duizend meter bij volle maan. De spin weet het dat het einde in zicht is als de verdwaalde nachtvlinder aan de maan denkt in het verre donkere ginder, maar voor het late ochtendlicht is voor de vlinder zijn einde in zicht. 

Sunday, September 25, 2022

Creëren

Waar het wachten de prijs betaald is er meestal gewag van onmenselijk handelen. Het idee te denken dat het leven oneindig is gebonden aan mensen doet die zelfde mensen onverantwoordelijke beslissingen nemen. En nee wij zijn niet, ook maar op z'n minst, ergens het middelpunt van, zelfs niet de door ons gecreëerde goden en profeten. Het enige wat ons mensen te doen staat is creëren van vrede ongebonden liefde en een mooi gevoel voor het evoluerend vermogen van alles wat we schepping noemen.     

Friday, September 16, 2022

Moede van het wandelen

 En dan is hij er ineens, zomaar op een vroege ochtend bij het opkomen van de zon: een regenboog. Al hond uitlatend in een stevige regenbui, recht boven waar ik loop, ziet de zon kans zich te laten zien in een prachtig kleurenspectrum van een regenboog. Daar waar de boog de aarde raakt staat een pot met goud op je te wachten is het verhaal dat telkens en overal weer opduikt. Dus stap ik stevig door met mijn trouwe vierpoter als een onwillige ezel meesleurend. M'n paraplu is een prima regenvanger als er geen wind staat maar nu dus even niet en is de beste oplossing hem als wandelstok in te zetten. Het lopen naar de horizon om te vinden wat slechts in een sprookje bestaat, ik lijk wel gek. Na de ommekeer in pas en hoofd thuis gekomen had ik toch het gevoel iets kostbaars te hebben gevonden, en wel het geloof dat sprookjes je hoofd in de wolken brengt terwijl de aarde aan je voeten voorbij gaat.      

Sunday, September 11, 2022

Verdwaasde brijnen

 Nog nooit is er zo snel gewirwar ontstaan omdat het wensdenken onwenselijk wordt doorbroken door de ruwe echtheid van het moment. Zoekend naar de oorzaak struikelt iedereen over iedereen denkend dat er geen zichtbare struikelblokken liggen maar dat juist deze wel de oorzaak blijken te zijn. Het schuldige aanwijzen is in navolging van eigen ontkennen in volle hevigheid losgebarsten. Het geestbeest is in geen enkele fles nog terug te gieten en is als een vloeibare achterdocht in de mensen achter gebleven. Wie zal deze verdwaasde brijnen tot kalmte manen? Zo is het nu, terwijl de week nog moet beginnen.

Thursday, September 8, 2022

Het einde

Haar eeuwig lijkende standvastige leven is in een laatste zucht toch naar de eeuwigheid gegaan. Ondanks het verdriet zal het verliezen van wie zei is niet het einde zijn van wie ze was, want ze blijft als een mooi en vredelievend mens in de herinnering van haar volk voortleven. 

Saturday, September 3, 2022

Profeet van vrede

 Als een niet geëerde profeet in eigen land was hij gestorven. Met angst zoekt verborgen verwondering  respect voor deze veranderaar van de geschiedenis en wel in een uitweg van hoop en verlangen naar vrede. Niet zwijgen over de hedendaagse barbaarsheid en onrecht maakt het spreken er over gevaarlijk maar wel vrij. Deze, door de bestaande macht, niet geëerde mens bepaalde dat vrede en hoop niet uit de loop van een geweer kan komen maar uit dialoog en onderling begrip voor elkaar.  

Sunday, August 21, 2022

Het zal zijn...

Het zal zijn, dat gezaaide haat opkomt in de harten van onschuldige zielen. Zielen waar de dood van hun vele geliefden de realiteit van hun dagelijks leven is geworden. Overwinnen is hier een naar woord als het gaat om onderdrukken van wat vrij wil zijn. Het zal zijn, dat vroeg of laat die vrijheid terug gewonnen wordt. Het zal zijn....

Friday, August 19, 2022

Taalstrijd

Vandaag start het Nederlands kampioenschap 'Mond voorbijpraten'. Er zijn vele grootsprakige liegbeesten en valse grootheden die de strijd met elkaar aanbinden. Het parkoers bestaat uit vele struikelwoorden en uit de bocht vliegers in de breedste en smalste zin van het woord. Je bek een douw geven is toegestaan mits het op een onfatsoenlijke manier wordt gemanipuleerd. Een hoofdregel is: er mag geen gebarentaal of liplezen t.a.v. de opponent gebezigd worden. Wel is toe gestaan het uit je nek lullen en het gebruik van Lubberiaanse taalveranderingen. 

Thursday, August 18, 2022

Grote Teun

Maandenlang was het heel erg droog geweest. Zo droog zelfs dat de rivier, waar altijd  volop water stroomde, was gekrompen tot een armzalig stinkend slootje. Als je over de landerijen keek was het een gele dorre vlakte met slechts hier en daar een dappere boom die durfde groen te zijn omdat zijn wortels in de diepte nog wat vocht hadden gevonden. Precies onder een van die bomen had een heel bijzonder figuur een soort hutje gebouwd van takken en ander spul wat hij bij elkaar had gescharreld. Wie was deze haast toverachtig uitziende man? In het dorp verderop wisten ze het wel, Grote Teun met zijn trouwe levensgezel  wolfshond Barbados:daar was alles mee gezegd, meer niet, zonder vragen zonder antwoorden, dat was de dorpscode. Een ding was zeker, als Grote Teun verscheen kon je er gif op innemen dat het weer binnen een paar dagen zou veranderen. Dus kop dicht en de goden niet verzoeken want voor je het wist ging Grote Teun er weer van door. Een terloops neer gezet kratje bier en wat knaagspul voor Barbados in de dagelijkse looproute  van het stel werd zeker op prijs gesteld. En de bierbede werd op een mooie heldere avond verhoord. Tijdens een nachtelijk ritueel vol gejank van Barbados en indianen gedans van Teun, begon de lucht te betrekken en donder en bliksem overstemde hun beide stemmen met fors wolkengeroffel. Het vuur bij het hutje werd bijkans gedoofd door een plotseling felle plensbui. Ondanks dit natuurgeweld bleven de twee doorgaan met het beroeren van de weergoden. Toen het eerste ochtendlicht verscheen waren de regen en donderwolken achter de horizon verdwenen evenals Grote Teun en zijn wolfshond Barbados. Nergens was een spoor van het hutje te zien, wel stond als eenzame getuige een lege krat bier langs de kant van een volle sloot.

 

 

   

Monday, August 15, 2022

Leren

Er is veel te doen om aangeleerd onfatsoen, om dat om te keren is goed het een af en ander aan te leren.

Sunday, August 14, 2022

?

 Zelf als er een ezel in de paardenwei loopt zal het gras daar niet om malen en hem geen strobreed in de weg leggen, dus waar gaat het om?

Wednesday, August 10, 2022

Wat voor land?

 Denkend aan Holland zie ik smalle rivieren vervuild door eindig laagland gaan en zie ik aan het dorre einde verdroogde populieren staan. Boven dit bruin vergeelde landschap maken vliegtuigstrepen een giftig spoor in hun wolkenspel en gaat het leven stervend naar een gortdroge hel. Denkend aan Holland met zijn wegen omzoomd met blauw wit rood, het land van heel veel melk gestald vlees en zijn omgekeerde watersnood.Denkend aan, wat voor land?   

Friday, August 5, 2022

Piep zei de muis

 Even was het verwarring alom in het bos dat grensde aan het korenveld. De bosspitsmuizen waren totaal in paniek omdat er een groep verdwaalde postduiven was geland. Wat kwamen die vreemde vliegende snuiters hier doen? al onze wintervoorraden roven? Het bleek allemaal reuze mee te vallen, de postduiven waren verdwaald en wisten de route naar hun duiventil niet meer te vinden.Na wat water en voer in de vorm van gemorste gerstekorrels werd hun duivenbrein weer helder en bij de tijd. Toen de postduivengroep even later weer vertrokken was keerde aan de rand van het korenveld de rust langzaamaan weer terug. En de bosspitsmuizen, die hadden weer volop de tijd om bij te piepen.  

Saturday, July 30, 2022

Ander leven

Een groep bezorgde mensen waren naar de oude wijze man gekomen met de vraag of de chaotische wereld van dit moment het begin is van een totaal andere wereldorde  

Het is Moeder aarde om het even welke machten op haar leven. De mensenwereld is geen macht voor haar. Haar soevereiniteit geeft machthebbers geen enkel respijt omdat niemand zonder haar aardse zegen de eeuwigheid kan bewegen. Zo is het een kwestie van tijd dat de mens door eigen handelen in zichzelf zal verdwijnen als onderdeel van een ander geheel. Een geheel dat  ander leven heet.     

Tuesday, July 26, 2022

Zo is te zien

 Zo is te zien met horen, te proeven met het oog, zomaar tussen het gele koren dat wacht op de maaier met zijn zeis omhoog. Zo is te zien met horen, te proeven met het oog, dat toekomst niet is verloren door de maaier onder de blauwenhemelboog. Zo is te zien met horen het vallen van het ruisend graan dat de maler en de bakker hun niet verloren vakmanschap verstaan. Zo is te zien.   

Thursday, June 30, 2022

Overbruggen

De kloven tussen mensen trekken diepe karrensporen door het Lageland. Ze verdwijnen als onoverbrugbare dieptes achter de horizon van bereikbaarheid. Als het verstand zijn rede niet kan vinden, hoe zou dan het onredelijke zich weten te remmen? Zinloosheid is altijd een onderschat gevaar gebleken in de onderlingen communicatie. Zorg in alles wat ontstaan is door menselijk gedrag, dat de zin of onzin daarvan elkaar de ruimte geven die te overbruggen.  

Saturday, June 25, 2022

onrust

Soms sterft de een haast zijn eigen dood van angst terwijl bij de ander juist het vrije leven binnen vliegt. Overvliegende met mens gevulde vliegtuigen laten hun witte sporen slechts enkele minuten in strepen zien. En dan nog sterft het gevoel vrij te mogen zijn in het lawaai van de straalmotoren die hun plaats aan de horizon opeisen. Wat is het toch dat het onrustig zijn pas eindigt als de oneindigheid is geland in het land waar je niet jezelf hoeft te zijn. Maar let op! de verlangde rust is er niet als de onrust is mee gereisd.   

Sunday, June 19, 2022

Eenkoppig monster

De nullijn van het leven is gepasseerd in de bange vlucht voor de gruwelijke onrealistische realiteit. Ontredderd en weerloos zijn de achterblijvers in een omgewoeld aardlandschap hun geliefde doden aan het begraven. Verdriet en wanhoop maken het verzet tegen deze moorddadige hersenloze vijand halsstarrig en hardnekkig. Dan is er wederom de vraag: wie heeft dit eenkoppige monster het woord vredesmissie in de mond gestopt?  

Wednesday, June 8, 2022

Ontzag

Nu was het de paradijsslang die verborgen in het gras plotseling de Achilleshiel wist te vinden. Gekrijs en treurtoneel alom over dit overkomen bijtende onrecht. De koperblazers gaan er vanuit dat hun instrument niet verblikt wordt door hun blozen. Het is de zon die met zijn koperen trouw vastigheid geeft in eeuwige standvastigheid. Zo zullen wij als mens het zwijgen er toe moeten doen omdat onze woorden niet altijd parallel gaan aan onze daden. En let op: kniel alleen om de aarde te kussen zonder onderdanigheid maar met ontzag over wat Zij vermag.    

Tuesday, June 7, 2022

Gevrij

Het bijen en hommel zoenoffer zorgt voor het voortbestaan van aardbei framboos appel kers peer en braam. Maar ook vele andere bloemen staan op hun bezoekerslijst met kleur en naam. Het is maar dat je het weet van dit gevrij van allebei.


Sunday, June 5, 2022

Geldtrog

 Het zou een krankzinnige droom kunnen zijn, maar wellicht ook niet en dan is het zomaar werkelijkheid. Een plastische chirurg die mond en kaakreconstructies uitvoert in een speciale geheime kliniek die door een grote internationale fastfoodketen wordt gesponsord. Om de omzet van nog grotere en dikkere hamburgertorens te stimuleren worden klanten gelokt met het aanbod om hun kaken en mond, met een mooi woord gezegd, gratis te laten reconstrueren. Zodat ze na deze plastische chirurgische ingreep een super grote vreetschuur hebben om  een mega grote bic mac naar binnen kunnen werken. Dit alles om hun omnivoren omzet letterlijk en figuurlijk te vergroten. Het zou een krankzinnige droom kunnen zijn, maar pas op dromen zijn niet altijd bedrog als het om de geldtrog gaat.           

Thursday, June 2, 2022

Keuzes maken

Verzacht niet het harde maar laat het niet ontstaan omdat verzachtende omstandigheden meer afbreken dan opbouwen. In de diffusietijd van de schemering zijn twee waarheden verborgen, die van de ochtend en die van de avond, het komen en gaan. Als de meerderheid geen stem heeft zal de minderheid geen moeite hebben om de valse boventoon te voeren als afstemming van het geheel. Het is zwerfkeien niet gegeven haast te hebben omdat hun bloed versteend is in de tijd. Laat je gedachten beteugeld op hol slaan anders blijken de rivieren breder en ravijnen dieper. En tot slot: rust is te vinden daar waar geen onrust is en je gedachten geordende keuzes kunnen maken.    

Wednesday, May 18, 2022

Een deel van

 Op het strand van hoop en vrees liggen de achtergelaten schepen nog na te smeulen. De weg terug is alleen voor hem die het geloof bezitten om overwater te kunnen lopen. Zo de toekomst een droom is, zo is de werkelijkheid de realiteit van het bewustzijn. De tempel ter ere van het onzichtbare binnen menselijke geloof in vrede en compassie met alles wat leeft, zal weer gebouwd moeten worden van wat rest en gebleven is. En dan nog dit: niemand heeft de macht over het licht nog het donker dan alleen de universele altijd aanwezige oerbron alle dingen, dus wees in je zijn daar een bescheiden deel van.  

Friday, May 13, 2022

Wisselwoorden

Struikelend over hun wisselwoorden

Liggend in het madelievengras

Spelen hoog bejaarde beiaardklokken

Met paars gebalde vuisten knokken

Vals gestemde slotakkoorden

In een tijd die niet meer was

 

 

  

Tuesday, May 10, 2022

Kleinheid

Het ritme van de nauwelijks hoorbare golfslag had haar waarschijnlijk in slaap gebracht. Als een roerloos ademend stukje mens was ze haast een geworden met de duinen om haar heen. Zo zag ik haar liggen haar hoofd gedeeltelijk in de capuchon van haar jas verborgen. In eerste instantie sloeg de schrik om m'n hart, was ik getuige van een dodelijk ongeval? of misschien erger, een misdrijf? Al snel werd ik uit mijn angstige verbijstering verlost omdat een plotselinge windvlaag met een flinke zandverstuiving de dame in kwestie opeens wreed wakker striemde. Even was er een moment van verbazing daarna werd er gelachen en wat onschuldig gegiecheld. Ze vertelde mij dat ze al jaren in het begin van mei het zelfde hotelletje boekt want in het voorseizoen is het altijd rustig. "Weet u toen we nog met z'n tweeën waren, me vriendin is helaas gaan hemelen, hadden we de grootse lol. Toen ze dood ging heb ik haar beloofd dat ik ieder jaar  een hand zand uit onze duinpan op haar graf zou strooien, vandaag is het weer zover." Ze toverde een klein geborduurd zakje tevoorschijn en deed er een hand duinzand in. "U mag gerust mee lopen hoor de zee is hier vlakbij." Door mij wat stuntelig gelach vertelde ze dat de as van haar vriendin over de zee was uit gestrooid. Toen we samen bij de ruisende branding stonden en het handje zand door de zee werd mee genomen ontstond er in mijn hoofd de mooie gedachte dat er gelukkig nog echte mooie mensen zijn die de eeuwige liefde laten leven als het zand in al haar kleinheid.              

Saturday, May 7, 2022

Moederdag

 Moederdag mag gerust zonder bonbons appeltaart of bloemen maar wat niet mag haar naam niet  noemen. Ook zij die zelf geen moeder zijn, zij hebben er een of dan wel een gehad. De wereld van de machthebbers is er een zonder moedergevoel. Het is alsof zij niet willen weten dat hun leven door een vrouw is geschonken en dat heel veel moeders wereld en vredehoeders zijn. Moederdag ,was het maar alle dagen zo'n dag, de kanonnen zouden zwijgen en het leven zou gevierd worden, met bonbons appeltaart en velden vol bloemen.

Tuesday, May 3, 2022

Herdenken

 Als de klokken luiden 

Herdenken galmend verwoord

Gedachten stil in beduiden

Tranen in snikken gesmoord

De rilling van het bruut verleden

Trilt door de kille avondlucht

Zo ik wil in het heden

Verlost zijn van iedere angst

 De angst voor oorlogzucht 

Als de klokken luiden

Sunday, May 1, 2022

Winst oogmerk

Ik ben verstandelijk onbeperkt waardoor ik onopgemerkt bij iedereen die bij mij iets koopt een oor aan naait. Een winst pakkende hoogvlieger zevenmaal in het kwartdraad, zo noem ik mijzelf, waardoor het lastig is op de zelfde financiële golflengte met armoedzaaiers te communiceren. Laatst vroeg iemand aan mij of ik ook iets menselijks bezat, iets wat ze medemenselijkheid noemde. Ik mag dan verstandelijk onbeperkt zijn, maar hier had ik nog nooit van gehoord, laat staan winstgevende zaken mee gedaan. Het is zo als het is: Als ik er niets aan kan verdienen laat ik de ander met winst verliezen.     

Monday, April 25, 2022

Wat als

Wat als het bad is zonder water 

de zon zonder avondlicht 

waardoor de hemel niet veel later 

helemaal aan diggelen ligt.

Gaan de dagen dan lijken 

op bange nachten zonder maan 

waarmee het nooit meer over je wangen strijken

in verdroogde tranen is vergaan. 

Wat als niemand de slagboom naar de liefde open doet 

wie moet er dan nog weten waar de weg is 

de weg is zonder dood en bloed. 

Laat de hersenloze voor eeuwig zwijgen 

hun gebral is al meer dan veel gehoord 

het is  nu hoogtijd dat vrede een stem gaat krijgen

een stem gaat krijgen

in een overdonderend vredesakkoord.    

Thursday, April 14, 2022

Slaaphaas

 Even buiten het bos net aan de rand van de weg in een overgroeide greppel vol met takken en bladeren, lag de paashaas te slapen. Hij snurkte zo verschrikkelijk hard dat de uil die in de boom naast de greppel een uiltje zat te knappen, geen oog dicht kon doen. Op een gegeven moment werd de uil het spuugzat en besloot naar de boswachter te vliegen om daar zijn beklag te doen. Die snurkende paashaas daar was hij wel klaar mee. Er zijn boswachters die geen snars begrijpen van het oeren van een uil, maar deze was niet van dat soort. Boswachter Conrad begreep precies wat er aan de hand was. Zonder al te veel woorden er aan vuil te maken beloofde hij de uil die aartsluie paashaas eens flink wakker te schudden. Voor dat Conrad de boswachter op zijn mountainbike stapte vulde hij eerst een mand vol met hardgekookte en gekleurde eieren die hij vervolgens achter op zijn tweewieler bond. De snurkende paashaas schrok zich een hoedje toen de zware basstem van Conrad de boswachter hem wakker maakte. "Aan het werk jij luie slaaphaas! Als de wiedeweerga aan de slag jij want straks komen de kinderen eieren zoeken." Want zeg nou zelf Pasen zonder eieren zoeken, dan kan toch niet.      


Monday, April 11, 2022

Bloed en tranen

 Zo dan, zonder in gevlij ontkomen aan beminnenswaardigheid syndromen is het bloedend hart in het kogelvrije vest getest. Alles is vernield. In de schaamteloze kapotte blote huizen zijn menselijke zielen ontzield achter gebleven. En hij op zijn ego troon gezeten heeft het gekerm als overwinningsmuziek met een heilgroet afgedaan. Niet de verlosser is opgestaan maar de duivel in hoogst eigen persoon heeft de steen laten verstenen in bloed en tranen. 

Tuesday, April 5, 2022

Zomaar

 Als de rollen omgedraaid zijn is het probleem achter het behang plakken een lastige zaak. De achterkant van een meesterwerk geeft dikwijls meer inzicht in het wezen van de schilder dan men zou denken. Zo is de boeg het belangrijkste deel van een schip onzichtbaar maar wel degelijk merkbaar in zijn vaart. Geen boom heeft gekozen om gekapt te worden laat staan in vlammen op te gaan. Geef een dronkaard de kans zijn roes uit te slapen voordat hij dronken wordt en voorkom daardoor dronkenschap in wording. Zo is het met je blote billen op de blaren zitten te voorkomen als je je kont niet door de hete zon laat kussen. Blind of slechtziend kan de basis zijn voor scherper  horen en anders bevoelen. Dat en nog veel meer kwam zomaar in mij op. 

Monday, April 4, 2022

Boetekleed

 In het licht van zwaarwichtigheid is door het overvoeren van de paashaas het obesitas monster uit het supermarktschap opgestaan. Gekruisigd door de soldaten van de Mastercard en betaalpas emiraten zijn de bankrekeningen geworden tot de niet te dempen putten van mea maxima culpa. Zo zal  de boodschap van Jezus Christus niet begrepen worden eer wij ons schaamrode boetekleed niet weten te vinden, laat staan het aan te trekken.     

Tuesday, March 22, 2022

Verbleken

 Door het verslijten van mijn jaren 

Komt m'n slijtlaag nu toch int zicht

T is' niet dat ik daarmee wil verklaren

Dat mijn groeven en rimpels hierdoor zijn aangericht

Nee het zijn mijn zorgen van alle dagen en weken

Omdat de lieve vrede door de oorlog is vergeten

En zo dit mensenleed mijn ziel in minne heeft gespleten

Dat is wat mijn jaren nu zo droevig doen verbleken 

    

Tuesday, March 15, 2022

Tot hier en...

En als onze wegen hier gaan scheiden omdat ze onbegaanbaar in verdriet en rouw zijn geworden. Dan is het goed het wrede onbegrensde te begrenzen met: 'Tot hier en niet verder dan tot hier.' Zo komt deze waanzin aan zijn eind omdat wij haar niet zullen en mogen dulden. En als onze wegen hier gaan scheiden, geef dan aan dat een van de twee het pad van de vrede is. In deze tijdelijke eeuwigheid van geweld is een vredesduif niet snel opgemerkt, maar hij is er wel. Hij is er in de zielen en harten van zij die zeggen: 'Tot hier en niet verder dan tot hier.'    

Sunday, March 13, 2022

Omdat?

 Tegen barbaarsheid is niet te schrijven omdat barbaren mijn verhaal niet lezen. Het is een schrikbeeld dat de vrije wereld gevangen houdt, gevangen in een pathologische leugenretoriek. Als een wanhopige  moeder een vijandige soldaat aanspreekt, en vraagt waarom hij weerloze mensen en kinderen komt doden? Is deze soldaat als een steen, zo koud, zielloos en kil in zijn ogen. En toch schrijf ik tegen deze ontaarding van het menselijk gedrag. Er is geen enkele reden te noemen om onderdrukking van mensen te rechtvaardigen of te accepteren. Tegen die barbaarsheid is niet te schrijven, omdat......?

Sunday, March 6, 2022

O Vader

O Vader die in de helle zijt

Gruwel van onmenselijkheid 

Jij in hoogsteigen persoon 

Jij bent in jou helse oneindigheid

Met onze dood en hel geprezen

Jouw bloeddorstige moordaardigheid 

In verminkte kinderzielen getoond 

Heeft gevoelloos jouw toornig hoofd 

Met granaten en bommen gekroond 

Wij zeggen tegen deze door ons vervloekte vader 

De kille vader van al onze oorlogswezen

Stop deze bekrompen waanzin 

Want van een kind hoeft jij niets te vrezen

 

Friday, March 4, 2022

Groeien om brood

 Als de geschiedenis ons leert dat oorlog nooit een oplossing heeft gebracht in een conflict, is het dan niet slimmer te bedenken wat dan wel. De vraag die we ons moeten stellen is: Laten we het zaaien over aan de boer of aan de wapenfabrikant? Wordt de aarde omgewoeld door bommen of geploegd door een ploegschaar. En dan nog, het graan heeft maar een doel te groeien om brood en nooit om dood. 

Thursday, March 3, 2022

Asielboot

Daar zaten we samen op een bankje bij de drukke zeehaven, ik en mijn vaste politieke sparringspartner. Het was goed dat het voorbijvarende scheepvaartverkeer voor wat lawaaierigheid zorgde, want van een vrolijke stemming was geen enkele sprake. Ineens doemde er in de verte een enorm superjacht op. Allebei draaide onze koppen zich naar het exorbitante varend gedrocht. Wat nog het meeste opviel was dat het schip werd begeleidt of gesleept door een marine sleepboot en een schip van de douane. Ik heb altijd een verrekijker paraat. En ja hoor aan de achterkant was goed te lezen wat de thuishaven van het jacht was, Hongkong. De naam op de boeg was door een groot zeil afgedekt. Nu kwam ons gesprek plotseling in een spreekwoordelijke stroomversnelling terecht. "Verf dat monster blauw en geel!" riep mijn anders zo correcte sparringspartner. "Maak er een asielboot van."

Sunday, February 27, 2022

Kom bij mij

Wat te zeggen als de stilte 

Door het kanonnengebulder 

Aan flarden wordt geschoten

Wat te zien als het zicht

Door de rook van kapotgeschoten

Huizen scholen winkels hospitalen

Verandert als dat van een blinde

Wat te voelen als oorlog je ziel

Heeft verandert in radeloosheid

Ja, wat te zeggen? 

Kom bij mij 

Om veilig te zijn

Dat te zeggen

Friday, February 25, 2022

De mol en de vos

 "Waarom?"vroeg de mol aan de vos. "Waarom vervuil je met je geursporen mijn mooie mollen landje en zit je met tanden aan m'n lijf?" Om antwoord te kunnen geven spuugde de vos de mol even uit zijn bek. "Ik vind dat jij hier al genoeg de grond hebt verziekt en omgewoeld en dat jij als mol een onderaardse kruiper bent die geen recht van bestaan mag hebben." De mol leek dan wel niet de slimste van de twee maar hij was het wel, want voordat de sluwe vos het in de gaten had was hij onder de grond verdwenen. De sluwe vos probeerde nu uit alle macht zijn gezichtsverlies te verbergen door ongezien het hazenpad te kiezen. Maar ja zijn geurspoor werd door een wolf besnuffeld en zo is de sluwste door de bloeddorstigste aan zijn eind gekomen.     

Tuesday, February 22, 2022

Barabas

 Langzaam schuift een grijsgrouwe deken van angst over de wereld. De rede heeft plaats moeten maken voor het waanzinnig paranoïde verhaal. Het is niet te bevatten dat gedachten van haat en onverdraagzaamheid zo snel zouden groeien naar een onderdrukkende vrijheid berovende werkelijkheid. Waarom accepteren we als vredelievende dat één oorlogszuchtig persoon miljoenen mensen als het ware kruiszicht om zelf op te kunnen staan als goddelijke overwinnaar om zo Barabas te laten voortbestaan.        

Sunday, February 20, 2022

De brug

Nog de ezel nog het schaap waagt de oversteek naar het land van vrede. De een omdat zijn bruggetje te kort is de ander omdat hij weigert het eerste schaap te zijn. Ook hier blijkt de spanningsboog in zijn onbuigzaamheid, de vrede een kans te geven, te excelleren in kramp. Het gevolg is een voldongen feit. Niemand doet water bij de toch al wrang zure wijn van wantrouwen of smeedt zijn zwaard om tot ploegschaar. Wie nu het eerste met zijn ogen knippert is de veroorzaker van iets waar geen enkel weldenkend mens heil in ziet: Dat is oorlog. Dus bouw een brug van vertrouwen, maak een dam voor meer dan een belofte, ontspan de boog omdat het nog niet te laat is de vrede in rede te laten zijn.

 

Tuesday, February 15, 2022

Doei !

 "Weet u meneer ik hou niet van alleen zijn maar ik ben het wel sinds me manneke er niet meer is. Ik word soms gek van die reclames op de tv. Allemaal lachende mensen die niet meer doof of slechtziend zijn omdat ze een hoorapparaat of een bril hebben aangeschaft. Geloof jij het? Nou ik niet. Als ze maar aan je kunnen verdienen want echt nodig is het meestal niet hoor. Gewoon effen beter luisteren en praten of een leesbrilletje bij de Hema kopen. Zo hebbie veel lol en het kost geen drol. Weet u waar ik me ook zo de schompes aan erger, die halve bladzijde grote advertenties voor trapliften. Dan denk ik, joh doe toch normaal en ga gewoon treetje voor treetje op eigen kracht omhoog. Dan zullen je knieën wat krakken wat dan nog, je heb toch je trots, of niet soms. Ik zeg maar altijd, zonder knoppie naar het nokkie. Trouwens ik heb wat gevonden tegen het gevoel van alleen slapen, een opgerolde deken achter me rug en een borreltje voor dat ik er in stap. Fijn dat u effe naar mij gewauwel heb willen luisteren, en doe de groeten aan je meisie. Doei!"

Sunday, February 13, 2022

Waarde van je doen

Als de zon met haar late stralen de aarde streelt

Zoek dan rust in de rusteloosheid van de natuur

Vind in de rusteloze getijden een zee van kalmte

Want voortdurende stilstand duurt geen eeuwigheid

Elke nieuwe dag wordt geboren uit de verdwenen nacht

Put het water van de hoop uit de bron van de eeuwige liefde

Besproei de aarde met het water van die bron

Zo zullen deze hoop en liefde de waarde van je doen zijn 

Tuesday, February 8, 2022

Grootheidswaanzin

 "Grootheidswaanzin kan je ook een soort aparte waanzin noemen" zei de oude dame. Met haar AOW'tje heeft ze een vorstelijk bestaan, ja ze woont nog steeds zelfstandig in haar eigen (huur)flatje, zelf haar eigen potje kookt stofzuigt en de boel schoon op orde houdt. De lift? kom zeg, nee die heeft ze niet nodig  haar knieën en heupen kunnen het traplopen nog prima aan. Nee, dan die overbuurvrouw, dat mens zit de hele dag op haar gat tv te kijken en laat haar boodschappen bezorgen. Als ze naar buiten gaat zit ze in zo'n scootmobiel en als je niet uitkijkt rijdt ze gewoon tegen je schenen. Ja die heeft het echt hoog in haar bol zitten, want ze heeft ook nog zo'n dure zwarte hond die altijd en overal met haar mee gaat. Laats nog kwam ik haar met die zwarte hond tegen in het winkelcentrum, denk je dat ze gedag tegen me zei? aan me hoela, nee natuurlijk niet, ze zag me niet eens staan. Weet je wat ik ook zo raar vind, die zonnebril van der die heeft ze altijd op en ze heeft altijd zo'n rood-witte stok bij der, waar dat ding nou voor nodig is, begrijp jij het? nou ik niet. Weet je wat ik denk, ik denk dat ze lijdt aan grootheidswaanzin, dat zal het zijn.     

Wednesday, February 2, 2022

Grof geweld

 En het zand maar hopen dat het ooit een echte duin zal worden. Niets blijkt minder waar, daar een storm geen boodschap heeft aan blijvende duinen en dijken. Alle zwanenzangen en jammerklachten ten spijt, is na het liggen van de storm, het verwarde haar van menig dijkgraaf aan kammen toe. Kosten noch moeite worden gespaard om het weerbeest te temmen en nog meer te kooien met super hoge dijken en slim doordachte ingenieuze waterkeringen. Maar wees op uw hoede Hoogheemraden, de getergde natuur zint op wraak om het haar aangedane onrecht met grof geweld te verrekenen. 

Monday, January 31, 2022

En zo

En zo, is de dag gedag gezegd zonder wezenlijk eind

En zo, zijn onze horizonnen verwarrend in elkaar begrensd  

En zo, is hun overschrijdend gedrag grenzeloos verfijnd    

En zo, worden de torens met kruizen en halve manen verwenst

En zo, is het oneindige vrije gevoel niet meer in religie te vangen

En zo, is nu het almaar blikkend beeldscherm een nieuw verlangen

En zo, is evenzo een blik over wie je bent nu vogelvrij gevangen

En zo, is het een eeuwig niet te wissen moment       

 

Thursday, January 27, 2022

Grensloos

In een tijd dat de spanningen tussen landen en bevolkingsgroepen door regeringsleiders steeds meer aangewakkerd worden, is het belangrijk het hoofd en hart te voeden met een taal die geen landsgrenzen kent.

Groot zijn de mensen die zich weten te verkleinen om het aller kleinste te kunnen zien. Mooi zijn de mensen die zich weten te verdiepen om het onpeilbare te kunnen ervaren. Even zal het licht niet eeuwig zijn als de hoop wordt losgelaten dat het licht terug keert. Dus blijf vertrouwen waar bedrog dat lijkt te beschamen, blijf geloven ook als de lichten zijn gedoofd. Als de berg zich niet verbergt, het dal geen bodem kent, ga dan toch door in het vertrouwen dat er altijd mensen zijn waar de eindeloze liefde geen grenzen kent. 

Tuesday, January 25, 2022

Zonder haat

 Als het zand in donkere duinen is verwaaid 

De boze storm een andere weg is gaan zoeken

Is het kruipen van helmen in kogelvrije vesten niet te stuiten

En moet de ratio het van het kanongebulder winnen

Zodat de vrede nog een weg kan vinden

Naar het hoofd en hart van mensen

Met een ziel zonder haat

Sunday, January 23, 2022

Smoel dag

 Terwijl de tonen van vogelmuziek zachtjes door het wolkendek naar beneden zakken en het grijs uit de lucht verkwijnt, zoekt de merel naarstig naar wormen tussen de laatgevallen bladeren want daar is zijn kosthuis te vinden. Nomaden zijn nooit lang op een en de zelfde plek te vinden, het zwerven zit in hun bloed en manier van bestaan, dus even hier, even daar, nooit langer dan even. Even iets heel anders: Grond verplaatsen daar zijn ze goed in, ik heb het over mollen konijnen en dassen, de aarde is hun werkterrein en verblijfplaats.Nooit denken dat alles gewoon vanzelf op z,n pootjes terecht komt. Het is maar net  hoeveel en waar die pootjes zitten, ben je een duizendpoot of een kippenpoot, dat is de kwestie. Zonder te overdrijven is de pont de grootste over drijver, op de keper beschouwd dan. En dan nog dit: Vergeet vandaag niet te lachen als het mag en niet te huilen als het moet, het geeft net even meer smoel aan je dag.  

Saturday, January 22, 2022

Iets te veel

 De rietzanger die het riet omklemd

Ziet een wietzanger zonder broek en hemd 

Die door de kille ochtendmist kruipt en schuurt

Zoekend in het riet naar iemand die ontstemd 

In het vogelspotten naar hem gluurt

 

Deze kijk en grabbelshow

Hij gaat ver boven mijn vogelpret

Als het niet zo droevig was

Had is even snel koffie gezet

Maar nu doe ik niet mee 

Niet mee aan dit vals gekrakeel

Want hierdoor mijn stem verkrachten 

Is me net iets te veel 

Thursday, January 20, 2022

Vuur en zwaard

Naar jaren te zijn vertrapt is het addertje toch onder het studiokunstgras uit gekropen om in de Achilleshiel van de grote baas te bijten. Maar wat bleek, hij had zijn veiligheidslaarzen tot aan zijn gladgeschoren kuiten dichtgesnoerd. Net als de monden die wilde getuigen van zijn gelogen onwetendheid. Zo blijft maar een actie over: Een gezadeld paard met vuur en zwaard om dit onrecht te beteugelen..   

Wednesday, January 19, 2022

Goede richting

Zo dan: Eindelijk was het zover gekomen, alle opgehouden ontlasting zakte de pot in. Met stinkend onfatsoen ten spijt werd het voor iedereen slikken of stikken om daarna de nare bijsmaak te kunnen uitbraken. Of je nu Zweeds blond of Afrikaans zwart bent, vermengen van kleuren en ideologie is niet alleen voorbehouden aan kunstschilders en profeten maar ook aan meneer Stekeblind. Al loopt het paard naast de ezel is het nog niet gezegd wie hier het waardevolst is, dat hangt namelijk van het te lopen pad af. Stelselmatig en langdurig denken dat alles en iedereen niet deugt knaagt aan je eigen vertrouwen en deugdzaamheid waardoor je geen poot meer hebt om in de goede richting te zetten. 

Sunday, January 16, 2022

Kat in het nauw

 Hij staat zichzelf op te blazen als een kabeljauw op het droge. Kwaadheid in kwadraat laat zijn gezicht kleuren als een ondergaande zon aan de kim van een woeste zee. Het, ik heb het niet gedaan wat men ook beweert wat ik gedaan zou moeten hebben, is de schreeuw welke als een vetgedrukte krantenkop van zijn gezicht is af te lezen. Even blijft de tijd waar hij is gebleven, want als de kat in het nauw is gedreven miauwt hij erbarmelijk: 'Het onrecht viert hier zijn zegen!'   

Monday, January 10, 2022

Beëdiging

 Zonder dat de kat wist dat hij de boom werd uitgekeken kraaide de voorste haan de dag dapper wakker. Maar het halleluja prijzen van de Heere vond nergens zijn weerklank ook niet bij het 2e kamerorkest. Terwijl de gegeven paarden met gesnoerde mond hinnikend opstal bleven, bliezen de beëdigde loftrompetten het stof van het ingeslapen parlement af. En het volk? zij lamenteerde in ootmoedige verontwaardiging over de gang van zaken.  

Saturday, January 8, 2022

Geen poot om op te staan

 'Doe is even normaal ik vraag je gewoon wat, en dan dit k... antwoord'. Ze liep, zichtbaar geïrriteerd, weg van het terras waar ze van plan was te gaan zitten. De uitbater van het, overigens duidelijk zichtbaar gesloten terras annex pizzeria, was het spuugzat en had het helemaal gehad met het gedrag van het massaal langslopende volk.'Hee! ga lekker ergens anders zitten paffen!' had hij geroepen toen enkele van hen een paar terrasstoelen onder het afdekzeil vandaan hadden gewurmd om vervolgens al rokend en append te gaan zitten tsjillen. En natuurlijk had hij helemaal gelijk, bedacht hij, wist ook wel dat tieren en schelden niet zijn ding was. 

Afhalen mag en een pizza in de oven hebben kan geen probleem zijn, toch? Zo had hij het ergens op een overheidswebsite gelezen. Alleen het op zijn terras zitten van klanten, het vroeg om een, handhavers om de tuin leidende, actie. Met de gedachte aan mobiliteit bedacht hij een sneaking oplossing. Via Marktplaats kocht hij een twintigtal overtollige rolstoelen. Daarna gingen een paar handige vrienden en klussers ermee aan de slag. Ze voorzagen de rolstoelen van opklapbare kunststof plankjes inclusief  een ingebouwd mini besteklade. Het was even slikken om zoveel(quasi)rolstoelers lekker van hun pizza te zien smikkelen. 

En de Boa's? ze hielden hun bonnenboekje wijselijk op zak want ze hadden geen poot om op te staan.              

Thursday, January 6, 2022

Geen spijt

Als de boeven eindelijk zijn gevangen 

Is het leed daarmee niet in het ongelede

Want zoals veel boeven doen en

Steeds weer bij herhaling Dede 

Is het vervangen van hun getraliede tijd 

Door een leven zonder wroeging en spijt 

Van hun ongeboeide boevenverleden

Wednesday, January 5, 2022

Nieuw jaar

 Zonder jezelf te verliezen 

Afscheid nemen van wat is geweest 

Bewaren maar niet te hoeven kiezen 

Het laat de mooie momenten in je geest

Een nieuw jaar een nieuw verlangen

Het komt in een andere tijd met mooier licht 

En de verlengde dagen worden zo bevangen

Van jouw stralend liefdevol gezicht