Friday, October 7, 2022

Verstaan

Door bezorgdheid en onrust aangeraakte mensen kwamen naar de oude wijze man om hun gevoel weer op orde te krijgen. Hij verzocht hen om rustig in een halve cirkel om hem heen te gaan zitten, zodat hij met ieder oogcontact kon zoeken. Hij sprak,     

Het is niet het verhaal wat we elkaar vertellen, want praten doen we heel veel. Het is niet geluid waar we naar luisteren, want horen doen we erg veel. Het zijn niet de gezichten die we zien, want die beelden zien we heel veel. Het is de veelheid van dat alles waardoor we begrensd worden om van het kleine alledaagse nog te kunnen genieten. Het getjilp van de mussen is een schaars goed geworden dat ons iets te vertellen heeft evenals de klopslag van ons hart. Als jullie jezelf niet meer overstemmen, elkaar van gezicht tot gezicht willen zien beleven en horen, is het nodig dat jullie meer menselijke empathie tonen. Daarna zullen jullie het getjilp van de mussen en de hartslag van het leven verstaan.     

No comments: