Wednesday, October 5, 2022

Uitzicht

De(bejaarde)man waar niemand een spreekverbod aan toekende heeft de toekomst weer uitzicht gegeven.  Dat deed hij door de stikstofdeken die over ons land ligt tot Persona non grata te verklaren. Door deze duidelijke uitspraak zal de natuur hem tot Persona grata verheffen. Wijs, begripvol maar zeker standvastig was zijn advies, een advies dat niet vrijblijvend was en is. Nu nog de koppen bij elkaar zonder knopen te tellen en doen wat er gedaan moet worden om de natuur te redden.

No comments: