Friday, October 21, 2022

Verkwijnt

 Stilaan verkwijnt het gezicht in een later licht zoals schaduwen in loofbomen laten zien. Onrustig is het ritme in dwalend dwarrelend vallend blad. Moeder natuur kleedt zich uit om klam en naakt te overwinteren. En wij die amper verbaasd kunnen zijn over dit eeuwig sturend fenomeen, wij kleden ons met dikke jassen en truien en kijken kleumend van achter dubbelglas naar hagel sneeuw en regenbuien. 

No comments: