Saturday, April 30, 2011

Kies keurig

Kies keurig en niet humeurig zonder al dat gemopper in je hoofd en als je dat zelf beloofd komt altijd goed, ook al word je door een enge oelewapper beboet. Ja, want met dat keurige kiezen daar loopt je met die kieskeurige commiezen en hun kompaan al snel tegen een keurig uit geschreven prentje aan.

Monday, April 18, 2011

De zwerver

Een filantroop uit het West-Friese Weggeversveen
Gaf zijn portemonnee aan een zwever heel even te leen
Die kocht voor heel even bij het zien van al die poen
Een mooi kasteel een paard en een even stoer blazoen
'Nu ben ik', riep hij tijdens een forse paarde draf
'Niet heel even maar voor altijd van het zwerven af '
Maar de filantroop heeft als straf, zo naar het scheen
Zich nooit meer laten zien in dat vermaledijde West-Friese
Weggeversveen!

Saturday, April 16, 2011

Groen en geel

Gratis kleur in het anders zo saaie groene gras
Plant hier geen peperduur bollen of knollen gewas
Het duizelingwekkende geel van heel veel paardenbloemen
In bloemenpracht gerust te roemen met witte madelieven
Het is de natuur die jouw naar haar believen
Van die geveinsde kleurenblindheid genas

Wednesday, April 13, 2011

Evenzo

Intelligent is geweldloze oplossing is intelligent
Gelijke intelligente krachten heeft geen machten
Tegenovergestelde intelligentie geeft onmacht

Tuesday, April 12, 2011

Te geef

Gelukkig word je niet door er naar te zoeken
Gelukkig word je zelden alleen door het geluk
Als je het weet te delen door het weg te geven
Maakt geluk de zoeker en vinder gelukkig

Sunday, April 10, 2011

Zonder woorden

Aan de uiterste uiteinde daar net over heen zit de tragedie als basalt gesteen verhard ongevoelig voor tranen die vloeien als het uiterste uiteinde zich zonder woorden laat boeien door de dood.

Tuesday, April 5, 2011

Geen tik

De klok geeft niet de tijd want die is bij hem altijd het klokje rond. Dat die alsnog verglijd daar is hij met al zijn luid geklingel in verstomd. Ik zag pas een klok waar de slinger als dood hing in zijn notenhouten kast en vroeg hem met kloppend hart verrast wat hem de tijd deed staken, zijn antwoord was heel simpel zonder wraken. Nu zag ik, dat zijn tijd was gekomen om eeuwig weg te dromen, zonder die gedurige tik.

Sunday, April 3, 2011

Koekoeksvinken ei

Een blindevink uit Wester Schouwen wist niet hoe hij een nest moest bouwen. Zijn vinkenvrouw die wel goed kon zien ging telkens vreemd, in de maand wel een keer of tien. Toen kwinkeleerde hij in een droevig lied aan vrouwe koekoek zijn groot verdriet. Zij koekeloerde in zijn vinken oor, blijf daar toch niet zitten ga hier niet mee door. Zittend op het vinkentouw verklaarde zij al gauw hem haar koekkoeksliefde met eeuwige trouw. Dus zie je een blindevink scharrelen met een koekoek in de voorjaarswei, is daar zeker geen eigen nest bij nodig voor het bevruchte koekoeksvinken ei.

Saturday, April 2, 2011

Steunpraat

De onderste tree van de ladder geeft meer veiligheid dan bovenste maar je bereikt niet je doel zonder risico. Als evenwicht je doel is dan is dat nooit en langdurige situatie want tegenwicht verstart niet maar maakt de onbalans gedurig. Je moet altijd meer zijn dan wie je bent, meer in geduld meer in vertrouwen meer in minder te zijn, dat alles zonder een kwezel te worden maar een open mens. De stevigste steunzool geeft het zachte strandzand, de mooiste lach zit verborgen in je zelf en hem laten blijken is een kwestie van, ach je weet het wel, ik vertel het je niet.