Monday, April 18, 2011

De zwerver

Een filantroop uit het West-Friese Weggeversveen
Gaf zijn portemonnee aan een zwever heel even te leen
Die kocht voor heel even bij het zien van al die poen
Een mooi kasteel een paard en een even stoer blazoen
'Nu ben ik', riep hij tijdens een forse paarde draf
'Niet heel even maar voor altijd van het zwerven af '
Maar de filantroop heeft als straf, zo naar het scheen
Zich nooit meer laten zien in dat vermaledijde West-Friese
Weggeversveen!

No comments: