Sunday, March 31, 2013

Het Haasje

Een snelle paashaas uit Kamperduin
was er als de kippen bij in grootmoeders knollentuin
Hij zocht daar de kip met 7 gouden eieren
toen plotseling de kerkklok ging bimbambeieren
Zo doof als een kwartel zonder gehoorapparaat
vond hij eindelijk de kip in haar bevallige staat
Die kakelde luid boven het bimbambeieren uit
Al heb je nog zo mooi strak hazenlijf
zoek jij maar als een haas een ander lekker wijf
Een zoals het eigenlijk gewoonlijk hoort
een die lijkt op je eigen hazensoort
Want ik val blok als het heel even kan
op een stoere vent met een flinke hanenkam
en niet op een ijdeltuit met een suffe hazensnuit.      

Friday, March 29, 2013

Krantenkop

Op het schavot ligt de krantenkop gesneuveld door de bijl van de volgende editie. Sneller verouderd  dan een eendagsvlieg sterft hij roemloos in de papiercontainer van de plaatselijke Oranjevereniging. Omdat we exact geheugen willen creëren verdwijnt alles bij de waan van dag, ook al was zijn zonsopgang zo mooi om nooit te vergeten.
Bewaar je zelf en iedereen en alles wat je lief is in je hoofd, geen krantenkop kan daar tegen op.
    

Thursday, March 28, 2013

+

Dan even gaat het mij voorbij, het goede van Goede vrijdag.
Wat is er goed aan een terechtstelling?ook al is het heel lang geleden. Kom op zeg, zaag nu het kruis naar een + en laat je niet geloven dat een publieke moord voor het goede doel bestaat. Denk zelf eens na, of het  mythologische verhaal van de kerkelijke macht wel klopt. Vind je van niet, zorg dan voor + en geen kruis, als dat jouw denkverandering is, is Pasen het begin van nieuw leven in je hoofd en hart.    

Wednesday, March 27, 2013

Evenwicht

Niemand weet het, maar het leven heeft geen zin of bedoeling dan alleen de zin te gissen naar de bedoeling. De arrogantie te denken dat er op de aarde een status aparte voor mensen zou bestaan is een godsdienstige dwaling die hemel nog hel raken. Als we één minuut zouden beseffen hoe mooi, hoe extravagant exuberant onze aarde is, dan zouden we direct ophouden hem te kleineren te schofferen en te ontregelen.
Er is een universele wetmatigheid dat onbalans op den duur de vernietiging is van het evenwicht.     

Tuesday, March 26, 2013

Slimbezig

Binnen de grens is het niet begrensd daar buiten ook niet, dus wat zeur je over, ik kan geen kant op. Onder en boven worden niet bepaald door het gegeven het wordt bepaald door het beleven. Een traan maakt het niet uit waarom hij biggelt, hij biggelt met of zonder lach. Doe gewoon eens even stom dan is normaal weer te herkennen als iets stoms.
Het blijkt dat vijf keer achter elkaar aan elkaar het zelfde stomme woord zeggen de meest opvallendste reclame boodschap is. C1000lekkerslimbezigC1000lekkerslimbeziglC1000ekkerslimbezigC1000lekkerslimbezigC1000lekkerslimbezig 
Monday, March 25, 2013

Muizennisjes

Op de grote stille heide zitten twee muisjes o zo stil 
Want ze weten niet wie van hun beide
Met het buurmuisje mag vrijen uit vrije wil
Toen kwam er plotseling in het blauwe hoog
Een hongerige sperwer met een heel scherp oog
In een flits was er een  van de muisjes het haasje
En donderju was andere gelukkig nu
Voor het buurmuisje haar sexy baasje.

Sunday, March 24, 2013

Rotterdamse raad

Dovemansoren in een blind date
Geven problemen die je niet snel vergeet
Wil je weten wat voor vlees je hebt in de kuip
Luister dan met open oren en ogen
En proef het vlees naar zijn vermogen 
Voor je met hem onder de vette lappen duik

Saturday, March 23, 2013

Dus?

Dan weer is de enige uitweg om een conflict op te lossen het geweldwapen. De intelligentie van een dialoog om het verschil van mening een positieve uitkomst te geven, is vrede creërend.
Dus de vraag moet nu geen vraag blijven, hij moet zich zelf beantwoorden in de geweldloosheid van wederzijds respect.
Een wapen zonder hand om te gebruiken en land om te verdedigen is een schijn oplossing. Bedenk dat geen enkel kind geboren wordt met vijanddenken ,dat komt pas later als het opgroeit in haat.
Zaai het graan niet op vervuilde en vergiftigde grond, het zal nooit  de bron van veilig voedsel kunnen worden.

Een verdwaalde wandelaar vroeg eens aan een schaapsherder wat de kortste weg naar de bewoonde wereld was.
De schaapsherder antwoordde dat de wereld nergens onbewoond is, dus?

   

Thursday, March 21, 2013

Intuïtie

Wie niet de vraag vraagt blijft het antwoord uitstellen omdat men angst heeft voor de bevestiging van het vermoeden.
Intuïtie is geen verzinsel, een uitzonderlijk paranormaal bezit.
Natuurlijke intuïtie is het aanvoelen van stemming en ontstemming in de menselijke relatie. Hoe meer we ons verwijderen en vervreemde van het natuurlijke normale systeem van  communiceren  met de omgeving, des te meer is het aanvoelen en opmerken van subtiele veranderingen verdwenen.
De viool die nooit gestemd wordt zal geen zuiver geluid en gevoel kunnen geven, ook al is de violiste een toptalent en het instrument een Stradivarius.

Er was eens een oude man die de tijd niet in jaren, dagen en uren telde. Hij telde en voelde de tijd in zijn lijf, zijn botten. Dan, in een stille nacht zij hij tegen z'n lijf,  dat het goed was, het was goed dat hij de tijd niet meer opgesloten moest laten, het was beter hem toe te voegen aan de eeuwige vrijheid van het universum. Dat intuïtief aanvoelen, dat vragen om het antwoord ook al wist hij het, dat is puur en zuiver voelen.
Zijn kaars brandde die nacht totdat een heilige wind hem deed doven zonder dat het donker werd.           

Tuesday, March 19, 2013

Groei

Zonder een woord te zeggen nam hij plaats achter het spreekgestoelte, streek door zijn lange krullende haardos en lachte bescheiden.
De stilte was vaag hoorbaar in de achtergrondgeluiden van buiten. Niemand van de aanwezige kon zijn ogen afwenden van zijn fascinerende vriendelijke gezicht. Een korte kuch. "Lieve mensen verwacht van mij niet meer dan jullie niet van mij zouden verwachten, verlang van mij geen uitleg over hetgeen wat niet is te verklaren, als jullie zo naar mij luisteren zullen jullie wijzer worden zonder de eenvoud te verlaten. Het is goed dat we het eerst over het volgende eens zijn. Niemand is in staat zichzelf te overstijgen, als je dat denkt dat wel te kunnen ben je niet wijs en heb je je eenvoud verlaten en is het beter niet naar mij te luisteren. Dus verzoek ik jullie het aan jezelf voor te leggen om hier te blijven. Geen van de aanwezige verliet de zaal.
Rustig en vriendelijk vervolgde hij: "Het mogelijke van het onmogelijke moet u niet nastreven maar accepteren als realiteit." Op een rustige en vriendelijke toon vroeg hij aan een van de aanwezige. "Als u en boom zou zijn, zou u dan tot ver in de hemel willen groeien? zou u met u wortels zo ver en zo diep gaan dat het hele aardeparadijs van u doordrongen werd?" De aangesprokene knikte van ja en voegde er aan toe dat het haar heerlijk leek zo'n groeikracht te bezitten. Terwijl hij zijn voorhoofd fronste bleef hij vriendelijk."Hebt u begrepen dat deze realiteit mogelijk onmogelijk voor u is, ook al zou u dat nog zo graag willen.
De hedendaagse manier van het te veronderstellen dat niets onhaalbaar, niets niet maakbaar is, maakt de kunst van het creatieve denken in de war en is onmogelijk haalbaar zonder schade aan je ziel toe te brengen. Groei is beslist niet alleen hoger worden, groter, meer worden.
Nee, groei is een stabiliteit in bewegelijkheid, in begrensd vervangen en vernieuwen. Er zijn geen bomen die oneindig groeien maar wel zich vernieuwen, dat is knap en genetisch bepaald door een heilig bestaanssysteem." De stilte ging over tot geroezemoes, want wat was dit een verademing een verlossing van het altijd maar naar omhoog curven om te kunnen leven.. De zon ging die dag onder en had weer het wonder van de aarde beschenen.      

Sunday, March 10, 2013

Moeders wens

Hij is niet onbescheiden,
Zij  nog even min
Als hij paardje wilt gaan rijden
Speelt zij het naar zijn zin
Maar als het steigeren van zijn paardje
Haar laat verstrikken in zijn gewin
Zijn zij snel een huwelijkspaartje
Tegen haar moeders wens en beter weten in

Thursday, March 7, 2013

Onthouden

Kan je sterven zonder dood te gaan? geboren worden zonder te leven? Is bewegen het doel van leven? Is er zijn niet het zelfde dan leven? er niet zijn meer dan dood?
Zonder een beweging te maken, misschien een knipoog hier en daar, zat hij, verlamd als hij was, iedere dag als een overwinnaar voor het raam. De mensen die hem zagen zitten werden altijd blij en ontroerd als ze zijn vriendelijke gezicht zagen. Op een zekere dag kwam er een meisje in een rolstoel voor het raam. Ze fluisterde een paar woorden en de man achter het raam keek haar aan. Tranen van mooiheid  en geluk stroomde bij allebei over hun gezicht, het was alsof de eeuwigheid zich liet zien. Je kunt leven door je zelf het leven niet te onthouden.  

Tuesday, March 5, 2013

Ok

In het land van de Okkers is de verokkering in het dagelijks taalgebruik geen probleem, iedereen weet gewoon dat het oké is, dus voor de niet Okkers zijn hier een paar vertalingen.

Kookok = keuken
Losok = toilet
Natok = douce
Droomok = slaapkamer
Rielexok = woonkamer
Mensjeok = kinderkamer
Bovenok = zolder
Onderok = kelder
Volok = schuur
Leenmok = logeerkamer
Prutsok = hobbykamer
4Wielok = garage
Lichtok = serre
Groenok = tuinkamer

 

Sunday, March 3, 2013

Toedeloe maandag

Maandag,
Ja ik weet het, het begin van weer een klote week. De chef heeft een rothumeur want zijn club heeft weer verloren. De eerste vergadering is een ramp met al die zeurende en gapende collega's en weet je, dan ben ik ook nog eens verliefd op de parkeerwachter, hij mag mij zo een(be)keuring geven, kan het nog erger? De maandag.
Ik denk dat ik voortaan iedere maandag ongesteld ben en dinsdag pas begin, maar ja  die van personeelszaken is een vent met een muts en weet alles van 'de vrouwtjes', zoals hij dat zegt, de engerd. Weet je, ik ben er eigenlijk wel klaar mee, klaar met die klote maandag, afschaffen die zooi., dinsdag, of nee woensdag beginnen met een uitloper naar donderdag en dan vrijdag langzaam afbouwen naar het weekend toe.
Toedeloe maandag.   

Niet voor zessen klaar

Hij drinkt ranja met een rietje
Zij Pepsi uit een blik
Hij speelt soms met die mooie Sofietje
Zij rommelt stiekem met  die koele Dik
En als hij dan jaloers begint te worden
Stiekem jaloers op die koele rommelaar
Fluistert zij met lieve zachte woorden 
Je moet nog zeven nachten wachten
Want hij is niet voor zessen klaar