Wednesday, March 27, 2013

Evenwicht

Niemand weet het, maar het leven heeft geen zin of bedoeling dan alleen de zin te gissen naar de bedoeling. De arrogantie te denken dat er op de aarde een status aparte voor mensen zou bestaan is een godsdienstige dwaling die hemel nog hel raken. Als we één minuut zouden beseffen hoe mooi, hoe extravagant exuberant onze aarde is, dan zouden we direct ophouden hem te kleineren te schofferen en te ontregelen.
Er is een universele wetmatigheid dat onbalans op den duur de vernietiging is van het evenwicht.     

No comments: