Saturday, March 23, 2013

Dus?

Dan weer is de enige uitweg om een conflict op te lossen het geweldwapen. De intelligentie van een dialoog om het verschil van mening een positieve uitkomst te geven, is vrede creërend.
Dus de vraag moet nu geen vraag blijven, hij moet zich zelf beantwoorden in de geweldloosheid van wederzijds respect.
Een wapen zonder hand om te gebruiken en land om te verdedigen is een schijn oplossing. Bedenk dat geen enkel kind geboren wordt met vijanddenken ,dat komt pas later als het opgroeit in haat.
Zaai het graan niet op vervuilde en vergiftigde grond, het zal nooit  de bron van veilig voedsel kunnen worden.

Een verdwaalde wandelaar vroeg eens aan een schaapsherder wat de kortste weg naar de bewoonde wereld was.
De schaapsherder antwoordde dat de wereld nergens onbewoond is, dus?

   

No comments: