Saturday, June 28, 2014

7 dagen na

De laatste wijsheid na deze zonnewende is een verborgen wijsheid die te vinden is in een getal.
Neem je leeftijd in dagen, doe daar  een dag per leeftijdjaar bij, vergeet niet de schrikkeldagen er bij te doen. Bereken daarna hoeveel dagen dat  bij elkaar zijn. Het getal wat hieruit te voorschijn komt moet je door 7 delen. De uitkomst van deze berekening is de tijdruimte die je hebt om in die dimensie te kunnen zijn.

Friday, June 27, 2014

6 dagen na

De maan is onze partner vandaag of  anders gezegd, vannacht.Hij is iedere keer nieuw en toch stokoud. Invloed en uit vloed, hoog en laagwater, cyclus met een permanente constante, toe rekenmodel en afrekenmodel, zomaar een paar genoemde kwaliteiten.Religie heeft de maan ook ingelijfd. Met veel rituelen vereringen en beschouwingen maakt het van de maan een apart hemellichaam. Maar bovenal is de maan de maan en maant ons hem te respecteren in zijn stille omgang.      

Thursday, June 26, 2014

5 dagen na

Het is goed te weten dat de oplossing van conflicten in de conflicten zelf te vinden zijn. Het is dus  een utopie te denken dat conflicten geen oplossing kunnen generen. Het ontstaan van ruzies, met de daarbij behorende tegenstellingen, is altijd terug te vinden in onbegrip en het wantrouwen van elkaar. Conflicten zijn bij uitstek geschikt, zij ze niet ontsporen in geweld, om er achter te komen wat er wringt en schuurt in verhoudingen. Een opgelost conflict maakt sterk, geeft vertrouwen en laat weer ruimte om vrij te ademen. Vriendschap laat vijandigheid verdwijnen maar niet de verschillen.  

Wednesday, June 25, 2014

4 dagen na

Wees vandaag bewust van de bestaansvorm die mens heet. De wereld is nog niet zo lang bevolkt door mensen. Daar voor waren andere krachten en entiteiten bepalend. Zie de overgang naar mensen als een tijdelijke vorm van de aardse aanwezigheid van een soort. Eeuwigheid is geen mensen ding, daar zijn ze te wispelturig en veel te oorlogszuchtig voor. En als we als mensen toch de euvele arrogantie hebben om te denken dat wij de wereld zijn, dan zal de tijd ter zijne tijd dit logenstraffen.
Dus wees bewust, verbaasd en dankbaar dat het nu nog niet zover is.  

Tuesday, June 24, 2014

3 dagen na

De dagen na de langste dag is het zingen van de vogels minder massaal geworden.De bomen hebben hun winterplan in de maak, het rijpen van hout en vruchten is in volle gang. Wij mensen denken veelal niet verder dan de dag en soms de nacht. Maar de cyclus van de aarde is een terugkerende natuurlijke omloop van het leven.Zorg dat je je verbazing blijf houden voor het constante ritme van het leven.

Monday, June 23, 2014

2 dagen na

Kan je de zon in het water zien schijnen? Je hebt een frisse kijk op de wereld en flinke kans door anderen relax gevonden te worden. Kan je de zon niet in het water zien schijnen? Je hebt, of een visueel probleem, of last van structurele jaloersheid, vooral de laatste is niet bevorderlijk voor een wezenlijke hechte vriendschap. Hoewel vriendschap soms blind is, is het blind zijn nooit daar de oorzaak van.   

Sunday, June 22, 2014

1 dag na

Een week lang na de langste dag is er iedere dag gelegenheid om je door een wijsheid te laten inspireren.

Voor vandaag de eerste dag na de zonnewende:
Sta stil, zit stil, wees stil, elke tel die je hiermee wint is het ritme voor de komende tijd.Spiegel jezelf niet aan de omstandigheden van het moment. Geef vandaag wat je vandaag niet wilt missen maar morgen misschien kwijt bent.
 

Friday, June 20, 2014

Anders dan anders

"Ik denk, nee ik weet het zeker, dat het vandaag anders gaat dan de laatste dagen," riep Koos de schildpad. "Anders, hoe bedoel je anders," snierde Henk de kariboe onder zijn gewei vandaan. Hij was die schildpad wijsheden helemaal zat. Dan voorspelde hij dit en dan weer dat maar nog nooit waren een van zijn voorspellingen uitgekomen."Goed," zei Koos de schildpad, "jij bent toch altijd een chagrijnig beest geweest, dus je zoekt het maar uit, maar als het fout gaat,,,," Koos trok mopperend zijn poten en kop in zijn schild. En Henk begon wat sikkeneurig aan zijn middagmaal van gortdroog toendra mos."Dat spul is al jaren niet te vreten, maar ja er is niets anders, daar is het hier veel te droog voor." Plotseling verscheen er een grote schaduw boven de kariboe, het leek wel of het ineens donker werd maar het was nog geen avond. Boven de Kariboe zweefde een wolk vol met schapen.Geen gewone witte schapen maar pikzwarte schapen daarom was het ineens donker."Zie je wel!" riep Koos de schildpad onder zijn schild vandaan. "Ik heb gelijk, het gaat vandaag anders dan anders, het wordt zomaar donker midden op de dag en dat is anders." Maar Henk de kariboe was niet echt onder de indruk van dat schildpad gewauwel. "Zwarte schapenwolken brengen regen, heel veel regen, dat is lekker want dan gaat het gras weer groeien, weg met die droge mos zooi.,"loeide Henk van geluk. En ja hoor, daar was de regen.Het plensde aan een stuk door. Er viel zoveel regen dat de toendra weldra veranderde in een waterplas. "Help, help!" riep Koos de schildpad. Hij dreef  ondersteboven met zijn schild als een soort bootje langs Koos de kariboe. "Wacht maar even, ik zal je redden ook al vind ik je af en toe een lauwe zeurpiet!"riep Koos sportief. Net toen de schildpad weer voorbij kwam drijven stak hij zijn gewei onder water om even daarna Henk de schildpad uit het water te vissen."Je bent mijn grote vriend en redder," proestte Henk. "Ja, ja" zei Koos, "dat zal wel. "Maar je had eigenlijk wel gelijk dat het vandaag anders zou gaan dan anders." Op een hoger gelegen stuk toendra zette Koos de kariboe Henk de schildpad tussen het nog dorre gras. "Ik kom gezellig bij je liggen herkauwen dan kunnen we nog na kletsen over deze bijzondere kletsnatte dag," fluisterde Henk de kariboe gemoedelijk, want eigenlijk zijn vrienden, toch?"      

Sunday, June 15, 2014

Wel Vaderdag

"Ik heb geen vader want ik ben een boom,"riep de boom, " bomen hebben geen vaders alleen moeders!" Het huilen stond hem nader dan het lachen. Want alle dieren in het bos vierden vandaag Vaderdag met hun vader. De krekel en de mier de tor en de pissebed de eekhoorn en het hert en de olifant, iedereen ging wel op bezoek bij zijn vader.
De boom stond alleen maar in zijn eentje te kniesoren en liet van verveling een paar bladeren vallen. "Kan je niet uitkijken boom het is nog geen herfst, ik krijg verdorie een blad boven op mijn kop,"riep de mol. Hij was net boven de grond uit gekomen om even een luchtje te happen. Sorry, sorry, neem me niet kwalijk ik heb niet zo lekkere dag vandaag," kreunde de boom, "iedereen is naar zijn vader en ik heb niet eens een vader." En weer stond het huilen hem nader dan het lachen.
De mol begreep er niets van."Waarom is iedereen naar zijn vader?"mompelde hij half onder de grond. De boom vertelde hem dat het Vaderdag was, zodoende. "Ik heb ook geen vader!" riep de mol. "Ik heb hem te minste nooit echt gezien daar is het veel te donker voor onder de grond." "Weet je wat!"riep de boom. "Als ik nou eens jouw vader ben en jij mijn vader, als je dat goed vindt te minste, dan hebben we toch allebei een vader en kunnen we ook Vaderdag vieren." De mol vond het een prima doordacht plan, en kroop direct in de grond om de boom, zijn vader, tussen zijn wortels kietelen. Deze lachte zo vrolijk dat alle dieren snel kwamen kijken wat er aan de hand was. "Mijn vader zit tussen mijn wortels te kietelen om dat het vandaag voor mij en mol ook Vaderdag is!" schaterde hij keihard. Die avond is het nog lang een vrolijke boel gebleven in het bos.   

Wednesday, June 4, 2014

Lustig rood

Ik ben gelukkig met hun vrijen
Hun lustig vrijen
Met bloemetjes rossig wit
Ik ben gelukkig met hun vrijen
Want zonder dat lustig vrijen
Blijven de kersen zonder pit
Ik ben gelukkig met hun vrijen
Hun lustig vrijen
Zo open en bloemig bloot
Ik ben gelukkig met hun vrijen
Want door die lustige bijen
Zijn mijn aardse beien
Heerlijk zoet en lustig rood.