Thursday, June 26, 2014

5 dagen na

Het is goed te weten dat de oplossing van conflicten in de conflicten zelf te vinden zijn. Het is dus  een utopie te denken dat conflicten geen oplossing kunnen generen. Het ontstaan van ruzies, met de daarbij behorende tegenstellingen, is altijd terug te vinden in onbegrip en het wantrouwen van elkaar. Conflicten zijn bij uitstek geschikt, zij ze niet ontsporen in geweld, om er achter te komen wat er wringt en schuurt in verhoudingen. Een opgelost conflict maakt sterk, geeft vertrouwen en laat weer ruimte om vrij te ademen. Vriendschap laat vijandigheid verdwijnen maar niet de verschillen.  

No comments: