Thursday, December 29, 2016

Oliebol

Zonder blikken of blozen
Heb ik niet gekozen
Voor appels en peren
Nog voor noten of preiselbeeren
Maar voor de krent en rozijn
Om met heel veel hete lol
Verliefd bij elkaar te zijn
In de door mijn zelf gebakken oliebol

Sunday, December 25, 2016

Tussen alles

Tussen alles wat  in de wereld leeft
Is de evolutie die beweging geeft
Doorgaan is een moment
Van stilstaan onbekend
Stoppen van de tijd
Een onmogelijkheid
Tussen alles wat in de wereld leeft

Friday, December 23, 2016

Een deel

Het christendom heeft als een van zijn kenmerken het aanbidden van God in verschillende kerken. Maar die geveinsde eenheid in Christus is geen eenheid in zijn geloof gebleken, niet voor priesters nog voor leken. Veel gestudeerde christenen verdwalen in het Bijbelboek door het naar eigen idee en inzicht te vertalen. Het aanbidden van tussenpersonen als een soort voorspraak heiligen richting God, vindt nergens een bijbels gebod. Laten we terug keren naar het oorspronkelijk bedoelen van religie, door niet het onbegrijpelijke te aanbidden, maar door je manier van doen en laten er een deel van te zijn.   

Thursday, December 22, 2016

Tijdelijke gast

In een van zijn inspirerende gesprekken met de mensen uit de streek waar hij woonde, kwam een van zijn gesprekspartners met een simpele maar voor hem niet op te lossen vraag: "Vertel mij meester waarin kan ik geluk vinden?"  In zijn antwoord vertelde de wijze man een verhaal over het vinden van geluk.

Je zei dat je op zoek was naar geluk. Daarmee geef je eigenlijk aan het niet te bezitten. Ik denk dat je  zoeken er naar een gebrek aan kennis is over wat geluk is. Want geluk laat zich niet zoeken laat staan vinden, het is als een vogel die in zijn vlucht er pas achter komt dat de kracht van zijn vleugels hem dragen en niet de blauwe lucht. In deze dagen zo vlak voor het feest waarmee we de terugkeer van het licht vieren, is alles gebaseerd op een overdaad aan eten drinken en gemaakte gezelligheid. Als je hier je geluk in wilt zoeken kom je er achter dat die overdaad je geen vleugels van geluk geven maar slechts een vlucht uit de werkelijkheid. Een mooi mens draagt het geluk met zijn mooi en goed zijn bij zich, hij heeft geen overdaad nodig om het terug kerende licht te begroeten. Zorg dat je in jezelf niet anders bent dan buiten je zelf, want daar is het geluk als tijdelijke gast te vinden.   

Monday, December 19, 2016

Geen gepronk

Godzijdank riep de fazanten haan
M'en beide vleugels zitten er nog aan
Want ik heb vliegensvlug mijn kuierlatten getrokken
En ben zo onverschrokken de wijde wereld ingegaan
Ik heb geen zin om als een trotse jachttrofee
Te pronken op een culinair kerstdiner

     

Friday, December 16, 2016

1*

Zo nu en dan is, als het even kan, zo nu en dan
Van alle tijden is de kortste bij langen na niet te lang
De langste bij tijd en wijle niet oneindig in zijn gang
Een vals bericht ziet zichzelf weerschijnend in het valse licht
Het zout der aarde weet niets van zijn pekelzonden
Honingzoet is het bloemgevlei van een honingbij
Vier het kerstfeest zonder overdaad van een gebraad
De vrede komt niet door 1* van beter leven
Een wereld vol met sterren
Zouden wij de dieren moeten geven
 

Thursday, December 15, 2016

Verlangen

Draag je dagen die niet zijn verschenen naar de waterkant
Geef ze het voordeel van je twijfel of ze kunnen zwemmen
Een watersnoodramp staat hier niet te wachten
Als zij met volle maan de springvloed niet kunnen remmen
En de zoute krachten schuimend stuiten op het bleke strand 
 

Wednesday, December 14, 2016

Vissenkoppen

Zich bekeken voelen in het snelle licht van alledag
De krant in optima forma  in vaag gevloek gelezen
Verkwijnend tussen koffie bier en gebrilde mafkezen
Sterft hij zijn nieuwsletterdood in rokerige hoongelach
De laatste klant verfrommeld hem bekant ladderzat
Als verpakking voor bloemkool of vissenkoppen voor de kat 
Redacteurstress gedrukt als zwart bloed vergetend
De waan van de dag heeft zich aan zichzelf
Aan de waan vastgeketend   

Tuesday, December 13, 2016

Alcohol vrij

"Het is een heidens karwei te blijven geloven, " zei de man die naast mij kwam zitten tijdens een gratis orgelconcert wat ik onlangs bezocht.
Toen de orgelklanken na het slotakkoord als een liggende storm wegvluchtte tussen de gewelven, vervolgde hij zijn tirade ten aanzien van het goddelijke. "Weet u meneer, ik ben als jochie streng christelijk opgevoed, twee keer op een zondag naar de kerk en heel veel bidden en bijbel lezen. Wat zijn we er mee opgeschoten?" Ik keek hem vragend aan en haalde m'en schouders op. "Ik weet het niet meneer, zelf heb ik helemaal niets met god of  zo iets wat er op lijkt," fluisterde ik zachtjes, want ja je bent ten slotte toch wel te gast in zijn huis een godshuis dus, ook al bestaat hij niet in mijn beleving. De organist begon heel subtiel, de melodie van 'Blijf bij mijn Heer', te spelen. Plotseling stroomde de tranen over het gezicht van de man die naast mij zat. Hij was, zo groot en sterk  en daar zat hij totaal overmand door zijn gevoel te snikken als een heel verdrietig jochie. Ik was er een beetje verlegen mee, wat moest ik doen, een arm om hem heen? een tissue geven? Ik deed het allebei. En daar zaten we dan allebei met kletsnatte ogen, want ook ik hield het niet droog, ik wist niet eens waarom maar het gebeurde. Toen het even pauze was vertelde hij me in de foyer waarom hij zo door die melodie van streek raakte. "Meneer, zei hij, mijn vader en moeder waren streng gelovige mensen, maar ze vochten elkaar soms ook de tent uit. Dat kwam vooral doordat mijn vader meer van de sterke drank hield dan van mijn moeder. Die drank gaf heel veel gedoe en narigheid in mijn jeugd. Als ik in mijn bed lag en mijn moeder weer eens verdrietig was om mijn vader zong ze altijd dit lied. Kijk meneer geloven, het blijf voor mij na al die jaren toch een heidens karwij, maar ja ik heb het mijn moeder beloofd toen ze." Hij snikte even liet een diepe zucht en veegde ze tranen weg. "Heb je een alcohol vrij biertje voor me?" vroeg hij aan het meisje van de bediening.  

Sunday, December 11, 2016

Ruimte geven

Klim eens op het huisje van een slak
De haast word je al snel ontnomen
Want hij schiet op zijn grootst gemak
Als een luie luiaard door de bomen

Maak eens een praatje met een eenzame spin
Maar doe het wel helder zonder veel gekleef
Vlieg door zijn armetierig gevlij zijn web  niet in
Zodat je weet hoe je zijn inspinnend verhaal overleef

Het leven gaat soms tergend langzaam, een slak gelijk
Zijn er veel spinnenwebben als je naar de toekomst kijk
let dus op dat het je in je gedane keuzes soms heel anders moet
Geef je zelf dan meer de ruimte om te kiezen,
zo komt alles dan langzaam goed  
Thursday, December 8, 2016

Mag ik dat?

Mag ik meer dan er voor mij is bedoeld
Meer van het aardse voedsel en hemelse water
Meer in al die vormen van naaste liefde bekoeld
Meer pakken en roven voor nu en jaren later
Mag ik dat in deze mens ongelijke tijd
Waar kinderen door hongerig geweld sterven
Mag ik dat zonder in mijn ziel te kerven
Dat vrede niet komt zonder mede menselijkheid
 

Wednesday, December 7, 2016

Ogenschaduw

In de schaduw van mijn ogen
De zon nauwelijks nog gehorizond
In het zicht voor mijn analogen
Haarscherp afgerond

In de schaduw van mijn ogen
Ochtendnevel in wit bevroren staat
Geeft verwarring aan demagogen
Als het winterlicht zich heeft verlaat

In de schaduw van mijn ogen
Zit verborgen mijn toekomstwens
Dat de zon het weer zal pogen
Om te verblinden mijn analogen lens 
 
   

Sunday, December 4, 2016

Hoge daken

Op de hoge hoge daken
Hoor je Piet zijn knieën kraken
Door al dat rennen op die hoge flats
Maakt hij soms de verkeerde match
Zo loert hij door het verkeerde schoorsteengaatje
En vergeet hij Sint Nicolaas op zijn  schimmelpaardje
Die met het grootste gemak
Een triple sprong maakt op het gladde dak
En een Glühwein drinkt met zijn Weinachtsmaatje   

 

Friday, December 2, 2016

Kaatsenballen

In de tijd dat ieder bericht
Sneller gaat dan een bliksemschicht
Maakt het niet uit voor Spaanse Piet
Van welke kleur hij zich voorziet
De bleke maan kan het zo zachtjes aan
Ook al geen pepernoot meer schelen
Nu de bakker van Sinterklaas
Zijn donkerbruine speculaas
Hier in het rond gaat delen
Want al is Pieterman soms zo zwart als roet
En heeft hij bij tijd ook een clownbleke snoet
Het feest laten we hierdoor niet verknallen
Want als Piet soms met zijn roede slaat
Geeft Sint jou voor hij weer naar Spanje gaat
Een bromtol en netje met 2 kaatsenballen