Saturday, January 16, 2021

Stadsratten

 Het is maar weinige gelukt zichzelf succesvol in andere te kopiëren. Misschien is dat maar goed ook vooral als het gaat om een torenhoge Mussolini protserige eigendunk. Maar wat te zeggen als die protserige eigendunk een metershoog standbeeld laat oprichten van zijn corpus delicti, in gegoten brons, weerbarstig steen of gepolijst marmer. Het is maar dat men het weet, standbeelden, van wie of wat dan ook, zijn immer gedoemd de maker er van te laten vergeten anders dan de bonze naamplaatjes dat dikwijls onleesbaar suggereren. De meeste verbronsde en versteende heersers en andere vereerde dwazen worden vroeg of laat omvergetrokken, opgeborgen in de kelders van musea of onder gescheten door de gevleugelde stadsratten. En zo zal het zijn als een mens denkt te moeten heersen na zijn dood.      

Thursday, January 7, 2021

Vrijheid

 Met een pistoolschot in zijn borst was de adelaar bloedend en vleugellam neergestreken op het ereveld van de gesneuvelde vrijheidsstrijders.Door duivel losgelaten bloedhonden zijn op zoek gegaan om hem te apporteren bij de oppergod van het eeuwige kwaad. Maar opeens was daar de indiaan getooid in de gedaante van de gevederde beschermgeest van de vrede. De bloedhonden werden al jankend verjaagd naar de eeuwige jachtvelden. Verwond als hij was steeg de moedige adelaar weer op om het luchtruim naar de nieuwe vrijheid te kiezen. 

Tuesday, January 5, 2021

uitbarsting

Toen het uitlopen van het groen plots verdween, het verborgen onderkruipend leven zich hierin verklaarde, verscheen er boven op de ruwe vlakte het korstmos met zijn eigen overlevingswaarde. Even was de schepping weer terug bij af en diep in haar schulp gekropen. De wereld stond even op zijn kop door het verliezen van zijn hemelse filantropen.Bejaarde dagen begonnen zich in nachten af te zonderen met hels kabaal en over donderen. Toen kwam de stille stilte over alles wat er niet meer was, het leven keerde langzaam terug in een aarde bedekt met lava en vulkanisch as.     

Sunday, January 3, 2021

Waarheid als een koe

 Het betonnen landweggetje was leeg op wat schijnbaar verdwaalde koeien na. Slalommend om de koeien en verse koeienvlaaien heen raakte ik zowat in een remmende slip,  de ruwe bermen  waren hier de reddingsboei, of toch niet. Plots kwam er  een abrupt einde aan onze privé Dakar rally omdat het lekkenbandensyndroom zijn weg naar onze auto had gevonden. Niet één maar alle vier de rubbersloffen waren in de kortste tijd zo plat als het aller platste dubbeltje maar kon zijn. Met andere woorden, het was een dubbeltje op zijn kant de we niet om gesodemieterd waren. De gepasseerde koeien hadden ons ondertussen al loeiend weer bereikt en stonden ons als crazy verdwaasde minkukels likkend en kwijlend aan te staren. Hoe, in godsnaam, was dit mogelijk? Bij nadere inspectie bleken er aan weerszijden van dit koeienpad om de paar meter een soort van grove spijkermatten liggen. 'Heel handig en oprolbaar om zijn vee zonder schrikdraad te kunnen verkassen naar een ander weiland, 'vertelde de veeboer ons. Ruim 4 uur en vier nieuwe banden later reden we met een plastic jerrycan vol verse melk huiswaarts. Wat we geleerd hadden? dat koeien veel slimmer zijn dan hun achterkant doet schijten.         

Friday, January 1, 2021

Nieuwjaarswens

Ik wens iedereen voor dit jaar

gezondheid en geluk 

laat deze nieuwe tijd daar

de ruimte voor geven

ook al is alles niet lief en mooi 

heel soms zelfs een beetje stuk 

zaai dan toch voor elkaar

een nieuwe bloemenwei

zodat straks 

na januari februari

maart april 

in mei

ruimte is 

voor volop nieuw 

fleurig bloemenleven.