Monday, January 27, 2020

Bevrijding

En dan nog, als deze dag jou het gevoel geeft dat je leven een troosteloze levensarme weg volgt, lees dan het volgende met de aandacht die het nodig heeft om te begrijpen dat je leven van belang is.  

Het is goed te weten dat alles wat er is er al was toen het voor jou nog onzichtbaar was. Als de oersoep niet te heet wordt opgediend kun je in het verdampen van het heelal de verloren gewaande klanken van verdwenen toekomstmuziek horen. Troostrijke vergezichten veranderen dan je tranen van narigheid in parels van ontroering en geluk. Het laat de onmetelijkheid van je wezen beleven als een libel die niet weet dat de andere dag een eeuw of een uur kan duren. En dan nog, geef jezelf de kans die vleugels van geluk te hebben en voel je bevrijdt van wat je kluistert.   

Sunday, January 19, 2020

Genen

Mannentaal is geen vrouwenpraat
Verschil zit hem in het hogertonen
Want wat een kereltaal altijd verraadt
Is het overschatte libido van hormonen
Sterk zijn zonder geweld of stoer gedrag
Wordt bepaald door genen of chromosomen
In het tussenmenselijk vermeend  gezag
Staan ook kleine struiken onder grote bomen  

    

Thursday, January 16, 2020

Vaarwel lief mensen mens

De wereld is niet groter dan het stukje wat je beleefd. Dat dat beleven soms plotseling zeer heftig kan zijn kwamen wij achter tijdens ons wekelijks bezoek aan onze vaste kruidenier en natuurvoedingswinkel. Al zolang wij daar onze wekelijkse boodschappen doen, en dat zijn echt heel veel jaren, zolang werden wij altijd door de vaste, zeer deskundige en vriendelijke, medewerkster geholpen. Er was altijd tijd voor een persoonlijk gesprek en het uitwisselen van allerlei leuke zaken en dingetjes die bij het gewone alle dag leven hoorden. Na het afrekenen, bij een echte toonbank met kassa, dus de boodschappen gewoon presenteren zonder lopende band, vroeg ze altijd: "Verder nog iets? nou dat is dan....euro, en tot volgende week." Die volgende week is er voor haar niet meer gekomen, ze is afgelopen week plotseling uit het leven verdwenen door een fatale hersenbloeding. We hebben met elkaar, de eigenaar en ander personeel, als verdrietige kinderen staan huilen, zo geschrokken, zo ontrafeld waren we. Natuurlijk komen we volgende week weer, maar het zal niet meer als vanzelfsprekend zijn, want het: "Anders nog iets?" wordt dan door iemand anders gevraagd. Vaarwel lief mooi mensen mens we hebben van je gehouden en blijven dat in onze herinnering doen.   

Wednesday, January 15, 2020

Rechthebbende

We zijn niet alleen, er is een groene wereld om ons heen, die, zo ongewoon gewoon is dat hij onopgemerkt bestaat in de gratie van ongewild groen wild te zijn. Is er een kruid tegen gewassen om deze verdelgingsdrang om te buigen naar omarming, van het er mogen zijn, als groene verschijning in een niet altijd vlekkeloos smetteloos ongekreukt habijt. Dus kijk eens om je heen en zie met schaamrode  gekaakte blaam in de vroege ochtenddauw een gewone Reuze Berenklauw die met vele lotgenoten in het verdelgingshoekje staan.
In een lange reis langs bermen en velden ga ik jullie het volgende melden dat: Fluitenkruid Pastinaak Guichelheil Hoefblad Fijnstraal Kamille Leverkruid en Dille maar ook Bijvoet Akkerdistel Boerenwormkruid Madelief en de Vertakte Leeuwentand samen met de Paardebloem Muizeoor Hoenderbeet Melkdistel Weidehavikskruid Kraailook Korenbloem Biggekruid Kromhals Dovenetel Bitterzoet Vergeet-mij-nietje Brunel Warkruid Walstro Smeerwortel Grote ratelaar Zevenblad Ganzebloem Akkermunt Andoorn Basterdwederik Driekleurig viooltje Gestreepte witbol Akkerwinde Blaartrekkende boterbloem Bitterzoet Rode klaver Ratelaar Reigersbek Akkermunt Tuintjesgras Varkensgras Perzikkruid Pinksterbloem Straatgras Schapenzuring Gewone raket Speenkruid Smele Liggend vetmuur Zwarte nachtschade Klaproos Kaal knopkruid Hondsdraf Vingerhoedskruid Hanepoot Kwade unjer Grote windhalm Zwaluwtong Vlasbekje Wilgeroosje Wrattenkruid Fiorgras Duist Oot Vijfvingerkruid Brandnetel Witte krodde Herik Moerasandoorn Wolfsmelk Kweek Moeraspaardestaart, en om het verhaal niet vervelend lang te maken tot slot Klimopereprijs, dat zij niet verdienen zonder eis waar ze recht op hebben, en dat is de status van onuitroeibare mede bewoners van het huis dat Aarde heet en het ook voor hun is.    

Saturday, January 11, 2020

Stroef

Het zijn de scheve schaatsenrijders op glad ijs die de oorzaak zijn dat het gladjes laten glijden stroef verloopt.

Friday, January 10, 2020

Vergeldingsdrang

Het niet belangeloos zogenaamd prosociaal
Naar rokende leugens ruikend verhaal
Kwam al snel op losse schroeven terecht
Toen in het banale hanenbloed gevecht
Een overvliegende kip werd neergeknald
En ja het was een ongelukkig schietmoment
Dat zo ineens heel onverwachts en prominent
Deze functionele vergeldingsdrang heeft vergald    

Thursday, January 9, 2020

Gevrijwaard

De tot inkeer gekomen uitkeringstrekker trok het uitgekeerde bedrag af van de niet uitgekeerde uitkering waar hij volgens zijn berekening recht op had. Het dwaalpad waar de verdwaalden hun weg probeerde te vinden was spoorloos verdwenen in het onnavolgbare labyrint van ongekende bizarre regelgeving. De onhoorbare stilte is in de compromisloze ruimte verdwenen en niemand, zelfs de goede verstaander, hoort nu nog het lispelen. Kom even los van je plakbandconditie, geef je zelf een knotsgekke explosie want, het is beter niet te zien dan blind te zijn, niet te horen dan doof te zijn, niet te spreken dan sprakeloos te zijn, niet te voelen dan gevoelloos te zijn Maar let op, al deze nieten en loosheden mogen nooit aanspraak maken op de liefde, zij dient hier van gevrijwaard te zijn.

Sunday, January 5, 2020

En dan nog

Aan het begin van het jaar kwamen de bewoners van het verborgen bergdorpje naar de wijze oude man om hem om raad te vragen voor het soms niet verstaan van elkaar en het gebrek aan geloof in de toekomst.
In de herberg van het dorp vertelde de wijze grijsaard zijn verhaal.

Is het niet al ingewikkeld genoeg om niet ingewikkeld te zijn? Om, om zo te zeggen, een manier van communicatie te vinden die voor iedereen begrijpelijk is zonder te vervallen in angstig woordgebruik. Natuurlijk is onze taal een soort vervoermiddel om gedachten en gedroomde dromen aan elkaar te vertellen, maar dan nog. Als jullie je verhalen zouden loslaten in de ontstane ruimte tussen elkaar, ja? hoe belangrijk is het dan dat ze ook verstaan en begrepen worden zonder voetnoten of uitleg.

Nu over de toekomst en vertrouwen daar in.
Soms zijn er tijden dat 'het even' langer is dan verwacht en dat het verwachten overgaat in verlangend hopen. Maar weet wel, dat de hoop op verandering nooit beperkt mag worden in zijn vlucht want hoop wil ongeboeid vrij zijn. Niemand geeft het startsein en toch kun je er op vertrouwen dat in het voorjaar de knoppen open gaan.

Saturday, January 4, 2020

Sinai woestijn

Hij had mij en ik had hem nog nooit eerder gezien, maar hij zei dat hij mij kende en wel op een heel bijzondere manier. Ongemakkelijk wordt zo'n afgedwongen gesprek want het heeft op geen enkele manier een vorm van spontaniteit in zich. Maar ja, zonder echt slim te willen zijn was ik het wel, toen ik hem vroeg of hij zelf wel wist wie hij was en zo hij het wist waarom hij dan niet begreep dat een voor hem wildvreemd persoon niet zat te wachten op een verhaaltje van een geloofsprediker.
"Omdat ik de Here Jezus in mij hart heb gesloten ben jij voor mij een van zijn uitverkorene die hij niet in onwetendheid verloren wil laten gaan!" Zij stem galmde als een valse klarinet door de stationshal. Iedereen liep gewoon door, maar ik was om de een of andere reden gefascineerd geraakt door deze haast vergeten charismatische vorm van evangeliseren. Afgezien van het feit dat ik geen enkele affiniteit met welke vorm van enige religie ook heb, werd ik toch overvallen door een soort van mededogenachtige vorm van medelijden.Toen er een korte adempauze was in zijn halleluja Jezus verkondigingen, liep ik naar hem toe, gaf hem een hand en vroeg hem wat hem bezielde om voor zo'n ongeïnteresseerd goddeloos publiek te blijven hagenpreken.
"Niemand luistert naar je en als ze dat doen denken ze dat je een godsdienstwaanzinnige bent, dus waarom?" "Ik weet dat het ongelooflijk klinkt maar Ik geloof in Jezus! en dat wil ik andere laten weten zonder opdringerig te willen zijn, maar ik ben het eigenlijk het wel." "Wat? opdringerig?"vroeg ik. "Nee, een beetje een waanzinnige discipel maar als het te gek wordt heb ik gelukkig altijd nog God als scheidsrechter en Jezus als keeper. Zullen we ergens even een pilsje gaan vatten want m'en keel is zo droog als het zand van de Sinai woestijn."    

Thursday, January 2, 2020

Goed nieuwjaar

Als we alle vuurwerk gekkigheid opluxen
Kniesoren gratis een gehoorapparaat geven
Dan verdwijnt de grotestadsironie
In de karamelzoute zee van
Het strontverwende infantiele kind
En weet je niemand heeft daar weet van
Zeker als je auto niet in de fik is gegaan
Voor de rest een goed nieuwjaar