Thursday, December 29, 2016

Oliebol

Zonder blikken of blozen
Heb ik niet gekozen
Voor appels en peren
Nog voor noten of preiselbeeren
Maar voor de krent en rozijn
Om met heel veel hete lol
Verliefd bij elkaar te zijn
In de door mijn zelf gebakken oliebol

Sunday, December 25, 2016

Tussen alles

Tussen alles wat  in de wereld leeft
Is de evolutie die beweging geeft
Doorgaan is een moment
Van stilstaan onbekend
Stoppen van de tijd
Een onmogelijkheid
Tussen alles wat in de wereld leeft

Friday, December 23, 2016

Een deel

Het christendom heeft als een van zijn kenmerken het aanbidden van God in verschillende kerken. Maar die geveinsde eenheid in Christus is geen eenheid in zijn geloof gebleken, niet voor priesters nog voor leken. Veel gestudeerde christenen verdwalen in het Bijbelboek door het naar eigen idee en inzicht te vertalen. Het aanbidden van tussenpersonen als een soort voorspraak heiligen richting God, vindt nergens een bijbels gebod. Laten we terug keren naar het oorspronkelijk bedoelen van religie, door niet het onbegrijpelijke te aanbidden, maar door je manier van doen en laten er een deel van te zijn.   

Thursday, December 22, 2016

Tijdelijke gast

In een van zijn inspirerende gesprekken met de mensen uit de streek waar hij woonde, kwam een van zijn gesprekspartners met een simpele maar voor hem niet op te lossen vraag: "Vertel mij meester waarin kan ik geluk vinden?"  In zijn antwoord vertelde de wijze man een verhaal over het vinden van geluk.

Je zei dat je op zoek was naar geluk. Daarmee geef je eigenlijk aan het niet te bezitten. Ik denk dat je  zoeken er naar een gebrek aan kennis is over wat geluk is. Want geluk laat zich niet zoeken laat staan vinden, het is als een vogel die in zijn vlucht er pas achter komt dat de kracht van zijn vleugels hem dragen en niet de blauwe lucht. In deze dagen zo vlak voor het feest waarmee we de terugkeer van het licht vieren, is alles gebaseerd op een overdaad aan eten drinken en gemaakte gezelligheid. Als je hier je geluk in wilt zoeken kom je er achter dat die overdaad je geen vleugels van geluk geven maar slechts een vlucht uit de werkelijkheid. Een mooi mens draagt het geluk met zijn mooi en goed zijn bij zich, hij heeft geen overdaad nodig om het terug kerende licht te begroeten. Zorg dat je in jezelf niet anders bent dan buiten je zelf, want daar is het geluk als tijdelijke gast te vinden.   

Monday, December 19, 2016

Geen gepronk

Godzijdank riep de fazanten haan
M'en beide vleugels zitten er nog aan
Want ik heb vliegensvlug mijn kuierlatten getrokken
En ben zo onverschrokken de wijde wereld ingegaan
Ik heb geen zin om als een trotse jachttrofee
Te pronken op een culinair kerstdiner

     

Friday, December 16, 2016

1*

Zo nu en dan is, als het even kan, zo nu en dan
Van alle tijden is de kortste bij langen na niet te lang
De langste bij tijd en wijle niet oneindig in zijn gang
Een vals bericht ziet zichzelf weerschijnend in het valse licht
Het zout der aarde weet niets van zijn pekelzonden
Honingzoet is het bloemgevlei van een honingbij
Vier het kerstfeest zonder overdaad van een gebraad
De vrede komt niet door 1* van beter leven
Een wereld vol met sterren
Zouden wij de dieren moeten geven
 

Thursday, December 15, 2016

Verlangen

Draag je dagen die niet zijn verschenen naar de waterkant
Geef ze het voordeel van je twijfel of ze kunnen zwemmen
Een watersnoodramp staat hier niet te wachten
Als zij met volle maan de springvloed niet kunnen remmen
En de zoute krachten schuimend stuiten op het bleke strand 
 

Wednesday, December 14, 2016

Vissenkoppen

Zich bekeken voelen in het snelle licht van alledag
De krant in optima forma  in vaag gevloek gelezen
Verkwijnend tussen koffie bier en gebrilde mafkezen
Sterft hij zijn nieuwsletterdood in rokerige hoongelach
De laatste klant verfrommeld hem bekant ladderzat
Als verpakking voor bloemkool of vissenkoppen voor de kat 
Redacteurstress gedrukt als zwart bloed vergetend
De waan van de dag heeft zich aan zichzelf
Aan de waan vastgeketend   

Tuesday, December 13, 2016

Alcohol vrij

"Het is een heidens karwei te blijven geloven, " zei de man die naast mij kwam zitten tijdens een gratis orgelconcert wat ik onlangs bezocht.
Toen de orgelklanken na het slotakkoord als een liggende storm wegvluchtte tussen de gewelven, vervolgde hij zijn tirade ten aanzien van het goddelijke. "Weet u meneer, ik ben als jochie streng christelijk opgevoed, twee keer op een zondag naar de kerk en heel veel bidden en bijbel lezen. Wat zijn we er mee opgeschoten?" Ik keek hem vragend aan en haalde m'en schouders op. "Ik weet het niet meneer, zelf heb ik helemaal niets met god of  zo iets wat er op lijkt," fluisterde ik zachtjes, want ja je bent ten slotte toch wel te gast in zijn huis een godshuis dus, ook al bestaat hij niet in mijn beleving. De organist begon heel subtiel, de melodie van 'Blijf bij mijn Heer', te spelen. Plotseling stroomde de tranen over het gezicht van de man die naast mij zat. Hij was, zo groot en sterk  en daar zat hij totaal overmand door zijn gevoel te snikken als een heel verdrietig jochie. Ik was er een beetje verlegen mee, wat moest ik doen, een arm om hem heen? een tissue geven? Ik deed het allebei. En daar zaten we dan allebei met kletsnatte ogen, want ook ik hield het niet droog, ik wist niet eens waarom maar het gebeurde. Toen het even pauze was vertelde hij me in de foyer waarom hij zo door die melodie van streek raakte. "Meneer, zei hij, mijn vader en moeder waren streng gelovige mensen, maar ze vochten elkaar soms ook de tent uit. Dat kwam vooral doordat mijn vader meer van de sterke drank hield dan van mijn moeder. Die drank gaf heel veel gedoe en narigheid in mijn jeugd. Als ik in mijn bed lag en mijn moeder weer eens verdrietig was om mijn vader zong ze altijd dit lied. Kijk meneer geloven, het blijf voor mij na al die jaren toch een heidens karwij, maar ja ik heb het mijn moeder beloofd toen ze." Hij snikte even liet een diepe zucht en veegde ze tranen weg. "Heb je een alcohol vrij biertje voor me?" vroeg hij aan het meisje van de bediening.  

Sunday, December 11, 2016

Ruimte geven

Klim eens op het huisje van een slak
De haast word je al snel ontnomen
Want hij schiet op zijn grootst gemak
Als een luie luiaard door de bomen

Maak eens een praatje met een eenzame spin
Maar doe het wel helder zonder veel gekleef
Vlieg door zijn armetierig gevlij zijn web  niet in
Zodat je weet hoe je zijn inspinnend verhaal overleef

Het leven gaat soms tergend langzaam, een slak gelijk
Zijn er veel spinnenwebben als je naar de toekomst kijk
let dus op dat het je in je gedane keuzes soms heel anders moet
Geef je zelf dan meer de ruimte om te kiezen,
zo komt alles dan langzaam goed  
Thursday, December 8, 2016

Mag ik dat?

Mag ik meer dan er voor mij is bedoeld
Meer van het aardse voedsel en hemelse water
Meer in al die vormen van naaste liefde bekoeld
Meer pakken en roven voor nu en jaren later
Mag ik dat in deze mens ongelijke tijd
Waar kinderen door hongerig geweld sterven
Mag ik dat zonder in mijn ziel te kerven
Dat vrede niet komt zonder mede menselijkheid
 

Wednesday, December 7, 2016

Ogenschaduw

In de schaduw van mijn ogen
De zon nauwelijks nog gehorizond
In het zicht voor mijn analogen
Haarscherp afgerond

In de schaduw van mijn ogen
Ochtendnevel in wit bevroren staat
Geeft verwarring aan demagogen
Als het winterlicht zich heeft verlaat

In de schaduw van mijn ogen
Zit verborgen mijn toekomstwens
Dat de zon het weer zal pogen
Om te verblinden mijn analogen lens 
 
   

Sunday, December 4, 2016

Hoge daken

Op de hoge hoge daken
Hoor je Piet zijn knieën kraken
Door al dat rennen op die hoge flats
Maakt hij soms de verkeerde match
Zo loert hij door het verkeerde schoorsteengaatje
En vergeet hij Sint Nicolaas op zijn  schimmelpaardje
Die met het grootste gemak
Een triple sprong maakt op het gladde dak
En een Glühwein drinkt met zijn Weinachtsmaatje   

 

Friday, December 2, 2016

Kaatsenballen

In de tijd dat ieder bericht
Sneller gaat dan een bliksemschicht
Maakt het niet uit voor Spaanse Piet
Van welke kleur hij zich voorziet
De bleke maan kan het zo zachtjes aan
Ook al geen pepernoot meer schelen
Nu de bakker van Sinterklaas
Zijn donkerbruine speculaas
Hier in het rond gaat delen
Want al is Pieterman soms zo zwart als roet
En heeft hij bij tijd ook een clownbleke snoet
Het feest laten we hierdoor niet verknallen
Want als Piet soms met zijn roede slaat
Geeft Sint jou voor hij weer naar Spanje gaat
Een bromtol en netje met 2 kaatsenballen 

Tuesday, November 29, 2016

Wat doe je dan?

Ja wat doe je dan
Als je je eigen paraplu niet meer kunt vertrouwen,
er geen regenbui mee kunt tegen houwen
en tot jouw groot verdriet 
hij er zelf ook geen gat meer in ziet. 
Ja wat doe je dan
Wat doe je met dat lekke schermen plan
Laat je hem verzuipen, door de modder kruipen
stormig verwaaien tot een warrige bos  baleinen
Nee ik vouw hem zonder strop
heel voorzichtig op
want ik weet van zijn wereldse pijnen.

Monday, November 28, 2016

Het ochtendlicht

Met een schreeuw boven de levensstorm uit komen
Een verbleekte maan  verbergt je ochtenddromen
Verloren voelen van een leven jou in liefde gegeven
Maar zie de meeuwen schuimkoppen scherend
Krijsend weten zij niet van je verdriet
Ook zij zien de zon weerkerend
Jij het ochtendlicht weer ziet 


Tuesday, November 22, 2016

Mooi gezicht

Ik zag door het bos de bomen niet
Ze hadden zich tussen hun vele stammen verstopt
En zo mij, tot grote verrassing gefopt
Lastig om gewoon die ene boom te vinden
Want hij waaide mee met alle bekende winden
Het was dus, dat ik slechts zocht die ene boom
Die  mij zou geven een mooie toekomst droom
Een groene droom een van vrede en echte liefde
Ik weet die boom staat gewoon in het grote bos
Ergens bij een elfenbankje varens en wat veder mos
Op die grens van schaduw en het haast eeuwig licht
Geeft hij aan het leven voor mij een mooi gezicht.


  

  
  

Sunday, November 20, 2016

November wind

Nadat de storm is weggewaaid 
Mensen achterlatend met brokken
Houdt de natuur onverschrokken
Niet eens haar adem in.

Sunday, November 13, 2016

Oorlosofie

Oorlosofie is een nieuwe ontwikkelingsfase van de filosofie.
Luisteren naar het zeggen van een onbekende taal zonder zelf te praten. De kunst van oorlosofie is stil te kunnen zijn, ook in je bedenken van een antwoord.Dit zwijgen is luisteren, maar geen luisteren naar stilte. Het dwangmatige van de vertellende filosofie is dat het overdrachtelijk wil zijn. De ander moet zijn oren gebruiken om zich te laten overtuigen. Bij oorlosofie  houdt de filosoof zijn mond met de, ik weetspraak, dicht, maar zijn oren voor inspraak open.
Als de schapen niet snappen waarom de hond blaft zal de hond zijn blaffen moeten staken en luisteren naar het schapengeblaat en daarnaar handelen.     

Wednesday, November 9, 2016

Goduivel

Het vernis is er af
God heeft de duivel als schuurmachine ingehuurd
Het verweren van de liefde is reeds begonnen
In de vroege ochtend is het web gesponnen
Van beledigend onbeschoft gedrag
Alle mooie beloften ten spijt
Wees er van bewust dat als je met een duivel vrijt
De toekomst een gedrocht vermag

Sunday, October 30, 2016

Herfst

Bovenmenselijk is het
Het synchroon
Vallen van het bomen blad
Niet in de eeuwigheid gevat
Zonder toekomst verhalen
Zo onverkort aards gestort
Naar de tijd
Die ondergronds verglijdt
In wormen bacchanalen

Sunday, October 23, 2016

Niet gekopieerd

Wie niet verloren wil gaan in de menigte moet daarin zich zelf blijven.Wie zich zelf blijft heeft de menigte nodig om dat bevestigt te zien. Een kluizenaar kluist zich zelf omdat hij weet dat hij daarmee een uitzondering is van het gewone alledaagse. Eerlijk zijn is geen prestatie als je de definitie er van zelf bepaald en hanteert, universaliteit is hier gewenst. Het bijzondere van het bestaan is het bestaan zelf en weten dat je een niet gekopieerd eigen leven kunt leiden zonder op te gaan in de algemeenheid van je bestaan.   

Thursday, October 20, 2016

De 'zure Baron'

Het is rabarber en citroenen gegeven zuur te zijn, maar hun zuurgraad lijkt in niets op die van natuurazijn. Het is maar om te weten, dat bij de 'Zure Baron' het leven van augurken en zurenbommen in natuurazijn wordt gesleten. Daarnaast geeft een kruiderij van peper mosterdzaad knoflook ui suiker en een beetje zout, de perfecte smaak aan dit zoetzure Baronnen goud.   

Tuesday, October 18, 2016

Ik zie

Ik zie de aasgierkapitalisten cirkelen
Thermiek verheven tot boven de hemelbomen
Op het aardse slijk grazen kaalgeschoren schapen
Het door ganzen bedorven gras is hun galgenmaal
Totdat ze zich dodelijk halal verheven voelen

Saturday, October 15, 2016

Oermelk

Oermelk boeren hebben oerboter op hun hoofd en omdat ze ijskoud beweren dat oer oergezond is, smelt het niet van hun kop.
Wat is er aan de hand met hun gezonde boerenverstand, ik denk dat ze worden uitgemolken door de veevoer baronnen en hun geldschieters.
En die oermelk dan? dat is een oeroud sprookje uit het sprookjesboek van boer Grim, maar wie gelooft daar nu nog in? Geen koe, toch?

Friday, October 14, 2016

Haarscheurtjes

Tussen de kloof van arm en rijk
Een afgesloten brug met haarscheurtjes
Hij kan het gewichtig verschil niet dragen
De armlastige fietser fietst evenwel door
De rijken moeten hun Mercedes bijtanken
En brug bezwijkt welhaast door hun janken

Wednesday, October 12, 2016

Het mooiste

Op een dag kwamen er heel veel mensen van verschillende pluimage naar het stokoude dorpsplein. Het was de dag dat de oude wijze man van de streek een soort raadgevend verhaal vertelde dat antwoord gaf op de meeste gestelde vragen van de aanwezige mensen. Na een uur of iets meer tijd naar hen geluisterd te hebben, zei de oude wijze man dat een van de aanwezige hem de vraag kon stellen die ze met elkaar hadden uitgekozen.

De vraag ging deze keer over kiezen en keuzes maken. Hoe doe je dat zonder  hebzucht en ruzie?  

De wijze oude man vroeg zijn publiek gewoon ergens op het dorpsplein te gaan zitten, zodat hij hun gezichten goed kon zien.
"Als ik in jullie gezichten kijk, zie ik het spiegelbeeld van jullie verwachtingen."

"Luister en oordeel zonder oordeel."
"Ergens langs de weg naar de grote stad had een rijke boer zeven jute zakken neer gezet.De zakken waren stuk voor stuk ergens mee gevuld. Zo was er een zak met goud, een met zilver, een met edelstenen, een met graan, een met suiker, een met zout en tot slot een zak met bloemenzaad.Omdat het op die dag markt was in de stad kwamen er heelveel mensen langs. De boer stond met zijn vrouw en vijf kinderen bij de zakken om iedereen die langs liep te vragen uit welke zak ze een handvol wilde meenemen. Jullie raden het al, de zak met goud was het eerste leeg daarna die met zilver, edelstenen., graan, suiker en zout.Tegen het einde van de dag was alleen de zak met bloemenzaad nog helemaal vol. Niemand wilde bloemen zaaien.
Net toen de boer de lege zakken ging opruimen kwam er een meisje aan gerend." Boer ,boer!" riep ze van uit de verte, "mag ik een handje bloemenzaad om bij ons in de tuin te strooien, want daar worden mijn pa en ma altijd zo vrolijk van."
Laat in de middag had de boer de hele zak met bloemenzaad bij het meisje voor de deur gezet. In het voorjaar kwamen er overal de mooiste bloemen te voorschijn. Zoveel en zo schitterend dat de mensen uit de stad kwamen kijken en zich afvroegen waar deze bloemenzee vandaan kwam. "Jullie hadden de keus maar jullie waren blind voor het mooiste," lachte de boer. 

Monday, October 10, 2016

Gekeerd licht

Gekeerd licht
Simpel in zijn toverspel
Bespeelt zichzelf en jou
Nog gehaast nog snel

Gekeerd licht
Speelt haar spel met de tijd
Maak je kleurenblind
Verbindt verbaast verblijdt

Gekeerd licht
Het ontsteekt geen vuur
Speelt als een zorgeloos kind
In het verkorte dagen uur  

Sunday, October 9, 2016

Afdekken

Persoonlijk vind ik dat het woord kunstgras absoluut geen enkele betekenis heeft, dan alleen als term voor nep/plastic kunststofgras.
De duizenden hectares natuurlijk groen levend gras die zijn opgeofferd aan deze ongelooflijke kunststof afdichting van alles wat maar een beetje normaal gras of voetbalveld was, is natuur onterend.
Als doodsklap, om de echte grasmat  zoveel mogelijk te imiteren, komt daar nog bij, dat die zelfde duizenden hectares zijn en worden gebruikt als stortplaats van chemisch afval in de vorm van afgedankte en vermalen autobanden. Een grootschalige verspreiding van zoveel chemisch afval is jarenlang goedgekeurd door zowel gemeenten als de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, KNVB. Een,ondeugdelijk, onderzoek naar de schadelijke gevolgen van het gebruik van deze afvalproducten, door het Rijksinstituut voor Volsgezondheid en Milieu, RIVM, is het zoveelste bewijs dat geld en commercieel belang, boven de gezondheid gaan van zowel de natuur en de gebruikers van die nep grasvelden. En natuurlijk, is het zo dat alle wormen etende mollen en vogels, de vrijwillige grasmaaiers de gaatjesdichters de mensen en alle andere kriebeldieren die van het gewone echte grasveld houden, nu wellicht gelijk hebben. Maar, of ze het ook krijgen, de tijd zal het leren, of wordt dat ook afgedekt.          

Tuesday, October 4, 2016

Meneer de president

Slaap zacht meneer de president
U geweten ligt niet wakker
Denk maar niet aan al die bange zieltjes
Die niet slapen door u bom gejakker
Slaap maar zacht meneer de president
Droom maar lekker over u brute macht
Maar in Aleppo kleurt de dood
De helse  hemel bloedend rood
En huilen onschuldige kinderen
De lange bange nacht
Meneer de president
Slaap zacht.

 

Sunday, September 25, 2016

De dag

De dag heeft niet zich zelf verzonnen
Evenmin de nacht dat heeft gedaan
Het zijn deze ritme bronnen
Waaruit ons leven is ontstaan

Doe even niet te moeilijk over het moment
Als de uren en dagen verder tikken
En het wegen zich laat wikken
Maar wees met hun schier verloop bekend

Koop geen kalf
Verlang haar niet van goud
Want het leven is nooit meer dan anderhalf
En mooier als je van elkaar houdt

Loop je eigen weg
Doe dat  alleen
Het is jou bloem die je leg
Bij die verstilde steen

Hopen is meer dan een verlangen
Het zijn de vlinders van je droom
Die in de vroege ochtendgangen
Zich verschuilen in je levensboom

Friday, September 23, 2016

verZoenen

O had ik lippen die zo groot waren dat ze iedereen en alles op heel de wereld konden kussen. Zonder m'en spiekbriefje te beloeren zou ik zomaar alle kanonlopen potdicht zoenen en alle kalasnikoffen onklaar maken met zeiknatte kletszoenen.Het uitzicht van straaljager piloten met mijn rode zwijmellippen laten vervliegen. Ik pakte alle oorlogszuchtige generaals bij hun 3 sterren lurven en zoende ze zo plat als hun vertroebelde contactlenzen. Als je eens wist wat een echte kus kan doen, maar kijk wel uit voor Judas.

Thursday, September 22, 2016

Moeders knapste

Ik zag hem zitten, niet echt moeders mooiste maar wel moeders liefste, dacht ik. Hij zat boven op een uitstekende tak van een oude okkernotenboom.aan de rand van een enorme parkeerplaats.
Het was een door de rui gehavende jonge kraai. In zijn snavel hield het vale vederbeest  een verse walnoot geklemd. Eerst deed hij(of zij) een paar stevige slagen met de noot tegen de tak, dat hielp kennelijk niet om de noot te breken, want al snel stopte het getik.
Slimme vogels zijn niet alleen de gehaaide zakenmannetjes onder ons, kraaien zijn dat in overtreffende trap.Let op wat er gebeurde en verbaas je over zoveel gevleugelde intelligentie. De kraai vloog met zijn noot naar de parkeerplaats van de supermarkt en wachtte geduldig op de dakrand.Hé daar kwam iemand met volgeladen winkelwagen. Nadat deze in de kofferbak was geleegd, vloog de kraai haast ongemerkt naar een van de achterwielen van de auto, frommelde de walnoot tegen de autoband en ging weer snel op de dakrand zitten koekeloeren.
Zachtjes knerpend reed de vertrekkende auto over de noot. De kraai was er als de kippen bij en pikte razend snel de verse inhoud van de noot op. Hij is misschien niet moeders mooiste, dacht ik nu, maar wel haar knapste.     

Wednesday, September 21, 2016

Herfst

De zon en de evenaar houden een moment van elkaar
12 om 12 uren zijn zij elkaar aan het begluren
Daarna is het tij gekeerd en de kelen schraal gesmeerd
De Herst heeft zijn zakken met wind en bladeren gevuld
En wie de seizoen bladzijde niet heeft omgekruld
Komt door het stormwinden geruis
Van een koude kermis thuis

Monday, September 19, 2016

Jou schat

Zoveel is het niet
Het zijn de getelde jaren die,
tussen twee tijden zijn verscholen
En dan is er opeens de stilte van het niet zijn,
het onaanraakbare herinneren
De eeuwigheid zal je tranen laten drogen
Maar je allerliefste blijft in jou
 

Sunday, September 18, 2016

Verdriet

In mijn klankkast zit een deuk
Gevoelig geraakt zingt de snaar
Haar droevige melodie
En zo ik de deuk bezie
Weet  zij van mijn verdriet
Door het te vernoemen

Tuesday, September 13, 2016

Verdeel en regeer

Er was eens een president van een groot land die graag koning wilde zijn. Hij zei tegen zichzelf, "ik ben misschien wel een goeie president maar zeker een nog veel betere heel bekwame koning." Daarna  ging hij aan het volk vragen wat zij het liefst wilden hebben. Het volk gaf hem te verstaan dat ze nog een president en zeker geen koning wilde kiezen,  ze wilde eigenlijk dat niemand de baas over hun speelde.Dat was dus een flinke tegenvaller voor meneer de president. Hij besloot dus  het machtsspelletje anders te gaan spelen. Iedereen  kreeg  zijn zin, maar als het er op aan kwam, nergens zijn gelijk.Hierdoor kwam er overal in het land grote verdeeldheid omdat iedereen al zijn zinnen had gezet om gelijk te krijgen. Toen de president de door hem veroorzaakte wanorde een tijdje had laten door sudderen, besloot hij, in het landsbelang, om  in te grijpen. Want een land dat zo chaotisch in rep en roer was had nu zeker de behoefte aan een zeer sterke en doortastende man. "Een koning!"riep hij, " Ja dat is wat jullie nodig hebben!"
En zo kon het gebeuren dat de grondwet werd vervangen door koninklijke geboden.Niemand durfde nog nee te zeggen als er ja werd geboden. De neeschudders werden jaknikkers en de twijfelaars riskeerde hun nek.De wanorde ging over in  tucht orde.
Zo gebeurde het dat de zichzelf gekroonde koning  zijn volgzame volk, "Lang leve de koning!" liet roepen.

Democratie lijkt misschien niet de meest ideale vorm om met elkaar samen te leven, maar er is geen andere.Alle andere vormen geven geen kansen voor inspraak en mensenrechten  

Monday, August 15, 2016

Witte kruizen

Onder de witgekalkte kruizen
Waar de oorlogslichamen huizen
Wordt hun onderaardse stilte
In een drukke kilte
Door de grasmaaier verstoord
En zo een traan het verdriet dan niet verwoord
Dat door de tijd achter is gebleven
Huist hier toch de eeuwigheid 
Voor het afscheid
Van een mensenleven  

Thursday, August 11, 2016

Van daar

Van daar is er geen vinder want dit vandaar is helemaal ginder, waar de zon nooit van boven schijnt en de maan tot nano is verkleind.
Over alles is te redetwisten maar appels en peren horen niet in kisten, die zijn, zo mij is voorgehouden, getimmerd voor de ons schielijk ontvlieden geliefde ouden.
Het gaat niet aan dat het aan dwazen niet is vertellen dat levende palingen gladder zijn dan hun familie in gerookte vellen.
Daarnaast kan het zomaar zijn dat een duivelse pestkop zich heeft verandert in een hemelse cherubijn.
Doe alle gekheid nu maar snel op het voorgestoken stokje en maak je vals gestemde stem weer heel met een spiritueel procenten slokje.

Thursday, July 21, 2016

Een vlinder

"Ik weet dat het leven voor mij kort is," zei de nachtvlinder, "ik tel de uren van de zomer nachten en weet je, ik ben zo uit geteld."
Hoe het ook is, een lang of kort leven, het is maar net hoe je het beleeft, als een dag of nachtvlinder.
Het gaat er om dat het de moeite waard was om een vlinder te zijn. 

Tuesday, July 12, 2016

Ontzomeren

Evenzeer is het weer deze zomer dat van een onbetrouwbare partner. Het mooie beloven is niet het zelfde als het verkeerde niet doen.
Regen is er meer dan verwacht en de zonneschijn minder dan gedacht, zelfs de wind houdt zich niet aan zijn tijdsgebied, het gedonder in de glazen is te nadrukkelijk aanwezig. Een ding is het wel, niet saai en berekenbaar.

Monday, July 11, 2016

Geen mini

Sommige mensen zijn zo geobsedeerd in het kleineren van planten, dat ze het zelfs als een professionele en hobbymatige invulling van hun leven zien, de bonsai als gekneed platenleed is ontstaan.Waarom is dit kunst? wat is het doel anders dan, blijf in je hok, je dicht gewortelde gevangenis.Laats kreeg ik van een goede buur een miniem bloempotje met een (schattig) klein rood bloeiend roosje. Eenmaal uitgebloeid is zo'n plantje ten dode opgeschreven, gedoemd om de groenbak een plezier te doen. Maar niet bij mij, ik ben niet de dichter des vaderlands, maar de plantenredder des vaderlands. Alles wat maar enigszins riekt naar planten verwaarlozing c.q. mishandeling of achterstallig onderhoud, gaat bij mij aan het infuus van nieuwe aarde, vers regenwater en een veel ruimere groeiplaats. Nog even terugkomend op dat miezerige armetierig mini roosje: het staat haast weer in bloei met wel zeven veelbelovende bloemknoppen! en niks geen mini meer. Het is bij mensen eigenlijk net zo, ontplooiing gaat niet samen met afknellen en beperken, met kleineren en versimpeling van je wezen. Ruimte is meer dan buiten je grenzen gaan om de grens van de ruimte te beleven.              

Tuesday, July 5, 2016

In de watten

Ze stond voor me bij de kassa van Kruitvat, om af te rekenen. Ze zag er oud klein en tenger uit met een  warrige witte haardos. "Dat is al de tweede keer van deze week dat u alle pakken met watten meeneemt mevrouw." De caissière kende haar zo te zien, want de oude dame reageerde gedecideerd. "Ja als jullie nou eens meer in voorraad hadden dan hoef ik niet iedere keer terug te komen, ik heb heelveel watten nodig meisje, heelveel, u mag gerust even voorgaan hoor meneer want ik wil de chef nog even spreken." Ze deed een stapje opzij zodat ik m 'en paracetamol kon betalen. "Mevrouw van Vliet, u had naar mij gevraagd, wat kan ik voor u doen? loopt u anders maar even mee naar mijn kantoortje daar is het een stuk rustiger." De chef liep snel voor haar uit en hield de deur naar het kantoortje galant open."Wel zielig hoor voor mevrouw van Vliet, maar ja zo gaan die dingen nou eenmaal, spaart u nog zegeltjes voor de kortingsactie? nee, dat is dan vijf euro twintig, u wilt pinnen?" Even later stond ik weer buiten zonder zegeltjes maar wel met veel vragen. Waarvoor had die oude dame al die pakken  watten nodig? en waarom was de chef zo meelevend en begripvol?

"Zo, ze komen morgen een hele doos vol bij mij thuis brengen, ze stond opeens achter me,dat heb ik geregeld, het is toch zo'n lieverd hè, die chef." Ik vroeg haar of dat ze hier ver vandaan woonde, anders kon ik haar wel even thuis af zetten, ik was toch met de auto."Dat is heel aardig van je jonge man, ik loop heel wat af sinds mijn man geen auto meer heeft."  Aan de rand van het dorp daar was het, een mooi oud landhuis met oprijlaan van knerpend grind."Een kopje thee?" Het was te gênant om af te slaan. "U moet weten mijn man is heel zijn leven heel zelfstandig geweest, we hadden een eigen bedrijf  met veel personeel." Ze sprak in sneltrein vaart aan een stuk door waardoor ik nauwelijks de kans kreeg om ja, nee of  iets anders terug te zeggen.
Kort samengevat: haar echtgenoot was door een noodlottig ongeval niet meer in staat normaal te functioneren. "Alles doet hem zeer, ik ben dus begonnen hem in de watten te leggen, want alle kussens die we hadden vond hij veel te hard. Ja meneer hij is nog steeds mijn 'Sunny Boy', daarom leg ik hem in de watten en morgen heb ik genoeg voor alle kussens".      

Sunday, June 26, 2016

De vraag

Vertel aan je kat dat hij niet zo miauwen moet en hij zal miauwen.
Vraag een koe te stoppen met poepen ze zal er schijt aan hebben.
Vraag aan mensen om vooruit te denken, ze zullen het achteraf bezien.
Dan is er nog de vraag  die een antwoord haast niet waardig is.
Waarom is een zee-engte van slechts een tiental mijlen de reden om je gevoel boven je verstand te laten prevaleren?
De toekomst zal het leren.  

Monday, June 20, 2016

Week 25

Maandag: Laat je paraplu niet verdrogen, goed dat je hem uitlaat.

Dinsdag: Deze dag is de langste dag, de nacht heeft zich verslapen.

Woensdag: Kies een moment om in de spiegel te kijken, niet te vroeg.

Donderdag: Nu zijn de bomen het groenst dus doe je voordeel er mee.

Vrijdag: De vogels fluiten vandaag mooier dan de wind zingt.

Zaterdag: Vrijheid en blijheid  zijn zonder competitie elkaars vrienden.

Zondag: De uitslaapdag doe even niets dag geen koop maar loopdag. 

Saturday, June 18, 2016

Vaderdag

Vaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdagvaderdag.
Dag vader! zo nu even rust en een pils.     

Wednesday, June 15, 2016

Watergeweld

De tenlastelegging die aan de heer van het weer werd geclassificeerd was: de inbeschuldigingstelling van buitensporig grof watergeweld tijdens hoos en onweersbuien. Termen als meedogenloos en peilloos, zijn hier als strafmaat aangevoerd. De uitspraak van de weerrechter was zowel rimpelloos als wolkeloos te typeren. 6 weken voorwaardelijk opsluiting zonder water in een staalblauwe zonovergoten gortdroge woestijn.   

Tuesday, June 14, 2016

Wat te zeggen

Geef even de ruimte in je bange wereld van verdriet
Troost je angst met medeleven voor hun leed
Zinloos is meer dan een woord, meer dan je ziet
Geweldloos verzet is een traan die niet vergeet

Zet de fakkels op de bergen
Met vuren van mensen moed
Laat nooit de liefde tergen
Geef elkaar die warme gloed 
  

Saturday, June 11, 2016

Aardbei

De vrucht die zon en aarde bemint
Is het kind van vader zon en moeder aarde
Die met haar rood en zoet
De warme zonnegloed
Als hemels gerecht vergaarde
 

  

Sunday, June 5, 2016

Zondagstilte

Er was niets wat de zondagsstilte doorbrak. Alleen het eentonig gebrom van sportvliegtuigjes, het gejank van grasmaaiers elektrische heggenscharen knerpende klopboormachines en ghettoblasters.
Een kniesoor wie daar naar luistert. 

Thursday, June 2, 2016

Zekerheid

De onzekerheid over de toekomst had bezit gekregen van een aantal streekbewoners. En omdat ze twijfelde over de manier waarop ze die onzekerheid konden aanpakken, vroegen ze aan de wijze man om hun op weg te helpen naar de oplossing.

De wijze man vroeg hen in een halfopen kring te gaan zitten en nam zelf plaats in het midden.

Ik kan elk van jullie zien horen en aanraken, niemand is verder van mij dan ik van een van jullie.
De open kant van de ring geeft het beklemmende in deze relatie geen kans, de onzekerheid hierover is er niet.
Tussen alles wat jullie doen moet hechting en  loslaten zijn, beslotenheid en ruimte.
Evenwicht  zoekt balans en balans zoekt evenwicht, verstoring is hun tegenwicht maar ook hun kracht.     

Doe vandaag niet wat je gisteren deed en niet wat je morgen doet.
Zie vandaag niet wat je gisteren zag en niet wat je morgen ziet
Hoor vandaag  niet wat je gisteren hoorde en niet wat je morgen hoort
Spreek vandaag niet wat je gisteren sprak en niet wat je morgen spreekt

Zo blijven verleden en toekomst in hun eigen gebied en het heden in nu.

Monday, May 23, 2016

Grijp je kansen

De kast met kansen zit op slot, de sleutel hangt niet aan het haakje. Boven op de ivoren toren is het koperwerk aan het vergroenen en in de verte komt een ontboste olifant zijn verhaal halen. Gepredikt onheil heeft de goedgelovigen in paniek doen vluchten, ooievaars, de nestenbouwers, zij zuchten. De kast met kansen, hij zit nog steeds op slot, het sleutelhaakje is nochtans onbemand gebleven en ik die nu niet meer wil blijven kleven, ik heb mijn kuierlatten tot vluchten aangespoord. De dagen hebben zich tot in uren verkleind. De kast met kansen, hij is ontsloten, de sleutel heeft genoten zijn draai gevonden.
Doe niet wat je niet wil, maar doe wat je wil , grijp je kansen.  

Saturday, May 14, 2016

Lidokork

Zo was er eens een lidokork
Die at zijn prooi op met een vork
Dagenlang at hij dan meer dan genoeg 
En lag hij snurkend te slapen
In de nellidokorkenkroeg

Daar beneden in het groene dal
Rokkelde al dagenlang de witte brallebral
Hij rokkelde zijn kriereliere melodietje
Niet voor die slapende lidokork
Met zijn slecht gestemde vork
Maar voor zijn  kleine lieve Sofietje  

Thursday, May 5, 2016

Ik vind van wel

Dan de vraag, zijn we vrij, vandaag?
Vrij om niet te zeggen wat we niet willen zeggen, niet zien wat we niet willen zien, niet horen wat we niet willen horen. Kunnen we vrij denken zonder te verdenken, kunnen we vrij zijn als we ons daar aan binden?
Dan is de vraag, zijn we vrij, vandaag? Ik vind van wel.

Wednesday, May 4, 2016

Ontvliedt

Dan zal van de stille 120
Slechts 1 seconde
De smart verdrijven
De smart die het hart doorwonde
De snelheid van de wrede kogel
Hij is geen partij voor de vredesvogel
Hij vliegt naar de vrijheid 
Ontvliedt de dood 

Sunday, May 1, 2016

Knieënknakker

Meneer Kwabberdel heeft een knieënknakker in zijn ballenspel
Alle doordeweekse dagen is hij die alsmaar aan het wiederzagen
O die meneer Kwabberdel met zijn knieënknakker in zijn ballenspel
Weet nooit met het wiederzagen te stoppen
Omdat zijn ballenspel die knieënknakker niet kan kloppen.

Sunday, April 24, 2016

Omgangsspel

De dagen van overvragen zijn verloot
Hun smeekstemmen hebben het land niet bereikt
Zij die hun zaken hier zielloos hebben begroot
Hebben zich mateloos aan deze barre ellende verrijkt

Geweten is een altijd groene boom
Levend, geen brandhout voor de dorre hel
Even los als even vast gereten
In het intermenselijke omgangsspel 
 

Tuesday, April 19, 2016

Stil onheil

Hij was er sneller dan ik had verwacht, de klap.
Daar stond hij, klaar om de straat over te steken, netjes in het strakke pak, open zwarte tweedjas, zijn in de wind fladderende rode sjaal af en toe met een snelle hoofdknik ontwijkend. Zijn iPad was de enige die zijn volle aandacht had. Het was duidelijk aan hem te zien dat hij niet keek, maar  luisterde, naar het voorbij razende verkeer. Even was het stil, even geen verkeerslawaai, en toen met een flats, die klap! Ik zag het in een klikmoment gebeuren,want daar was ineens die fluisterstille elektrische auto. Het werd een haast fataal moment van ontmoeten voor de man met de rode sjaal. Schrammen wat bulten en een kapotte iPad ergens in het plantsoen, was hier het pijnlijk leermoment.
De iPad en geluidloos elektrisch verkeer, een onverwachte uitdagende dimensie? of een nieuw verlangen naar het ouderwetse uitlaatgeluid? Misschien toch maar een app toevoegen? een voor het automatisch herkennen van en waarschuwen voor het naderend stille onheil.

Monday, April 18, 2016

Dat het helpt

De rente op medemenselijkheid is de hoop dat het helpt.
Hoeveel dat is? ik hoop een hoop vol.
Wat is vluchten meer dan verzuipen door een zinkend schip.
Want dat is toch ook vluchten naar de onwerkelijkheid.
Het is maar net hoe je er wel, of juist niet naar kijkt.
In een wereld waar alles te koop is ligt geen liefde in het schap. 

Sunday, April 17, 2016

Ik heb jullie lief

Ik heb jullie lief
Mijn paardenbloem mijn pinsterblom mijn madelief
Ik heb jullie lief
Mijn pimpelmees mijn lijster mijn kiekendief
Ik heb jullie lief
Mijn ooievaar mijn nachtegaal mijn flierefluit
Ik heb jullie lief
Als de brengers van de voorjaarsbruid


April

De nieuwe week keek van:

Maandag 18 april:
De nacht bewijst dat het nog ijst, maar de zon maakt het goed.

Dinsdag 19 april:
Het is goed om te weten dat er mensen zijn die de zelfde reis maken.

Woensdag 20 April:
Vroeg ontbijten beter dan laat brunchen, koffie je motor, melk je rem.

Donderdag 21 april:
Maak er geen vrijdag van anders mis je de essentie van het weekend.

Vrijdag 22 April:
Voor je opstond was het volle maan maar je hebt het dansen gemist.

Zaterdag 23 april:
Het zaterdag leven is simpel als hem negeert als allesdoendag.  

Saturday, April 16, 2016

Niet de aarde

Als dan de wereld zou vergaan
Laat hij dat doen zonder mij
De wereld is mijn aarde niet
Hij heeft geen bloemenwei

De wereld is mijn aarde niet
Koert virtueel, loert digitaal
De wereld is mijn aarde niet
Leeft zijn eigen grijze leven
Weet van geen groene graal

Laat de wereld zich maar verhangen
Verhangen aan z'en eigen hoge dunk  
Mijn aarde zal hem niet verlangen
De wereld, hij is mijn aarde niet
Zij is verslaafd aan haar eigen wijze junk

Sunday, April 10, 2016

Jubelboom

In het dorpje Doedelzak
Staat heel vroom een Jubelboom 
Die Jubelboom heeft een rare tak
En staat in het dorpje Doedelzak

Die rare tak heeft maar  zeven piepkleine blaadjes
Met wel honderdduizend piepkleine gaatjes
Hierin wonen wel honderdduizend mieren
Die honderdduizend keer hun mierenfeestje vieren

Die mieren zingen honderdduizend liedjes
Honderdduizend liedjes met elkaar
En ze stoven daarbij wel honderdduizend rapen
Wel honderdduizend rapen gaar

Zo gaat het al honderdduizend jaren
Al honderdduizend jaren in het dorpje Doedelzak
Want daar staat heel vroom de Jubelboom
Met die rare zevenblaadjes  tak.
Thursday, April 7, 2016

Wie ben ik?

Waarom te denken, dat bij het baas zijn over jezelf, het weten over jezelf daarbij ingesloten zit. Een zekere verwarring hierover is wellicht terecht, maar verbazing past hier beter. Als eerste is het baas zijn over wie en wat je bent slechts een door jezelf bedachte veronderstelling, het  zijn daarvan bestaat gewoon niet. Het weten, de kennis van je eigen Ik, hij is verrassend klein te noemen. Daarom is het eigen Ik bij kans zo onvoorspelbaar, maar gelukkig ook heel voorspelbaar daarin.Om te voorkomen dat je strandt in de onbegrijpelijkheid van jezelf, is het beschouwelijk relativeren van tijd en ruimte van een bepaalde waarde. Wat is belangrijk? Gelijk hebben of gelijk krijgen. Als je gelijk hebt is het niet nodig om het te krijgen en als je gelijk krijgt is het niet van belang om het te hebben. Dit gelijkheidsbeginsel maakt het schijnbaar onmogelijke mogelijk, conflicten wezenlijk oplosbaar. Als alle antwoorden gegeven zijn, de vragen zijn opgedroogd, zal er altijd een blijven.Wie ben ik? 

Monday, April 4, 2016

Winiwano

Winiwano speelt graag op zijn pinipano
 Met zijn keven ganden op het klavanier
Speelt Winiwano als een temmelgier
O kom toch guisteren naar zijn kooie keizegum
Dat is keuler dan te baten in het kwadakwadradum 

Sunday, April 3, 2016

Vitabrood

Bij bakkertje Ovenrood bakken ze pistoletjes met witlof en oranje kroot.
Ze bakken hun speciale broden niet voor de machtige supermarktgoden.
Maar voor jou en mij met rooie piepers, groene prei en spruitjes
Versierd met wortelen, pastinaken radijs en pittige zilveruitjes.
Een enkele keer bakken ze, op speciaal verzoek,
van Spaanse pepers een hele dikke Spaanse peperkoek.
Ja, bij bakkertje Ovenrood zit de groenten gebakken in het brood.
Besmeer je bakkertjes  boterhammen met pindakaas of margarine,
dan eet je gegarandeerd altijd lekker brood met volop vitamine.     

Thursday, March 31, 2016

Koeleloer

Er is een Dwenkel waar genomen
In het huis van baasje Koekeloer
Polkel en Pikkel zijn ook meegekomen
In een grote dikke boerekoer
Zeven dagen zijn zij gebleven
Ze sliepen met hun allen in Koekeloer z'en bed
Ze  aten iedere ochtend wat ze kregen 
Dikke boterhammen met koekeloere stroop en vet

Tuesday, March 29, 2016

Zandloper

Het fijnstof is hier grof geworden, leve de woestijn. De witte hitteboorden zijn vol gelopen met de fata morgana wijn. Maar hun koele spel is klaar, de voorstelling gaat beginnen. Aan de grens van lucht en zand begint de nieuwe zon te klimmen. De ploert is niet van koper, maar van verzengend fameus karmijn. Hij is hier de vurige sloper van alles wat levend leven probeert te zijn. Maar het zand, dat loopt altijd. Het neemt nooit de fiets, gaat niet met trein of metro, ook de auto zegt hem niets. het loopt geheid. Gemeten en hand bewogen, gevangen tussen doorzichtig kantelglas loopt het zuiver, er wordt geen tijd bedrogen, het is zoals het altijd was: Zand....... Het loopt.      

Friday, March 25, 2016

Paas ontbijt

Ik slaap het liefst met een versgebakken brood naast mij op het kussen,
op het bedekastje een gekookt eitje, een vaasje bloemen uit  het weitje,
geurige kruidenthee daar tussen.
Niet dat ik drink, laat staan eet ,voor ik m'en ogen sluit.
Nee, het is als met een pas getrouwde bruid.
Je wilt haar ongeschonden kussen.

Thursday, March 17, 2016

Koeienstaart

Het boerenbestand gaat weer van stal, de blije koeien maken gekke bokkensprongen. Want wat is er beter, een stal van een  streng bemeten meter of het open groenegraasland. Als de dagen langer worden, de slimme  natuurwekker rinkelt, dan is de zin in het leven plots weer meer dan de tegenzin er in. De gewortelde veldslagen in de akkergrond zijn onhoorbaar verbaast van dag tot dag te volgen. Knoppen, van alles wat de winterkou liet slapen, staan nu  openspringend te gapen naar de warme lentezon, en maart? die roert, zoals het hoort, zijn koeienstaart.    

Tuesday, March 8, 2016

Niet weerloos

Gelijkheid in waarde is iets heel anders dan iedereen in de zelfde waarde laten verkeren. Er zijn sowieso geen vaste waarden, er zijn alleen het oor en beoordelen, zij bepalen wat die waarde is. Als 'veel' het oordeel voor waarde is, dan is 'weinig' ook een oordeel van waarde. Veel is op zich alleen van waarde als weinig hier het tegendeel is. Gelijkheid in waarde geeft geen verplaatsing, ongelijkheid daarin tegen, geeft beweging, actie. Als vrouw en man manvrouwmanvrouw zijn, ligt hun waarde in de het gelijkheidsprincipe van acceptatie en niet in die van de emancipatie. Al met al is deze ingewikkelde, maar zeer doeltreffende  beweging richting het gelijkheidsbeginsel, het waard om er te zijn.
En niet zoals Lucebert schreef dat, alles van waarde weerloos is.  

Sunday, March 6, 2016

Zondagsmaal met 3 G's

Gepakt een blik met genoegen
Gekookt  het blik met genoegen
Gegeten zonder blik maar met genoegen

Saturday, March 5, 2016

Het briljante sprookje.

Koop een paard, ga er niet op zitten maar er onder hangen en zie hoe mooi hij de benen neemt. Het is het bekende recht pratende  krom denken in de brillenwinkels. Hun optiek heeft geen doorzichtige maatstaf en is zo te zien zelden echt betrouwbaar. Je koopt geen bril voor je ogen, nee je koopt hem voor het gezicht, je krijgt zelfs een tweede gratis. Dus wel of niet goed zien is van nevenbelang, het gaat om gezien te worden. Een niet scherpe blik geeft verwondingen in zicht, met of zonder gratis montuur, is dat altijd te duur. 

Friday, March 4, 2016

Scheiding der zielen

Tegen alles wat beweegt is starheid niet bestand
De wind speelt met hem als een weggewaaide krant
Stof is er genoeg om het doen op te waaien
Het zijn de frêle nachtegalen de vileine kraaien
Die het politieke klankspel eindeloos met valse snaren bespelen
Met hun toon van goud en  roest uit  hun goedgebekte vogelkelen
Kijk en luister naar ze met een scherp oog en gedisciplineerd oor
Zodat je hun verhaal afweegt, oprecht in blik en zuiver in gehoor
  

  

Monday, February 29, 2016

Dag tegen de arbeid

Zon bedwelmd door ochtendnevel
Dagelijks leven even vertraagd gezien
Vale schaduw tegen brakke gevel
Ik zag hem wat later dan een uur of tien

Maandag is niet de dag van mijn open blik
De traagheid van tegenzin zit dan nog in m'en ik
Doe het vandaag maar even zonder mij
Wat nog beter is
Geef mij alle dagen vrij

Ik leef niet om te werken
Dat is zonde van mijn tijd
Ik vul liever de dagen met beperken
Van die zinloze werkende gekkigheid 
    
 

Thursday, February 4, 2016

Hoofdverblijf

Dan is het lijf mijn hoofdverblijf
Het is voor even bij mij ingetrokken 
Ik nauwelijks bekomen geschrokken
Gooi met bleke ogen de ramen open
En zo m'en hart het lijf beklijf
Ben ik het levenspad gaan lopen

De tijd is geen moment verdrijving
Zijn gewricht is nooit in evenwicht
Momenten zijn slechts een belijning
Die door de eeuwigheid tijdelijk is toegedicht
Dan is het levend huis nooit helemaal verlaten
Het hoofd nimmer meer dan slechts even leeg
En zo zij het leven ooit verbaasd vergaten
Was het mijn geest die niets verzweeg

Toegedekte verse aarde
Het geeft zijn beroering aan
De traan die in weemoed verdriet vergaarde
Laat hier nieuw leven  ontstaan
Dan is het tijd om te gaan  zwerven
Zoeken naar een ander bestendig levend huis
Omdat het leven nooit zal sterven
Zo het geen waarde geeft aan het kruisSunday, January 31, 2016

Even geduld

Het is nu te bedenken dat de donkere kortingscode van het jaar is verlopen. Het daglicht heeft hem van de kalender gehaald. Minutenuren verstrijken in een traag tempo naar een vroegere zonsopkomst. Wat zal het zijn, een onsje minder chagrijn of een pondje langer lachen? De groene wereld is stilaan doorgedraaid naar het hoogste punt. Het warme genieten komt snel in zicht. En op de hoge muren van het seizoen bastion staan de stoere eenlingen te brullen.Trek je laarzen uit, zwembroek aan en laat de glazen vullen.Straks wordt het zowaar zomer, maar heb nog even geduld.  

Monday, January 25, 2016

Betrekkelijkheid

De betrekkelijkheid der dingen, zit hem niet in de dingen maar in betrekkelijkheid daar van.
Er waren eens twee verstrooide wetenschappers, ze waren hele dagen bij elkaar en vertelde constant wat ze allemaal dachten te weten zonder dat ze het wisten, want dat hoort nu eenmaal bij het wetenschapper zijn, vonden ze. Je weet gewoon heel veel te veel. Op een zekere dag werd er bij de wetenschappers op de deur geklopt, wat hun overigens hoogst verbaasde want ze hadden pas een draadloze deurbel geïnstalleerd, dat even als opmerking. Nadat een van hun de deur had geopend zagen ze niemand voor de geopende deur staan. "Wij weten zeker dat er geklopt is, anders hadden we niet hier gestaan!" riepen ze in koor tegen elkaar. Er werd door hun niet getwijfeld, nog aan hun gehoor nog aan hun waarnemingsvermogen, want dat doen wetenschappers gewoonlijk niet, ze zijn tenslotte wetenschappers."Heeft u wel eens van een klopgeest gehoord?" vroeg een van de twee aan de ander, die ander schudde langdurig nee met zijn hoofd. Toen het hoofdschudden was gestopt waren ze het er al snel over eens dat een klopgeest als verschijning niets wetenschappelijks had te bieden. "Hier klopt dus iets niet!" riepen ze allebei te gelijk.Vlak nadat ze de deur met een smak weer in het slot hadden gegooid, werd er weer stevig op de deur geklopt. Als wetenschappers iets niet meer weten hebben ze een probleem, een veel groter probleem zelfs, als het iets niet weten, bij gewone mensen. Met angst en beven opende ze de deur voor de tweede keer. En daar stond hij, de pakjesbezorger. "Mag ik u even vragen heren wetenschappers waarom u de deur voor mijn neus dicht kwakte? ik ben mij echt te pletter geschrokken." Met een verontschuldiging en het aanbod van een bak koffie, was de kou al snel uit de lucht. Wat was er precies gebeurd? en waarom? De pakjesbezorger vertelde dat hij een paar minuten lang op de bel had gedrukt, ook heb ik nog geklopt, maar er werd niet open gedaan. Ik ben toen naar mijn bestelauto gelopen om een niet thuiskaartje te pakken. Toen ik terug liep was de deur open, maar toen gooide een van u twee de deur vlak voor mijn neus weer dicht. Van kwaadheid heb ik toen tegen de deur geschopt, en dat hielp gelukkig, a.u.b.hier is alsnog het pakketje."  "Ik denk dat het de batterijen zijn voor de draadloze deurbel, die waren ze vergeten mee te sturen!"riepen de twee wetenschappers in koor. Ja het is de betrekkelijkheid die de dingen maken zo als ze zijn, betrekkelijk.

Friday, January 22, 2016

Pinda vrij

Het voeren van vogels is volgens mij een totaal onnodige bezigheid.
Als wij, als bevolking van de steden en het dicht geplaveide land, eens anders met onze (gezamenlijke) leefomgeving om zouden gaan, dan zijn die pinda snackbars onnodig. Nu is het al zo ver gekomen dat er een ware vogelvoederindustrie is ontstaan om de Nederlandse vogel volière te voederen. Zeer grote aantallen van die zogenaamde vrije vogels zijn lui en uitkeringsafhankelijk geworden van het pinda netje, de pot met speciale zoutvrije pindakaas, allerlei zaden, vogelbrood en ongepelde rijgpinda's. Allerlei soorten vogelvoeder huisjes en planken, drink en bad bakken, hangende flessen met honingwater. Onze vogeltjes bezorgdheid kent geen grenzen. We maken zelfs echte huizen voor ze omdat ze haast nergens meer echte natuurlijke nesten kunnen bouwen. Wat is er aan de hand? waarom zijn onze huizen zo akelig onnatuurlijk recht en strak en goed purschuim dicht? Waarom zijn onze tuinen allemaal dicht betegeld? Wat is dat sier steenslag of grind met worteldoek er onder, voor onnatuurlijk gedoe? O ja, hier en daar staat wel een kuip of potplant, want anders is het zo kaal. Deze dicht geplakte steenwoestijnen zijn eigenlijk de oorzaak van het vogelvoeder syndroom. Mijn voorstel is om in heel Nederland een bestratingstaks in te voeren. Hoe meer tegels en stenen des te hoger de taks. Een bezitter van een tuin zonder niet functionele bestrating kan zelfs rekenen op een extra tuinzorg toeslag. Met deze, steenvrije tuin, actie is het bijvoeren van de vogels in veel mindere mate nodig. Hou je van vogels, voer ze sporadisch of  gewoon niet. Zorg wel voor een zo natuurlijk mogelijke vogelvriendelijke omgeving waar voldoende (pinda vrij) natuurvoedsel is te vinden.       

Thursday, January 21, 2016

Recht slaan

De middelen moeten het doel heiligen. Dat is althans tegenwoordig de doelstelling van veel organisaties die geen goed bedacht plan hebben om hun (gestrande) ideeën vlot te trekken.Ideeën als, stort nu op giro 00000, en wij zorgen dat de armoede in de krottenwijken van Sappemeer verdwijnt. Alle denkbare en ondenkbare ziektes zijn aan te pakken met onze(niet gecontroleerde) hulp en expertise als u daar ons de mogelijkheid toe geeft. Maak het onmogelijke mogelijk door nu een bedrag te storten op giro xxxxx. Doe het nu! en u maakt tevens kans op een van de speciaal voor u uitgeselecteerde prijzen te winnen.Kras hier u geluksnummer vrij en vul vandaag nog de bon in, stuur hem op en u maakt kans op...Ja waarop eigenlijk? Waarom is het gewoon en simpel iets willen geven aan een door jou zelf bepaald doel, zo verworden tot een bizar gebedel van degene die niet jouw doel zijn?
Mijn opa zei altijd tegen mij: "Als je geen spijkers hebt moet je ze niet op laagwater zoeken, maar gewoon in de ijzerwinkel gaan kopen of de kromme rechtslaan."   

Tuesday, January 19, 2016

Slachtoffer

"Ik heb net een naargeestige ontmoeting met een geest gehad," sprak een ietwat verwarde man, terwijl hij naast mij aan de tap kwam zitten. "Vertel maar, ik luister" zei ik quasi geïnteresseerd. Ik bestelde een pilsje en gaf hem er ook een. "Proost meneer! je gelooft het niet maar hij was net ontsnapt uit het lichaam van een achteloze voetganger die plotseling overstak. Knal, past boem! en zijn lijf was in een keer morsdood. Ja, meneer ik stond er vlakbij, hij liep door rood hè. Ik probeerde nog van alles met nog andere mensen hem in leven te houden. Je gelooft het niet meneer, maar hij lachte zelfs naar mij. Heus ik had niet gezopen, ik zweer het bij het graf van me moeder, echt ik had geen druppel aangeraakt, daar kon het dus niet aan liggen." "Heb je slachtofferhulp gebeld?" vroeg ik hem. Want door dat soort plotselinge confrontaties met de dood kan een mens echt even de weg goed kwijt raken. "Ja ja ik heb 112  gebeld voor hem, hij was het slachtoffer, niet ik, kom op zeg doe effe normaal man." Hij nam een flinke hap uit zijn bier en keek mij een beetje sinister aan. "Weet je, ik ging even in de ambulance zitten om mijn verhaal te doen, want de politie dacht dat ik familie van die dooie gozer was. En toen zag ik het gewoon gebeuren, floep daar was die, hij leek net als een opstijgende luchtbel onder water, zo zweefde hij. Ik schrok me echt de pleuris want hij ging gewoon naast mij zitten, die geest, zo van de brancard af in ene keer. Een ambulance broeder zei tegen mij, dat ik niets moest zeggen anders moest er een lijkwagen komen." "Hij is overleden op weg naar het ziekenhuis, meneer, begrijp u?" Ik bestelde nog een pilsje met een borreltje er naast voor ons samen. Toen mijn drinkebroer even later vertelde dat hij op huis aan ging, heb ik hem alsnog een kaartje van slachtofferhulp gegeven, want dat leek mij toch wel nodig. "Zo meneer? vroeg de barkeeper, heeft Kees u zijn sprookje verteld?" Ach ja, ik begreep het meteen, het kwartje was gevallen: Geen money, wel dorst.
Ik was het slachtoffer, niet hij.

Monday, January 18, 2016

Doeei

Dit is de laatste van de serie van 10, 'Doeei.'

Doe in een hoge ,liefst metalen of glazen, beslagkom 5 biologische of 8 krielkip eieren. Voeg 2 zakjes vanillesuiker, 3 eetlepels palmsuiker en een scheut vers bergamot of limoen sap toe. Mix het geheel met de mixer in stand 3 of hoger tot een licht schuimige massa. Knijp een kwart literpak soja vanillevla leeg op het eiermengsel. Plaatst de beslagkom in een pan met heet water van rond de 90 graden en zorg dat deze via een kookplaat of gaspit op die temperatuur blijft. Mix het mengsel, met de mixer in de hoogste stand. Nu net zolang mixen zodat het spul gaat opstijven. Meet met een (vlees)thermometer of de temperatuur  van de mix boven de 80 graden is gekomen en hou die zeker 3 minuten aan. Voeg tot slot een in kleine stukjes gesneden biologische mango toe.
Nog even goed mengen en daarna de massa met een schep verdelen in glazen dessertschaaltjes. Laat het geheel een paar uur afkoelen en maak het daarna verder af met wat geschaafde amandelen en voor de liefhebber een scheutje perenlikeur. Bon Appetit!  

Sunday, January 17, 2016

Shoarei

Kook 8 krielkip eieren vanaf het kookpunt in 6 minuten gaar, om ze daarna in ijskoud water goed te laten schrikken, dan direct pellen. Halveer de eieren en laat ze verder, met de platte kant naar boven op het koude aanrecht, rustig afkoelen. Leg op een bakplaat een vel ovenpapier en positioneer op gelijke afstand van elkaar 4 ontdooide blaadjes diepvries bladerdeeg zonder roomboter. Schik per blaadje deeg 4 halve eieren met de platte kant naar beneden. Bestrijk de randen van de blaadjes deeg met een kwastje louw water. Bestrooi de eieren met Shoarmakruiden en wat peper uit de molen.Dek de gekruide eieren vervolgens af met een blaadje bladerdeeg en druk de randen met je vingertoppen aan elkaar. Scheidt van 2 scharreleieren de dooiers, doe bij die dooiers wat kurkuma poeder een snufje zout, even flink los kloppen en bestrijk het bladerdeeg met het gele mengsel. Afhankelijk van de soort oven, bak je dit gerecht op 200 graden in 20 tot 30 minuten gaar. Lekker bij een kom champignonsoep. Joechei!           

Friday, January 15, 2016

Paei

Snij 6 flinke paprika's van verschillende kleuren precies vanaf het steeltje naar de onderkant door midden. Verwijder het zaad en zaadlijsten en was ze daarna in koud water.Blancheer de paprikahelften 3 minuten drijvend in een ruime pan met een bodempje water, koel ze direct daarna, onder koud stromend water, af. Laat de geblancheerde halve paprika's met de open kant naar onderen goed uitlekken.
Maak in een middelmaat pan 100 ml. olijfolie langzaam warm, snipper een middelgrote ui en een paar teentjes knoflook, laat deze net even aanbakken. Vervolgens maak je met voldoende gezeefde bloem een stevige roux. Met deze roux vorm je de basis van de saus die je maakt. Dat doe je door al roerend scheutje voor scheutje biologische tomatensap er aan toe te voegen. Maak de saus niet te dun maar zo stevig dat ze net nog iets vloeit. Knip als afmaker verse basilicum en wat bladpeterselie er bij. Gebruik evt. kruidenzout en milde peper om er meer smaak aan te geven. Giet de nog warme tomatensaus in een ruime ovenschaal, plaats daarna  de uitgelekte paprikahelften als een soort bootjes in de saus.Schep in ieder paprikabootje een theelepel kaasvrije pesto en breek vervolgens in iedere halve paprika een vers scharrelei, let wel opwel dat de dooiers mooi heel blijven. Verwarm de oven 10 minuten voor op 180 graden, bak vervolgens de ovenschotel in 45 minuten gaar. Prik even met een satéstokje in de eieren of dat ze goed gaar gestold zijn. Bak in de laatste 10 minuten oventijd nog even een paar afbak stokbroodjes mee.
Met een glas witte wijn of citroen ijsthee is het lekker smikkelen.   

Thursday, January 14, 2016

Purei

Giet een ruime halve liter overgeschoten zelfgemaakte pure groentesoep door een zeef en breng deze, in een niet al te grote pan, langzaam net tegen de kook, niet laten koken dus. Klop met een stevige garde 80 gram biologische instant aardappelpuree door de hete gezeefde soep, zodat er een mooie puree ontstaat. Laat de puree tot lauwwarm afkoelen. Ondertussen snij je een middel grote prei in ringen, was de ringen goed in koud water en laat ze in een zeef uitlekken. Snipper een flinke rode ui  en een paar teentjes knoflook, bak deze in wat olijfolie glazig gaar. Klop vervolgens in een smalle kom of beker 4 scharrel of 7 krielkip eieren met wat peper en zout, goed los. Gooi vervolgens de gebakken ui, knoflook en prei bij de los geklopte eieren en klop het mengsel nog even door elkaar. Meng het eiermengsel met een houten lepel door de nog lauwe puree. Laat het geheel een uurtje wennen aan elkaar. Bak daarna in een hoge koekenpan (die niet aan kan bakken) in een scheut olijfolie, van het geheel een mooie koek. Serveer er wat gemende sla en wat augurkjes bij. Een mooi wit biertje of  gewoon bubbeltjeswater als spoeldrank. Eet smakelijk.          

Wednesday, January 13, 2016

Chocei

Mix met een mixer door een halve liter soja chocolade drank 3 scharrel of 5 krielkip eieren, vervolgens 250 gram zelfrijzend bakmeel en maak hier een mooi glad pannenkoekenbeslag van. Meng tot slot, als extra smaakmaker, een theelepel oploskoffie er door. Voor de liefhebbers van iets sterkers is een scheut rum of whisky een aanrader.
Tip: als het beslag te dik is, roer er dan nog wat choco sojamelk door. Bak in een kleine anti- aanbak koekenpan met een ietsepietsie zonnebloemolie de pannenkoekjes om en om, gaar. Stapel ze vervolgens een voor een op een plat bord of schaal en strooi dan ook op elk pannenkoekje een flinke laag pure biologische hagelslag zonder koemelk bestanddelen. Laat de stapel eerst afkoelen en zet hem daarna, afgedekt met een stuk bakpapier, een nachtje in de koelkast. Snij er, met een warm, mes mooie gelijke puntjes van. Lekker op de zondagmorgen bij een sterke bak koffie, of een potje vlierbloesemthee.        

Tuesday, January 12, 2016

Pinei

Meng in een hoge beslagkom 3 grote eetlepels biologische pindakaas crunchy(stukjes pinda)met een eetlepel zwart sesamzaad en een eetlepel sesamolie, goed door elkaar. Voeg daarna een kwart liter lauw water, een half zakje bami kruiden, 3 scharrel of  5 krielkip eieren en een pak oliebollenmix aan het pindakaas mengsel toe. Maak met de Mixer, in de middelste stand, een mooi en stevig beslag. Zo nodig wat lauw water toevoegen als het beslag te dik blijft. Tot slot, bij de laatste mixer gang, een kleine eetlepel half zoete sambal doen. Maak in een kleine hoge pan een liter zonnebloemolie heet tot 170 graden, maak met een kleine ijsscheplepel bolletjes van het beslag die je direct in de olie laat bakken. Als de bolletjes gaan drijven zijn ze gaar, uitlekken in een metalen vergiet. Verzin even zelf of  je als smaakmaker palmsuiker of waddenzout wilt gebruiken. Ook hier smaakt een pittig biertje bij.
Snack smakelijk!     

Monday, January 11, 2016

Visei

Iedereen heeft wel eens wat brood over. Geef het nou eens niet aan die verwende grachten eendjes of aan de altijd mekkende kinderboerderij geiten, maar maak er het volgende gerecht van. Leg 4 tot 6 , liefst witte boterhammen, in een grote platte schaal of bakvorm. Neem ongeveer een kwart liter warme, niet al te sterke visbouillon, uit een potje, zelf gemaakt met tablet of poeder kan ook.Giet de visbouillon over de boterhammen en laat deze afkoelen en lekker een kwartiertje intrekken.Maak daarna een blikje, 120/100 gram, sardines in zonnebloemolie open, laat ze een beetje uitlekken, en prak de visjes met een vork door het inmiddels gebouillonleerde brood. Kluts 4 scharrel of 6 krielkip eieren met 2eetlepels maizena en wat peper en zout goed los. Giet daarna dit eiermengsel op de visbrood massa en hussel dit goed door elkaar. Stort het mengsel vervolgens in een wok of diepe koekenpan met antiaanbaklaag. Laat het gerecht met een deksel op de pan in 15 tot 20 minuten langzaam garen. Gemengde rauwe witlofsla er bij en een mooi gemberbiertje om te toosten. Eet smakelijk!      

Sunday, January 10, 2016

Sambei

Kook 3 scharrel of 5 krielkip eieren in 5 minuten(zachte dooier) gaar. Laat ze daarna in koud water schrikken om ze goed te kunnen pellen.
De gepelde eieren eerst verder laten afkoelen om ze daarna, met een snufje zout en een scheutje zonnebloemolie, met de staafmixer in een een smalle kom of beker, te pureren. Voeg vervolgens aan de eierpuree, 2 theelepels tomatenpuree en een theelepel milde sambal, toe. Nog een keer de staafmixer er door, nog even proeven om zelf je smaak met kruiden of wat oersuiker, te optimaliseren en  klaar is je heerlijke pittige broodsmeersel. Eet smakelijk, het restant is zeker nog 4 dagen houdbaar in de koelkast.  

Saturday, January 9, 2016

Havei

Kook een avond van te voren 4eetlepels biologische havermout met een snufje zeezout in een kwart liter water, gaar. Haal de pan van het vuur of kookplaat en roer er twee eetlepels echte appelstroop en 3 scharrel of 5 krielkip eieren doorheen. De volgende ochtend, maak wat olijf of bloemolie heet in een antiaanbak koekenpan, schep met een ijslepel bolletjes van het havermout mengsel druk ze met een vork een beetje plat en bak ze snel aan twee kanten lekker bruin. Strooi er, kort voor het serveren, wat kaneelsuiker over. Een kom thee er bij, en ziehier een lekker ontbijtje.      

Friday, January 8, 2016

Soepei

Doe in een beslagkom 3 theelepels oersuiker voeg 30 druppels olijfolie en het sap met de rasp van een halve biologische citroen toe, even met een garde goed mengen, klop er daarna 2 flinke scharreleieren of 4 krielkip eieren door. Bak het mengsel al roerend in een droge antiaanbakkoekenpan tot een rulle massa. Doe het baksel  in een soepkom en giet er warme heldere groentebouillon over. Peper en een beetje zeezout, kan als verdere smaakmaker, maar hoeft niet.
Eet smakelijk. 

Thursday, January 7, 2016

Ik heb jou ik lief

Maak veel te veel en  produceer meer onzin dan je kunt verkopen.
Zaai angst, en zie je zult gegarandeerd veel wapentuig verkopen.
Steel gelegitimeerd meer dan je ooit kunt uitgeven en laat andere ongegeneerd sterven in armoe. Denk nooit aan problemen oplossen, maar zorg voor onoplosbare problemen. Maak van zout water fout water en vergiftig het hemelse nat. Heb vooral  veel zorg voor je zelf en zorg dat er niets over blijft voor een ander. Het geluk is van jou afhankelijk want jij hebt er recht op, zo is dat, en nu opzouten met je gepreek.

En toch blijf ik geloven in mensen. Want van alles wat niet goed is, wat helemaal zinloos lijkt te zijn, is er een onuitroeibaar fenomeen dat meer is dan de goddelijke optelsom van alle negativiteit. Ik heb jou ik lief.. 

Wednesday, January 6, 2016

Veel spreeuwen

Een jaar is niet nieuw om dat de kalender dit aangeeft. Ik zag de zon niet anders opkomen nadat het licht werd.Zoals hij ook niet anders onderging voor dat het donker was. De stilte, ja die wist het wel.
Hij werd verdreven door de vuurwerk bombardementen en de ijle lucht, voor deze smerigheid beducht, hij was naar de zee gevlucht in angst voor de giftige dampen. Ja, wij mensen geven aan dit heilsmoment het vagevuur voor dier en natuur. Een nieuw jaar het zal wel zo moeten. Maar kan het niet eenmaal in de honderd eeuwen. Dat scheelt weer heel veel angst en stres voor de roodborst, merel boomkruiper, ekster,specht. vink, koolmees, kraai, karekiet, putter, lijster, gaai, plevier, valk, sperwer, buizerd, notenkraker, roerdomp,fuut, reiger, ooievaar, katten, honden, hazen, konijnen en heel veel meeuwen en spreeuwen.