Friday, December 23, 2016

Een deel

Het christendom heeft als een van zijn kenmerken het aanbidden van God in verschillende kerken. Maar die geveinsde eenheid in Christus is geen eenheid in zijn geloof gebleken, niet voor priesters nog voor leken. Veel gestudeerde christenen verdwalen in het Bijbelboek door het naar eigen idee en inzicht te vertalen. Het aanbidden van tussenpersonen als een soort voorspraak heiligen richting God, vindt nergens een bijbels gebod. Laten we terug keren naar het oorspronkelijk bedoelen van religie, door niet het onbegrijpelijke te aanbidden, maar door je manier van doen en laten er een deel van te zijn.   

No comments: