Tuesday, February 21, 2023

Zelfs

"Ik wil zijn wie ik ben." Hij keek mij met zijn in tranen verdronken ogen aan. Ik kon niet anders dan de andere kant opkijken. Nee, dit was niet wat ik had verwacht van onze afspraak. Zoveel, zo  heel veel, verdriet in een persoon. Ze hadden hem uitgescholden voor vuile homo en man zonder..., ik schrijf het niet op, te stom van woorden. "Kom maar,"zei ik. " Je bent niet van wat ze roepen, echt geloof me, helemaal niet, je bent een mooi mens ja, oké!?"  Zijn ogen werden helderder er kwam zelfs een schuchter lachje. Er stond een stevige wind, niet aangenaam om op een terras te zitten. "Loop even mee ik woon hier vlakbij, dan drinken we een kop thee, Annelies vindt dat zeker prima." Binnen was het al snel beter. "De rauwigheid van de stad mag hier niet binnen komen, en daarom praten we er nooit over." De thee en het gevoel van een plek te hebben waar normale mensen abnormaal vriendelijk zijn, zonder vragen over wie je bent. Het is Zo nodig, meer dan nodig,zelfs.

Sunday, February 19, 2023

Verblinden

 De bloedrode raven in zwarte veren hebben zich uit hun gouden kooi begeven. Schreeuwend op het dak van het parlement trompetteren zij hun revolutie. Hun revolutie voor het bevrijden uit gevangenschap van het met bloed besmeurde zwarte geld. Witwassen moet voortaan niet alleen aan wasmachines zijn voorbehouden, ook zwarte raven mogen hun bloedgeld zelf witwassen. Nog even en de zon komt niet alleen in de ochtend op maar ook in de nacht, zodat het verblinden geen tijd meer kent. 

Thursday, February 16, 2023

Zolang

 Zolang de oorlog niet is gestopt en ik je ogen zie, zijn ze anders gaan kijken. Verblind door vrees en haat is de liefde verdwenen in je anders zo mooi maar nu versteende gelaat. Als de oorlog blijft zal ik ondanks je blijft leven je liefde verliezen. En tranen zullen mijn ogen blijven vinden omdat de oorlog ze niets ontziend doet verblinden. Zolang.


Sunday, February 12, 2023

Dan en weer

 De weg terug is langer dan de weg heen, het is alsof de wind altijd uit de verkeerde hoek waait. De meterslange touwen van verwarring draaien zich eindeloos in elkaar. Zolang de wind niet gaat liggen kennen de golven hun bedaren niet. Kijk niet naar mij zonder de glimlach van hoop, zonder de betoverde glinstering van verwondering over wie ik ben. Deze heenweg brengt jou terug bij mij, tot dan en weer.  

Sunday, February 5, 2023

Zwerven

 Zo is hij gaan zwerven, de steen die het water niet tegen hield,

Even is de lach daarom, een niet, een even niet ongeziene grijns geworden. Vertel maar niet dat het onzin is, dat het vuil spel is, dat mag niet zo zijn, geen leugen is waar. Zo is hij gaan zwerven, de steen, de steen die het water niet kon weerstaan, hij ligt als onrustigheid zijn tijd te schuren in de oneindige oceaan. Zo is hij gaan zwerven.