Thursday, February 16, 2023

Zolang

 Zolang de oorlog niet is gestopt en ik je ogen zie, zijn ze anders gaan kijken. Verblind door vrees en haat is de liefde verdwenen in je anders zo mooi maar nu versteende gelaat. Als de oorlog blijft zal ik ondanks je blijft leven je liefde verliezen. En tranen zullen mijn ogen blijven vinden omdat de oorlog ze niets ontziend doet verblinden. Zolang.


No comments: