Sunday, February 19, 2023

Verblinden

 De bloedrode raven in zwarte veren hebben zich uit hun gouden kooi begeven. Schreeuwend op het dak van het parlement trompetteren zij hun revolutie. Hun revolutie voor het bevrijden uit gevangenschap van het met bloed besmeurde zwarte geld. Witwassen moet voortaan niet alleen aan wasmachines zijn voorbehouden, ook zwarte raven mogen hun bloedgeld zelf witwassen. Nog even en de zon komt niet alleen in de ochtend op maar ook in de nacht, zodat het verblinden geen tijd meer kent. 

No comments: