Saturday, February 21, 2015

Baken


Daar sta ik op het strand
Het schip is achter mij verbrand. 
Zeewater als zoete getuige à decharge
In de grauwe wolken marge
Een meeuw  scheert de koppen van het schuim
En ik? ik ben geen waterloper
Geen hemelbestormer
De weg terug is onbegaanbaar, maar moet.
Als de zon allang is onder gegaan
De sterren, bleke maan de nacht vermaken
Zal ik zachtjes het wrakhout kraken
Om het vuur een baken voor je te laten zijn.  

Tuesday, February 17, 2015

Een gat in de dag

Ik betaalde zwijggeld aan de stomme, luistergeld aan de dove en tot overmaat van ramp, kijkgeld aan de blinde. Ik vroeg naar hen de bekende weg en geen van hun zag er een gat in zitten Tot, ik er zelf in terecht kwam. Ik had gelukkig mijn aller stoutste schoenen aan gedaan, waarna ik mijn haren te bergen kon laten rijzen en ik er weer een gat in zag. Zo had ik al snel van de nood een deugt gemaakt door de ondeugd terug in het gat te kiepen. Op de terugweg kwam ik de heenweg tegen, die vroeg waar ik heen ging, ik ging niet ergens maar nergens heen. Kom er maar op als je er af wil. Het is een kwestie van de voortschrijdende ontgoochelingstragiek van het spiegelei dat vindt te hard te zijn gebakken. Het meest niet slimme wat je kunt bedenken is dat je het niet slim kunt bedenken omdat je een slim warhoofd bent. Mijn schip was al gestrand voor dat het was gebouwd. Mijn knikkers rolden altijd het verkeerde potje in. En wat ik ook vermag, mijn vleugels hebben geen stijgwieken zodat ik na het ochtendkrieken een gat slaap in de dag. 

Monday, February 2, 2015

Jezelf vinden

De kans jezelf te vinden is niet zo bijster groot. Je kijkt en snuffelt en denkt, waar mis ik toch mijn eigen boot? De kans jezelf te vinden ergens in een la, kast of  geluksvogel kooi, echt je blijft maar zoeken naar die ene speld in die hoge berg met hooi. Je gooit alles in je leven iedere keer weer overhoop, maar de kans jezelf te vinden, ja weet je, die is gewoon niet te koop. Ik weet wel waar je moet zoeken dus stop maar met dat geklooi, dat zoeken in de kast die la of de geluksvogel kooi. Weet je waar jezelf hebt verborgen? nee? je weet het niet?Goed, kijk dan eens door het dichte riet naar het open land van overmorgen.
Zie, kijk daar lig je, te wachten in de groene wei, want je liep met al dat jagen en jachten gewoon jezelf helemaal voorbij.

Sunday, February 1, 2015

Gelijktijdigheid

Een jonge vrouw kwam naar de wijze man om te vragen hoe zij van haar bange dromen kon afkomen. Slaapmiddelen nog allerlei goedbedoelde adviezen hadden haar niet kunnen bevrijden.

De wijze man vroeg haar in de schaduw van een boom tegenover hem te komen zitten en haar ogen te sluiten.
"Luister zonder tegen woord." 

"De gelijktijdigheid van je gedachten zorgen dat jij de nachten niet in vrijheid kan dromen. Als de maan korte schaduwen maakt met de langen bomen, de uilen geruisloos hun muizen vangen lig jij biddend je te vromen. De bange geesten vechten als onaardse beesten in je hooft en hun gelijktijdigheid verward je eigenheid, de eigenheid van je dromen.

"Ga altijd slapen met een vrij gevoel van je wezen, er zijn geen enge beesten nog boze geesten die zijn te vrezen.Stuur ze uit je gedachten en bevrijd je geknechte nachten uit de gebonden vrijheid van de gelijktijdigheid."