Thursday, July 30, 2015

Wijze praat

Als je weet wie je bent is het verstoppertje spelen met jezelf verloren gegaan in het vinden waar je bent, in je eigen lijf.
Er was eens een boer die zichzelf een verdwaald waanbeeld voor hield door te zeggen dat hij geen mens maar boer was. Hij zei "Of een boer kan goed of slecht kan boeren dat hangt van heel veel meer zaken af dan hij zou kunnen weten. Kijken is een ding, zien is heel wat anders..Daarentegen kan een mens alleen goed boeren als hij te snel iets heeft gegeten of gedronken. Zonder een boer te zijn gaat het slecht boeren  aan een gewoon mens dus voorbij als het zwijgende paard van de landbouwer die zijn land omploegd."
Het is een kromme wetenschap te denken dat zelfstandige naamwoorden zich copuleren met  werkwoorden.Het veelvuldig gebruik maken van je boerenverstand is soms een ultieme manier om je domheid te maskeren in quasi wijze praat.

Sunday, July 19, 2015

Wat is geluk?

Wat is geluk?
Dat je fiets weer is heel en niet stuk
Je vriend je vriend is gebleven
Ook al kon je hem soms geen vriendschap geven
Dat is geluk
En weet je wat nog meer
Tussen de witte zwanen zwemmen
In Tsaikovki's  Zwanenmeer
Verder dan je neus kunnen kijken
Met je armen niet te ver hoeven te reiken
Nog kunnen lopen, al is het met een kruk
Jawel dat is ook een beetje geluk
Gewoon niet al te scherp zijn
Maar ook niet al te bot
Je in het paradijs kunnen voelen
Al woon je in een krot
Dat is geluk
En denk je
Dat heb ik
Dat kan niet meer stuk
Weet dan
Als je het niet waardeert
Wordt het gegarandeerd
Toch geen geluk.

Monday, July 13, 2015

Realiteit

Een aantal mensen kwamen naar de wijze man om raad te vragen in een ingewikkeld onderling conflict met elkaar.

"Luister en leer van je aandacht," zei de wijze man.
"Het is niet goed te denken dat ontsporing een uit de wissel lopen van bepaalde denkbeelden is. Nee ontsporing is zoals het is: De rails van de realiteit van het echte leven is verlaten. Praat niet goed daar waar het goede met het kwade te veel is vermengd, maar creëer voldoende afstand tussen deze twee polen.  Doe wat ik jullie  vraag te doen.
Ga vanaf nu jullie verwarde gedachten ontrafelen en onderscheid het licht van de schaduw in jullie leven. Het doel van jullie leven moet niet ruzie en conflicten zijn. Gebruik de gezonde spanning tussen positief en negatief in de realiteit van het leven."  

Wednesday, July 8, 2015

Griekenland

Als je vraag het antwoord is op je vraag, is het dan geen tijd om na te gaan denken over de vraag. De bekende weg laat je niet verdwalen omdat hij bekend is. Maar het weten van de vaste route betekend nog niet dat je er ook naar handelt. Stapel een torenhoge toren van bouwstenen los op elkaar. Vraag daarna aan jezelf of de onderste steen er boven op te zetten is. De zaak is, waarom zou je dit aan jezelf vragen terwijl je al zeker weet dat die onderste steen boven op een puinhoop komt te liggen? Het antwoord is haast te simpel om te geven. Je geloofd niet in het bestaan van  puinhopen, niet in de chaos en armoe er van.
Je ontkend daarmee het wezen van een vaste wetmatigheid, die van de zwaartekracht..Gebrek aan die realiteitszin is wellicht, een kinderlijke, maar niet per se een  kwalijke eigenschap. Het geeft je in ieder geval de kracht om door te gaan. Door te gaan, daar waar anderen zijn gestopt met puinruimen.

Sunday, July 5, 2015

Plezier

Dronken van plezier
Niet van wijn of bier
Geen enkel alcoholica
Lachen in veelvoud
Niet in de cloud
Maar hier in fantastica
Geest herstarten 
Gewonnen harten
Schoon bedenken
Geen zielen krenken
Zonder bier
Dronken van plezier