Monday, July 13, 2015

Realiteit

Een aantal mensen kwamen naar de wijze man om raad te vragen in een ingewikkeld onderling conflict met elkaar.

"Luister en leer van je aandacht," zei de wijze man.
"Het is niet goed te denken dat ontsporing een uit de wissel lopen van bepaalde denkbeelden is. Nee ontsporing is zoals het is: De rails van de realiteit van het echte leven is verlaten. Praat niet goed daar waar het goede met het kwade te veel is vermengd, maar creëer voldoende afstand tussen deze twee polen.  Doe wat ik jullie  vraag te doen.
Ga vanaf nu jullie verwarde gedachten ontrafelen en onderscheid het licht van de schaduw in jullie leven. Het doel van jullie leven moet niet ruzie en conflicten zijn. Gebruik de gezonde spanning tussen positief en negatief in de realiteit van het leven."  

No comments: