Friday, July 30, 2021

De allerlaatste

 Het verloren lam bleek geofferd te zijn aan de hersenloze wolven van zinloos geweld. Waarom laten we onze kinderen zichzelf opvoeden zonder dat ze beseffen dat een mes het leven zomaar kan stoppen. Duizend neergelegde bloemen, duizend behuilde gezichten, ze maken het verbleken van dat ene gezicht niet ongedaan. Dus maak van je stille tocht de allerlaatste.

Thursday, July 22, 2021

Terug geven

Hoe wil ik nog geloven in de goedheid van een mens

Als die goedheid wordt gestopt door een kogel zonder grens

Hoe wil ik nog geloven in de zachtheid van de lentewind 

Als deze plotseling een storm is zo verwoestend blind

 

Is het mogelijk nog te blijven vertrouwen

Nog te vertrouwen in het helen van verdriet

Als ik voor jou weer een toekomst mag bouwen 

Blijft de dood er wel maar is het einde er niet

 

loop niet de uitzichtloze weg zonder gevoel

Maar kies je eigen pad met een vredesdoel 

Verliezen is geen loslaten om te willen leven

Het is een kans de eeuwigheid weer terug te geven


 


Wednesday, July 14, 2021

Jouw liefde

Arabisch liefdes liedje:

Geef me je woord

En ik zal het verdraaien

Verdraaien als een molen in de wind

Geef me je gezicht

En ik zal het vertekenen

Vertekenen als een fata morgana

Geef me je gevoel

En ik zal het ontwijken 

Ontwijken als een hoornloze stier

Maar geef je mij jouw liefde 

Zal ik je omarmen 

Omarmen zoals de molen zijn wieken laat draaien in de wind

Zal ik je mijn verborgen schoonheid

Mijn verborgen schoonheid laten zien zonder schroom

En de stier in mij 

Hij zal zich gedragen

Gedragen als een zachtmoedig lam 

Tuesday, July 13, 2021

Sorry sonate

De losgelate haan was er als de kippen bij en kraaide zijn valse victorie hoog van het torentje. Maar het besmette blazoen was in geen enkele wasstraat te ontdoen van de schijtende massa. In de verte zong een operakoor de Sorry sonate van Mark en Hugo. Nu op naar de orde van de dag: De zondvloed teistert het heuvelland terwijl het klimaatacoord de disonate ondertoon voert zonder gehoor te vinden. Er is verder niets aan de hand, ga vooral rustig slapen, en.. Morgen gezond weer op.